Norske postnummer med koordinatar

Koordinatane er delvis samla inn gjennom ein dugnad eg arrangerte på yr.no sumaren 2009. Les meir om postnummerdugnaden.

Dette er så vidt eg veit det einaste oversynet over postnummer med koordinatar som finst. Posten har eit fint oversyn over alle postnummer, men utan geografisk plassering med koordinatar.

Desse nettsidene er publisert av ein privatperson utan nokon som helst tilknyting til Posten.

Dei verkelege nerdane kan kose seg med litt postnummerstatistikk. Her får du svar på spørsmål som «kor mange postnummer er det i Noreg?» og «er det fleire postnummer i Lesja enn Dovre?». Som sagt: for dei spesielt interesserte!
Postnummerlister

Last ned

Du kan laste ned postnummerlistene dersom du treng dei i ein eigen database e.l. Last ned postnummer.

 

Alle postnumra er merkte med ein datakvalitetsmerknad som seier kor nøyaktig plasseringa av postnummeret er. Nedanfor ser du korleis desse fordeler seg:

KodeStatusAntall
1Koordinatane gjeld postkontoret1612
2Koordinatane er retta av Emil Müller101
2Koordinatane er retta av Erik Bolstad1374
3Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar1064
5Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar635
6Usikker plassering40

Siste endringar

Nedanfor ser du eit oversyn over dei siste 30 postnumra som er endra i basane mine.

Endringane kan vere kva som helst: namn på poststaden, bruksområde, plassering eller datakvalitetskoding.

PostnrPoststadPostnr og -stadBruksområdeLatLonDatakvalitetSist oppdatertKommnrKommune
7463Trondheim7463 TRONDHEIMPostboksar63.4319 10.39886Usikker plassering10.01.20141601Trondheim kommune
0507Oslo0507 OSLOPostboksar59.92173 10.757196Usikker plassering10.01.2014301Oslo kommune
0615Oslo0615 OSLOPostboksar59.92832 10.852546Usikker plassering10.01.2014301Oslo kommune
1102Oslo1102 OSLOPostboksar59.87320 10.810696Usikker plassering10.01.2014301Oslo kommune
1759Halden1759 HALDENPostboksar59.14047 11.380516Usikker plassering10.01.2014101Halden kommune
2389Brumunddal2389 BRUMUNDDALPostboksar60.8698 11.00936Usikker plassering10.01.2014412Ringsaker kommune
3009Drammen3009 DRAMMENPostboksar59.7447 10.20626Usikker plassering10.01.2014602Drammen kommune
5820Bergen5820 BERGENPostboksar60.37169 5.347416Usikker plassering10.01.20141201Bergen kommune
6048Ålesund6048 ÅLESUNDPostboksar62.4319 6.41286Usikker plassering10.01.20141504Ålesund kommune
8809Sandnessjøen8809 SANDNESSJØENPostboksar66.0193 12.60216Usikker plassering10.01.20141820Alstahaug kommune
8805Sandnessjøen8805 SANDNESSJØENFleire bruksområde66.0193 12.60212Koordinatane er retta av Erik Bolstad10.01.20141820Alstahaug kommune
4395Hommersåk4395 HOMMERSÅKPostboksar58.92975 5.847791Koordinatane gjeld postkontoret10.01.20141102Sandnes kommune
0046Oslo0046 OSLOServicepostnummer59.9636 10.91292Koordinatane er retta av Erik Bolstad10.01.2014301Oslo kommune
0047Oslo0047 OSLOServicepostnummer59.9636 10.91292Koordinatane er retta av Erik Bolstad10.01.2014301Oslo kommune
0048Oslo0048 OSLOServicepostnummer59.9109 10.75062Koordinatane er retta av Erik Bolstad10.01.2014301Oslo kommune
5006Bergen5006 BERGENGate-/veg-adresse60.3836 5.32195Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar01.11.20131201Bergen kommune
5174Mathopen5174 MATHOPENGate-/veg-adresse60.33372 5.211531Koordinatane gjeld postkontoret01.11.20131201Bergen kommune
5236Rådal5236 RÅDALGate-/veg-adresse60.30374 5.337821Koordinatane gjeld postkontoret01.11.20131201Bergen kommune
5259Hjellestad5259 HJELLESTADGate-/veg-adresse60.25646 5.240151Koordinatane gjeld postkontoret01.11.20131201Bergen kommune
5710Skulestadmo5710 SKULESTADMOGate-/veg-adresse60.66011 6.435101Koordinatane gjeld postkontoret01.11.20131235Voss kommune
5727Stamnes5727 STAMNESGate-/veg-adresse60.66348 5.748671Koordinatane gjeld postkontoret01.11.20131251Vaksdal kommune
5953Fonnes5953 FONNESGate-/veg-adresse60.80309 4.993691Koordinatane gjeld postkontoret01.11.20131264Austrheim kommune
0037Oslo0037 OSLOFleire bruksområde59.9125 10.73412Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.11.2013301Oslo kommune
0045Oslo0045 OSLOFleire bruksområde59.9636 10.91292Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.11.2013301Oslo kommune
0055Oslo0055 OSLOFleire bruksområde59.9125 10.74682Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.11.2013301Oslo kommune
0244Oslo0244 OSLOFleire bruksområde59.9192 10.69722Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.11.2013301Oslo kommune
0840Oslo0840 OSLOFleire bruksområde59.9486 10.73492Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.11.2013301Oslo kommune
1304Sandvika1304 SANDVIKAFleire bruksområde59.8894 10.52382Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.11.2013219Bærum kommune
1478Lørenskog1478 LØRENSKOGFleire bruksområde59.9329 10.99642Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.11.2013230Lørenskog kommune
2058Sessvollmoen2058 SESSVOLLMOENFleire bruksområde60.2371 11.14492Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.11.2013235Ullensaker kommune

Postnummer som truleg er feilplassert

Det er framleis nokre postnummer med usikker eller direkte feil plassering (send gjerne korrigeringar!):

PostnrPoststadPostnr og -stadBruksområdeLatLonDatakvalitetSist oppdatertKommnrKommune
0040Oslo0040 OSLOServicepostnummer59.9425 10.76046Usikker plassering08.06.2013301Oslo kommune
0247Oslo0247 OSLOPostboksar59.9219 10.68396Usikker plassering08.06.2013301Oslo kommune
0440Oslo0440 OSLOFleire bruksområde59.9361 10.73496Usikker plassering08.06.2013301Oslo kommune
0441Oslo0441 OSLOFleire bruksområde59.9492 10.7686Usikker plassering08.06.2013301Oslo kommune
0442Oslo0442 OSLOFleire bruksområde59.9488 10.76676Usikker plassering08.06.2013301Oslo kommune
0507Oslo0507 OSLOPostboksar59.92173 10.757196Usikker plassering10.01.2014301Oslo kommune
0540Oslo0540 OSLOServicepostnummer59.9358 10.83626Usikker plassering08.06.2013301Oslo kommune
0615Oslo0615 OSLOPostboksar59.92832 10.852546Usikker plassering10.01.2014301Oslo kommune
1102Oslo1102 OSLOPostboksar59.87320 10.810696Usikker plassering10.01.2014301Oslo kommune
1504Moss1504 MOSSPostboksar59.4377 10.66696Usikker plassering07.06.2013104Moss kommune
1704Sarpsborg1704 SARPSBORGPostboksar59.2828 11.10866Usikker plassering08.06.2013105Sarpsborg kommune
1759Halden1759 HALDENPostboksar59.14047 11.380516Usikker plassering10.01.2014101Halden kommune
1833Askim1833 ASKIMPostboksar59.59 11.126Usikker plassering08.06.2013124Askim
2389Brumunddal2389 BRUMUNDDALPostboksar60.8698 11.00936Usikker plassering10.01.2014412Ringsaker kommune
3009Drammen3009 DRAMMENPostboksar59.7447 10.20626Usikker plassering10.01.2014602Drammen kommune
3609Kongsberg3609 KONGSBERGPostboksar59.66858 9.652466Usikker plassering17.09.2013604Kongsberg kommune
4099Stavanger4099 STAVANGERPostboksar58.94799 5.739116Usikker plassering17.09.20131103Stavanger kommune
4394Sandnes4394 SANDNESPostboksar58.85453 5.752206Usikker plassering17.09.20131102Sandnes kommune
4698Kristiansand S4698 KRISTIANSAND SPostboksar58.17993 8.129526Usikker plassering17.09.20131001Kristiansand kommune
4893Grimstad4893 GRIMSTADPostboksar58.3445 8.58416Usikker plassering17.09.2013904Grimstad
5752Odda5752 ODDAPostboksar60.07029 6.542146Usikker plassering08.06.20131228Odda kommune
5810Bergen5810 BERGENPostboksar60.3927 5.32636Usikker plassering17.09.20131201Bergen kommune
5813Bergen5813 BERGENPostboksar60.3998 5.32556Usikker plassering17.09.20131201Bergen kommune
5814Bergen5814 BERGENPostboksar60.3998 5.32556Usikker plassering17.09.20131201Bergen kommune
5820Bergen5820 BERGENPostboksar60.37169 5.347416Usikker plassering10.01.20141201Bergen kommune
6048Ålesund6048 ÅLESUNDPostboksar62.4319 6.41286Usikker plassering10.01.20141504Ålesund kommune
7463Trondheim7463 TRONDHEIMPostboksar63.4319 10.39886Usikker plassering10.01.20141601Trondheim kommune
7471Trondheim7471 TRONDHEIMPostboksar63.35080 10.355726Usikker plassering17.09.20131601Trondheim kommune
7483Trondheim7483 TRONDHEIMPostboksar63.4319 10.39886Usikker plassering08.06.20131601Trondheim kommune
7484Trondheim7484 TRONDHEIMPostboksar63.4319 10.39886Usikker plassering08.06.20131601Trondheim kommune
7485Trondheim7485 TRONDHEIMPostboksar63.4319 10.39886Usikker plassering08.06.20131601Trondheim kommune
7486Trondheim7486 TRONDHEIMPostboksar63.4319 10.39886Usikker plassering08.06.20131601Trondheim kommune
7488Trondheim7488 TRONDHEIMPostboksar63.4319 10.39886Usikker plassering08.06.20131601Trondheim kommune
7489Trondheim7489 TRONDHEIMPostboksar63.4319 10.39886Usikker plassering08.06.20131601Trondheim kommune
7491Trondheim7491 TRONDHEIMPostboksar63.40785 10.469816Usikker plassering08.06.20131601Trondheim kommune
7492Trondheim7492 TRONDHEIMPostboksar63.4319 10.39886Usikker plassering08.06.20131601Trondheim kommune
8203Fauske8203 FAUSKEPostboksar67.25516 15.432366Usikker plassering17.09.20131841Fauske kommune
8652Mosjøen8652 MOSJØENPostboksar65.83973 13.190286Usikker plassering08.06.20131824Vefsn kommune
8809Sandnessjøen8809 SANDNESSJØENPostboksar66.0193 12.60216Usikker plassering10.01.20141820Alstahaug kommune
8902Brønnøysund8902 BRØNNØYSUNDPostboksar65.46985 12.205576Usikker plassering08.06.20131813Brønnøy kommune

46 kommentarar

 1. 13. juni 2010 kl 10:20

  Skulle gjerne ha koordinater til Flakke Loner utenfpr Birkeland i Aust-Agder

 2. 13. juni 2010 kl 15:56

  Flakke loner (som Kartverket seier at er ein bekk) har koordinatar 58.3387 8.1893 og ligg i Birkenes kommune i Aust-Agder.

