Noreg

 • Noreg

  • Fylke
   Fylkesnamna på norsk, samisk og kvensk.
  • Kommunar
   Kommunenamna på norsk, samisk og kvensk.
  • Postnummer
   Oversyn over alle norske postnummer med koordinatar, laga på dugnad av brukarane av yr.no sumaren 2009.
  • Fiskebankar
   Fiskebankar i «norske» farvann. Dette er alle større bankar som er markerte på norske sjøkart, og er ei lengre liste enn den som er i bruk på Meteorologisk institutt.
  • Fjell over 1000 meter
   Eit delvis komplett oversyn over alle norske fjell over 1000 meter. Høgdene er henta frå norske N50-kart, og er deretter kopla med nærmaste stadnamn.
  • Jernbanestasjonar
   Eit komplett oversyn over norske jernbanestasjonar, oppdatert i 2006.
  • Kyrkjer
   Eit komplett oversyn over norske kyrkjer og kapell, både i offentleg og privat eige. Oppdatert i 2006.
  • Norske kommunesenter
   Administrasjonssenteret i norske kommunar med koordinatar + folketal og ein del andre data.
  • Historiske namn på norske kommunar

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2017 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)