Chart Wars: The Political Power of Data Visualization

«A great, short talk by TargetPoint’s VP and Director of Research, Alex Lundry, at DC Ignite. He addresses the issues of subjective messaging through visualization, the emergence of open data, some ideal data visualization tools, a set of quick lessons in graphic literacy, and a short list of recommended visualization books, all within the time span of 5 minutes.»
Hald fram med å lese «Chart Wars: The Political Power of Data Visualization»

Sparklines

Sparklines vart oppfunne av Edward Tufte, ein av dei store designheltane mine. Sparklines er små, ekstremt informasjonstette grafar som fyrst og fremst er gode på å vise trendar, utvikling og avvik.

Tufte skriv om sparklines i boka Beautiful evidence (bør kjøpast), og det ligg nokre utdrag frå denne boka på heimesidene hass.

Vi lagde ein del sparklines på yr.no i 2007, fyrst og fremst med observasjonar og temperaturutvikling dei siste dagane. Eg vart aldri heilt nøgd med desse, men har ikkje funne betre måtar å gjere det på.

Temperaturen siste 30 dagar på Blindern:
Temperatur siste 30 dagar

Nokre nettressursar: