Det lilla Noreg

Dei siste åra har NRK brukt eit kommunekart der kommunane er fargelagt etter største parti.

Alle åra eg har arbeidd med val i NRK har eg vore misunneleg på kor enkelt det er for amerikanarane å vise fleire nyansar i sine kart og visualiseringar av valet: Med berre to store parti kan dei f.eks. blande raudt og blått for å lage lilla kart som viser nyansane i valet.

The Purple USA er eit prosjekt som vart starta av Robert Vanderbei på Princeton University. Han laga det fyrste kartet over USA med lilla-nyansar.

Slik blir amerikanske valresultat vanlegvis visualisert. Landet ser svært polarisert ut.

Slik blir amerikanske valresultat vanlegvis visualisert. Landet ser svært polarisert ut.

Det lilla USA. Her ser ein tydeleg at landet ikkje er så polarisert som det tradisjonelle kartet viser.

Det lilla USA. Her ser ein tydeleg at landet ikkje er så polarisert som det tradisjonelle kartet viser.

Til stortingsvalet neste år har vi for fyrste gong berre to regjeringsalternativ i Noreg, og då går det an å gjere liknande ting her òg. Eg har eksperimentert med valresultata frå 2009, og laga eit lilla Noreg der eg blandar blått og lilla proporsjonalt etter styrken til kvar av blokkane i kvar kommune.

Når kartet heller viser blokkfargar enn det største partiet ser ein langt fleire nyansar.

Når kartet heller viser blokkfargar enn det største partiet ser ein langt fleire nyansar.

Eit tradisjonelt noregskart der kommunane er farge etter største parti. Ap ser enormt store ut.

Eit tradisjonelt noregskart der kommunane er farge etter største parti. Ap ser enormt store ut.

Skriv ein kommentar

E-postadressa di vil aldri bli delt med andre. Du må fylle ut felta som er merkte med *

*
*

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2017 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)