Innkalling til postnummerdugnad!

Denne saka er òg publisert på NRKbeta.
Oppdatering: Dugnaden er avslutta, du kan laste ned postnummerregisteret frå erikbolstad.no/postnummer

Ny-Ålesund postkontor. Foto: Helge Kåsin

Ny-Ålesund postkontor. Foto: Helge Kåsin

Mange av yr.no-brukarane ynskjer seg eit postnummersøk (både for å sjå vêrvarselet, men ikkje minst for å kunne hente data).

Det finst (merkeleg nok) ingen gode register over norske postnummer med eitt koordinat per postnummer. Posten har berre informasjon om kva område kvart postnummer dekkjer, men manglar informasjon om det naturlege «midtpunktet» for kvar postnummer.

For å kunne lage eit vêrvarsel treng yr.no ei heilt nøyaktig plassering for kvart postnummer (vêrvarsla for yr.no blir laga for eksakte punkt, ikkje for område).

No kallar vi inn til dugnad! Kan du hjelpe oss med å sjekke postnumre du har god kjennskap til?

Vi har lagt ut lister over alle norske postnummer der du kan sjå plasseringane på kart. Vi blir veldig glade om du går inn og sjekkar postnummer du har god kjennskap til!

(Vi er forresten ganske så sikre på at grensesnittet på sidene bør gjerast langt betre (dei er laga av ein journalist med minimale programmeringskunnskapar seint sundag kveld…). Kom gjerne med forbetringsframlegg!)

Vi vil sjølvsagt leggje ut heile registeret når det er ferdig.

Skriv ein kommentar

E-postadressa di vil aldri bli delt med andre. Du må fylle ut felta som er merkte med *

*
*

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2017 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)