Sparklines

Sparklines vart oppfunne av Edward Tufte, ein av dei store designheltane mine. Sparklines er små, ekstremt informasjonstette grafar som fyrst og fremst er gode på å vise trendar, utvikling og avvik.

Tufte skriv om sparklines i boka Beautiful evidence (bør kjøpast), og det ligg nokre utdrag frå denne boka på heimesidene hass.

Vi lagde ein del sparklines på yr.no i 2007, fyrst og fremst med observasjonar og temperaturutvikling dei siste dagane. Eg vart aldri heilt nøgd med desse, men har ikkje funne betre måtar å gjere det på.

Temperaturen siste 30 dagar på Blindern:
Temperatur siste 30 dagar

Nokre nettressursar:

Skriv ein kommentar

E-postadressa di vil aldri bli delt med andre. Du må fylle ut felta som er merkte med *

*
*

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2017 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)