 3. 9. august 2010 kl 20:40

  Etter å ha laga meg eit kart over alle postnummera i Noreg, er det to klåre feil:
  - 8056, Saltstraumen, Bodø (plassert i midten av Sverige)
  - 4900, Tvedestrand, Tvedestrand (plassert i Nordjylland, Danmark)

 4. 10. august 2010 kl 17:44

  Eg er litt usikker på kva som har gått gale her. Båe stadene er retta av ein brukar, men eg trudde at eg hadde kontrollert for slike ville feil.

  Eg har oppdatert med rette koordinatar på http://www.erikbolstad.no/postnummer-koordinatar/?postnummer=4900 og http://www.erikbolstad.no/postnummer-koordinatar/?postnummer=8056

 5. 30. september 2010 kl 11:04

  Hei, jeg holder på å setter opp et kart i vårt system som overvåker våre kunderutere. vi har postnummer som en del av navnet på ruterene. Jeg ønsker å gruppere på Fylke. Det vil si filtrere ut rutere for et bestemt fylke. Kan jeg da ta utgangspunkt i dine liste på denne siden ? – jeg prøvde f eks å sette opp Akerhus fylke der jeg setter opp postnummer mellom 1300 og 2170. eller må jeg hente ut postnumer for postnummer for å gjøre det helt riktig ?

 6. 30. september 2010 kl 20:10

  Hei Atle!

  Du må ta utgangspunkt i kommunenummeret, ikkje postnummeret. Dei to fyrste sifra i kommunenummeret viser kva fylke det er snakk om. 01 er Østfold, 02 Akershus o.s.v.

  Det er ingen direkte samanheng mellom postnummer og fylke – fleire av postnummerseriane dekkjer ulike delar av eit fylke, og det er fleire stader at eit postnummer ligg i eit anna fylke enn ein skulle tru ut i frå postnummeret.

 7. Magnus Alvestad
  8. april 2011 kl 09:56

  Finnes det en fritt tilgjengelig liste over norske vei- og gatenavn? Jeg har sett EPAB fra Posten, men den dekker bare byer & tettsteder. Jeg har ikke så høye krav til kvalitet (dette skal brukes i en autocomplete-løsning), men 90%+ av veiene i Norge bør være med.

 8. 19. april 2011 kl 23:25

  Det du er på jakt etter er Elveg (komplett gateregister) frå Statens vegvesen, men det er ei pakke du må kjøpe.

  Google har ein del gatenamn, og det kan jo hende at dei har eit eller anna integrerbart ajax-api?

 9. Jøran Vagnby Lillesand
  19. august 2011 kl 11:26

  Stemmer det at du bruker en annen rating på datakvalitet enn det geonames.org gjør? Hos geonames betyr 6 nøyaktig og 1 unøyaktig, mens hos deg er vel høyere dårligere?

 10. 22. august 2011 kl 07:29

  Eg brukar ikkje same datakvalitetskodar som Geonames, men laga mine eigne under postnummerdugnaden. Du finn eit oversyn på denne sida, dei går frå 1-6 der 1 er best.

 11. Christian Schwarz
  10. oktober 2011 kl 13:50

  Hei!

  Savner denne:
  http://www.erikbolstad.no/nedlasting/postnummer.txt

  Er vanskelig å bruke den nye HTML versjonen av postnummerlisten med koordinater til maskinell innlesing. Tekstfila fungerte dog utmerket.

  Håper tekstfila kan gjeninnføres og at gammel URL beholdes.

  Mvh.,
  Christian Schwarz

 12. 11. oktober 2011 kl 00:40

  Hei!

  Eg fjerna tekstfila fordi ho var utdatert – eg får ikkje heilt til å generere tekstfiler frå basen.
  Dersom du er god i PHP og MySql tek eg i mot hjelp med all mogleg takk!

  Erik

  Oppdatering november 2011: Du kan no laste ned filene i TXT, CSV, XML og KML-format

 13. Kjell Maartmann-Moe
  14. oktober 2011 kl 09:06

  Flott arbeid du har gjort.

  Noen postnummer går over flere kommuner. Vet du hvordan man finner ut hvor mange som bor i den ene og andre kommunen?

  3538 Solihøgda
  1396 Billingstad

  for eksempel

 14. 19. oktober 2011 kl 15:06

  Orsak så seint svar. Det er veldig få postnumre som går over fleire kommunar.
  Eg trur at den einaste løysinga for å finne ut av kor mange som bur i kvar kommune er å betale SSB 750 kr for å få dei til å lage ein eigen rapport på dette.

 15. 14. januar 2012 kl 20:33

  Ved å åpne kartlinken på finn, vil en komme til den 100% korrekte posisjonen.
  Den helt korrekte GPS kordinat på Borgundbui der nærbutikken som har posten på 6888 BORGUND holder til.
  Tidligere het tettstedet 6888 Steinklepp ,men det er nå endet navn til 6888 BORGUND som kun er flyttet 10-15m fra der gamle postkontoret lå. Alle har vel hørt om Postaabneriet pub som drives i det gamle postbygget (de er vel norges eneste som had fått statlige midler for å bygge om til pub. :-))

 16. 15. januar 2012 kl 22:48

  Har flytta markøren til Borgundbui no. Du kan sjå sjekke og sjå om det vart rett :-)

  http://www.erikbolstad.no/postnummer-koordinatar/?postnummer=6888&poststad=Borgund

 17. Birgitte Mehta
  10. februar 2012 kl 12:10

  Tusen takk! Sidene deres er mye enklere i bruk enn søkesidene til Posten. Mvh, Birgitte

 18. 17. februar 2012 kl 17:32

  Godt jobba med geolocs vs postnummer, skulle nesten sett om Posten kunne hjulpet til på noen måte :)

  Christopher

 19. 17. februar 2012 kl 18:21

  Takk for hyggeleg skryt!

  Eg fekk koordinatane til postkontora i si tid, men så vidt eg veit har ikkje Posten/Bring eksakte koordinatar til kvart enkelt postnummer.

  Posten/Bring har òg vald å fjerne gateregisteret frå nettsidene sine, slik at ein no må betale tusenvis av kroner for å få tilgang til dette. Eg trur mange hadde blitt glade for både gratis gateregister og gratis postsonekart.

 20. 20. februar 2012 kl 12:56

  http://adressesok.posten.no/ er åpent for bruk dersom det var det gateregisteret du mente :)

 21. 20. februar 2012 kl 15:34

  Ja, men ein får ikkje lov til å laste ned innhaldet meir; ergo kan ikkje andre bruke det til fornuftige ting.

 22. gunnar birkeland
  11. mai 2012 kl 10:31

  Er det mulig å lage en liste med UTM koordinater?

 23. 11. mai 2012 kl 17:05

  Å lage ei liste tek litt meir tid, men eg har lagt på UTM på alle postnummersidene no, f.eks. http://www.erikbolstad.no/postnummer-koordinatar/?postnummer=1340&poststad=Skui

 24. Kaare Gunnar Nybø
  26. juni 2012 kl 14:20

  Er det på en enkel måte mulig å bruke disse koordinatene til å lage en matrise over distansen mellom alle postnummerene?

 25. 29. juni 2012 kl 10:09

  Hei Erik,

  er det mulig å legge til en indikator på gjennomsnittlig datakvalitet for det segmentet du ser på? F.eks ser du på listen over Aust-Agder vil gj.snittlig datakvalitet bli 258/114 ( i skrivende stund) ~ 2.26 – noe som betyr nokså bra, men ikke lett å få indikasjon på ved å skumme listen.

 26. 29. juni 2012 kl 10:20

  Eh, forrige kommentar var litt på bærtur. Ser at du kalkulerer riktighet basert på dine egne statuskoder. Då gir det ingen mening å regne gjennomsnittet av dem.

