Kva er brannslangemodus?

I konkurransen Teite feilmeldingar tykkjer eg «Transaksjonen kan ikke starte i brannslangemodus» burde gå av med sigeren….

Kan nokon ansvarlege forklare kvifor det er slik?

2 kommentarar

 1. Leif Arne Storset
  7. mars 2011 kl 23:20

  Eg jobbar for konkurrenten til Microsoft (vel, ein av dei mange), så eg er ikkje ansvarleg. Og eg veit ikkje kva for nivå svar du ser etter…

  Men brannslangemodus talar om ein måte å henta ut databaserader («firehose mode») der ein må lesa gjennom alle radene føre ein får gjera noko anna. Metaforen går vel på at du ikkje kan stogga brannslangestraumen – du må venta til han har spruta ferdig.

  Det eg lurar på er kvar du fekk denne meldinga. Var det frå ein applikasjon som brukar SQL server? I so fall er det superteit. Eller er det frå eit SQL-administrasjonsgrensesnitt, slik vindaugstittelen «Enterprise Manager» kan (men må ikkje) tyda på? I sistnemnde tilfelle er det kanskje ikkje så teit, sidan berre SQL-folk skal sjå meldinga.

 2. 8. mars 2011 kl 09:09

  Får meldinga av og til i admingrensesnittet for Enterprise Manager.

  Eg er litt usikker på kva føremålet med namngjevinga er. Eg sende ut meldinga på «gøy og moro»-lista vår for eit par år sidan, og ingen av utviklarane forstod kva korkje brannslangemodus eller fire hose-mode var. Ergo ikkje spesielt velfungerande 🙂

Skriv ein kommentar

E-postadressa di vil aldri bli delt med andre. Du må fylle ut felta som er merkte med *

*
*

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2017 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)