Historiske namn på kommunar

Dette er ei liste over historiske namn på norske kommunar.

Lista er heilt sikkert ikkje komplett.

Kjelder: Norsk samfunnsvitskapleg datateneste, Universitetet i Bergen, Statistisk sentralbyrå, Store norske leksikon, Wikipedia m.m.

Kommunenummer Namn Tidsperiode
0101 Fredrikshald 1789 – 1920
0101 Halden 1921 til i dag
0102 Sarpsborg 1769 – 1991
0103 Fredrikstad 1769 – 1993
0104 Moss 1769 til i dag
0105 Sarpsborg 1992 til i dag
0106 Fredrikstad 1994 til i dag
0111 Hvaler 1769 til i dag
0112 Torsnes 1910 – 1963
0113 Borge 1769 – 1993
0114 Varteig 1861 – 1991
0115 Skjeberg 1769 – 1991
0116 Berg 1769 – 1967
0117 Idd 1769 – 1967
0118 Aremark 1769 til i dag
0119 Øymark 1903 – 1963
0119 Marker 1964 til i dag
0120 Rødenes 1769 – 1963
0121 Rømskog 1769 til i dag
0122 Trøgstad 1769 til i dag
0123 Spydeberg 1769 til i dag
0124 Askim 1769 til i dag
0125 Eidsberg 1769 til i dag
0126 Mysen 1920 – 1960
0127 Skiptvet 1769 til i dag
0128 Rakkestad 1769 til i dag
0129 Degernes 1917 – 1963
0130 Tune 1769 – 1991
0131 Rolvsøy 1911 – 1993
0132 Fredrikstad Landdistrikt 1769 – 1863
0132 Glemminge 1865 – 1910
0132 Glemmen 1911 – 1964
0133 Kråkerøy 1908 – 1993
0134 Onsøy 1769 – 1993
0135 Råde 1769 til i dag
0136 Rygge 1769 til i dag
0137 Våler 1769 til i dag
0138 Hobøl 1769 til i dag
0194 Moss Landsogn 1800 – 1915
0194 Jeløy 1916 – 1943
0201 Son 1769 – 1963
0203 Drøbak 1769 – 1961
0204 Hølen 1800 – 1942
0211 Vestby 1769 til i dag
0212 Kråkstad 1769 – 1963
0213 Ski 1931 til i dag
0214 Ås 1769 til i dag
0215 Drøbak Landdistrikt 1800 – 1864
0215 Frogn 1865 til i dag
0216 Nesodden 1769 til i dag
0217 Oppegård 1915 til i dag
0218 Aker 1769 – 1947
0219 Bærum 1865 til i dag
0220 Asker 1769 til i dag
0221 Søndre H›land 1769 – 1965
0221 Aurskog-Høland 1966 til i dag
0222 Nordre Høland 1924 – 1965
0223 Setskog 1905 – 1965
0224 Aurskog 1769 – 1965
0225 Blaker 1919 – 1961
0226 Sørum 1769 til i dag
0227 Fet 1769 til i dag
0228 Rælingen 1929 til i dag
0229 Enebakk 1769 til i dag
0230 Lørenskog 1908 til i dag
0231 Skedsmo 1769 til i dag
0232 Lillestrøm 1908 – 1961
0233 Nittedal 1769 til i dag
0234 Gjerdrum 1769 til i dag
0235 Ullensaker 1769 til i dag
0236 Nes 1769 til i dag
0237 Eidsvoll 1769 til i dag
0238 Nannestad 1769 til i dag
0239 Hurdal 1769 til i dag
0240 Feiring 1870 – 1963
0301 Kristiania 1769 – 1924
0301 Oslo 1925 til i dag
0401 Hamar 1848 – 1991
0402 Kongsvinger 1854 til i dag
0403 Hamar 1992 til i dag
0411 Nes 1769 – 1963
0412 Ringsaker 1769 til i dag
0413 Furnes 1891 – 1963
0414 Vang 1769 – 1991
0415 Løiten 1769 – 1910
0415 Løten 1911 til i dag
0416 Romedal 1769 – 1963
0417 Stange 1769 til i dag
0418 Nord-Odal 1769 til i dag
0419 S›r-Odal 1769 til i dag
0420 Eidskog 1862 til i dag
0421 Vinger 1769 – 1963
0421 Kongsvinger 1964 – 1964
0422 Brandval 1865 – 1963
0423 Grue 1769 til i dag
0424 Hof 1769 – 1962
0425 Åsnes 1849 til i dag
0426 Våler 1854 til i dag
0427 Elverum 1769 til i dag
0428 Trysil 1769 til i dag
0429 Åmot 1769 til i dag
0430 Stor-Elvdal 1865 til i dag
0431 Sollia 1890 – 1964
0432 Rendalen 1769 – 1879
0432 Ytre Rendal 1880 – 1964
0432 Rendalen 1965 til i dag
0433 Øvre Rendal 1880 – 1964
0434 Engerdal 1911 til i dag
0435 Os 1769 – 1965
