Namn på norske kommunar på norsk, samisk og kvensk

Namn på norske kommunar på norsk, samisk og kvensk.

Felta for samisk og kvensk er berre fylt ut der namnet er ulikt det norske (det gjer det lettare å sjå kvar det finst eigne namneformer. Dei samiske namna er henta frå ulike kjelder (m.a. Sametinget, NRK Sámi Radio og Wikipedia). Dei kvenske namna er samla inn av Kvensk Institutt. Nokre namn er frå andre kjelder eller har usikker stavemåte. Desse namna er merkte med ei stjerne.

Sjå òg lista over norske kommunesenter med koordinatar.

Kreditering: Erik Bolstad, Kvensk Institutt o.a.. Frigjeve under lisensen Creative Commons Attribution 3.0.

Opne i Excel / last ned som rein tekst

[henttabell sporring=»select Kommunenummer,GeonameID,Norsk,Nordsamisk,Lulesamisk,Sørsamisk,Pitesamisk,Kvensk,Fylkenummer,Fylke from Kommune where Kommunenummer < 2300 and Type = 'komm' order by kommunenummer"]

6 kommentarar

 1. Celvin Ruisdael
  5. juli 2011 kl 11:33

  Flott med synliggjøring av samiske og kvenske steds- og kommunenavn

  Eira Söderholm har med noen flere kvenske her (fra 2010) http://www2.uit.no/ikbViewer/Content/207410/Kainulaissii%20paikannimmii

  Palanki (Ballangen), Tronjami (Trondheim), Päärlyvooki (Berlevåg)

  no.wikipedia har Lebespyy (i genitivsformen Lebespyyn komuuni)

  Celvin

 2. 7. juli 2011 kl 23:27

  Tusen takk! Eg har lagt til endringane.

  Det finst mange namnelister over kvenske stadnamn. Lurar litt på om nokon faktisk har samla dei nokon gong; det burde kanskje vore ein jobb for Kartverket?

 3. 25. juli 2011 kl 12:01

  Flott å få samla samiske og kvenske kommunenamn på nettet.
  Eg fann eit par namn som eg hadde nytte av til stadnamnlista som eg har laga på sida til Samisk skolehistorie (http://skuvla.info/baiki.htm) Men eg ser at her også nokre namn som manglar. Her er nokre samiske namn som eg har kome over, men dei bør sjekkast av sakkunnige:
  Nordland: Vefsn – Vaapste, Vågan – Voagat, Gildeskål – Oarjjelij-Bájddár, Saltdal – Sálatvuobme,
  Trøndelag: Snåsa – Snåase, Levanger – Lievenge, Rørvik – Raavrhvijhke, Namskogan – Nååmesje, Trondheim – Troanddin
  Bergen – Birgon
  Alle desse namna skal vere brukt i samisk språk, men eg veit ikkje kva namn som har offisiell status. Vi treng å få fram dei namna som finst, sjølv der lokale styresmakter ikkje ønsker det. F.eks. skal ikkje Narvik kommunestyre få bestemme at Narvik heiter Narvik på samisk, ein bør bruke det gamle namnet Áhkkánjárga.

 4. 6. august 2011 kl 00:06

  Tusen takk!

  Eg har lagt dei til i lista. Gje melding om du finn fleire!

 5. Celvin Ruisdael
  20. mars 2012 kl 06:28

  Vedr. det geografiske området Njaarke (sma, sørsamisk)

  «Generelt kalles hele området fra Mosjøen og Vefsnfjorden i nord til Salsvatnet sør for Folda-fjorden og Namsos i sør, ut til øyene på kysten og inn til Byrkije (Børgefjell) på innlandet for Njaarke – på norsk omtalt som Vesterfjell-halvøya.»

  Se s. 93 http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/2512/thesis.pdf?sequence=1

  Kommunenavnet for Namsos er på sørsamisk NAMSOVSE (variant Namsose), genitivsform sammen med ordet for kommune: Namsovsen tjïelte

  kilde: info fra språkkonsulent

 6. 20. mars 2012 kl 19:51

  Takk for info! Det er umogleg for meg å sjekke kva som er korrekt her, så eg har lagt til båe namna i lista.

Skriv ein kommentar

E-postadressa di vil aldri bli delt med andre. Du må fylle ut felta som er merkte med *

*
*

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2017 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)