  Istedenfor går det likevel an å ha ei opptelling i den oversikten du ser på, på hvor mange postnr. som er «Usikre», «Verifisert» og så vidare.

  mvh
  - b

 27. 4. juli 2012 kl 09:08

  Ja! Prøv eit søk i Google for å finne ein metode som passar deg.

 28. Alf Austrheim
  6. september 2012 kl 14:13

  Hei!
  Du er kanskje klar over at postverket og Statens Kartverk har utarbeidet elektronisk kart over alle postnummer («Postblokker») for flere år siden.
  Bruker det på jobb i GIS verktøyet Mapinfo Pro.
  Her er grensene mellom postblokkene stedfestet svært nøyaktig.
  Postnummer til postbokser, spesielle postnummer og postkontor er ikke med her. Men alle landets adresser faller inn under disse blokkene.
  Er ikke det blitt fritt tilgjengelig nå?

  mvh
  .alf

 29. 7. september 2012 kl 07:37

  Så vidt eg veit er det ikkje fritt tilgjengeleg, men det kan jo hende at eg tek feil. Det hadde i så fall vore svært gledeleg! :-)

 30. Rolf Lillemo
  10. oktober 2012 kl 13:44

  Veldig bra lister, men finnes det tilsvarende lister for Finland?

  Hilsen Rolf Lillemo

 31. 10. oktober 2012 kl 21:16

  Eg anar ikkje, og fann ingenting ved eit kjapt søk på Google heller.

 32. Michael
  11. oktober 2012 kl 08:25

  Hej Erik
  Jeg har ledt efter en komplet oversigt over norske postnumre – må jeg spørge om din er helt komplet?
  Mvh Michael

 33. 11. oktober 2012 kl 12:01

  Ja, listene er heilt komplette (og inneheld i tillegg fleire postnummer som har gått ut av bruk, markert med eigne statuskodar). Listene er oppdatert med postnummerendringane 01.10.12, men ein del av nummera har unøyaktig plassering (markert med datakvalitetskode 6).

 34. Nasim
  31. oktober 2012 kl 13:58

  Hei,
  Når jeg skal se postnummer på kartet(gjelder Oslo) så får jeg kun opp Oslo 12 postnummer ikke noen andre postnummer, er det mulig å få alle postnummer på kartet?

 35. 31. oktober 2012 kl 15:53

  Av og til klarar ikkje Google Maps å vise alle postnummera på ein gong. Du kan klikke på http://www.erikbolstad.no/postnummer-koordinatar/kml/kommune/301.kml og opne fila i Google Earth, så dukkar alle opp :-)

 36. Nina Didriksen
  12. november 2012 kl 16:13

  Hei, artig side. Med forbehold om at jeg ikke har lest alle kommentarene (halvparten av teksten forsvinner ut av skjermen): Hvordan kan du fastsette koordinater, altså ett punkt, for et postnummer som omfatter flere veier? Jeg testet ut mitt eget postnummer, men kartpilen som peker mot dette står jo i en annen vei enn den jeg bor i. Da blir jo «geografisk plassering av et postnummer (med koordinater)» ikke helt presist. Hører gjerne hva slags tanker du har om dette (de har du sikkert gjort deg opp for lenge siden).

 37. 12. november 2012 kl 17:15

  Hei! Koordinatane er stort sett plassert på eit naturleg midtpunkt. D.v.s. at koordinatane for f.eks. Vang i Valdres er plassert i sentrum av Grindaheim, sjølv om postnummeret dekkjer eit kjempeområde. I byane er koordinatane som oftast plassert «midt i» eit postnummerområde, men det er nok mange avvik frå dét.