0435 Tolga-Os 1966 – 1976
0436 Tolga 1769 til i dag
0437 Tynset 1769 til i dag
0438 Lille Elvedalen 1863 – 1910
0438 Alvdal 1911 til i dag
0439 Folldal 1914 til i dag
0440 Kvikne 1769 – 1965
0441 Os 1976 til i dag
0501 Lillehammer 1835 til i dag
0502 Gj›vik 1865 til i dag
0511 Dovre 1863 til i dag
0512 Lesja 1769 til i dag
0513 Skjåk 1865 til i dag
0514 Lom 1769 til i dag
0515 Vågå 1769 til i dag
0516 Heidal 1908 – 1964
0516 Nord-Fron 1977 til i dag
0517 Sel 1908 til i dag
0518 Fron 1769 – 1850
0518 Nord-Fron 1851 – 1965
0518 Fron 1966 – 1976
0519 Sør-Fron 1851 til i dag
0520 Ringebu 1769 til i dag
0521 Øyer 1769 til i dag
0522 Gausdal 1769 – 1878
0522 Østre Gausdal 1879 – 1961
0522 Gausdal 1962 til i dag
0523 Vestre Gausdal 1879 – 1961
0524 Fåberg 1769 – 1963
0525 Biri 1769 – 1963
0526 Snertingdal 1910 – 1963
0527 Vardal 1769 – 1963
0528 Toten 1769 – 1834
0528 Østre Toten 1835 til i dag
0529 Vestre Toten 1835 til i dag
0530 Eina 1908 – 1963
0531 Kolbu 1908 – 1963
0532 Jevnaker 1769 til i dag
0533 Lunner 1898 til i dag
0534 Gran 1769 til i dag
0535 Brandbu 1897 – 1961
0536 Land 1769 – 1846
0536 Søndre Land 1847 til i dag
0537 Fluberg 1914 – 1961
0538 Nordre Land 1865 til i dag
0539 Torpa 1914 – 1961
0540 Sør-Aurdal 1769 til i dag
0541 Etnedal 1894 til i dag
0542 Nord-Aurdal 1769 til i dag
0543 Slidre 1769 – 1848
0543 Vestre Slidre 1849 til i dag
0544 Øystre Slidre 1849 til i dag
0545 Vang 1769 til i dag
0580 Solliden 1862 – 1889
0601 Hønefoss 1851 – 1963
0601 Ringerike 1964 – 1977
0602 Drammen 1769 til i dag
0604 Kongsberg 1769 til i dag
0605 Ringerike 1977 til i dag
0611 Tyristrand 1916 – 1963
0612 Hole 1769 til i dag
0613 Norderhov 1769 – 1963
0614 Ådal 1857 – 1963
0615 Flå 1905 til i dag
0616 Nes 1769 til i dag
0617 Gol 1845 til i dag
0618 Hemsedal 1897 til i dag
0619 Ål 1769 til i dag
0620 Hol 1877 til i dag
0621 Sigdal 1769 til i dag
0622 Krødsherad 1901 til i dag
0623 Modum 1769 til i dag
0624 Eker 1769 – 1884
0624 Øvre Eiker 1885 til i dag
0625 Nedre Eiker 1885 til i dag
0626 Lier 1769 til i dag
0627 Røyken 1769 til i dag
0628 Hurum 1769 til i dag
0629 Sandsvær 1769 – 1907
0629 Ytre Sandsvær 1908 – 1963
0630 Øvre Sandsvær 1908 – 1963
0631 Flesberg 1769 til i dag
0632 Rollag 1769 til i dag
0633 Nore 1858 – 1961
0633 Nore og Uvdal 1962 til i dag
0634 Opdal 1901 – 1920
0634 Uvdal 1921 – 1962
0701 Svelvik 1845 – 1963
0701 Borre 1988 – 2001
0701 Horten 2002 til i dag
0702 Holmestrand 1769 til i dag
0703 Carljohansværn 1855 – 1864
0703 Horten 1865 – 1987
0704 Åsgårdstrand 1800 – 1964
0704 Tønsberg 1988 til i dag
0705 Tønsberg 1769 – 1987
0706 Sandefjord 1769 til i dag
0707 Larvik 1769 – 1987
0708 Stavern 1943 – 1987
0709 Larvik 1988 til i dag
0711 Strømmen 1862 – 1963
0711 Svelvik 1964 til i dag
0712 Skoger 1769 – 1963
0713 Sande 1769 til i dag
0714 Hof 1769 til i dag
0715 Botne 1769 – 1963
0716 Våle 1769 – 2001
0716 Re 2002 til i dag
0717 Borre 1769 – 1987
0718 Ramnes 1769 – 2001
0719 Andebu 1769 til i dag
0720 Stokke 1769 til i dag
0721 Sem 1769 – 1987
0722 Nøtterøy 1769 til i dag
0723 Tjøme 1865 til i dag
0724 Sandar 1769 – 1967
0725 Tjølling 1769 – 1987
0726 Brunlanes 1769 – 1987
0727 Hedrum 1769 – 1987
0728 Lardal 1769 til i dag
