Dugnad er gøy!

I sumar var det postnummerdugnad på yr.no: Vi bad brukarane om hjelp til å finne ei fornuftig plassering av alle 4585 norske postnummer. Responsen frå brukarane var overveldande god! Her er ei oppsummering og litt erfaringar.

Mange av brukarane på yr.no har etterlyst vêrvarsel for postnummer. Dette er kanskje særleg aktuelt for dei som hentar data frå yr.no – det er av og til lettare å finne eit postnummer og hente varsel for det, enn å byggje opp heile stadnamnstrukturen til yr.no.

Det finst ingen register over norske postnummer med éin koordinat (geografisk plassering) per postnummer. Posten har oversyn over kva område eit postnummer dekkjer, men dette kunne vi ikkje bruke til å lage vêrvarsel: Postnummeret 5750 ODDA dekkjer for eksempel nesten heile Hardangerjøkulen, og vêrvarselet ville bli temmeleg feil om det vart rekna ut for toppen av ein isbre og ikkje Odda sentrum.

Vi fekk inn totalt 4590 tilbakemeldingar/korrigeringar til postnummerdugnaden frå ca 600 ulike personar. Då vi la ut dugnaden hadde vi korrekt plassering av 39 prosent av postnumra, i løpet av to dagar var 74 prosent av postnumra korrigerte og plasserte på rett stad!

Litt teknisk info: Dugnaden vart laga av underteikna (som er ein slags journalist utan veldig mykje programmeringserfaring), og sidan dugnaden vart laga midt i sumarferien var det ingen utviklarar på jobb til å lage databasar for mottak av dataa. Løysinga vart å leggje dugnaden på dei private heimesidene mine og bruke ulike opne tenester for å ta i mot tilbakemeldingane.

Eg lasta ned heile postnummerregisteret frå Posten og fekk lagt på ein cirkaplassering av kvart postnummer. Denne cirkaplasseringa vart vist på eit Google-kart, og brukarane kunne opne ein liten boks og taste inn nye koordinatar for kvart postnummer. Dei nye koordinatane vart teke i mot ved hjelp av Google Forms, og hamna i eit Google-rekneark. Her henta eg ut koordinatane til Excel, og sjekka dei fleste plasseringane kjapt før eg oppdaterte dugnadssidene med dei nye plasseringane. Dette var relativt mykje mekk: Sidan det kom inn 4590 tilbakemeldingar vart Google-reknearket ekstremt stort og tungt å arbeide med. Etter cirka ein månad braut heile systemet saman, og Google-reknearket nekta å ta i mot fleire oppdateringar; ergo måtte eg finne plassering til dei siste 600 postnumra på eiga hand.

Ei erfaring til seinare er at det nok ville vore lurt å lage ein skikkeleg database for å ta i mot tilbakemeldingane; men samtidig ville dette kravd at eg laga ein skikkeleg spekk og at det var utviklarar på jobb som kunne prioritere dette litt snodige stuntet.

Flest unge menn som tek del i slike dugnader

Rundt 600 personar tok del i postnummerdugnaden, og i etterkant svarte rundt halvparten av dei som var med på dugnaden på eit kort spørjeskjema.

postnummerdugnad-alder

86 prosent av dei som tok del i dugnaden var menn, med forbausande jamn aldersspreiing. Den eldste som var med på dugnaden var 74 år, den yngste var 15. Dei store byane dominerte veldig: Dei fleste som tok del i dugnaden var frå Oslo (19 prosent), Bergen (9 prosent) og Stavanger ( 6 prosent). Resten av landet var jamt representert.

postnummerdugnad-erfaringOver halvparten av dugnadsfolka fekk vite om dugnaden på yr.no, ein tredel såg dugnaden på NRKbeta og 17 prosent fekk vite om det via Twitter. Det kanskje mest overraskande var at to tredeler av dei som var med aldri hadde vore med på liknande dugnadsarbeid på nett.

Dette bør vi og andre gjere meir av!

Resultata frå postnummerdugnaden er svært gode: Alle dei 600 som tok del i dugnaden har vore med på å lage eit register som no er fritt og ope tilgjengeleg (med ein Creative Commons-lisens), som allereie er i bruk på yr.no og som fritt kan nyttast av alle andre til kommersielle og ideelle føremål. Eitt transportselskap har mellom anna allereie teke i bruk registeret for å lage grove køyreruter for sjåførane sine.

Eg håpar at NRK kjem til å kalle inn til fleire slike dugnader: Vi får allereie svært mykje god hjelp av lesarane på NRKbeta, og erfaringane frå postnummerdugnaden fristar til gjentaking. Takk til alle som tok del!

10 Replies to “Dugnad er gøy!”

 1. Supert at du legger ut så mye spennende geodata på http://www.erikbolstad.no/geo – måtte flere gjøre som deg!

  En kommentar til f.eks. kommunedataene og syntaksen på kommunenummer, som alltid skal være et firesifret tall, dvs. med ledende null (og tilsvarende for fylkesnr). Kommunenummeret skal alltid behandles som en tekst-streng med fire siffer, og ikke som et tall. Dette er selvfølgelig helt avgjørende når man skal koble dine kommunekataloger med andre datakilder, f.eks. regionalstatistikk fra SSB.

  Så hvis du har riktig syntaks i utgangspunktet på dine data, så slipper andre å redigere koblingsnøklene når de skal bruke dem.

 2. Takk for tilbakemeldinga!

  Eg veit at kommunenummera skal vere med fire tal, og var tidlegare relativt streng på dette sjølv. I dei siste åra har vi i NRK gått over til å bruke nummera utan innleiiande 0 i alle interne tabellar: det har gjort systema lettare å handtere, og vi slepp å hugse på å spesialhandtere alle kommunenummera ved import og eksport av basar.

  Eg skal skrive litt om dette på sidene mine.

 3. Hei..

  Koordinatene dere setter for Gulen kommune er følgende : •Lat og lon: 60.9811 5.0737
  •UTM: 32V 287605 6767050
  Mine GPS koordinater viser : N 60* 58.768
  E 005*11.589 Hvorfor ikke bruke GPS koordinatene, det er jo de som folk bruker,?. I tillegg er veimerkingen feil på kart. Den viser Fv 7 med bro over sundet i gulafjorden. Rett er Rv 57 til kryss og nordover. Fv 7 fra kryss til Eivindvik. Forvirrende for folk som ikke er kjent.
  Mvh; Reidar.

  1. Hei, og takk for tilbakemeldinga!

   Lat/lon-koordinatar er dei definitivt mest vanlege i alle moglege kartgrensesnitt. I Noreg brukar offentlege organisasjonar ein del UTM-koordinatar òg. GPS-ane har ulike (og til dels avvikande) koordinatsystem.

   Eg laga desse nettsidene for å samle koordinatar til vêrvarsla på yr.no i si tid, og ser at mange andre har hatt bruk for koordinatane til ulike formål. Dei er nok ikkje veldig nyttige til turformål med GPS (kven vil gå på tur til rådhuset i Gulen, eller på tur til midtpunktet for postnummeret 5750 ODDA?), men veldig nyttige når ein skal lage visualiseringar på kart.

   Eg trur ikkje at eg kjem til å leggje ut fleire koordinatsystem – det er mykje jobb (og det er berre eg som driv desse sidene åleine), og sjansane for feil aukar ganske dramatisk for kvart nye koordinatsystem.

   Ha ein fin dag!
   Erik

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *