Tag Archives: kart

Finland frigjev nasjonale geografiske data

Det finske kartverket har lagt ut enorme datamengder til fri bruk: On 1 May 2012, the National Land Survey of Finland (NLS) will open its topographic datasets to the public and to companies to be used freely and free of charge. Thus, the NLS implements the objectives set in the Programme of Prime Minister Katainen’s […]

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2017 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)