 38. Øyvind Roth
  14. januar 2013 kl 14:35

  Har du mulighet til å sende meg fylke- og kommune-tabellene på SQL? (Med CREATE TABLE/PK/FK og INSERT statements for å populere det hele

 39. 14. januar 2013 kl 15:46

  Hei! Det lettaste for deg er å berre ta filene på http://www.erikbolstad.no/postnummer-koordinatar/txt/ og importere alt direkte i basen. Det blir over 5000 insert-setningar, så det er ganske herkete å importere dataene med insert-setningar i SQL.

 40. 11. april 2013 kl 10:11

  Hei, fantastisk jobb med oversikten over koordinater på postnummer! Jeg lurte på om du hadde mulighet til å gjøre en liten endring som gjør det lettere å gjenbruke dataene, i mangel på et API. Hvis du kunne gitt lat og lon en unik DIV class eller id, så kunne man hente dataene enkelt med jQuery?

 41. 12. april 2013 kl 14:48

  Takk for skryt!

  Det er nesten ingen av koordinatane som er like, så det vil vere litt merkeleg å gje koordinatane ID-ar.

  Eg kan godt lage ein eksport i JSON om du vil ha det. I så fall blir eg glad for om at lagar eit utkast basert på XML-eksporten, eg har aldri gjort noko i JSON før :-)

 42. PeterFisk
  6. juni 2013 kl 12:19

  Posten har koordinater her:
  http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/adresser/digitale-postnummergrenser

 43. 6. juni 2013 kl 17:06

  Ja, og det kostar 70 000 kr per år å få tilgang til dei…

 44. 29. juli 2013 kl 11:25

  Hei!

  Jeg ønsker å lage et googel map hvor vi markerer alle kommuner i Norge og hvor vi kan angi med farge om denne kommunen er en aktiv kunde eller ikke. Har du forslag til hvor jeg kan få tak i et datasett over alle kommuner som kan importeres, uten at jeg må skrive inn dette manuelt?

 45. 15. august 2013 kl 13:31

  Hei! Du kan laste ned alle kommunegrensene og så skrive eit program for å gje kvar kommune ein fargekode.

 46. Alf Austrheim
  6. februar 2014 kl 16:11

  Hei!
  «Digitale postnummergrenser» fra posten er nå blitt frigitt. Sjekk med forhandlerne Nordeca eller Norkart. De tar penger for deres distribusjonskost. Disposisjonsrett er blitt helt gratis!

7 Trackbacks

 1. [...] er generert med hjelp av Postnummer-dugnaden Yr.no arrangerte sommeren [...]

 2. By Aust og vest i Tromsø | Eit stykkje av verda on 24. oktober 2010 at 23:18

  [...] på eit kart for at det skal vere enklare å sjå samanhengane. Kartet kan zoomast. Takk til Erik Bolstad for koordinatane til [...]

 3. By Norske postnummer » azimuth on 16. mars 2011 at 09:35

  [...] En liste over Norske postnummer med koordinater er tilgjengelig fra Erik Bolstads webside. [...]

 4. [...] tilgjengelig informasjon! Heldigvis har ein gjeng, med Erik Bolstad i spissen, på dugnad laga ei oversikt over midtpunktet til kvart postnummer. Denne er tilgjengelig under ein Creative Commons Navngivelse 3.0 [...]

 5. By Offentlig = tilgjengelig? — iAllenkelhet on 6. september 2012 at 14:49

  [...] Bolstad fra Yr.no lagde en oversikt over postnumre i Norge og deres geografisk plassering med [...]

 6. By Digitale postgrenser | Alfs drodlesider on 7. september 2012 at 00:00

  [...] Bolstad kjent fra yr.no har stått bak en fantastisk dugnad for å lage stedfestede postnummer. Samtidig har jo postverket tilbake i 2002 fått fram et postnummerkart som mange kunne ha god bruk [...]

 7. [...] positions, so I had to google to find it again. Erik Bolstad has a page where he publish Norwegian zip code data that is pretty [...]

Skriv ein kommentar

E-postadressa di vil aldri bli delt med andre. Du må fylle ut felta som er merkte med *

*
*

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2014 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)