Historiske namn på kommunar

Dette er ei liste over historiske namn på norske kommunar.

Lista er heilt sikkert ikkje komplett.

Kjelder: Norsk samfunnsvitskapleg datateneste, Universitetet i Bergen, Statistisk sentralbyrå, Store norske leksikon, Wikipedia m.m.

Kommunenummer Namn Tidsperiode
0101 Fredrikshald 1789 – 1920
0101 Halden 1921 til i dag
0102 Sarpsborg 1769 – 1991
0103 Fredrikstad 1769 – 1993
0104 Moss 1769 til i dag
0105 Sarpsborg 1992 til i dag
0106 Fredrikstad 1994 til i dag
0111 Hvaler 1769 til i dag
0112 Torsnes 1910 – 1963
0113 Borge 1769 – 1993
0114 Varteig 1861 – 1991
0115 Skjeberg 1769 – 1991
0116 Berg 1769 – 1967
0117 Idd 1769 – 1967
0118 Aremark 1769 til i dag
0119 Øymark 1903 – 1963
0119 Marker 1964 til i dag
0120 Rødenes 1769 – 1963
0121 Rømskog 1769 til i dag
0122 Trøgstad 1769 til i dag
0123 Spydeberg 1769 til i dag
0124 Askim 1769 til i dag
0125 Eidsberg 1769 til i dag
0126 Mysen 1920 – 1960
0127 Skiptvet 1769 til i dag
0128 Rakkestad 1769 til i dag
0129 Degernes 1917 – 1963
0130 Tune 1769 – 1991
0131 Rolvsøy 1911 – 1993
0132 Fredrikstad Landdistrikt 1769 – 1863
0132 Glemminge 1865 – 1910
0132 Glemmen 1911 – 1964
0133 Kråkerøy 1908 – 1993
0134 Onsøy 1769 – 1993
0135 Råde 1769 til i dag
0136 Rygge 1769 til i dag
0137 Våler 1769 til i dag
0138 Hobøl 1769 til i dag
0194 Moss Landsogn 1800 – 1915
0194 Jeløy 1916 – 1943
0201 Son 1769 – 1963
0203 Drøbak 1769 – 1961
0204 Hølen 1800 – 1942
0211 Vestby 1769 til i dag
0212 Kråkstad 1769 – 1963
0213 Ski 1931 til i dag
0214 Ås 1769 til i dag
0215 Drøbak Landdistrikt 1800 – 1864
0215 Frogn 1865 til i dag
0216 Nesodden 1769 til i dag
0217 Oppegård 1915 til i dag
0218 Aker 1769 – 1947
0219 Bærum 1865 til i dag
0220 Asker 1769 til i dag
0221 Søndre H›land 1769 – 1965
0221 Aurskog-Høland 1966 til i dag
0222 Nordre Høland 1924 – 1965
0223 Setskog 1905 – 1965
0224 Aurskog 1769 – 1965
0225 Blaker 1919 – 1961
0226 Sørum 1769 til i dag
0227 Fet 1769 til i dag
0228 Rælingen 1929 til i dag
0229 Enebakk 1769 til i dag
0230 Lørenskog 1908 til i dag
0231 Skedsmo 1769 til i dag
0232 Lillestrøm 1908 – 1961
0233 Nittedal 1769 til i dag
0234 Gjerdrum 1769 til i dag
0235 Ullensaker 1769 til i dag
0236 Nes 1769 til i dag
0237 Eidsvoll 1769 til i dag
0238 Nannestad 1769 til i dag
0239 Hurdal 1769 til i dag
0240 Feiring 1870 – 1963
0301 Kristiania 1769 – 1924
0301 Oslo 1925 til i dag
0401 Hamar 1848 – 1991
0402 Kongsvinger 1854 til i dag
0403 Hamar 1992 til i dag
0411 Nes 1769 – 1963
0412 Ringsaker 1769 til i dag
0413 Furnes 1891 – 1963
0414 Vang 1769 – 1991
0415 Løiten 1769 – 1910
0415 Løten 1911 til i dag
0416 Romedal 1769 – 1963
0417 Stange 1769 til i dag
0418 Nord-Odal 1769 til i dag
0419 S›r-Odal 1769 til i dag
0420 Eidskog 1862 til i dag
0421 Vinger 1769 – 1963
0421 Kongsvinger 1964 – 1964
0422 Brandval 1865 – 1963
0423 Grue 1769 til i dag
0424 Hof 1769 – 1962
0425 Åsnes 1849 til i dag
0426 Våler 1854 til i dag
0427 Elverum 1769 til i dag
0428 Trysil 1769 til i dag
0429 Åmot 1769 til i dag
0430 Stor-Elvdal 1865 til i dag
0431 Sollia 1890 – 1964
0432 Rendalen 1769 – 1879
0432 Ytre Rendal 1880 – 1964
0432 Rendalen 1965 til i dag
0433 Øvre Rendal 1880 – 1964
0434 Engerdal 1911 til i dag
