Kvenske stadnamn

Statens kartverk har registrert litt over 2000 kvenske stadnamn i Noreg. Det er ikkje registrert eit einaste stadnamn utanfor Troms og Finnmark.
Dette er eit enkelt oversyn over namna som er registrert. OBS! Det kan vere med namn på lista som ikkje er eksplisitt godkjende, og det kan òg ha snike seg inn enkelte ikkje-godkjende formar.

© Statens kartverk.

Sjå òg lista over norske kommunar (med mange kvenske namneformar).

Kommunenummer Kommune Kvensk Norsk Nordsamisk Type Lat Lon
1902 Tromsø Russivanka Russevankelva Elv 69.63256 19.38791
1938 Lyngen Stuorrariidi Storlia Li 69.44312 20.08327
1938 Lyngen Voivuono Pollen Vuoivuotna Vik i sjø 69.46840 20.18042
1938 Lyngen Voivuononvaara Pollfjellet Vuošvárri Fjell 69.46521 20.13450
1938 Lyngen Hautamajoki Elv 69.49556 20.12262
1938 Lyngen Voivuononjoki Pollelva Elv 69.48290 20.18463
1938 Lyngen Voivuononniemi Pollneset Vuoivuonnjárga Nes i sjø 69.45810 20.20147
1938 Lyngen Unkkajärvi Onkavatnan Uŋggajávrrit Tjørn 69.48194 20.12390
1938 Lyngen Vuosvankka Lyngsdalen Vuošvággi Dal 69.46613 20.05176
1938 Lyngen Liikavaara Rundfjellet Jorbaoaivi Fjell 69.49033 20.07974
1938 Lyngen Unkkavankka Dal 69.47034 20.08720
1938 Lyngen Taipale Polleidet Eid 69.49160 20.19702
1938 Lyngen Nallivaara Njallavárri Fjell 69.42146 20.01372
1938 Lyngen Essanjänkkä Essamyra Myr 69.49577 20.18572
1938 Lyngen Sakinriiti Li 69.49738 20.17897
1938 Lyngen Hietalahti Vik i sjø 69.45966 20.20867
1938 Lyngen Kolsevuopio Kvalvika Vik i sjø 69.96179 20.32147
1938 Lyngen Kolsevaara Kvalvikfjellet Goalsevárri Fjell 69.53708 20.07778
1938 Lyngen Kolsevuopionvankka Kvalvikdalen Goalsevággi Dal 69.52775 20.09432
1938 Lyngen Jääjoki Iselva Iisajohka Bekk 69.50653 20.17177
1938 Lyngen Vyölinenkoski Dalfossen Bekk 69.52124 20.11997
1938 Lyngen Härkävaara Oksefjellet Vuoksavárri Ås 69.53767 20.17158
1938 Lyngen Yykeänmuotka Eid 69.48766 20.18596
1938 Lyngen Muotkalahti Kjosen Fjord 69.59732 19.94239
1938 Lyngen Kaijanjänkkä Myr 69.56814 20.19244
1938 Lyngen Naustiniemi Naustnes Nes i sjø 69.52492 20.23304
1938 Lyngen Kariniemenjänkkä Karnesmyra Myr 69.54387 20.23113
1938 Lyngen Kakkurijärvi Lomvatnet Tjørn 69.52905 20.15476
1938 Lyngen Nimismiehensaari Store Skogholmen Holme i sjø 69.55790 20.25496
1938 Lyngen Kolsevuopionjoki Kvalvikelva Goalsejohka Elv 69.50590 20.19708
1938 Lyngen Myllyjoki Elv 69.50638 20.20367
1938 Lyngen Kristanlaassa Kristoskjæret Skjer i sjø 69.49914 20.21592
1938 Lyngen Tuulimylly Berg 69.50167 20.21444
1938 Lyngen Pitkäpahta Berg 69.50521 20.20408
1938 Lyngen Mustapahta Berg 69.50508 20.17337
1938 Lyngen Jääjovenjärvi Iselvvatnet Tjørn 69.50391 20.13651
1938 Lyngen Kariniemi Karneset Nes i sjø 69.54669 20.26544
1938 Lyngen Yykeänvuono Lyngen Ivguvuotna Fjord 69.77968 20.38269
1939 Storfjord Yli-Haskijoki Haskielva Elv 69.33481 20.33074
1939 Storfjord Matalavaara Lågberget Ås 69.32245 20.26868
1939 Storfjord Rattuniemi Rattunes Nes 69.31133 20.37299
1939 Storfjord Naimakka Gardsbruk 69.25208 20.00771
1939 Storfjord Kotahumppi Haug 69.30189 20.51856
1939 Storfjord Vuoslahti Røykenesbukta Ruikatmohkki Vik i sjø 69.42495 20.27577
1939 Storfjord Allionpahta Hellaren Álli Berg 69.26519 19.92977
1939 Storfjord Soiketanouanjoki Kitdalselva Čoaigedanvuovddijohka Elv 69.24499 20.02793
1939 Storfjord Singalanväylä Signaldalelva Čiekŋaleatnu Elv 69.22589 19.97610
1939 Storfjord Kelkame Mannfjellaksla Geađgámas Ås 69.23087 20.02270
1939 Storfjord Rajahumppi Skilhumpen Ås 69.24244 19.99141
1939 Storfjord Sarankenttä Mo 69.24964 20.03385
1939 Storfjord Rovankenttä Mo 69.24780 20.02635
1939 Storfjord Paharuto Skog 69.24391 20.02699
1939 Storfjord Pahtatörmä Bakke 69.23895 20.04699
1939 Storfjord Sara Bakke 69.24662 20.02739
1939 Storfjord Saranjorma Høl 69.24616 20.02673
1939 Storfjord Kaarnassuorki Norddalen Gáranassuorgi Dal 69.23472 20.15662
1939 Storfjord Keskisuorki Midterdalen Gaskasuorgi Dal 69.23005 20.15901
1939 Storfjord Orjassuorki Sørdalen Orjjessuorgi Dal 69.21245 20.11750
1939 Storfjord Orjassuorkinjoki Sørdalselva Orjjessuorggijohka Elv 69.22060 20.09419
1939 Storfjord Olmavaara Mannfjellet Olmmáivárri Fjell 69.20470 20.04275
1939 Storfjord Petäjänenä Beahcenjunni Ås 69.22329 20.11557
1939 Storfjord Härkävaara Oksefjellet Heargevárit Ås 69.17330 20.29855
1939 Storfjord Härkävaaranjärvet Oksefjellsmåvatnan Tjørn 69.17722 20.25470
1939 Storfjord Kallukenttä Sallogieddi Mo 69.20470 20.14542
1939 Storfjord Koutajärvi Govdajávri Vatn 69.18859 20.29342
1939 Storfjord Mallanjärvet Varitlanjajávrrit Vatn 69.15296 20.27827
1939 Storfjord Moskukaisa Moskkogáisi Fjell 69.21624 20.14430
1939 Storfjord Sokkeritoppi Jiehtanas Ås 69.22208 20.13411
1939 Storfjord Raikiskaisa Ráigegáisi Fjell 69.24819 20.18732
1939 Storfjord Raitiskenttä Ráidarasgieddi Mo 69.23550 20.14243
1939 Storfjord Isojänkkä Stormyra Myr 69.23704 20.04804
1939 Storfjord Singalanouta Signaldalen Čiekŋalvuovdi Dal 69.19072 19.98102
1939 Storfjord Pikkupahat Berg 69.24766 20.00108
1939 Storfjord Hevostörmä Bakke 69.23824 20.08239
1939 Storfjord Kaarnassuorkinjoki Elv 69.23785 20.18424
1939 Storfjord Keskisuorkinjoki Midterelva Elv 69.22530 20.16865
1939 Storfjord Knuutinjänkkä Myr 69.22576 20.09441
1939 Storfjord Ämmänkenttä Mo 69.22306 20.09315
1939 Storfjord Hukkatöyry Bakke 69.23545 20.06229
1939 Storfjord Suonijänkkä Mo 69.23725 20.06223
1939 Storfjord Ässä Veg 69.33067 20.34796
1939 Storfjord Eevinjänkkä Myr 69.34250 20.32436
1939 Storfjord Leppäveräjänvaara Fjellside 69.33244 20.27644
1939 Storfjord Kuokkirova Skog 69.34333 20.30910
1939 Storfjord Marjavaara Bærfjellet Muorjevárri Ås 69.32092 20.38306
1939 Storfjord Marjavaaranmukka Bærdalen Dal 69.32031 20.40198
1939 Storfjord Yykeänperänjoki Skibotnelva Ivgojohka Elv 69.33758 20.29153
1939 Storfjord Ala-Haskijoki Nedre Haskielva Bekk 69.34629 20.35346
1939 Storfjord Keski-Haskijoki Midtre Haskielva Bekk 69.34129 20.37154
1939 Storfjord Iisakinkivi Isakstein Holme 69.33241 20.32885
1939 Storfjord Haskimella Haskimælen Elvemel 69.33218 20.33221
1939 Storfjord Lullinjoki Lulleelva Lullejohka Elv 69.30151 20.40374
1939 Storfjord Lullinjurma Lullekulpen Høl 69.30388 20.39609
1939 Storfjord Lullinniemi Nes 69.30226 20.39566
1939 Storfjord Lullinrova Lulleroavvi Mo 69.30815 20.40769
1939 Storfjord Kaavelinjoki Kavleelva Bekk 69.31538 20.40617
1939 Storfjord Puolamavaara Brennfjellet Buollánvárri Ås 69.32591 20.36934
1939 Storfjord Puolamavaaranjärvet Brennfjellvatnan Tjørn 69.32843 20.37628
1939 Storfjord Alainen Puolamavaaranjärvi Tjørn 69.32978 20.36959
1939 Storfjord Ylinen Puolamavaaranjärvi Tjørn 69.32814 20.37649
1939 Storfjord Tammavankka Jammerdalen Dal 69.32314 20.37871
1939 Storfjord Kuukislomanvaara Kvitlifjellet Guvgesgáisi Ås 69.31010 20.29256
1939 Storfjord Kuukislomanvankka Kvitlidalen Guvgesloapmevággi Dal 69.30861 20.30652
1939 Storfjord Kuukislomanjoki Kvitlielva Guvgesloapmejohka Elv 69.31640 20.32556
1939 Storfjord Kaavelinniemi Kavelneset Nes 69.31868 20.36092
1939 Storfjord Nuorttuvaara Norddalsfjellet Nuortaváhoaivi Fjell 69.29291 20.36475
1939 Storfjord Nuorttujoki Norddalselva Nuortaváhjohka Elv 69.27488 20.39937
1939 Storfjord Nuorttuvankka Nuortavággi Dal 69.26950 20.36351
1939 Storfjord Vaaraksenpää Várášgeahči Fjellkant (aksel) 69.34716 20.31825
1939 Storfjord Ruottuvaara Ruohtovárri Ås 69.35280 20.29777
1939 Storfjord Koskenjänkkä Stormyra Myr 69.34942 20.28605
1939 Storfjord Rajajärvi Skilvatnet Tjørn 69.35521 20.29571
1939 Storfjord Kaakkurijärvi Lomvatnet Tjørn 69.35668 20.31040
1939 Storfjord Keskipäivänvaara Middagsfjellet Gaskagáisi Fjell 69.32637 20.21098
1939 Storfjord Isojänkkä Stormyra Myr 69.36462 20.25959
1939 Storfjord Puollama Mo 69.36746 20.31439
1939 Storfjord Kuoskatansaari Guosgattaholmen Guoskat Holme i sjø 69.38170 20.25179
1939 Storfjord Pietarinsaari Petterøya Holme i sjø 69.37800 20.25288
1939 Storfjord Leppäjoki Olderelva Leaibejohka Elv 69.38114 20.34105
1939 Storfjord Maitolohanjänkkä Melkeloftmyra Myr 69.38967 20.31255
1939 Storfjord Haapamukka Aspebukta Suhpemohkki Vik i sjø 69.43065 20.27720
1939 Storfjord Sisämukka Innerbukta Vik i sjø 69.45820 20.32152
1939 Storfjord Puna-Jussan hauta Slette 69.41082 20.29595
1939 Storfjord Reikäpahta Hullberget Ráigebákti Berg 69.37350 20.19121
1939 Storfjord Falisniemenvaara Falsnesfjellet Falsnjárvárri Fjell 69.35905 20.17191
1939 Storfjord Falisniemi Falsnesodden Falsnjárga Nes i sjø 69.38590 20.19083
1939 Storfjord Falisniemenpahta Falsnesberget Falsnjárbákti Berg 69.38131 20.17433
1939 Storfjord Halkeamankivi Kløvenstein Luoddanangeađgi Stein 69.37480 20.15674
1939 Storfjord Rassiniemi Grasnes Rássenjárga Nes i sjø 69.36681 20.12443
1939 Storfjord Isopahta Storberget Stuorabákti Berg 69.36190 20.12920
1939 Storfjord Ortapahta Ordaberget Ordabákti Berg 69.35224 20.12157
1939 Storfjord Reppiniemi Reppenes Reahpennjárga Nes i sjø 69.35068 20.06613
1939 Storfjord Siuluniemi Masternes Sivlonjárga Nes i sjø 69.34741 20.06021
1939 Storfjord Juovankka Elsnesdalen Juomvággi Dal 69.31289 20.13791
1939 Storfjord Reppiniemenvaara Reppifjellet Reahpennjárggavárri Fjell 69.33414 20.14065
1939 Storfjord Isojuovu Storurda Čoarddajuovva Ur 69.31351 20.11574
1939 Storfjord Leppäveräjä Gardsbruk 69.33495 20.29825
1939 Storfjord Ställinjurma Høl 69.33770 20.29166
1939 Storfjord Äimänsaari Holme 69.33945 20.28437
1939 Storfjord Kuokkilantto Goaki Tjørn 69.34001 20.30734
1939 Storfjord Äimä Høl 69.33806 20.28694
1939 Storfjord Haskijoet Bekk 69.34626 20.35366
1939 Storfjord Iisakinkivi Høl 69.32885 20.33727
1939 Storfjord Iisakinkivi Gardsbruk 69.32999 20.33745
1939 Storfjord Isojänkkä Myr 69.32990 20.31206
1939 Storfjord Iivari Mo 69.31312 20.37567
1939 Storfjord Puolamavaaranjänkkä Brennfjellmyra Myr 69.33316 20.35354
1939 Storfjord Kuukisloma Kvitlia Guvgesloapmi Setervoll 69.32585 20.34083
1939 Storfjord Ala-Kuukisloma Setervoll 69.32588 20.33849
1939 Storfjord Yli-Kuukisloma Setervoll 69.32452 20.33941
1939 Storfjord Kuukislomanjurma Høl 69.32903 20.33701
1939 Storfjord Allio Berg 69.32377 20.35287
1939 Storfjord Antinpuura Mo 69.32898 20.30702
1939 Storfjord Mätämutka Gardsbruk 69.29087 20.40474
1939 Storfjord Valkeapahta Høl 69.30775 20.38632
1939 Storfjord Luhteentie Vegglusveien Stig 69.35353 20.34246
1939 Storfjord Luhteentienjänkät Myr 69.34756 20.38329
1939 Storfjord Luhteenjoki Bekk 69.35406 20.35190
1939 Storfjord Hiirihaasio Hiirihaasiobakken Elvemel 69.36040 20.26411
1939 Storfjord Hiirihaasionmukka Vik 69.36166 20.26782
1939 Storfjord Jensinsuanto Jensestilla Lon 69.35384 20.26965
1939 Storfjord Haapamettä Aspeskogen Skog 69.35709 20.24831
1939 Storfjord Isomella Elvemel 69.34514 20.27364
1939 Storfjord Koskensaari Holme 69.35572 20.26328
1939 Storfjord Karvosenkivi Fossesteinen Skjer 69.35932 20.26711
1939 Storfjord Koskenmella Fossemælen Elvemel 69.36053 20.27442
1939 Storfjord Koskenkenttä Fossevollen Setervoll 69.35657 20.27453
1939 Storfjord Saviuitto Vik 69.35601 20.26498
1939 Storfjord Fielluronkka Søkk 69.35990 20.34634
1939 Storfjord Kaivosjoki Bekk 69.34836 20.33993
1939 Storfjord Koijusaari Holme 69.33513 20.31055
1939 Storfjord Tommankuppa Gohpi Gardsbruk 69.34138 20.26852
1939 Storfjord Porovankka Reindalen Boazolanvággi Dal 69.34478 20.20398
1939 Storfjord Porivaara Fjellkant (aksel) 69.35108 20.23008
1939 Storfjord Porikuru Søkk 69.35920 20.24250
1939 Storfjord Laskutörmä Bakke 69.36178 20.21699
1939 Storfjord Taifhaanilo Bakke 69.36552 20.25246
1939 Storfjord Larspahta Larsberget Lárasbákti Berg 69.44421 20.30330
1939 Storfjord Pikku Larspahta Berg 69.44302 20.30001
1939 Storfjord Iso Larspahta Berg 69.44421 20.30330
1939 Storfjord Larspahta Larsbergbukta Vik i sjø 69.44402 20.30128
1939 Storfjord Markkinankuru Søkk 69.39767 20.32773
1939 Storfjord Ronkka Søkk 69.39672 20.27211
1939 Storfjord Pikkukenttä Lillevollen Setervoll 69.39103 20.28287
1939 Storfjord Kesäsija Li 69.38276 20.30019
1939 Storfjord Aaronkenttä Arovollen Setervoll 69.37972 20.28747
1939 Storfjord Hietatörmä Bakke 69.37195 20.28784