0798 Fredriksværn 1769 – 1942
0801 Kragerø 1769 – 1960
0802 Langesund 1769 – 1963
0803 Stathelle 1800 – 1963
0804 Brevik 1769 – 1963
0805 Porsgrunn 1769 til i dag
0806 Skien 1769 til i dag
0807 Notodden 1913 til i dag
0811 Slemdal 1856 – 1910
0811 Siljan 1911 til i dag
0812 Gjerpen 1769 – 1963
0813 Eidanger 1769 – 1963
0814 Bamble 1769 til i dag
0815 Skåtøy 1882 – 1959
0815 Kragerø 1960 til i dag
0816 Sannikedal 1769 – 1910
0816 Sannidal 1911 – 1960
0817 Drangedal 1769 til i dag
0818 Solum 1769 – 1963
0819 Holden 1769 – 1910
0819 Holla 1911 – 1963
0819 Nome 1964 til i dag
0820 Lunde 1865 – 1963
0821 1769 til i dag
0822 Saude 1769 – 1910
0822 Sauherad 1911 til i dag
0823 Hitterdal 1769 – 1910
0823 Heddal 1911 – 1963
0824 Gransherad 1860 – 1963
0825 Hovin 1886 – 1963
0826 Tinn 1769 til i dag
0827 Hjartdal 1769 til i dag
0828 Seljord 1769 til i dag
0829 Kviteseid 1769 til i dag
0830 Nissedal 1769 til i dag
0831 Moland 1769 – 1879
0831 Fyresdal 1880 til i dag
0832 Mo 1769 – 1963
0833 Lårdal 1769 – 1963
0833 Tokke 1964 til i dag
0834 Vinje 1769 til i dag
0835 Rauland 1860 – 1963
0901 Østerrisør 1769 – 1900
0901 Risør 1901 til i dag
0902 Tvedestrand 1800 – 1959
0903 Arendal 1769 – 1991
0904 Grimstad 1800 til i dag
0905 Lillesand 1800 – 1961
0906 Arendal 1992 til i dag
0911 Gjerstad 1769 til i dag
0912 Vegårshei 1865 til i dag
0913 Østerrisørs Landdistrikt 1769 – 1864
0913 Søndeled 1865 – 1963
0914 Holt 1769 – 1959
0914 Tvedestrand 1960 til i dag
0915 Dypvåg 1769 – 1959
0916 Flosta 1902 – 1961
0917 Stokken 1919 – 1961
0918 Austre Moland 1769 – 1961
0918 Moland 1962 – 1991
0919 Froland 1850 til i dag
0920 ؝yestad 1769 – 1991
0921 Tromøy 1878 – 1991
0922 Hisøy 1881 – 1991
0923 Fjære 1845 – 1970
0924 Homedal 1769 – 1864
0924 Landvik 1865 – 1970
0925 Eide 1865 – 1961
0926 Vestre Moland 1769 – 1961
0926 Lillesand 1962 til i dag
0927 Høvåg 1865 – 1961
0928 Birkenes 1865 til i dag
0929 Åmli 1769 til i dag
0930 Gjevedal 1908 – 1910
0930 Gjøvdal 1911 – 1960
0931 Lille Topdal 1908 – 1910
0931 Tovdal 1911 – 1966
0932 Mykland 1876 – 1966
0933 Herefoss 1865 – 1966
0934 Evje og Vegusdal 1769 – 1876
0934 Vegusdal 1877 – 1966
0935 Hordnæs og Iveland 1865 – 1885
0935 Iveland 1886 til i dag
0936 Hornnes 1886 – 1959
0937 Evje 1877 – 1959
0937 Evje og Hornnes 1960 til i dag
0938 Bygland 1769 til i dag
0939 Hylestad 1915 – 1961
0940 Valle 1769 til i dag
0941 Bykle 1902 til i dag
0980 Aaseral 1859 – 1879
0990 Barbu 1878 – 1901
1001 Kristiansand 1769 til i dag
1002 Mandal 1800 til i dag
1003 Farsund 1800 til i dag
1004 Flekkefjord 1769 til i dag
1011 Randesund 1894 – 1964
1012 Oddernes 1769 – 1964
1013 Tveit 1769 – 1964
1014 Vennesla 1865 til i dag
1015 Hægeland 1896 – 1963
1016 Øvrebø og Hægeland 1769 – 1895
1016 Øvrebø 1896 – 1963
1017 Greipstad 1913 – 1963
1017 Songdalen 1964 til i dag
1018 Søgne 1769 til i dag
1019 Mandals Landdistrikt 1769 – 1864
1019 Halse og Harkmark 1865 – 1963
1020 Holme 1769 – 1910
1020 Holum 1911 – 1963
1021 Øyslebø og Laudal 1865 – 1898
1021 Øyslebø 1899 – 1963
1021 Marnardal 1964 til i dag
1022 Laudal 1899 – 1963
1023 Finsland 1865 – 1963
1024 Bjelland og Grindheim 1769 – 1901
1024 Bjelland 1902 – 1963
1025 Grindheim 1902 – 1963
1026 Åseral 1880 til i dag
1027 Konsmo 1911 – 1963
1027 Audnedal 1964 til i dag
1028 Nord-Audnedal 1845 – 1911
1028 Vigmostad 1912 – 1963
1029 Sør-Audnedal 1769 – 1963
1029 Lindesnes 1964 til i dag
1030 Spangereid 1899 – 1963
1031 Austad 1909 – 1962
1032 Lyngdal 1769 til i dag
1033 Kvås 1909 – 1962
1034 Øvre Kvinnesdal 1769 – 1840
1034 Hægebostad 1841 til i dag
1035 Eiken 1916 – 1962
1036 Fjotland 1859 – 1962
1037 Nedre Kvinnesdal 1769 – 1840
1037 Kvinnesdal 1841 – 1900
1037 Liknes 1901 – 1962
1037 Kvinesdal 1963 til i dag
1038 Feda 1900 – 1962
1039 Herred og Spind 1769 – 1892
1039 Herad 1893 – 1964
1040 Spind 1893 – 1964
1041 Vanse 1769 – 1910
1041 Lista 1911 – 1964
1042 Flekkefjord Landdistrikt 1769 – 1864
1042 Hitterø og Næs 1865 – 1892
1042 Hidra 1893 – 1964
1043 Nes 1893 – 1964
1044 Gyland 1894 – 1964
1045 Bakke og Gyland 1769 – 1892
1045 Bakke 1893 – 1964
1046 Siredalen 1855 – 1905
1046 Tonstad 1906 – 1959
1046 Sirdal 1960 til i dag
1047 Øvre Sirdal 1905 – 1959
1101 Egersund 1800 – 1964
1101 Eigersund 1965 til i dag
1102 Sandnes 1865 til i dag
1103 Stavanger 1769 til i dag
1104 Skudeneshavn 1865 – 1964
1105 Kopervik 1866 – 1964
1106 Haugesund 1854 til i dag
1107 Sogndal ladested 1800 – 1943
1111 Sokndal 1769 til i dag
1112 Lund 1769 til i dag
1113 Heskestad 1865 – 1964
1114 Bjerkreim 1865 til i dag
1115 Helleland 1769 – 1964
1116 Egersund 1769 – 1910
1116 Eigersund 1911 – 1964
1117 Ogna 1865 – 1963
1118 Varhaug 1894 – 1963
1119 Haa 1769 – 1893
1119 Nærbø 1894 – 1963
1119 1964 til i dag
1120 Klepp 1769 til i dag
1121 Lye 1769 – 1864
1121 Time 1865 til i dag
1122 Gjesdal 1865 – 1910
1122 Gjestal 1911 – 1964
1122 Gjesdal 1965 til i dag
1123 Høyland 1769 – 1964
1124 Haaland 1769 – 1929
1124 Sola 1930 til i dag
1125 Madla 1929 – 1964
1126 Hetland 1769 – 1964
1127 Randaberg 1922 til i dag
1128 Høgsfjord 1865 – 1871
1128 Høle 1872 – 1964
1129 Fossan 1871 – 1910
1129 Forsand 1911 til i dag
1130 Strand 1769 til i dag
1131 Årdal 1865 – 1964
1132 Fister 1885 – 1964
1133 Hjelmeland 1769 til i dag
1134 Suldal 1769 til i dag
1135 Sauda 1865 til i dag
1136 Sand 1859 – 1964
1137 Erfjord 1914 – 1964
1138 Jelsa 1769 – 1964
1139 Nærstrand 1769 – 1868
1139 Hinderaa 1869 – 1881
1139 Nedstrand 1882 – 1964
1140 Sjernarøy 1869 – 1964
1141 Finnøy 1769 til i dag
1142 Rennesøy 1769 til i dag
1143 Mosterøy 1884 – 1964
1144 Kvitsøy 1922 til i dag
1145 Bokn 1865 til i dag
1146 Tysvær 1849 til i dag
1147 Avaldsnes 1769 – 1964
1148 Kopervik herred 1909 – 1915
1148 Stangaland 1916 – 1964
1149 Åkra 1891 – 1964
1149 Karmøy 1965 til i dag
1150 Skudenes 1769 – 1964
1151 Utsira 1924 til i dag
1152 Torvastad 1769 – 1964
1153 Skåre 1881 – 1957
1154 Skjold 1769 – 1964
1154 Vindafjord 1965 – 2005
1155 Vats 1891 – 1964
1156 Imsland 1922 – 1964
1157 Vikedal 1769 – 1964
1158 Sandeid 1922 – 1964
1159 Ølen 2002 – 2005
1160 Vindafjord 2006 til i dag
1201 Bergen 1972 til i dag
1211 Etne 1769 til i dag
1212 Skånevik 1769 – 1964
1213 Fjelberg 1769 – 1964
1214 Ølen 1916 – 2001
1215 Vikebygd 1902 – 1963
1216 Sveen 1862 – 1911
1216 Sveio 1912 til i dag
1217 Valestrand 1868 – 1963
1218 Finnås 1769 – 1915
1218 Moster 1916 – 1962
1219 Bømlo 1916 til i dag
1220 Bremnes 1916 – 1962
1221 Stord 1769 til i dag
1222 Fitjar 1863 til i dag
1223 Tysnes 1769 til i dag
1224 Kvinnherad 1769 til i dag
1225 Varaldsøy 1902 – 1964
1226 Strandebarm og Varalds›y 1769 – 1901
1226 Strandebarm 1902 – 1964
1227 Jondal 1865 til i dag
1228 Odda 1913 til i dag
1229 Røldal 1850 – 1963
1230 Kinservik 1769 – 1869
1230 Ullensvang 1870 – 1976
1231 Kinsarvik 1913 – 1963
1231 Ullensvang 1977 til i dag
1232 Eidfjord 1891 til i dag
1233 Graven 1769 – 1858
1233 Ulvik 1859 til i dag
1234 Granvin 1891 til i dag
1235 Voss 1769 til i dag
1236 Vossestrand 1868 – 1963
1237 Evanger 1885 – 1963
1238 Vikør 1769 – 1911
1238 Kvam 1912 til i dag
1239 Hålandsdal 1903 – 1964
1240 Strandvik 1903 – 1963
1241 Fusa 1855 til i dag
1242 Samnanger 1907 til i dag
1243 Os 1769 til i dag
1244 Austevoll 1886 til i dag
1245 Sund 1769 til i dag
1246 Fjell 1844 til i dag
1247 Askøy 1769 til i dag
1248 Laksevåg 1918 – 1971
1249 Fana 1769 – 1971
1250 Haus 1769 – 1963
1250 Arna 1964 – 1971
1251 Bruvik 1870 – 1963
1251 Vaksdal 1964 til i dag
1252 Modalen 1910 til i dag
1253 Hosanger 1769 – 1963
1253 Osterøy 1964 til i dag
1254 Hamre 1769 – 1963
1255 Åsane 1904 – 1971
1256 Meland 1924 til i dag
1257 Alversund 1885 – 1963
1258 Herlø 1870 – 1910
1258 Herdla 1911 – 1963
1259 Hjelme 1910 – 1963
1259 Øygarden 1964 til i dag
1260 Hordabø 1924 – 1963
1260 Radøy 1964 til i dag
1261 Manger 1769 – 1963
1262 Sæbø 1924 – 1963
1263 Lindås 1769 til i dag
1264 Austrheim 1910 til i dag
1265 Fedje 1947 til i dag
1266 Masfjorden 1876 til i dag
1280 Årstad 1769 – 1914
1301 Bergen 1769 – 1971
1401 Florø 1865 – 1963
1401 Flora 1964 til i dag
1411 Eivindvik 1769 – 1890
1411 Gulen 1891 til i dag
1412 Utvær 1865 – 1890
1412 Solund 1891 til i dag
1413 Hyllestad 1861 til i dag
1414 Brekke 1905 – 1963
1415 Ladvig 1769 – 1864
1415 Lavik og Brekke 1865 – 1904
1415 Lavik 1905 – 1963
1416 Klædvold 1865 – 1890
1416 Kyrkjebø 1891 – 1963
1416 H›yanger 1964 til i dag
1417 Vik 1769 til i dag
1418 Balestrand 1850 til i dag
1419 Leikanger 1769 til i dag
1420 Sogndal 1769 til i dag
1421 Aurland 1769 til i dag
1422 Lærdal 1769 til i dag
1423 Borgund 1865 – 1963
1424 Årdal 1863 til i dag
1425 Hafslo 1769 – 1962
1426 Luster 1769 til i dag
1427 Jostedal 1769 – 1962
1428 Askvoll 1769 til i dag
1429 Ytre Holmedal 1769 – 1912
1429 Fjaler 1913 til i dag
1430 Indre Holmedal 1769 – 1911
1430 Gaular 1912 til i dag
1431 Jølster 1769 til i dag
1432 Førde 1769 til i dag
1433 Naustdal 1896 til i dag
1434 Vefring 1865 – 1885
1434 Vevring 1886 – 1963
1435 Eikefjord 1923 – 1963
1436 Bru 1923 – 1963
1437 Kinn 1769 – 1963
1438 Bremanger 1865 til i dag
1439 Sør-Vågsøy 1910 – 1963
1439 Vågsøy 1964 til i dag
1440 Nord-Vågsøy 1910 – 1963
1441 Selje 1769 til i dag
1442 Davik 1769 – 1964
1443 Eid 1769 til i dag
1444 Hornindal 1865 til i dag
1445 Gloppen 1769 til i dag
1446 Breim 1886 – 1963
1447 Innvik 1769 – 1964
1448 Stryn 1843 – 1976
1449 Stryn 1977 til i dag
1501 Ålesund 1825 – 1976
1502 Molde 1769 til i dag
1503 Kristiansund 1769 – 2007
1504 Ålesund 1977 til i dag
1505 Kristiansund 2008 til i dag
1511 Vanylven 1769 til i dag
1512 Syvde 1918 – 1963
1513 Rovde 1905 – 1963
1514 Sande 1865 til i dag
1515 Herøy 1769 til i dag
1516 Ulstein 1769 til i dag
1517 Hareid 1917 til i dag
1518 Dalsfjord 1924 – 1963
1519 Volda 1769 til i dag
1520 Ørsta 1883 til i dag
1521 Vartdalsstranden 1895 – 1910
1521 Vartdal 1911 – 1963
1522 Hjørundfjord 1769 – 1963
1523 Sunnylven 1862 – 1964
1523 Ørskog 1977 til i dag
1524 Norddal 1769 til i dag
1525 Stranda 1769 til i dag
1526 Stordal 1892 til i dag
1527 Ørskog 1769 – 1976
1528 Sykkylven 1883 til i dag
1529 Skodje 1859 til i dag
1530 Vatne 1902 – 1964
1531 Borgund 1769 – 1967
1531 Sula 1977 til i dag
1532 Giske 1908 til i dag
1533 Roald 1890 – 1910
1533 Vigra 1911 – 1963
1534 Haram 1769 til i dag
1535 Vestnes 1847 til i dag
1536 Sylte 1899 – 1915
1536 Tresfjord 1916 – 1963
1537 Vold og Eid 1865 – 1874
1537 Voll 1875 – 1963
1538 Eid 1875 – 1963
1539 Grytten 1769 – 1963
1539 Rauma 1964 til i dag
1540 Hen 1902 – 1963
1541 Veøy 1769 – 1963
1542 Eresfjord og Vistdal 1890 – 1963
1543 Nesset 1769 til i dag
1544 Bolsøy 1769 – 1963
1545 Aker› 1769 – 1923
1545 Sør-Aukra 1924 – 1964
1545 Midsund 1965 til i dag
1546 Sandøy 1865 til i dag
1547 Nord-Aukra 1924 – 1964
1547 Aukra 1965 til i dag
1548 Fræna 1862 til i dag
1549 Bud 1769 – 1963
1550 Hustad 1918 – 1963
1551 Eide 1897 til i dag
1552 Kornstad 1897 – 1963
1553 Kvernes 1769 – 1963
1554 Bremsnes 1897 – 1963
1554 Averøy 1964 til i dag
1555 Grip 1891 – 1963
1556 Christiansund Landdistrikt 1769 – 1864
1556 Fredø 1865 – 1885
1556 Frei 1886 – 2007
1557 Gjemnes 1893 til i dag
1558 Øre 1865 – 1964
1559 Straumsnes 1865 – 1963
1560 Tingvoll 1769 til i dag
1561 Øksendal 1854 – 1959
1562 Ålvundeid 1899 – 1959
1563 Sunndal 1769 til i dag
1564 Stangvik 1769 – 1964
1565 Åsskard 1895 – 1964
1566 Surendal 1769 – 1915
1566 Surnadal 1916 til i dag
1567 Rindal 1858 til i dag
1568 Stemshaug 1914 – 1964
1569 Aure 1769 – 2005
1570 Valsøyfjord 1894 – 1964
1571 Halsa 1865 til i dag
1572 Tusteren 1874 – 1910
1572 Tustna 1911 – 2005
1573 Edøy 1769 – 1959
1573 Smøla 1960 til i dag
1574 Brattvær 1915 – 1959
1575 Hopen 1915 – 1959
1576 Aure 2006 til i dag
1601 Trondheim 1769 til i dag
1611 Vinje 1924 – 1963
1612 Hevne 1769 – 1910
1612 Hemne 1911 til i dag
1613 Snillfjord 1924 til i dag
1614 Heim 1911 – 1963
1615 Sandstad 1914 – 1963
1616 Fillan 1886 – 1963
1617 Hitteren 1769 – 1910
1617 Hitra 1911 til i dag
1618 Kvenvær 1913 – 1963
1619 Frøyen 1877 – 1905
1619 Sør-Frøya 1906 – 1963
1620 Nord-Frøya 1906 – 1963
1620 Frøya 1964 til i dag
1621 Ørland 1769 til i dag
1622 Agdenes 1896 til i dag
1623 Lensvik 1905 – 1963
1624 Rissa 1865 til i dag
1625 Stadsbygd 1769 – 1963
1626 Skjørn 1899 – 1910
1626 Stjørna 1911 – 1963
1627 Bjugn 1853 til i dag
1628 Nes 1899 – 1963
1629 Jøssund 1896 – 1963
1630 Aafjorden 1769 – 1895
1630 Aa 1896 – 1963
1630 Åfjord 1964 til i dag
1631 Stoksund 1892 – 1963
1632 Bjørnør 1769 – 1892
1632 Roan 1893 til i dag
1633 Osen 1892 til i dag
1634 Opdal 1769 – 1958
1634 Oppdal 1959 til i dag
1635 Rennebu 1865 til i dag
1636 Meldal 1769 til i dag
1637 Orkland 1920 – 1962
1638 Orkdal 1769 til i dag
1639 Orkanger 1920 – 1962
1640 Røros 1769 til i dag
1641 Røros landsogn 1925 – 1963
1642 Brekken 1925 – 1963
1643 Glåmos 1925 – 1963
1644 Ålen 1865 – 1971
1644 Holtålen 1972 til i dag
1645 Haltdalen 1769 – 1971
1646 Singsås 1865 – 1963
1647 Budal 1879 – 1963
1648 Støren 1769 – 1963
1648 Midtre Gauldal 1964 til i dag
1649 Soknedal 1865 – 1963
1650 Horg 1865 – 1963
1651 Hølandet 1865 – 1929
1651 Hølonda 1930 – 1963
1652 Flå 1881 – 1963
1653 Melhus 1769 til i dag
1654 Leinstrand 1865 – 1963
1655 Byneset 1769 – 1963
1656 Buvik 1865 – 1964
1657 Børseskogen 1890 – 1929
1657 Skaun 1930 til i dag
1658 Børsa 1769 – 1964
1659 Geitastrand 1905 – 1962
1660 Strinda 1769 – 1963
1661 Tiller 1899 – 1963
1662 Klæbu 1769 til i dag
1663 Malvik 1891 til i dag
1664 Selbu 1769 til i dag
1665 Tydal 1901 til i dag
1701 Levanger 1844 – 1961
1702 Steinkjer 1865 til i dag
1703 Namsos 1855 til i dag
1711 Øvre Stjørdal 1850 – 1874
1711 Meråker 1875 til i dag
1712 Hegra 1874 – 1961
1713 Lånke 1902 – 1961
1714 Nedre Stjørdal 1769 – 1902
1714 Stjørdal 1903 til i dag
1715 Skatval 1902 – 1961
1716 Åsen 1865 – 1961
1717 Frosta 1769 til i dag
1718 Leksvik 1769 til i dag
1719 Skogn 1769 – 1963
1719 Levanger 1964 til i dag
1720 Levanger Landdistrikt 1855 – 1910
1720 Frol 1911 – 1961
1721 Verdal 1769 til i dag
1722 Ytterøy 1769 – 1963
1723 Mosvik og Verran 1867 – 1900
1723 Mosvik 1901 – 2011
1724 Verran 1901 til i dag
1725 Namdalseid 1904 til i dag
1726 Malm 1913 – 1963
1727 Beitstad 1769 – 1963
1728 Hustad 1907 – 1911
1728 Sandvollan 1912 – 1961
1729 Inder›y 1769 – 2011
1730 Røra 1907 – 1961
1731 Sparbu 1769 – 1963
1732 Skei 1885 – 1900
1732 Ogndal 1901 – 1963
1733 Egge 1868 – 1963
1734 Stod 1769 – 1963
1735 Kvam 1909 – 1963
1736 Snåsa 1769 til i dag
1737 Lierne 1872 – 1914
1737 Sørli 1915 – 1963
1738 Nordli 1915 – 1963
1738 Lierne 1964 til i dag
1739 Røyrvik 1923 til i dag
1740 Namsskogan 1923 til i dag
1741 Harran 1923 – 1963
1742 Grong 1769 til i dag
1743 Høylandet 1901 til i dag
1744 Overhalla 1769 til i dag
1745 Namsos Landdistrikt 1865 – 1890
1745 Vemundvik 1891 – 1963
1746 Klinga 1891 – 1963
1747 Otterøy 1913 – 1963
1748 Fosnes 1769 til i dag
1749 Flatanger 1870 til i dag
1750 Vikten 1875 – 1910
1750 Vikna 1911 til i dag
1751 Nærøy 1800 til i dag
1752 Kolvereid 1769 – 1963
1753 Foldereid 1891 – 1963
1754 Gravvik 1909 – 1963
1755 Lekø 1860 – 1885
1755 Leka 1886 til i dag
1756 Inderøy 2012 til i dag
1801 Brønnøysund 1923 – 1963
1802 Mosjøen 1875 – 1961
1803 Mo 1923 – 1963
1804 Bodø 1825 til i dag
1805 Narvik 1902 til i dag
1806 Svolvær 1918 – 1963
1811 Bindal 1769 til i dag
1812 Vik 1901 – 1945
1812 Sømna 1946 til i dag
1813 Velfjord 1875 – 1963
1813 Brønnøy 1977 til i dag
1814 Brønnøy 1769 – 1976
1815 Vegø 1769 – 1885
1815 Vega 1886 til i dag
1816 Vevelstad 1916 til i dag
1817 Tjøtta 1862 – 1964
1818 Herøy 1862 til i dag
1819 Nordvik 1917 – 1961
1820 Alstahaug 1769 til i dag
1821 Stamnes 1899 – 1947
1821 Sandnessjøen 1948 – 1964
1822 Leirfjord 1915 til i dag
1823 Drevja 1927 – 1961
1824 Vefsn 1769 til i dag
1825 Grane 1927 til i dag
1826 Hattfjelldal 1862 til i dag
1827 Dønnes 1888 – 1961
1827 Dønna 1962 til i dag
1828 Nesna 1769 til i dag
1829 Elsfjord 1929 – 1961
1830 Korgen 1918 – 1963
1831 Sør-Rana 1929 – 1963
1832 Hemnes 1844 til i dag
1833 Nord-Rana 1769 – 1963
1833 Rana 1964 til i dag
1834 Lurøy 1769 til i dag
1835 Træna 1872 til i dag
1836 Rødøy 1769 til i dag
1837 Meløy 1884 til i dag
1838 Gildeskål 1769 til i dag
1839 Beiarn 1859 til i dag
1840 Saltdal 1769 til i dag
1841 Fauske 1903 til i dag
1842 Skjerstad 1769 – 2004
1843 Bodø Landdistrikt 1769 – 1895
1843 Bodin 1896 – 1967
1844 Kjerringøy 1906 – 1963
1845 Folden 1769 – 1886
1845 Sørfold 1887 til i dag
1846 Nordfolden-Kjerringø 1887 – 1905
1846 Nordfold 1906 – 1963
1847 Leiranger 1900 – 1963
1848 Steigen 1769 til i dag
1849 Hamarøy 1769 til i dag
1850 Tysfjord 1868 til i dag
1851 Lødingen 1769 til i dag
1852 Tjeldsund 1909 til i dag
1853 Ofoten 1769 – 1883
1853 Evenes 1884 til i dag
1854 Ballangen 1925 til i dag
1855 Ankenes 1884 – 1973
1856 Røst 1928 til i dag
1857 Værøy 1769 til i dag
1858 Moskenes 1916 – 1975
1859 Flakstad 1769 til i dag
1860 Buksnes 1769 – 1962
1860 Vestvågøy 1963 til i dag
1861 Hol 1919 – 1962
1862 Borge 1769 – 1962
1863 Valberg 1927 – 1962
1864 Gims›y 1865 – 1963
1865 Vågan 1769 til i dag
1866 Hadsel 1769 til i dag
1867 1769 til i dag
1868 Øksnes 1769 til i dag
1869 Langenes 1919 – 1963
1870 Sortland 1853 til i dag
1871 Bjørnskinn 1924 – 1963
1871 Andøy 1964 til i dag
1872 Dverberg 1769 – 1963
1873 Andenes 1924 – 1963
1874 Moskenes 1976 til i dag
1901 Harstad 1903 – 2012
1902 Tromsø 1825 til i dag
1903 Harstad 2013 til i dag
1911 Kv‘fjord 1769 til i dag
1912 Sandtorg 1926 – 1963
1913 Skånland 1926 til i dag
1914 Trondenes 1769 – 1963
1915 Sand 1865 – 1885
1915 Bjarkøy 1886 – 2012
1916 Andørja 1926 – 1963
1917 Ibestad 1769 til i dag
1918 Astafjord 1926 – 1963
1919 Gratangen 1926 til i dag
1920 Lavangen 1907 til i dag
1921 Salangen 1871 – 1976
1922 Bardu 1865 til i dag
1923 Øverbygd 1925 – 1963
1923 Salangen 1977 til i dag
1924 Målselv 1853 til i dag
1925 Sørreisa 1886 til i dag
1926 Dyrøy 1886 til i dag
1927 Tranøy 1769 til i dag
1928 Torsken 1902 til i dag
1929 Berg 1769 til i dag
1930 Hillesøy 1865 – 1963
1931 Lenvik 1769 til i dag
1932 Malangen 1871 – 1963
1933 Balsfjord 1859 til i dag
1934 Tromsø Landdistrikt 1769 – 1864
1934 Tromsøysund 1865 – 1963
1935 Helgøy 1886 – 1963
1936 Karlsøy 1769 til i dag
1937 S›rfjord 1902 – 1945
1937 Ullsfjord 1946 – 1963
1938 Lyngen 1769 til i dag
1939 Storfjord 1929 til i dag
1940 Kåfjord 1929 til i dag
1941 Skjervøy 1769 til i dag
1942 Nordreisa 1886 til i dag
1943 Kvænangen 1865 til i dag
2001 Hammerfest 1800 – 1991
2002 Vardø 1800 til i dag
2003 Vadsø 1835 til i dag
2004 Hammerfest 1992 til i dag
2011 Kautokeino 1851 til i dag
2012 Alten-Talvig 1769 – 1862
2012 Alta 1863 til i dag
2013 Talvik 1863 – 1963
2014 Loppa 1769 til i dag
2015 Hasvik 1865 til i dag
2016 Hammerfest Landdistrikt 1769 – 1915
2016 Sørøysund 1916 – 1991
2017 Kvalsund 1868 til i dag
2018 Måsøy 1860 til i dag
2019 Kjelvik 1860 – 1950
2019 Nordkapp 1951 til i dag
2020 Kistrand 1769 – 1963
2020 Porsanger 1964 til i dag
2021 Karasjok 1865 til i dag
2022 Lebesby 1769 til i dag
2023 Gamvik 1914 til i dag
2024 Berlevåg 1914 til i dag
2025 Tana 1862 til i dag
2026 Polmak 1903 – 1963
2027 Nesseby 1846 til i dag
2028 Vardø Landdistrikt 1769 – 1955
2028 Båtsfjord 1956 til i dag
2029 Vadsø Landdistrikt 1769 – 1890
2029 Nord-Varanger 1891 – 1963
2030 Sør-Varanger 1862 til i dag

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2017 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)