0435 Os 1769 – 1965
0435 Tolga-Os 1966 – 1976
0436 Tolga 1769 til i dag
0437 Tynset 1769 til i dag
0438 Lille Elvedalen 1863 – 1910
0438 Alvdal 1911 til i dag
0439 Folldal 1914 til i dag
0440 Kvikne 1769 – 1965
0441 Os 1976 til i dag
0501 Lillehammer 1835 til i dag
0502 Gj›vik 1865 til i dag
0511 Dovre 1863 til i dag
0512 Lesja 1769 til i dag
0513 Skjåk 1865 til i dag
0514 Lom 1769 til i dag
0515 Vågå 1769 til i dag
0516 Heidal 1908 – 1964
0516 Nord-Fron 1977 til i dag
0517 Sel 1908 til i dag
0518 Fron 1769 – 1850
0518 Nord-Fron 1851 – 1965
0518 Fron 1966 – 1976
0519 Sør-Fron 1851 til i dag
0520 Ringebu 1769 til i dag
0521 Øyer 1769 til i dag
0522 Gausdal 1769 – 1878
0522 Østre Gausdal 1879 – 1961
0522 Gausdal 1962 til i dag
0523 Vestre Gausdal 1879 – 1961
0524 Fåberg 1769 – 1963
0525 Biri 1769 – 1963
0526 Snertingdal 1910 – 1963
0527 Vardal 1769 – 1963
0528 Toten 1769 – 1834
0528 Østre Toten 1835 til i dag
0529 Vestre Toten 1835 til i dag
0530 Eina 1908 – 1963
0531 Kolbu 1908 – 1963
0532 Jevnaker 1769 til i dag
0533 Lunner 1898 til i dag
0534 Gran 1769 til i dag
0535 Brandbu 1897 – 1961
0536 Land 1769 – 1846
0536 Søndre Land 1847 til i dag
0537 Fluberg 1914 – 1961
0538 Nordre Land 1865 til i dag
0539 Torpa 1914 – 1961
0540 Sør-Aurdal 1769 til i dag
0541 Etnedal 1894 til i dag
0542 Nord-Aurdal 1769 til i dag
0543 Slidre 1769 – 1848
0543 Vestre Slidre 1849 til i dag
0544 Øystre Slidre 1849 til i dag
0545 Vang 1769 til i dag
0580 Solliden 1862 – 1889
0601 Hønefoss 1851 – 1963
0601 Ringerike 1964 – 1977
0602 Drammen 1769 til i dag
0604 Kongsberg 1769 til i dag
0605 Ringerike 1977 til i dag
0611 Tyristrand 1916 – 1963
0612 Hole 1769 til i dag
0613 Norderhov 1769 – 1963
0614 Ådal 1857 – 1963
0615 Flå 1905 til i dag
0616 Nes 1769 til i dag
0617 Gol 1845 til i dag
0618 Hemsedal 1897 til i dag
0619 Ål 1769 til i dag
0620 Hol 1877 til i dag
0621 Sigdal 1769 til i dag
0622 Krødsherad 1901 til i dag
0623 Modum 1769 til i dag
0624 Eker 1769 – 1884
0624 Øvre Eiker 1885 til i dag
0625 Nedre Eiker 1885 til i dag
0626 Lier 1769 til i dag
0627 Røyken 1769 til i dag
0628 Hurum 1769 til i dag
0629 Sandsvær 1769 – 1907
0629 Ytre Sandsvær 1908 – 1963
0630 Øvre Sandsvær 1908 – 1963
0631 Flesberg 1769 til i dag
0632 Rollag 1769 til i dag
0633 Nore 1858 – 1961
0633 Nore og Uvdal 1962 til i dag
0634 Opdal 1901 – 1920
0634 Uvdal 1921 – 1962
0701 Svelvik 1845 – 1963
0701 Borre 1988 – 2001
0701 Horten 2002 til i dag
0702 Holmestrand 1769 til i dag
0703 Carljohansværn 1855 – 1864
0703 Horten 1865 – 1987
0704 Åsgårdstrand 1800 – 1964
0704 Tønsberg 1988 til i dag
0705 Tønsberg 1769 – 1987
0706 Sandefjord 1769 til i dag
0707 Larvik 1769 – 1987
0708 Stavern 1943 – 1987
0709 Larvik 1988 til i dag
0711 Strømmen 1862 – 1963
0711 Svelvik 1964 til i dag
0712 Skoger 1769 – 1963
0713 Sande 1769 til i dag
0714 Hof 1769 til i dag
0715 Botne 1769 – 1963
0716 Våle 1769 – 2001
0716 Re 2002 til i dag
0717 Borre 1769 – 1987
0718 Ramnes 1769 – 2001
0719 Andebu 1769 til i dag
0720 Stokke 1769 til i dag
0721 Sem 1769 – 1987
0722 Nøtterøy 1769 til i dag
0723 Tjøme 1865 til i dag
0724 Sandar 1769 – 1967
0725 Tjølling 1769 – 1987
0726 Brunlanes 1769 – 1987
0727 Hedrum 1769 – 1987
0728 Lardal 1769 til i dag
0798 Fredriksværn 1769 – 1942
0801 Kragerø 1769 – 1960
0802 Langesund 1769 – 1963
0803 Stathelle 1800 – 1963
0804 Brevik 1769 – 1963
0805 Porsgrunn 1769 til i dag
0806 Skien 1769 til i dag
0807 Notodden 1913 til i dag
0811 Slemdal 1856 – 1910
0811 Siljan 1911 til i dag
0812 Gjerpen 1769 – 1963
0813 Eidanger 1769 – 1963
0814 Bamble 1769 til i dag
0815 Skåtøy 1882 – 1959
0815 Kragerø 1960 til i dag
0816 Sannikedal 1769 – 1910
0816 Sannidal 1911 – 1960
0817 Drangedal 1769 til i dag
0818 Solum 1769 – 1963
0819 Holden 1769 – 1910
0819 Holla 1911 – 1963
0819 Nome 1964 til i dag
0820 Lunde 1865 – 1963
0821 1769 til i dag
0822 Saude 1769 – 1910
0822 Sauherad 1911 til i dag
0823 Hitterdal 1769 – 1910
0823 Heddal 1911 – 1963
0824 Gransherad 1860 – 1963
0825 Hovin 1886 – 1963
0826 Tinn 1769 til i dag
0827 Hjartdal 1769 til i dag
0828 Seljord 1769 til i dag
0829 Kviteseid 1769 til i dag
0830 Nissedal 1769 til i dag
0831 Moland 1769 – 1879
0831 Fyresdal 1880 til i dag
0832 Mo 1769 – 1963
0833 Lårdal 1769 – 1963
0833 Tokke 1964 til i dag
0834 Vinje 1769 til i dag
0835 Rauland 1860 – 1963
0901 Østerrisør 1769 – 1900
0901 Risør 1901 til i dag
0902 Tvedestrand 1800 – 1959
0903 Arendal 1769 – 1991
0904 Grimstad 1800 til i dag
0905 Lillesand 1800 – 1961
0906 Arendal 1992 til i dag
0911 Gjerstad 1769 til i dag
0912 Vegårshei 1865 til i dag
0913 Østerrisørs Landdistrikt 1769 – 1864
0913 Søndeled 1865 – 1963
0914 Holt 1769 – 1959
0914 Tvedestrand 1960 til i dag
0915 Dypvåg 1769 – 1959
0916 Flosta 1902 – 1961
0917 Stokken 1919 – 1961
0918 Austre Moland 1769 – 1961
0918 Moland 1962 – 1991
0919 Froland 1850 til i dag
0920 ؝yestad 1769 – 1991
0921 Tromøy 1878 – 1991
0922 Hisøy 1881 – 1991
0923 Fjære 1845 – 1970
0924 Homedal 1769 – 1864
0924 Landvik 1865 – 1970
0925 Eide 1865 – 1961
0926 Vestre Moland 1769 – 1961
0926 Lillesand 1962 til i dag
0927 Høvåg 1865 – 1961
0928 Birkenes 1865 til i dag
0929 Åmli 1769 til i dag
0930 Gjevedal 1908 – 1910
0930 Gjøvdal 1911 – 1960
0931 Lille Topdal 1908 – 1910
0931 Tovdal 1911 – 1966
0932 Mykland 1876 – 1966
0933 Herefoss 1865 – 1966
0934 Evje og Vegusdal 1769 – 1876
0934 Vegusdal 1877 – 1966
0935 Hordnæs og Iveland 1865 – 1885
0935 Iveland 1886 til i dag
0936 Hornnes 1886 – 1959
0937 Evje 1877 – 1959
0937 Evje og Hornnes 1960 til i dag
0938 Bygland 1769 til i dag
0939 Hylestad 1915 – 1961
0940 Valle 1769 til i dag
0941 Bykle 1902 til i dag
0980 Aaseral 1859 – 1879
0990 Barbu 1878 – 1901
1001 Kristiansand 1769 til i dag
1002 Mandal 1800 til i dag
1003 Farsund 1800 til i dag
1004 Flekkefjord 1769 til i dag
1011 Randesund 1894 – 1964
1012 Oddernes 1769 – 1964
1013 Tveit 1769 – 1964
1014 Vennesla 1865 til i dag
1015 Hægeland 1896 – 1963
1016 Øvrebø og Hægeland 1769 – 1895
1016 Øvrebø 1896 – 1963
1017 Greipstad 1913 – 1963
1017 Songdalen 1964 til i dag
1018 Søgne 1769 til i dag
1019 Mandals Landdistrikt 1769 – 1864
1019 Halse og Harkmark 1865 – 1963
1020 Holme 1769 – 1910
1020 Holum 1911 – 1963
1021 Øyslebø og Laudal 1865 – 1898
1021 Øyslebø 1899 – 1963
1021 Marnardal 1964 til i dag
1022 Laudal 1899 – 1963
1023 Finsland 1865 – 1963
1024 Bjelland og Grindheim 1769 – 1901
1024 Bjelland 1902 – 1963
1025 Grindheim 1902 – 1963
1026 Åseral 1880 til i dag
1027 Konsmo 1911 – 1963
1027 Audnedal 1964 til i dag
1028 Nord-Audnedal 1845 – 1911
1028 Vigmostad 1912 – 1963
1029 Sør-Audnedal 1769 – 1963
1029 Lindesnes 1964 til i dag
1030 Spangereid 1899 – 1963
1031 Austad 1909 – 1962
1032 Lyngdal 1769 til i dag
1033 Kvås 1909 – 1962
1034 Øvre Kvinnesdal 1769 – 1840
1034 Hægebostad 1841 til i dag
1035 Eiken 1916 – 1962
1036 Fjotland 1859 – 1962
1037 Nedre Kvinnesdal 1769 – 1840
1037 Kvinnesdal 1841 – 1900
1037 Liknes 1901 – 1962
1037 Kvinesdal 1963 til i dag
1038 Feda 1900 – 1962
1039 Herred og Spind 1769 – 1892
1039 Herad 1893 – 1964
1040 Spind 1893 – 1964
1041 Vanse 1769 – 1910
1041 Lista 1911 – 1964
1042 Flekkefjord Landdistrikt 1769 – 1864
1042 Hitterø og Næs 1865 – 1892
1042 Hidra 1893 – 1964
1043 Nes 1893 – 1964
1044 Gyland 1894 – 1964
1045 Bakke og Gyland 1769 – 1892
1045 Bakke 1893 – 1964
1046 Siredalen 1855 – 1905
1046 Tonstad 1906 – 1959
1046 Sirdal 1960 til i dag
1047 Øvre Sirdal 1905 – 1959
1101 Egersund 1800 – 1964
1101 Eigersund 1965 til i dag
1102 Sandnes 1865 til i dag
1103 Stavanger 1769 til i dag
1104 Skudeneshavn 1865 – 1964
1105 Kopervik 1866 – 1964
1106 Haugesund 1854 til i dag
1107 Sogndal ladested 1800 – 1943
1111 Sokndal 1769 til i dag
1112 Lund 1769 til i dag
1113 Heskestad 1865 – 1964
1114 Bjerkreim 1865 til i dag
1115 Helleland 1769 – 1964
1116 Egersund 1769 – 1910
1116 Eigersund 1911 – 1964
1117 Ogna 1865 – 1963
1118 Varhaug 1894 – 1963
1119 Haa 1769 – 1893
1119 Nærbø 1894 – 1963
1119 1964 til i dag
1120 Klepp 1769 til i dag
1121 Lye 1769 – 1864
1121 Time 1865 til i dag
1122 Gjesdal 1865 – 1910
1122 Gjestal 1911 – 1964
1122 Gjesdal 1965 til i dag
1123 Høyland 1769 – 1964
1124 Haaland 1769 – 1929
1124 Sola 1930 til i dag
1125 Madla 1929 – 1964
1126 Hetland 1769 – 1964
1127 Randaberg 1922 til i dag
1128 Høgsfjord 1865 – 1871
1128 Høle 1872 – 1964
1129 Fossan 1871 – 1910
1129 Forsand 1911 til i dag
1130 Strand 1769 til i dag
1131 Årdal 1865 – 1964
1132 Fister 1885 – 1964
1133 Hjelmeland 1769 til i dag
1134 Suldal 1769 til i dag
1135 Sauda 1865 til i dag
1136 Sand 1859 – 1964
1137 Erfjord 1914 – 1964
1138 Jelsa 1769 – 1964
1139 Nærstrand 1769 – 1868
1139 Hinderaa 1869 – 1881
1139 Nedstrand 1882 – 1964
1140 Sjernarøy 1869 – 1964
1141 Finnøy 1769 til i dag
1142 Rennesøy 1769 til i dag
1143 Mosterøy 1884 – 1964
1144 Kvitsøy 1922 til i dag
1145 Bokn 1865 til i dag
1146 Tysvær 1849 til i dag
1147 Avaldsnes 1769 – 1964
1148 Kopervik herred 1909 – 1915
1148 Stangaland 1916 – 1964
1149 Åkra 1891 – 1964
1149 Karmøy 1965 til i dag
1150 Skudenes 1769 – 1964
1151 Utsira 1924 til i dag
1152 Torvastad 1769 – 1964
1153 Skåre 1881 – 1957
1154 Skjold 1769 – 1964
1154 Vindafjord 1965 – 2005
1155 Vats 1891 – 1964
1156 Imsland 1922 – 1964
1157 Vikedal 1769 – 1964
1158 Sandeid 1922 – 1964
1159 Ølen 2002 – 2005
1160 Vindafjord 2006 til i dag
1201 Bergen 1972 til i dag
1211 Etne 1769 til i dag
1212 Skånevik 1769 – 1964
1213 Fjelberg 1769 – 1964
1214 Ølen 1916 – 2001
1215 Vikebygd 1902 – 1963
1216 Sveen 1862 – 1911
1216 Sveio 1912 til i dag
1217 Valestrand 1868 – 1963
1218 Finnås 1769 – 1915
1218 Moster 1916 – 1962
1219 Bømlo 1916 til i dag
1220 Bremnes 1916 – 1962
1221 Stord 1769 til i dag
1222 Fitjar 1863 til i dag
1223 Tysnes 1769 til i dag
1224 Kvinnherad 1769 til i dag
1225 Varaldsøy 1902 – 1964
1226 Strandebarm og Varalds›y 1769 – 1901
1226 Strandebarm 1902 – 1964
1227 Jondal 1865 til i dag
1228 Odda 1913 til i dag
1229 Røldal 1850 – 1963
1230 Kinservik 1769 – 1869
1230 Ullensvang 1870 – 1976
1231 Kinsarvik 1913 – 1963
1231 Ullensvang 1977 til i dag
1232 Eidfjord 1891 til i dag
1233 Graven 1769 – 1858
1233 Ulvik 1859 til i dag
1234 Granvin 1891 til i dag
1235 Voss 1769 til i dag
1236 Vossestrand 1868 – 1963
1237 Evanger 1885 – 1963
1238 Vikør 1769 – 1911
1238 Kvam 1912 til i dag
1239 Hålandsdal 1903 – 1964
1240 Strandvik 1903 – 1963
1241 Fusa 1855 til i dag
1242 Samnanger 1907 til i dag
1243 Os 1769 til i dag
1244 Austevoll 1886 til i dag
1245 Sund 1769 til i dag
1246 Fjell 1844 til i dag
1247 Askøy 1769 til i dag
1248 Laksevåg 1918 – 1971
1249 Fana 1769 – 1971
1250 Haus 1769 – 1963
1250 Arna 1964 – 1971
1251 Bruvik 1870 – 1963
1251 Vaksdal 1964 til i dag
1252 Modalen 1910 til i dag
1253 Hosanger 1769 – 1963
1253 Osterøy 1964 til i dag
1254 Hamre 1769 – 1963
1255 Åsane 1904 – 1971
1256 Meland 1924 til i dag
1257 Alversund 1885 – 1963
1258 Herlø 1870 – 1910
1258 Herdla 1911 – 1963
1259 Hjelme 1910 – 1963
1259 Øygarden 1964 til i dag
1260 Hordabø 1924 – 1963
1260 Radøy 1964 til i dag
1261 Manger 1769 – 1963
1262 Sæbø 1924 – 1963
1263 Lindås 1769 til i dag
1264 Austrheim 1910 til i dag
1265 Fedje 1947 til i dag
1266 Masfjorden 1876 til i dag
1280 Årstad 1769 – 1914
1301 Bergen 1769 – 1971
1401 Florø 1865 – 1963
1401 Flora 1964 til i dag
1411 Eivindvik 1769 – 1890
1411 Gulen 1891 til i dag
1412 Utvær 1865 – 1890
1412 Solund 1891 til i dag
1413 Hyllestad 1861 til i dag
1414 Brekke 1905 – 1963
1415 Ladvig 1769 – 1864
1415 Lavik og Brekke 1865 – 1904
1415 Lavik 1905 – 1963
1416 Klædvold 1865 – 1890
1416 Kyrkjebø 1891 – 1963
1416 H›yanger 1964 til i dag
1417 Vik 1769 til i dag
1418 Balestrand 1850 til i dag
1419 Leikanger 1769 til i dag
1420 Sogndal 1769 til i dag
1421 Aurland 1769 til i dag
1422 Lærdal 1769 til i dag
1423 Borgund 1865 – 1963
1424 Årdal 1863 til i dag
1425 Hafslo 1769 – 1962
1426 Luster 1769 til i dag
1427 Jostedal 1769 – 1962
1428 Askvoll 1769 til i dag
1429 Ytre Holmedal 1769 – 1912
1429 Fjaler 1913 til i dag
1430 Indre Holmedal 1769 – 1911
1430 Gaular 1912 til i dag
1431 Jølster 1769 til i dag
1432 Førde 1769 til i dag
1433 Naustdal 1896 til i dag
1434 Vefring 1865 – 1885
1434 Vevring 1886 – 1963
1435 Eikefjord 1923 – 1963
1436 Bru 1923 – 1963
1437 Kinn 1769 – 1963
1438 Bremanger 1865 til i dag
1439 Sør-Vågsøy 1910 – 1963
1439 Vågsøy 1964 til i dag
1440 Nord-Vågsøy 1910 – 1963
1441 Selje 1769 til i dag
1442 Davik 1769 – 1964
1443 Eid 1769 til i dag
1444 Hornindal 1865 til i dag
1445 Gloppen 1769 til i dag
1446 Breim 1886 – 1963
1447 Innvik 1769 – 1964
1448 Stryn 1843 – 1976
1449 Stryn 1977 til i dag
1501 Ålesund 1825 – 1976
1502 Molde 1769 til i dag
1503 Kristiansund 1769 – 2007
1504 Ålesund 1977 til i dag
1505 Kristiansund 2008 til i dag
1511 Vanylven 1769 til i dag
1512 Syvde 1918 – 1963
1513 Rovde 1905 – 1963
1514 Sande 1865 til i dag
1515 Herøy 1769 til i dag
1516 Ulstein 1769 til i dag
1517 Hareid 1917 til i dag
1518 Dalsfjord 1924 – 1963
1519 Volda 1769 til i dag
1520 Ørsta 1883 til i dag
1521 Vartdalsstranden 1895 – 1910
1521 Vartdal 1911 – 1963
1522 Hjørundfjord 1769 – 1963
1523 Sunnylven 1862 – 1964
1523 Ørskog 1977 til i dag
1524 Norddal 1769 til i dag
1525 Stranda 1769 til i dag
1526 Stordal 1892 til i dag
1527 Ørskog 1769 – 1976
1528 Sykkylven 1883 til i dag
1529 Skodje 1859 til i dag
1530 Vatne 1902 – 1964
1531 Borgund 1769 – 1967
1531 Sula 1977 til i dag
1532 Giske 1908 til i dag
1533 Roald 1890 – 1910
1533 Vigra 1911 – 1963
1534 Haram 1769 til i dag
1535 Vestnes 1847 til i dag
1536 Sylte 1899 – 1915
1536 Tresfjord 1916 – 1963
1537 Vold og Eid 1865 – 1874
1537 Voll 1875 – 1963
1538 Eid 1875 – 1963
1539 Grytten 1769 – 1963
1539 Rauma 1964 til i dag
1540 Hen 1902 – 1963
1541 Veøy 1769 – 1963
1542 Eresfjord og Vistdal 1890 – 1963
1543 Nesset 1769 til i dag
1544 Bolsøy 1769 – 1963
1545 Aker› 1769 – 1923
1545 Sør-Aukra 1924 – 1964
1545 Midsund 1965 til i dag
1546 Sandøy 1865 til i dag
1547 Nord-Aukra 1924 – 1964
1547 Aukra 1965 til i dag
1548 Fræna 1862 til i dag
1549 Bud 1769 – 1963
1550 Hustad 1918 – 1963
1551 Eide 1897 til i dag
1552 Kornstad 1897 – 1963
1553 Kvernes 1769 – 1963
1554 Bremsnes 1897 – 1963
1554 Averøy 1964 til i dag
1555 Grip 1891 – 1963
1556 Christiansund Landdistrikt 1769 – 1864
1556 Fredø 1865 – 1885
1556 Frei 1886 – 2007
1557 Gjemnes 1893 til i dag
1558 Øre 1865 – 1964
1559 Straumsnes 1865 – 1963
1560 Tingvoll 1769 til i dag
1561 Øksendal 1854 – 1959
1562 Ålvundeid 1899 – 1959
1563 Sunndal 1769 til i dag
1564 Stangvik 1769 – 1964
1565 Åsskard 1895 – 1964
1566 Surendal 1769 – 1915
1566 Surnadal 1916 til i dag
1567 Rindal 1858 til i dag
1568 Stemshaug 1914 – 1964
1569 Aure 1769 – 2005
1570 Valsøyfjord 1894 – 1964
1571 Halsa 1865 til i dag
1572 Tusteren 1874 – 1910
1572 Tustna 1911 – 2005
1573 Edøy 1769 – 1959
1573 Smøla 1960 til i dag
1574 Brattvær 1915 – 1959
1575 Hopen 1915 – 1959
1576 Aure 2006 til i dag
1601 Trondheim 1769 til i dag
1611 Vinje 1924 – 1963
1612 Hevne 1769 – 1910
1612 Hemne 1911 til i dag
1613 Snillfjord 1924 til i dag
1614 Heim 1911 – 1963
1615 Sandstad 1914 – 1963
1616 Fillan 1886 – 1963
1617 Hitteren 1769 – 1910
1617 Hitra 1911 til i dag
1618 Kvenvær 1913 – 1963
1619 Frøyen 1877 – 1905
1619 Sør-Frøya 1906 – 1963
1620 Nord-Frøya 1906 – 1963
1620 Frøya 1964 til i dag
1621 Ørland 1769 til i dag
1622 Agdenes 1896 til i dag
1623 Lensvik 1905 – 1963
1624 Rissa 1865 til i dag
1625 Stadsbygd 1769 – 1963
1626 Skjørn 1899 – 1910
1626 Stjørna 1911 – 1963
1627 Bjugn 1853 til i dag
1628 Nes 1899 – 1963
1629 Jøssund 1896 – 1963
1630 Aafjorden 1769 – 1895
1630 Aa 1896 – 1963
1630 Åfjord 1964 til i dag
1631 Stoksund 1892 – 1963
1632 Bjørnør 1769 – 1892
1632 Roan 1893 til i dag
1633 Osen 1892 til i dag
1634 Opdal 1769 – 1958
1634 Oppdal 1959 til i dag
1635 Rennebu 1865 til i dag
1636 Meldal 1769 til i dag
1637 Orkland 1920 – 1962
1638 Orkdal 1769 til i dag
1639 Orkanger 1920 – 1962
1640 Røros 1769 til i dag
1641 Røros landsogn 1925 – 1963
1642 Brekken 1925 – 1963
1643 Glåmos 1925 – 1963
1644 Ålen 1865 – 1971
1644 Holtålen 1972 til i dag
1645 Haltdalen 1769 – 1971
1646 Singsås 1865 – 1963
1647 Budal 1879 – 1963
1648 Støren 1769 – 1963
1648 Midtre Gauldal 1964 til i dag
1649 Soknedal 1865 – 1963
1650 Horg 1865 – 1963
1651 Hølandet 1865 – 1929
1651 Hølonda 1930 – 1963
1652 Flå 1881 – 1963
1653 Melhus 1769 til i dag
1654 Leinstrand 1865 – 1963
1655 Byneset 1769 – 1963
1656 Buvik 1865 – 1964
1657 Børseskogen 1890 – 1929
1657 Skaun 1930 til i dag
1658 Børsa 1769 – 1964
1659 Geitastrand 1905 – 1962
1660 Strinda 1769 – 1963
1661 Tiller 1899 – 1963
1662 Klæbu 1769 til i dag
1663 Malvik 1891 til i dag
1664 Selbu 1769 til i dag
1665 Tydal 1901 til i dag
1701 Levanger 1844 – 1961
1702 Steinkjer 1865 til i dag
1703 Namsos 1855 til i dag
1711 Øvre Stjørdal 1850 – 1874
1711 Meråker 1875 til i dag
1712 Hegra 1874 – 1961
1713 Lånke 1902 – 1961
1714 Nedre Stjørdal 1769 – 1902
1714 Stjørdal 1903 til i dag
1715 Skatval 1902 – 1961
1716 Åsen 1865 – 1961
1717 Frosta 1769 til i dag
1718 Leksvik 1769 til i dag
1719 Skogn 1769 – 1963
1719 Levanger 1964 til i dag
1720 Levanger Landdistrikt 1855 – 1910
1720 Frol 1911 – 1961
1721 Verdal 1769 til i dag
1722 Ytterøy 1769 – 1963
1723 Mosvik og Verran 1867 – 1900
1723 Mosvik 1901 – 2011
1724 Verran 1901 til i dag
1725 Namdalseid 1904 til i dag
1726 Malm 1913 – 1963
1727 Beitstad 1769 – 1963
1728 Hustad 1907 – 1911
1728 Sandvollan 1912 – 1961
1729 Inder›y 1769 – 2011
1730 Røra 1907 – 1961
1731 Sparbu 1769 – 1963
1732 Skei 1885 – 1900
1732 Ogndal 1901 – 1963
1733 Egge 1868 – 1963
1734 Stod 1769 – 1963
1735 Kvam 1909 – 1963
1736 Snåsa 1769 til i dag
1737 Lierne 1872 – 1914
1737 Sørli 1915 – 1963
1738 Nordli 1915 – 1963
1738 Lierne 1964 til i dag
1739 Røyrvik 1923 til i dag
1740 Namsskogan 1923 til i dag
1741 Harran 1923 – 1963
1742 Grong 1769 til i dag
1743 Høylandet 1901 til i dag
1744 Overhalla 1769 til i dag
1745 Namsos Landdistrikt 1865 – 1890
1745 Vemundvik 1891 – 1963
1746 Klinga 1891 – 1963
1747 Otterøy 1913 – 1963
1748 Fosnes 1769 til i dag
1749 Flatanger 1870 til i dag
1750 Vikten 1875 – 1910
1750 Vikna 1911 til i dag
1751 Nærøy 1800 til i dag
1752 Kolvereid 1769 – 1963
1753 Foldereid 1891 – 1963
1754 Gravvik 1909 – 1963
1755 Lekø 1860 – 1885
1755 Leka 1886 til i dag
1756 Inderøy 2012 til i dag
1801 Brønnøysund 1923 – 1963
1802 Mosjøen 1875 – 1961
1803 Mo 1923 – 1963
1804 Bodø 1825 til i dag
1805 Narvik 1902 til i dag
1806 Svolvær 1918 – 1963
1811 Bindal 1769 til i dag
1812 Vik 1901 – 1945
1812 Sømna 1946 til i dag
1813 Velfjord 1875 – 1963
1813 Brønnøy 1977 til i dag
1814 Brønnøy 1769 – 1976
1815 Vegø 1769 – 1885
1815 Vega 1886 til i dag
1816 Vevelstad 1916 til i dag
1817 Tjøtta 1862 – 1964
1818 Herøy 1862 til i dag
1819 Nordvik 1917 – 1961
1820 Alstahaug 1769 til i dag
1821 Stamnes 1899 – 1947
1821 Sandnessjøen 1948 – 1964
1822 Leirfjord 1915 til i dag
1823 Drevja 1927 – 1961
1824 Vefsn 1769 til i dag
1825 Grane 1927 til i dag
1826 Hattfjelldal 1862 til i dag
1827 Dønnes 1888 – 1961
1827 Dønna 1962 til i dag
1828 Nesna 1769 til i dag
1829 Elsfjord 1929 – 1961
1830 Korgen 1918 – 1963
1831 Sør-Rana 1929 – 1963
1832 Hemnes 1844 til i dag
1833 Nord-Rana 1769 – 1963
1833 Rana 1964 til i dag
1834 Lurøy 1769 til i dag
1835 Træna 1872 til i dag
1836 Rødøy 1769 til i dag
1837 Meløy 1884 til i dag
1838 Gildeskål 1769 til i dag
1839 Beiarn 1859 til i dag
1840 Saltdal 1769 til i dag
1841 Fauske 1903 til i dag
1842 Skjerstad 1769 – 2004
1843 Bodø Landdistrikt 1769 – 1895
1843 Bodin 1896 – 1967
1844 Kjerringøy 1906 – 1963
1845 Folden 1769 – 1886
1845 Sørfold 1887 til i dag
1846 Nordfolden-Kjerringø 1887 – 1905
1846 Nordfold 1906 – 1963
1847 Leiranger 1900 – 1963
1848 Steigen 1769 til i dag
1849 Hamarøy 1769 til i dag
1850 Tysfjord 1868 til i dag
1851 Lødingen 1769 til i dag
1852 Tjeldsund 1909 til i dag
1853 Ofoten 1769 – 1883
1853 Evenes 1884 til i dag
1854 Ballangen 1925 til i dag
1855 Ankenes 1884 – 1973
1856 Røst 1928 til i dag
1857 Værøy 1769 til i dag
1858 Moskenes 1916 – 1975
1859 Flakstad 1769 til i dag
1860 Buksnes 1769 – 1962
1860 Vestvågøy 1963 til i dag
1861 Hol 1919 – 1962
1862 Borge 1769 – 1962
1863 Valberg 1927 – 1962
1864 Gims›y 1865 – 1963
1865 Vågan 1769 til i dag
1866 Hadsel 1769 til i dag
1867 1769 til i dag
1868 Øksnes 1769 til i dag
1869 Langenes 1919 – 1963
1870 Sortland 1853 til i dag
1871 Bjørnskinn 1924 – 1963
1871 Andøy 1964 til i dag
1872 Dverberg 1769 – 1963
1873 Andenes 1924 – 1963
1874 Moskenes 1976 til i dag
1901 Harstad 1903 – 2012
1902 Tromsø 1825 til i dag
1903 Harstad 2013 til i dag
1911 Kv‘fjord 1769 til i dag
1912 Sandtorg 1926 – 1963
1913 Skånland 1926 til i dag
1914 Trondenes 1769 – 1963
1915 Sand 1865 – 1885
1915 Bjarkøy 1886 – 2012
1916 Andørja 1926 – 1963
1917 Ibestad 1769 til i dag
1918 Astafjord 1926 – 1963
1919 Gratangen 1926 til i dag
1920 Lavangen 1907 til i dag
1921 Salangen 1871 – 1976
1922 Bardu 1865 til i dag
1923 Øverbygd 1925 – 1963
1923 Salangen 1977 til i dag
1924 Målselv 1853 til i dag
1925 Sørreisa 1886 til i dag
1926 Dyrøy 1886 til i dag
1927 Tranøy 1769 til i dag
1928 Torsken 1902 til i dag
1929 Berg 1769 til i dag
1930 Hillesøy 1865 – 1963
1931 Lenvik 1769 til i dag
1932 Malangen 1871 – 1963
1933 Balsfjord 1859 til i dag
1934 Tromsø Landdistrikt 1769 – 1864
1934 Tromsøysund 1865 – 1963
1935 Helgøy 1886 – 1963
1936 Karlsøy 1769 til i dag
1937 S›rfjord 1902 – 1945
1937 Ullsfjord 1946 – 1963
1938 Lyngen 1769 til i dag
1939 Storfjord 1929 til i dag
1940 Kåfjord 1929 til i dag
1941 Skjervøy 1769 til i dag
1942 Nordreisa 1886 til i dag
1943 Kvænangen 1865 til i dag
2001 Hammerfest 1800 – 1991
2002 Vardø 1800 til i dag
2003 Vadsø 1835 til i dag
2004 Hammerfest 1992 til i dag
2011 Kautokeino 1851 til i dag
2012 Alten-Talvig 1769 – 1862
2012 Alta 1863 til i dag
2013 Talvik 1863 – 1963
2014 Loppa 1769 til i dag
2015 Hasvik 1865 til i dag
2016 Hammerfest Landdistrikt 1769 – 1915
2016 Sørøysund 1916 – 1991
2017 Kvalsund 1868 til i dag
2018 Måsøy 1860 til i dag
2019 Kjelvik 1860 – 1950
2019 Nordkapp 1951 til i dag
2020 Kistrand 1769 – 1963
2020 Porsanger 1964 til i dag
2021 Karasjok 1865 til i dag
2022 Lebesby 1769 til i dag
2023 Gamvik 1914 til i dag
2024 Berlevåg 1914 til i dag
2025 Tana 1862 til i dag
2026 Polmak 1903 – 1963
2027 Nesseby 1846 til i dag
2028 Vardø Landdistrikt 1769 – 1955
2028 Båtsfjord 1956 til i dag
2029 Vadsø Landdistrikt 1769 – 1890
2029 Nord-Varanger 1891 – 1963
2030 Sør-Varanger 1862 til i dag

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *