Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, både privat og på jobb i NRK. Ein del av desse databasane er nyttige for andre, og eg har difor lagt ut eit lite utval på desse sidene.

Ikkje alle basane er like oppdaterte, og nokre av dei kan innehalde feil (les merknadane på toppen av kvar side!).

Du kan fritt bruke innhaldet vidare, så lenge du gjev opp kjelde (les merknadane på toppen av kvar side!). Innhaldet er frigjeve under lisensen Creative Commons Attribution 3.0.

Eg håpar at du har bruk for innhaldet du finn på desse sidene! Lukke til!

 • Verda

  • Verdsdelar
   Oversyn over alle verdsdelar og underinndelingar av kvar verdsdel + kva land som ligg i kvar region. Omsett til nynorsk, bokmål og engelsk.
  • Land
   Oversyn over alle land på FN si offislle liste (ISO3166-standarden), omsett til nynorsk, bokmål, engelsk, nordsamisk, kvensk og finsk.
  • Regionar i land
   Oversyn over fyrste administrative nivå i nesten alle land i verda (f.eks. fylke i Noreg, delstat i USA, län i Sverige) med namn på nynorsk, bokmål og engelsk. Lista er delvis basert på ISO3166-2 (FN-lista), delvis på FIPS 10-4. Lista er i bruk i Geonam
 • Noreg

  • Fylke
   Fylkesnamna på norsk, samisk og kvensk.
  • Kommunar
   Kommunenamna på norsk, samisk og kvensk.
  • Postnummer
   Oversyn over alle norske postnummer med koordinatar, laga på dugnad av brukarane av yr.no sumaren 2009.
  • Fiskebankar
   Fiskebankar i «norske» farvann. Dette er alle større bankar som er markerte på norske sjøkart, og er ei lengre liste enn den som er i bruk på Meteorologisk institutt.
  • Fjell over 1000 meter
   Eit delvis komplett oversyn over alle norske fjell over 1000 meter. Høgdene er henta frå norske N50-kart, og er deretter kopla med nærmaste stadnamn.
  • Jernbanestasjonar
   Eit komplett oversyn over norske jernbanestasjonar, oppdatert i 2006.
  • Kyrkjer
   Eit komplett oversyn over norske kyrkjer og kapell, både i offentleg og privat eige. Oppdatert i 2006.
  • Norske kommunesenter
   Administrasjonssenteret i norske kommunar med koordinatar + folketal og ein del andre data.
  • Historiske namn på norske kommunar
 • Skandinavia

 • Stadnamnkategoriar

  • Sentralt stadnamnregister (SSR)
   Sentralt stadnamnregister (SSR) er det offisielle norske registeret over stadnamn, laga av Statens kartverk. Kvart stadnamn har ein kategori (f.eks. by eller fjell). Her er alle kategoriane, omsett til nynorsk, bokmål, engelsk og kvensk.
  • Geonames
   Geonames-databasen er truleg den mest komplette stadnamnbasen i verda. Kvart stadnamn har ein kategori. Her er alle kategoriane omsett til nynorsk, bokmål, engelsk, nordsamisk og kvensk.

3 kommentarar

 1. Tomas Kristian Høiaas
  11. august 2013 kl 04:18

  Hei Erik,og takk for gode værmeldinger som slår til også her nede i Brasil hvor jeg alt har bodd i mer enn 30 år.Vi stoler mer på dem enn de vi får hefra…. Med de varmedte hilsner fra Tomas i Guarapari..

 2. 15. august 2013 kl 13:21

  Tusen takk!

 3. 24. november 2013 kl 06:44

  Hei. Vi kommer til å bruke listene dine for å vise hvor skolene som har kodetimen befinner seg. (www.kidsakoder.no/kodetimen) Takk for at du har samlet dette.

One Trackback

 1. By Finland frigjev kart og geografiske data on 21. februar 2012 at 07:39

  […] NRK brukar vi mykje kart, særleg på yr.no og UT.no. Eg er sjølv svært oppteken av geografiske data, fordi slike data er så viktige for verdiskapinga i samfunnet: Det offentlege Noreg sit på enorme […]

Skriv ein kommentar

E-postadressa di vil aldri bli delt med andre. Du må fylle ut felta som er merkte med *

*
*

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2017 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)