Chart Wars: The Political Power of Data Visualization

«A great, short talk by TargetPoint’s VP and Director of Research, Alex Lundry, at DC Ignite. He addresses the issues of subjective messaging through visualization, the emergence of open data, some ideal data visualization tools, a set of quick lessons in graphic literacy, and a short list of recommended visualization books, all within the time span of 5 minutes.»

Read more at infosthetics.com

Skriv ein kommentar

E-postadressa di vil aldri bli delt med andre. Du må fylle ut felta som er merkte med *

*
*

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2017 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)