Verda

  • Verdsdelar
    Oversyn over alle verdsdelar og underinndelingar av kvar verdsdel + kva land som ligg i kvar region. Omsett til nynorsk, bokmål og engelsk.
  • Land
    Oversyn over alle land på FN si offislle liste (ISO3166-standarden), omsett til nynorsk, bokmål, engelsk, nordsamisk, kvensk og finsk.
  • Regionar i land
    Oversyn over fyrste administrative nivå i nesten alle land i verda (f.eks. fylke i Noreg, delstat i USA, län i Sverige) med namn på nynorsk, bokmål og engelsk. Lista er delvis basert på ISO3166-2 (FN-lista), delvis på FIPS 10-4. Lista er i bruk i Geonam

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2017 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)