Nettkamera på Marienlyst i Oslo

Er ikkje biletet oppdatert?

Kameraet står plassert i Blindernveien 2, 10. etasje og peikar ut mot Marienlystparken.

I bakgrunnen ser du Oslofjorden med Nesodden; du ser òg delvis Asker og Bærum med Vestfjorden.

Nettkamera Marienlyst


Kameraet står plassert i Blindernveien 2

Geografiske data

Eg har samla ulike geografiske databasar gjennom fleire år, og har lagt ut ein del data som eg vil tru at andre kan ha bruk for. Dette er eit slags miniforsøk på å lage eit norsk data.gov, medan vi ventar på at politikarane skal få ut fingeren :-)

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0. D.v.s. at du kan bruke innhaldet, laste ned det og vidareutvikle det; men at du må kreditere meg eller opphavsretthavaren med ei lenke!

© Erik Bolstad, 2005-2017 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)