Omsetjing av stadnamnkategoriar

 • Stadnamnkategoriar

  • Sentralt stadnamnregister (SSR)
   Sentralt stadnamnregister (SSR) er det offisielle norske registeret over stadnamn, laga av Statens kartverk. Kvart stadnamn har ein kategori (f.eks. by eller fjell). Her er alle kategoriane, omsett til nynorsk, bokmål, engelsk og kvensk.
  • Geonames
   Geonames-databasen er truleg den mest komplette stadnamnbasen i verda. Kvart stadnamn har ein kategori. Her er alle kategoriane omsett til nynorsk, bokmål, engelsk, nordsamisk og kvensk.

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2017 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)