1939 Storfjord Ruikkatanjoenkursu Gorso Skar 69.40767 20.27976
1939 Storfjord Sleetu Šleađđu Sva 69.38183 20.35697
1939 Storfjord Ala-Kankatta Gangata Mo 69.37359 20.23363
1939 Storfjord Iso-olka Storaksla Stuoraoalgi Fjellkant (aksel) 69.37876 20.18140
1939 Storfjord Rittakuru Skar 69.37082 20.32236
1939 Storfjord Järvenlanja Jávrelatnja Skar 69.37023 20.20098
1939 Storfjord Karhupahta Bjørnberget Biertnabákti Berg 69.35934 20.32266
1939 Storfjord Suoinujoki Suonjujohka Bekk 69.36386 20.32322
1939 Storfjord Suoinuorta Suoidneorda Skog 69.36493 20.37708
1939 Storfjord Suoinuntörmä Suoidnedievvá Bakke 69.35919 20.32543
1939 Storfjord Suoinunjänkkä Suonjujeaggi Myr 69.35897 20.31953
1939 Storfjord Haasionjoki Haasielva Bekk 69.35380 20.25284
1939 Storfjord Paskaputhaansaari Dreyerholmen Holme 69.35127 20.27455
1939 Storfjord Isomukka Storgryta Stuoramohkki Hylle (hjell) 69.36635 20.20106
1939 Storfjord Isopata Storgryta Stuoramohkki Hylle (hjell) 69.36635 20.20106
1939 Storfjord Ylijärvi Øvstevatnet Bajit Ivgujávri Vatn 69.35200 20.33013
1939 Storfjord Pitkäsuanto Langstilla Høl 69.34162 20.27296
1939 Storfjord Korteniemi Gorteneset Nes 69.34234 20.28564
1939 Storfjord Ställi Stælli Stealli Høl 69.34060 20.29839
1939 Storfjord Palosaari Holme 69.33776 20.29647
1939 Storfjord Haskisaari Haskiholmen Holme 69.33328 20.31768
1939 Storfjord Ratturova Rattumoen Mo 69.31398 20.37785
1939 Storfjord Tuomiruto Skog 69.36995 20.23959
1939 Storfjord Kitsivaara Fjellkant (aksel) 69.34489 20.25062
1939 Storfjord Pillinruto Skog 69.37352 20.23436
1939 Storfjord Venejurma Høl 69.37682 20.27349
1939 Storfjord Leppäjänkkä Myr 69.37019 20.29552
1939 Storfjord Puollamantie Stig 69.36707 20.32942
1939 Storfjord Isoluokka Storluohkka Bakke 69.37656 20.31822
1939 Storfjord Nallujänkkä Myr 69.37130 20.34891
1939 Storfjord Myllykuru Søkk 69.36729 20.24475
1939 Storfjord Varttovaara Várdovárri Ås 69.39397 20.33100
1939 Storfjord Kupanlalva Søkk 69.39190 20.34318
1939 Storfjord Isopahta Storberget Berg 69.39984 20.27101
1939 Storfjord Palo Buollán Fjellside 69.41225 20.27375
1939 Storfjord Ruikkatanranta Strand i sjø 69.40836 20.26086
1939 Storfjord Joonaksenstaffu Jonasstøa Stø 69.41915 20.25954
1939 Storfjord Haapaniemi Aspeneset Nes i sjø 69.42883 20.27680
1939 Storfjord Juuvankuru Søkk 69.42392 20.27593
1939 Storfjord Kelkkajänkkä Myr 69.40604 20.28925
1939 Storfjord Karhumettä Bjørnskogen Skog 69.39178 20.29539
1939 Storfjord Kahlujoki Gállojohka Bekk 69.36407 20.28996
1939 Storfjord Etuvaara Ovdavárri Fjellside 69.36826 20.22690
1939 Storfjord Riitinkursu Riidegorsa Skar 69.36341 20.21142
1939 Storfjord Keinopahta Berg 69.36446 20.21435
1939 Storfjord Rattumella Rattumælen Elvemel 69.31146 20.39119
1939 Storfjord Ahonlauttauspaikka Strand 69.30616 20.39056
1939 Storfjord Ala-Potka Holme 69.30242 20.39914
1939 Storfjord Ylä-Potka Holme 69.29643 20.41452
1939 Storfjord Iso-Potka Holme 69.29440 20.41457
1939 Storfjord Potkanlantto Lon 69.29779 20.40645
1939 Storfjord Yykeänperänvankka Skibotndalen Ivguvuovdi Dal 69.30834 20.38000
1939 Storfjord Yykeänvankka Skibotndalen Ivguvuovdi Dal 69.30655 20.38007
1939 Storfjord Singalanjoki Signaldalelva Čiekŋaleatnu Elv 69.22589 19.97610
1939 Storfjord Paatsivuononjoki Balsfjordelva Báhccavuonjohka Elv 69.23912 19.83990
1939 Storfjord Leppäluokka Olderbakken Leaibeluohkká Bakke 69.37365 20.29147
1939 Storfjord Kitsivankka Kidalen Gihccevággi Dal 69.32909 20.23692
1939 Storfjord Kitsijoki Kielva Gihccejohka Elv 69.31362 20.26729
1939 Storfjord Paatsivuononjoki Sommarsetelva Geassesajijohka Elv 69.25628 19.87382
1939 Storfjord Lassinkenttä Larsvollen Lássegieddi Jorde 69.26727 19.93258
1939 Storfjord Álli Berg 69.26221 19.88652
1939 Storfjord Pitkänjänkänsuu Langmyrhollet Søkk 69.25618 19.96274
1939 Storfjord Soiketanjoki Kitdalselva Čoaigedanvuovddijohka Elv 69.24499 20.02793
1939 Storfjord Petäjäniemi Forraneset Beahcenjárga Nes i sjø 69.43672 20.28409
1939 Storfjord Liikavuoma Liigevuopmi Skog 69.40148 20.31179
1939 Storfjord Markkinavaara Marketsfjellet Márkanvárri Ås 69.40775 20.34564
1939 Storfjord Ronkanjoki Bekk 69.39624 20.27184
1939 Storfjord Surmalahti Døbukta Sorbmeluokta Vik i sjø 69.38154 20.21267
1939 Storfjord Pahanlahti Bergbukta Bávttiluokta Vik i sjø 69.38391 20.17809
1939 Storfjord Korppipahta Ramnberget Ruovddagasbákti Berg 69.37892 20.17947
1939 Storfjord Kursunjoki Guršojohka Bekk 69.36868 20.16124
1939 Storfjord Rassiniemenjoki Rássenjárjohka Bekk 69.36500 20.13802
1939 Storfjord Teräspahta Stállebákti Berg 69.35667 20.14065
1939 Storfjord Vaaraksenpahta Váráš Berg 69.35717 20.09848
1939 Storfjord Mustapahta Svartberget Čáhppesbákti Berg 69.35165 20.10280
1939 Storfjord Pitkäriiti Reahpenriidi Li 69.34951 20.08509
1939 Storfjord Isojuovu Stuorajuovva Ur 69.34173 20.14170
1939 Storfjord Lapinkenttä Finnvollen Sámegiettit Setervoll 69.30738 20.15713
1939 Storfjord Juovankanjoki Elsneselva Juomváhjohka Elv 69.30677 20.14904
1939 Storfjord Kesävaara Sommarfjellet Geassevárri Fjell 69.29650 20.13216
1939 Storfjord Rieppivankka Reppidalen Riehppevággi Dal 69.30953 20.07703
1939 Storfjord Rieppijoki Reppielva Riehppejohka Bekk 69.31432 20.07950
1939 Storfjord Nokka Nasen Juomváhnjunni Ås 69.32630 20.05580
1939 Storfjord Iso-olka Stuoraoalgi Fjellkant (aksel) 69.32841 20.05828
1939 Storfjord Pikkuolka Unnaoalgi Fjellkant (aksel) 69.33238 20.06570
1939 Storfjord Isopahta Stuorabákti Berg 69.32771 20.04052
1939 Storfjord Järvi Horsnesvatnet Jávri Tjørn 69.32941 20.04329
1939 Storfjord Lahti Bukta Luokta Vik i sjø 69.33609 20.03907
1939 Storfjord Kesäluokka Geasseluohkká Bakke 69.33682 20.06552
1939 Storfjord Pikkulahti Litlebukta Unnamohkki Vik i sjø 69.33057 20.02149
1939 Storfjord Markkianrova Marketskogen Márkanroavvi Skog 69.38712 20.26726
1939 Storfjord Kitsisaari Kiholmen Gihccesuolu Nes 69.34886 20.27126
1939 Storfjord Larspahanjoki Elv 69.42942 20.36368
1939 Storfjord Larspahanniemi Larsbergneset Nes i sjø 69.44979 20.30847
1939 Storfjord Varttovaarankuru Várdovárregropa Botn 69.39991 20.31165
1939 Storfjord Jääjoki Iselva Jiekŋajohka Bekk 69.31122 20.40981
1939 Storfjord Hotinpahta Håttiberget Berg 69.40146 20.26648
1939 Storfjord Mustapahta Berg 69.38978 20.26178
1939 Storfjord Härkäniemi Okseneset Heargenjárga Nes i sjø 69.38618 20.25809
1939 Storfjord Kupanjoki Gobijohka Bekk 69.38726 20.32663
1939 Storfjord Yli-Kuppa Øvergohpi Søkk 69.38984 20.33618
1939 Storfjord Ala-Kuppa Nergohpi Søkk 69.38474 20.31735
1939 Storfjord Henko Hengen Foss 69.38433 20.32841
1939 Storfjord Isovuono Storfjorden Omasvuotna Fjord 69.35327 20.03649
1939 Storfjord Nalluvuopio Nállovuohppi Vik i sjø 69.38007 20.22296
1939 Storfjord Suolakkavankka Bentsjorddalen Suollatvággi Dal 69.34790 20.14304
1939 Storfjord Kuolpanvankka Bergsdalen Guolbanvággi Dal 69.28708 20.02053
1939 Storfjord Kuollutpahta Skarvberget Berg 69.44289 20.29834
1939 Storfjord Ruikkatanmukka Røykenesbukta Ruikatmohkki Vik i sjø 69.42495 20.27577
1939 Storfjord Ruikkatanniemi Røykeneset Ruikat Nes i sjø 69.41621 20.25673
1939 Storfjord Ruikkatanolka Røykenesaksla Ås 69.41372 20.27751
1939 Storfjord Ruikkatanjoki Røykeneselva Ruikatjohka Bekk 69.41459 20.30061
1939 Storfjord Koski Fossen Guoika Foss 69.35864 20.26662
1939 Storfjord Paskapuas Baskaputt Lon 69.35208 20.27677
1939 Storfjord Pikku-Potka Potka Holme 69.29807 20.40766
1939 Storfjord Kuokantörmä Bakke 69.33706 20.30931
1939 Storfjord Nalluvuopio Nállovuohppi Strand i sjø 69.37892 20.21602
1939 Storfjord Keskipäivänvaara Middagsfjellet Gaskabeaivárri Fjell 69.32614 19.92791
1939 Storfjord Aläjärvi Nedstevatnet Vuolit Ivgujávri Tjørn 69.36444 20.29765
1939 Storfjord Poikkiharjut Haug 69.18731 20.18458
1939 Storfjord Poikkiharjunjärvi Tjørn 69.16717 20.22982
1939 Storfjord Possovaara Bossovárri Fjell 69.11994 20.71763
1939 Storfjord Kolttajärvi Golddajávri Vatn 69.06456 20.50659
1939 Storfjord Salminiemi Salmenes Čoalmminjárga Nes i sjø 69.33421 20.02417
1939 Storfjord Salmi Čoalbmi Sund i sjø 69.33464 19.99705
1939 Storfjord Kossalanlahti Slettnesbukta Gossalaluokta Vik i sjø 69.31853 20.00734
1939 Storfjord Mustapahta Čáhppesbákti Berg 69.31613 20.02238
1939 Storfjord Horsnesinvaara Horsnesfjellet Horstagáisi Fjell 69.30627 20.04745
1939 Storfjord Sisäpäänjoki Sisgeažejohka Bekk 69.31237 20.01565
1939 Storfjord Isonkivenmukka Storsteinbukta Stuorageađgemohkki Vik i sjø 69.31000 19.99491
1939 Storfjord Kuolpanvankanlahti Guolbanvákkiluokta Vik i sjø 69.30211 19.98401
1939 Storfjord Kuolpanvankanjoki Bergselva Guolbanváhjohka Elv 69.29451 20.00010
1939 Storfjord Hietaniemi Sandneset Sáttonjárga Nes i sjø 69.29471 19.96624
1939 Storfjord Pahanmukka Bergsbukta Báktemohkki Vik i sjø 69.29770 19.97493
1939 Storfjord Pahanpää Báktegeahči Nes i sjø 69.29623 19.96883
1939 Storfjord Isopysty Berg 69.29231 19.96861
1939 Storfjord Poikkitörmät Haug 69.28555 20.03987
1939 Storfjord Hattu Hatten Háhtta Ås 69.28316 19.99209
1939 Storfjord Pikku-Hattu Unna Háhtaš Ås 69.27732 20.00984
1939 Storfjord Hatunvaara Hattefjellet Háhttavárri Fjell 69.27691 20.01074
1939 Storfjord Pieti-äijän mukka Vik i sjø 69.28150 19.95899
1939 Storfjord Jensinmella Jeanssamielli Bakke 69.27242 19.94170
1939 Storfjord Palo Brenna Buollán Slette 69.26679 19.96864
1939 Storfjord Poritörmä Bakke 69.26350 19.94972
1939 Storfjord Turvejänkkä Myr 69.26130 19.94830
1939 Storfjord Pitkäjänkkä Langmyra Guhkesjeaggi Myr 69.25837 19.94974
1939 Storfjord Kirkkoniemi Girkonjárga Nes 69.25830 19.92511
1939 Storfjord Isojänkkä Stormyra Stuorajeaggi Myr 69.25104 19.94043
1939 Storfjord Pitkätörmä Bakke 69.25644 19.96777
1939 Storfjord Soiketanouta Kitdalen Čoaigedanvuovdi Dal 69.26262 20.01215
1939 Storfjord Kesätie Stig 69.26019 19.99486
1939 Storfjord Vaajajoki Skardelva Bekk 69.25283 20.07132
1939 Storfjord Isovankka Stordalen Didnovággi Dal 69.25605 20.11811
1939 Storfjord Vankanjoki Stordalselva Didnojohka Elv 69.25413 20.12258
1939 Storfjord Singala Signaldalen Čiekŋalvuovdi Dal 69.19072 19.98102
1939 Storfjord Iivarinvaara Bærfjellet Muorjevárri Ås 69.32092 20.38306
1939 Storfjord Nuorttuvajanvaara Norddalsfjellet Nuortaváhoaivi Fjell 69.29291 20.36475
1939 Storfjord Nuorttuvakanjoki Norddalselva Nuortaváhjohka Elv 69.27488 20.39937
1939 Storfjord Iso-Hattu Hatten Háhtta Ås 69.28316 19.99209
1939 Storfjord Matala Lågberget Ås 69.32245 20.26870
1939 Storfjord Valkeanpahanjurma Høl 69.30775 20.38632
1939 Storfjord Isojänkkä Stormyra Myr 69.34942 20.28605
1939 Storfjord Hiirihaasiontörmä Hiirihaasiobakken Elvemel 69.36040 20.26411
1939 Storfjord Koskenkivi Fossesteinen Skjer 69.35932 20.26711
1939 Storfjord Lauttauspaikka Strand 69.31524 20.36846
1940 Kåfjord Penttopahta Penteberget Berg 69.47293 20.33105
1940 Kåfjord Staffuranta Stølandet Strand i sjø 69.48537 20.33687
1940 Kåfjord Mariatörmä Bakke 69.58306 20.40166
1940 Kåfjord Dokkakänttä Myr 69.58184 20.40602
1940 Kåfjord Norttoniemi Nordneset Nuortanjárgeahči Nes i sjø 69.59035 20.42483
1942 Nordreisa Erkinlantto Tjørn 69.47322 21.48996
1942 Nordreisa Saaralantto Tjørn 69.46363 21.51533
1942 Nordreisa Ansamukka Bygg for jordbruk, fiske og fangst 69.43688 21.58188
1942 Nordreisa Käyränivanjoki Bekk 69.42978 21.66515
1942 Nordreisa Käyräniva Stryk 69.42280 21.65978
1942 Nordreisa Houvinkivi Stein 69.42253 21.66610
1942 Nordreisa Alttari Li 69.38352 21.76651
1942 Nordreisa Alttarinjoki Bekk 69.37776 21.75188
1942 Nordreisa Toornionjoki Bekk 69.38006 21.79537
1942 Nordreisa Ala-Toornio Ås 69.38324 21.79709
1942 Nordreisa Rautusuanto Høl 69.37262 21.79044
1942 Nordreisa Rautusuannonjoki Bekk 69.36823 21.76591
1942 Nordreisa Yli-Toornio Ås 69.36350 21.81733
1942 Nordreisa Toornionvaara Haug 69.36149 21.88059
1942 Nordreisa Mutasuanto Høl 69.34465 21.89689
1942 Nordreisa Jellisuanto Høl 69.34354 21.90872
1942 Nordreisa Kaupinvaara Mellomfjellet Fjell 69.65623 21.39364
1942 Nordreisa Nokinivat Stryk 69.32998 21.95618
1942 Nordreisa Järviluokka Ås 69.86348 21.07101
1942 Nordreisa Karjala Ås 69.81304 21.08060
1942 Nordreisa Lullishenku Lullisfjellet Ås 69.77404 21.18358
1942 Nordreisa Lullisjärvi Tjørn 69.77148 21.16398
1942 Nordreisa Jyppyrä Fjell 69.76692 21.15523
1942 Nordreisa Hurikka Stryk 69.47702 21.49653
1942 Nordreisa Puntankoski Puntafoss Fritidshus – hytte 69.49737 21.44257
1942 Nordreisa Sokkuvuono Bakkebyfjorden Fjord 69.85661 20.88181
1942 Nordreisa Sokkuvuono Bakkeby Bygd 69.85071 20.85153
1942 Nordreisa Rässikäinen Sørkjosen Tettstad 69.78585 20.95040
1942 Nordreisa Nuora Rotsundet Gárggonuorri Sund i sjø 69.79727 20.66179
1942 Nordreisa Tissaltakansaari Dissaltakholmen Cissaldatsuolu Holme 69.39592 21.72806
1942 Nordreisa Molliskurkkii Mollisfossen Mollešgorži Foss 69.36116 21.83157
1942 Nordreisa Hurikanmettä Hurikkamoen Mo 69.47674 21.48579
1942 Nordreisa Hurikanoja Hurrikkabekken Bekk 69.44651 21.47919
1942 Nordreisa Saarajoki Saraelva Čárajohka Elv 69.44203 21.50876
1942 Nordreisa Piltonjoki Biltoelva Biltojohka Elv 69.49254 21.53472
1942 Nordreisa Piltonjärvi Vatn 69.49839 21.56309
1942 Nordreisa Puntankurkkii Puntafossen Foss 69.49803 21.43284
1942 Nordreisa Puntanjoki Buntaelva Buntajohka Elv 69.47932 21.40898
1942 Nordreisa Puntanvankka Buntadalen Buntavággi Dal 69.46040 21.37149
1942 Nordreisa Raisinvankka Reisadalen Ráisávži Dal 69.47016 21.48068
1942 Nordreisa Porttireika Botn 69.74732 21.41248
1942 Nordreisa Luonijoki Bekk 69.71702 21.13279
1942 Nordreisa Pirrikivi Ås 69.69844 21.18851
1942 Nordreisa Pahtavankka Dal 69.63535 21.24013
1942 Nordreisa Rajajoki Elv 69.60448 21.35994
1942 Nordreisa Lintuvaara Ås 69.59015 21.28477
1942 Nordreisa Raisinjoki Reisaelva Ráiseatnu Elv 69.77944 21.01447
1942 Nordreisa Sammalvankka Samueldalen Sapmavággi Dal 69.70653 21.09510
1942 Nordreisa Sammaljoki Kildalselva Sapmajohka Elv 69.69727 21.07277
1942 Nordreisa Sappi Sappen Grend 69.55919 21.29811
1942 Nordreisa Varppi Vinnelys Gardsbruk 69.61969 21.30479
1942 Nordreisa Anikka Storsteet Stuora Ánat Fjell 69.70310 21.11704
1942 Nordreisa Pikku-Anikka Litlesteet Unna Ánahaš Ås 69.72691 21.15493
1942 Nordreisa Riekinvaara Annabakkfjellet Ås 69.72097 21.11181
1942 Nordreisa Potkanvankka Botkadalen Boatkavággi Dal 69.67892 21.16494
1942 Nordreisa Kapperus Gahperus Fjell 69.48178 21.32493
1942 Nordreisa Moskuvankka Moskodalen Moskkuvággi Dal 69.69282 21.39869
1942 Nordreisa Heikka Tørrfossnes Gardsbruk 69.66068 21.28263
1942 Nordreisa Lumijänkkä Snemyr Gardsbruk 69.74385 21.11509
1942 Nordreisa Hansinkenttä Storslett Tettstad 69.76783 21.02466
1942 Nordreisa Venetvaara Båtfjellet Fjell 69.77259 21.10441
1942 Nordreisa Raisinvuono Reisafjorden Ráisavuotna Fjord 69.92376 21.10943
1942 Nordreisa Raumavuono Straumfjorden Siidavuotna Fjord 69.84184 21.17826
1942 Nordreisa Aksuvuono Oksfjorden Ákšovuotna Fjord 69.91058 21.23391
1942 Nordreisa Aksuvuononhamina Oksfjordhamn Bygd 69.90913 21.32897
1942 Nordreisa Aksuvuononjoki Fiskelva Elv 69.90612 21.32903
1942 Nordreisa Isolahti Storvika Vik i sjø 69.84380 21.04275
1942 Nordreisa Isolahti Storvik Bygd 69.84420 21.06112
1942 Nordreisa Runganvankka Rongadalen Dal 69.79173 21.18044
1942 Nordreisa Pollo Pollen Vik i sjø 69.79288 21.03481
1942 Nordreisa Kalsomella Galsomelen Nes 69.75167 21.08138
1943 Kvænangen Salmijärvi Tjørn 69.72170 22.16338
1943 Kvænangen Tammukkajärvi Fiskevatn Dápmotjávri Tjørn 69.70635 22.32337
1943 Kvænangen Hanhijärvi Gåsevatnet Tjørn 69.70628 22.20638
1943 Kvænangen Isokuoppa Storgropa Høl 69.70859 22.15687
2002 Vardø Viltunkurujärvi Tjørn 70.22467 30.40578
2002 Vardø Isolahti Storbukta Vik 70.23567 30.42801
2002 Vardø Isolahtijänkkä Storbuktmyra Myr 70.23283 30.42659
2002 Vardø Isooja Storbekken Bekk 70.22660 30.49132
2002 Vardø Takajänkkä Bakmyra Myr 70.24466 30.51144
2002 Vardø Ajankuru Bekkedalen Dal 70.24334 30.50619
2002 Vardø Vuorea Vardø By 70.37048 31.11066
2002 Vardø Kiiperi Kiberg Tettstad 70.28538 30.99836
2002 Vardø Kumaveri Komagvær Bygd 70.24578 30.53398
2002 Vardø Pakola Slette 70.21416 30.47561
2003 Vadsø Äimänpää Stryk 70.22244 29.18512
2003 Vadsø Aaltonen Ås 70.18851 29.24137
2003 Vadsø Viinijärvi Brennevinsvannet Tjørn 70.15244 29.24355
2003 Vadsø Lankovaara Ås 70.13092 29.27956
2003 Vadsø Annijoki Vestre Jakobselv Ánnejohka Tettstad 70.11148 29.33346
2003 Vadsø Laurinniemi Finneset Nes i sjø 70.10355 29.33679
2003 Vadsø Jolma Tjørn 70.13945 29.54066
2003 Vadsø Mastinjärvi Tjørn 70.12915 29.93259
2003 Vadsø Viinikka Mo 70.12772 29.68395
2003 Vadsø Tanelinjärvi Tjørn 70.12307 29.89836
2003 Vadsø Housunsäärijoki Bukselårelva Bekk 70.22566 30.15815
2003 Vadsø Syvänkuru Djupdalsbekken Bekk 70.22649 30.16450
2003 Vadsø Niskanoja Rássejohka Bekk 70.23278 30.21491
2003 Vadsø Pikkujoki Litlelva Bekk 70.22471 30.12111
2003 Vadsø Lumipilkkajärvi Holmfjellvannet Tjørn 70.22913 30.30010
2003 Vadsø Tievanjoki Tverrelva Bekk 70.21651 30.09993
2003 Vadsø Pikkumittajärvi Tjørn 70.20791 30.15971
2003 Vadsø Maanlaita Slette 70.20212 30.30076
2003 Vadsø Pramminjänkkä Myr 70.21140 30.33605
2003 Vadsø Kiviaita Steingjerde Gjerde 70.20705 30.45859
2003 Vadsø Tievanjärvi Tjørn 70.20091 30.15999
2003 Vadsø Ulkoranta Strand i sjø 70.20357 30.40270
2003 Vadsø Laivanmukka Vik i sjø 70.20669 30.45120
2003 Vadsø Matoniemenmukka Vik i sjø 70.19386 30.36082
2003 Vadsø Sinisiikki Slette 70.17827 30.29525
2003 Vadsø Poikilaniemi Nes i sjø 70.18476 30.33501
2003 Vadsø Turvejärvi Torvmyrvannet Tjørn 70.14664 30.30439
2003 Vadsø Matoniemi Makkenes Nes i sjø 70.18919 30.35799
2003 Vadsø Turvevaara Fjell 70.14333 29.28565
2003 Vadsø Bårrejärvi Tjørn 70.13750 29.21811
2003 Vadsø Rapakuru Lortskardet Skar 70.12963 29.32750
2003 Vadsø Syvähauta Djuphola Høl 70.17715 29.23275
2003 Vadsø Hillaoja Bekk 70.17505 29.23220
2003 Vadsø Syvähautanjänkkä Djupholmyra Myr 70.17738 29.24705
2003 Vadsø Kaffisaari Kaffiholmen Holme 70.17477 29.25282
2003 Vadsø Petterinniitty Lasse-Petter-slåtta Utmark 70.17183 29.25787
2003 Vadsø Viinioja Brennevinsbekken Bekk 70.16699 29.25522
2003 Vadsø Heteoja Kildebekken Bekk 70.16664 29.26761
2003 Vadsø Hillatie Multebærveien Stig 70.18486 29.26412
2003 Vadsø Hillaoja Moltebærbekken Bekk 70.18657 29.27197
2003 Vadsø Hamarinkuru Hammardalen Dal 70.18424 29.27068
2003 Vadsø Jokimukka Elvesvingen Lon 70.16628 29.27853
2003 Vadsø Lehtipäri Bakke 70.16577 29.28429
2003 Vadsø Flintinokka Flintnasen Didnonjunis Ås 70.17415 29.29928
2003 Vadsø Hyvibilempi Tjørn 70.15815 29.28907
2003 Vadsø Keskintalokuru Dal 70.14956 29.22100
2003 Vadsø Buribäivahypperi Haug 70.14578 29.25474
2003 Vadsø Gurrujänkkä Osvaldmyra Myr 70.15986 29.45017
2003 Vadsø Annijoki Jakobselva Ánnejohka Elv 70.17676 29.22511
2003 Vadsø Rokkijoki Roggejohka Bekk 70.16171 29.45962
2003 Vadsø Hokkajoki Vargelva Gunnesaijohka Bekk 70.15582 29.52288
2003 Vadsø Karelinkuru Skar 70.09996 29.51457
2003 Vadsø Kallenjänkkä Karlsmyra Myr 70.17900 29.22190
2003 Vadsø Nivan-kallen-kuru Skar 70.10219 29.48060
2003 Vadsø Nakannokka Bakke 70.08384 29.66500
2003 Vadsø Vyörykänniemi Nes 70.08460 29.81823
2003 Vadsø Evajänkkä Myr 70.09187 29.84353
2003 Vadsø Itkukuru Skar 70.10993 29.84179
2003 Vadsø Kolmikanta Li 70.11329 29.88062
2003 Vadsø Kolmikantajärvi Tjørn 70.11058 29.88755
2003 Vadsø Maanlaita Li 70.10575 29.85068
2003 Vadsø Monstanriutta Reingårdshamran Li 70.08634 29.94278
2003 Vadsø Monstamaatala Annan kulturdetalj 70.08112 29.93373
2003 Vadsø Angelinpirtti Annan kulturdetalj 70.07817 29.92910
2003 Vadsø Kaakkurijänkkä Myr 70.08573 29.96785
2003 Vadsø Kaulanen Valen Mo 70.08403 29.96489
2003 Vadsø Maanlaita Stormyra Myr 70.08160 29.95383
2003 Vadsø Kaakkurijärvi Tjørn 70.09037 30.00845
2003 Vadsø Vuopajanpäri Berg 70.09766 30.02699
2003 Vadsø Rautujärvi Tjørn 70.09516 30.03950
2003 Vadsø Rautujoki Varskogelva Bekk 70.09490 30.05229
2003 Vadsø Eevanjänkkä Myr 70.08536 29.98152
2003 Vadsø Salttijärvi Store Salttjern Sáltejávri Grend 70.06741 29.97166
2003 Vadsø Pikkujärvi Lille Salttjern Grend 70.07038 30.00199
2003 Vadsø Karieli Kariel Gárjil Grend 70.10073 29.38068
2003 Vadsø Kallijoki Skallelv Gállojohka Bygd 70.18923 30.33496
2003 Vadsø Vesijoki Vaselva Suottarjohka Elv 70.15646 29.32367
2003 Vadsø Vesisaari Vadsø Čáhcesuolu By 70.07436 29.74872
2003 Vadsø Kaivosoja Bekk 70.08098 29.98572
2003 Vadsø Nikolainjänkkä Myr 70.07920 29.98995
2003 Vadsø Sisäpääntie Stig 70.07498 30.02506
2003 Vadsø Leenankivi Stein 70.08009 30.01325
2003 Vadsø Myllärintie Stig 70.08550 30.02025
2003 Vadsø Santahoova Haug 70.08591 30.02650
2003 Vadsø Talvitie Traktorveg 70.07561 30.03477
2003 Vadsø Riuttapäri Haug 70.07973 30.02912
2003 Vadsø Turvejänkkä Myr 70.07097 29.91962
2003 Vadsø Iso-Louhikko Ur 70.07624 29.92573
2003 Vadsø Pikku-Louhikko Ur 70.07536 29.92452
2003 Vadsø Ylihaakinpäri Haug 70.07119 29.93094
2003 Vadsø Ylihaaki Dal 70.07034 29.92472
2003 Vadsø Garvosenpirtti Haug 70.07727 29.94724
2003 Vadsø Kettupäri Haug 70.07485 29.94138
2003 Vadsø Pärinpääjänkkä Myr 70.07318 29.94633
2003 Vadsø Ylihaaki Bakke 70.07062 29.94486
2003 Vadsø Alihaaki Bakke 70.06954 29.94496
2003 Vadsø Siljamaa Slette 70.06938 29.95307
2003 Vadsø Pappapäri Haug 70.07100 29.95437
2003 Vadsø Taipale Bakke 70.07626 29.96905
2003 Vadsø Takajänkkä Torvmyra Myr 70.07510 29.96152
2003 Vadsø Jänespäri Haug 70.07124 29.96908
2003 Vadsø Garvosenniemi Nes i sjø 70.06592 29.96929
2003 Vadsø Pikkukari Strand i sjø 70.06102 29.90560
2003 Vadsø Vanhantienvarsi Bakke 70.06375 29.91831
2003 Vadsø Isokari Strand i sjø 70.06237 29.91617
2003 Vadsø Sonninhinkalo Haug 70.06544 29.95411
2003 Vadsø Laassa Skjer i sjø 70.06503 29.96450
2003 Vadsø Løfgreninjänkkä Myr 70.07460 29.97969
2003 Vadsø Välipäri Berg 70.07608 29.98527
2003 Vadsø Takanjänkänpäri Haug 70.07279 29.97671
2003 Vadsø Jedamella Sandbakken Bakke 70.07495 29.98859
2003 Vadsø Rujanjängät Myr 70.07537 30.00171
2003 Vadsø Rapamukka Vik i sjø 70.06748 29.97522
2003 Vadsø Pitkäkallionnokka Nes i sjø 70.06662 29.97364
2003 Vadsø Saukkokallio Oterberget Berg 70.06766 29.98445
2003 Vadsø Pelikallio Stup 70.06725 29.98405
2003 Vadsø Pikkujärvenniemi Nes i sjø 70.07088 30.02086
2003 Vadsø Isopäri Storberget Berg 70.07567 30.02579
2003 Vadsø Sisäpää Haug 70.07648 30.02155
2003 Vadsø Saukkokallio Nes i sjø 70.07368 30.04049
2003 Vadsø Solalaassa Nes i sjø 70.07459 30.04644
2003 Vadsø Kaakkurijänkkä Myr 70.11013 30.17678
2003 Vadsø Pitkäjärvi Langvannet Vatn 70.13982 30.26775
2003 Vadsø Lohikallio Berg 70.13736 30.34048
2003 Vadsø Sinisiikki Bekk 70.17862 30.32735
2003 Vadsø Kallilahti Strand i sjø 70.17892 30.32986
2003 Vadsø Kallilahti Strand i sjø 70.16360 30.32776
2003 Vadsø Turvejärvi Tjørn 70.15306 30.27442
2003 Vadsø Murtintörmä Bakke 70.15504 30.33530
2003 Vadsø Pärintäkustaajänkkä Myr 70.15004 30.33585
2003 Vadsø Pikku Turvejänkkä Myr 70.14660 30.32675
2003 Vadsø Jounalaassa Skjer i sjø 70.14167 30.36052
2003 Vadsø Praminjänkäoja Lille-Tavijoki Davvejohka Bekk 70.21277 30.34823
2003 Vadsø Tavijoki Davvejohka, store Davvejohka Bekk 70.19886 30.36472
2003 Vadsø Juntinjänkkä Falkemyra Myr 70.20349 30.37326
2003 Vadsø Ulkoranta Slette 70.20600 30.37286
2003 Vadsø Tavijoken-kuru Skar 70.21323 30.36942
2003 Vadsø Kallijoki Skallelva Gállojohka Elv 70.19294 30.24972
2003 Vadsø Pekkonniitty Utmark 70.20399 30.23471
2003 Vadsø Villenniitty Utmark 70.20373 30.25326
2003 Vadsø Dilleri Slette 70.19787 30.27696
2003 Vadsø Pitkänpäri Haug 70.19604 30.28776
2003 Vadsø Rapajänkkä Myr 70.19845 30.30534
2003 Vadsø Johinniitty Utmark 70.19473 30.23940
2003 Vadsø Perinniitty Utmark 70.19355 30.23917
2003 Vadsø Niskanniitty Utmark 70.19624 30.24874
2003 Vadsø Kokkonjohinniittynjärvi Tjørn 70.19191 30.25550
2003 Vadsø Mertakoski Rusefossen Stryk 70.18355 30.31342
2003 Vadsø Neitijoki Pikelva Bekk 70.19348 30.35185
2003 Vadsø Sulaniemi Sollnes Nes i sjø 70.20038 30.38237
2003 Vadsø Kaakkurijänkkä Lomemyra Myr 70.19448 30.32306
2003 Vadsø Tavijoenmukka Vik i sjø 70.19852 30.36713
2003 Vadsø Juntinkenttä Utmark 70.20027 30.37880
2003 Vadsø Enganoja Bekk 70.18926 30.34594
2003 Vadsø Kreetanmukka Vik i sjø 70.18803 30.34792
2003 Vadsø Munasaari Eggøya Holme 70.18353 30.31877
2011 Kautokeino Kivilompola Vik 68.66593 23.31711
2012 Alta Neulakuoppa Botn 69.96956 23.48103
2012 Alta Viinankorva Lon 69.84338 23.42688
2012 Alta Vähännivanronka Skar 69.77820 23.63451
2012 Alta Paskasaari Holme 69.95021 23.31088
2012 Alta Petäjäsaari Holme 69.92186 23.30503
2012 Alta Uimajärvi Tjørn 69.92603 23.35320
2012 Alta Pasmajärvi Høl 69.92108 23.05175
2012 Alta Jorransaari Holme 69.89787 23.27896
2012 Alta Kivijänkkä Myr 70.13266 23.21211
2012 Alta Koskiniemi Fosseneset Nes 70.17845 23.40517
2012 Alta Pathakorva Grend 69.94473 23.25466
2012 Alta Pathakorva Høl 69.94580 23.26267
2012 Alta Kaiskuru Byområde 69.95675 23.37443
2012 Alta Patomella Bakke 69.95707 23.36354
2012 Alta Haltia-pahta Haug 69.94863 23.33836
2012 Alta Paskapudas Gardsbruk 69.95239 23.35805
2012 Alta Raipasin-tausta Grend 69.94670 23.36280
2012 Alta Saari Gardsbruk 69.94139 23.29453
2012 Alta Raipasin ala Gardsbruk 69.93838 23.32432
2012 Alta Karitsenjärvi Tjørn 69.93179 23.33337
2012 Alta Pounujoenjärvi Tuvevannet Tjørn 69.98090 23.61415
2012 Alta Outajärvi Skogvannet Tjørn 69.96441 23.45487
2012 Alta Talonsaari Gardsbruk 69.92455 23.30508
2012 Alta Fedontunturi Fjell 69.92389 23.33442
2012 Alta Maaheinä-kenttä Eigedom 69.95171 23.41544
2012 Alta Maaheinäkenttä Slette 69.94313 23.41133
2012 Alta Pällki-outa Grend 69.92714 23.44749
2012 Alta Padooda Gardsbruk 69.98064 23.49314
2012 Alta Sammakkojärvi Frosketjønna Tjørn 69.95578 23.47561
2012 Alta Kulojärvi Storvannet Vatn 69.89802 23.46944
2012 Alta Tupajärvi Skogstuevannet Vatn 69.87890 23.47635
2012 Alta Sullujärvi Holmvannet Vatn 69.87425 23.44253
2012 Alta Trollijärvi Trollvannet Tjørn 69.87573 23.46015
2012 Alta Pitkäjärvi Langvannet Vatn 69.86915 23.46630
2012 Alta Pounujoki Tuveelva Elv 69.99750 23.58198
2012 Alta Sammakko-oja Froskebekken Bekk 69.96209 23.48119
2012 Alta Mattiskorsa Skar 70.05603 23.64514
2012 Alta Aaronkruuva Arondalen Arongurra Søkk 70.04901 23.52251
2012 Alta Penkiloivi Tommelfingertoppen Bealgeoaivvit Fjell 70.06563 23.43210
2012 Alta Sarvisjärvet Sarvesvannene Sarvvesjohjávrrit Vatn 70.07367 23.72312
2012 Alta Sarvisjoki Sarvvesjohka Elv 70.07329 23.56915
2012 Alta Luoppari Sarvvesluoppal Høl 70.06688 23.60947
2012 Alta Sarvistunturi Sarvvesvárri Fjell 70.05060 23.71147
2012 Alta Sarvisskaiti Sarvvesskáidi Nes ved elvar 70.08528 23.60141
2012 Alta Kettusjärvet Gettosvannene Gearddošjávrrit Vatn 70.02207 23.66040
2012 Alta Annivaara Annefjellet Ánnevárri Ås 70.03854 23.61243
2012 Alta Annijärvi Annevannet Ánnejávri Tjørn 70.04880 23.60627
2012 Alta Annijoki Ånneelva Ánnejohka Elv 70.03658 23.59219
2012 Alta Nipijoki Nipielva Niibejohka Bekk 70.04843 23.55574
2012 Alta Nipijärvi Nipivannet Niibejávri Vatn 70.06773 23.53858
2012 Alta Vaakki Hansadalen Njuorjjoávži Dal 70.04603 23.44626
2012 Alta Vaakkikuru Hansadalen Njuorjjoávži Dal 70.04603 23.44626
2012 Alta Vaakkijärvet Hansedalvatna Vatn 70.06338 23.49989
2012 Alta Hukkajoki Ulveelva Gumppejohka Elv 70.01853 23.57067
2012 Alta Yli-Laattijärvi Øverste Sørelvvannet Sieinnosgobijávri Tjørn 70.00665 23.80969
2012 Alta Laattijärvi Sørelvvannet Láhtetjávri Tjørn 70.01035 23.68789
2012 Alta Laattijoki Sørelva Láhtetjohka Elv 70.00392 23.58812
2012 Alta Nurivaara Kobbefjellet Njuorjjovárri Fjell 70.04291 23.46892
2012 Alta Nurijärvet Tjørn 70.04540 23.48916
2012 Alta Hukkavaara Ulvefjellet Gumppevárri Fjell 70.02909 23.59823
2012 Alta Mattiskorsa Skar 70.05603 23.64514
2012 Alta Mattiskorsanjärvet Máhtosjávrrit Tjørn 70.04359 23.70292
2012 Alta Nikkijärvi Nihkojavri Tjørn 70.05025 23.58881
2012 Alta Ruottiskaiti Ruohtoskáidi Fjell 70.04539 23.57313
2012 Alta Karhuvaara Bjørnfjellet Ås 70.04273 23.53996
2012 Alta Alattionvuono Altafjorden Fjord 69.99570 23.16360
2012 Alta Rässivuono Rafsbotn Reaššvuotna Våg 70.01481 23.37032
2012 Alta Rässivuono Rafsbotn Bygd 70.01928 23.53330
2012 Alta Skaiti Sørelvdalen Láhtetskáidi Grend 70.01381 23.55447
2012 Alta Fallijoki Tverrelvdalen Dal 69.94485 23.39188
2012 Alta Fallijoki Tverrelva Elv 69.91496 23.54285
2012 Alta Haukkakivi Falkesteinen Fállegeađgi Offerstad 69.82351 23.88688
2012 Alta Kaitusjoki Transfarelva Gáiddošjohka Elv 69.96598 23.71759
2012 Alta Kaituksenkuolpano Transfarelvmoen Mo 69.98887 23.49020
2012 Alta Nussurankuolpano Nussuramoen Mo 69.98028 23.50452
2012 Alta Laattarinkuolpano Latarimoen Mo 69.97942 23.43924
2012 Alta Alattionjoki Altaelva Álttáeatnu Elv 69.73354 23.77848
2012 Alta Pollojärvi Bollovannet Bállojávri Vatn 69.86168 23.47605
2012 Alta Pollo-oja Bollobekken Bekk 69.86512 23.52139
2012 Alta Kistajärvi Kistavannet Tjørn 69.82686 23.51162
2012 Alta Kistanoja Kistabekken Bekk 69.83445 23.50640
2012 Alta Kaamasjärvi Gamasvannet Vatn 69.85969 23.59220
2012 Alta Kaamasvaara Bellingfjellet Gámasvárri Fjell 69.84987 23.65826
2012 Alta Santia Sandia Annan kulturdetalj 69.80906 23.63386
2012 Alta Iso-Porhas Store-Borras Fjell 69.94160 23.58948
2012 Alta Pikku-Porhas Lille-Borras Ås 69.95624 23.43984
2012 Alta Rappisniemi Rafsnes Nes i sjø 70.00083 23.48321
2012 Alta Puoskasvaara Kvannfjellet Buoskkasvárri Fjell 69.98908 23.53974
2012 Alta Porhaanjoki Borrasbekken Bekk 69.96930 23.49511
2012 Alta Porhaanjärvet Borrasvannan Vatn 69.94985 23.57576
2012 Alta Pikku-Rappisniemi Lille-Rafsnes Nes i sjø 70.00933 23.50670
2012 Alta Kaitusjoki Transfarelv Gáidoš Grend 69.98471 23.48564
2012 Alta Alaouta Nerskogen Tettbebyggelse 69.96899 23.42965
2012 Alta Karkia Gargia Bygd 69.81528 23.48407
2012 Alta Alattio Alta Áltá By 69.96887 23.27165
2014 Loppa Lappeanlaki Loppatinden Láhpičohkka Fjell 70.17780 22.13672
2017 Kvalsund Gokkodaura Ørnehaugen Haug 70.53212 24.12097
2020 Porsanger Kovakoski Høl 69.95226 24.94313
2020 Porsanger Tiilimyllynoja Bekk 70.08694 24.89896
2020 Porsanger Saitaniemi Seines Sáidenjárga Nes i sjø 70.07845 24.93859
2020 Porsanger Järvilantto Tjørn 70.08133 25.08250
2020 Porsanger Sarrakanjänkkä Myr 70.07954 25.18224
2020 Porsanger Kallokka Nes i sjø 70.06898 24.93319
2020 Porsanger Riitajänkkä Myr 70.06978 25.09562
2020 Porsanger Alkka Nes i sjø 70.07486 25.09306
2020 Porsanger Isojänkkä Myr 70.07193 25.17688
2020 Porsanger Niemen Ellin järvi Tjørn 70.06262 24.89352
2020 Porsanger Niemen Ellin oja Bekk 70.06417 24.88876
2020 Porsanger Härkäpahta Berg 70.06066 24.89880
2020 Porsanger Sarppula Gardsbruk 70.06061 24.92642
2020 Porsanger Aaponpahta Haug 70.06951 25.03217
2020 Porsanger Jounintieva Haug 70.06077 25.04278
2020 Porsanger Isojänkkä Stormyra Stuorrajeaggi Myr 70.06493 25.06992
2020 Porsanger Kaulanet Østerbotnhalsen Haug 70.06313 25.11627
2020 Porsanger Haukijärvi Tjørn 70.05648 24.94362
2020 Porsanger Lohtiniemi Lavttenjárga Nes i sjø 70.05601 25.00917
2020 Porsanger Marraruđontieva Haug 70.05845 25.04899
2020 Porsanger Alajänkkä Slåttemyra Myr 70.04936 25.00140
2020 Porsanger Palonjänkkä Brennelvmyra Myr 70.04821 25.09863
2020 Porsanger Puuhakkolantot Tjørn 70.05348 25.19908
2020 Porsanger Saarikenttä Gardsbruk 70.04093 24.93808
2020 Porsanger Pikanjänkkä Myr 70.03833 24.98293
2020 Porsanger Tyllyruđonjänkkä Ildskogmyra Myr 70.04101 25.01756
2020 Porsanger Korkeakaulanet Stortopp Haug 70.03282 25.04061
2020 Porsanger Karhukuru Skar 70.03835 25.06022
2020 Porsanger Nilsinvaara Haug 70.03548 25.08265
2020 Porsanger Lohtijänkäntieva Haug 70.03971 25.11381
2020 Porsanger Lohtijänkkä Myr 70.04007 25.12192
2020 Porsanger Patoniemi Stangnes Gardsbruk 70.02531 24.94704
2020 Porsanger Koijukonjänkkä Myr 70.03083 24.99849
2020 Porsanger Palonojan Saarijärvi Lille Holmvann Tjørn 70.02396 25.05512
2020 Porsanger Kurkkionväli Mo 70.03521 25.11311
2020 Porsanger Tampukkajärvi Tjørn 70.02594 25.21616
2020 Porsanger Kalkkipahta Haug 70.00880 25.00151
2020 Porsanger Poikkikuru Skar 70.01591 25.03074
2020 Porsanger Karittaruto Slette 70.01669 25.12845
2020 Porsanger Penikkajärvet Tjørn 70.01986 25.15899
2020 Porsanger Torttijärvi Tjørn 70.02342 25.20461
2020 Porsanger Pahđanmukka Vik 70.00651 24.91831
2020 Porsanger Korppijärvi Tjørn 70.01590 25.19000
2020 Porsanger Matarakenttä Eng 70.00164 24.92774
2020 Porsanger Petäjälaatas Slette 70.00541 25.14145
2020 Porsanger Iso Aslakanjärvi Tjørn 70.00264 25.20844
2020 Porsanger Käyräjärvi Krokvannet Tjørn 70.01146 25.22889
2020 Porsanger Hernaranainen Hernáránaš Fjell 70.35160 25.61975
2020 Porsanger Hernarajärvi Geinnodatjávri Tjørn 70.35857 25.63055
2020 Porsanger Kalajärvet Guollejávrrit Tjørn 70.34773 25.49607
2020 Porsanger Alainen Rampinjärvi Vuolit Rámbejávri Tjørn 70.34789 25.53319
2020 Porsanger Mustasaari Svartholmen Čáhppessuolu Holme i sjø 70.17824 25.16886
2020 Porsanger Punakorva Lon 70.17137 24.79135
2020 Porsanger Rautusjoki Stabburselva Rávttošjohka Elv 69.91804 24.21545
2020 Porsanger Nuppi Nohppi Holme i sjø 70.24605 25.15516
2020 Porsanger Maamela Mámmal Øy i sjø 70.22313 25.18480
2020 Porsanger Lompola Høl 70.14802 24.76234
2020 Porsanger Lemmijoki Lakselva Leavdnjajohka Elv 69.95831 24.93180
2020 Porsanger Lahtipahta Bergbukt Gardsbruk 70.05272 24.99623
2020 Porsanger Pitkäkopanluokka Langbuktbakken Gardsbruk 70.06224 25.15626
2020 Porsanger Kaarinanoja Karenbekken Gárenašjohka Bekk 70.06052 25.18376
2020 Porsanger Hametniemi Skjørtenes Nes 70.04881 24.91927
2020 Porsanger Sorkusenoja Sorkosbekken Čorgašjohka Bekk 70.05017 25.12359
2020 Porsanger Palojoki Brennelva Lavttejohka Elv 70.03243 25.11297
2020 Porsanger Jolmanvaara Fjell 70.03848 25.05893
2020 Porsanger Lammastieva Haug 70.04332 25.08778
2020 Porsanger Ritajärvet Briittájávrrit Tjørn 70.03205 25.15496
2020 Porsanger Ritaoja Briittájohka Bekk 70.03261 25.13255
2020 Porsanger Sorkusenjärvet Čorgašjávrrit Tjørn 70.04499 25.16468
2020 Porsanger Kaarinanjärvet Karenvannan Gárenašjávrrit Vatn 70.04013 25.22138
2020 Porsanger Pikku Uojärvi Uhca Vuođđojávri Vatn 70.02946 24.85121
2020 Porsanger Iso Uojärvi Stuorra Vuođđojávri Vatn 70.01817 24.82341
2020 Porsanger Tyllyruđonoja Ildskogbekken Dulerohjohka Bekk 70.03161 25.01172
2020 Porsanger Ruuhopahđanjärvi Bákteravddajávri Tjørn 70.02618 24.89618
2020 Porsanger Hietamella Sandmelen Bakke 70.02881 24.95690
2020 Porsanger Saukkojärvi Otervann Čeavrresjávri Vatn 70.01940 25.07893
2020 Porsanger Saukko-oja Čeavrresjohka Bekk 70.02942 25.09150
2020 Porsanger Köykiniemi Gjøkenes Nes 70.01725 24.93100
2020 Porsanger Köykiniemi Gjøkenes Gardsbruk 70.00997 24.92530
2020 Porsanger Pitkä Porsijärvi Langporsvann Guhkes Borsejávri Vatn 70.01032 24.98017
2020 Porsanger Porsijärvet Porsvannan Borsejávrrit Vatn 70.01861 24.98973
2020 Porsanger Porsijoki Borsejohka Elv 70.02118 24.96253
2020 Porsanger Allilantot Tjørn 70.02458 24.97718
2020 Porsanger Lemmivaara Leavdnjavárri Ås 70.02340 25.03483
2020 Porsanger Järvilantto Tjørn 70.02183 25.11080
2020 Porsanger Pannetkuru Bánnetgurra Skar 70.01012 24.89737
2020 Porsanger Jälkisenlaatas Slette 70.01153 24.96172
2020 Porsanger Iso Saarijärvi Store Holmvann Suolojávri Vatn 70.00873 25.03937
2020 Porsanger Ritamukanjärvi Krokvannan Muvrajávri Tjørn 70.00920 25.09668
2020 Porsanger Slootanjärvi Rivgojávri Tjørn 70.00357 24.88299
2020 Porsanger Jälkisenoja Jalgesjohka Bekk 70.00356 24.96864
2020 Porsanger Raasikurunoja Rássegurjohka Bekk 70.00400 25.00451
2020 Porsanger Raasikurunjärvi Rássegurjávri Tjørn 69.99961 25.04424
2020 Porsanger Aslakanjärvet Tjørn 70.00511 25.20014
2020 Porsanger Iso Aslakanjärvi Tjørn 70.00172 25.18154
2020 Porsanger Narkkunen Oldereidneset Njárggahuoš Nes i sjø 70.14443 25.06764
2020 Porsanger Saskilanjoki Časkiljohka Bekk 70.08789 25.21291
2020 Porsanger Akkansaari Olggut Áhkansuolu Øy i sjø 70.22952 25.00856
2020 Porsanger Jatka Stuorrajátkkis Øy i sjø 70.22845 25.08404
2020 Porsanger Pikku-Saiva Uhca Sáiva Øy i sjø 70.19043 25.16489
2020 Porsanger Kuoskinsaari Store Ørnøy Stuorra Goaskinsuolu Øy i sjø 70.19485 25.19557
2020 Porsanger Pikku Kuoskinsaari Lille Ørnøy Uhca Goaskinsuolu Øy i sjø 70.18480 25.16206
2020 Porsanger Mulkku Muolku Holme i sjø 70.17486 24.98537
2020 Porsanger Suokalma Coagan Øy i sjø 70.17364 25.09622
2020 Porsanger Sallansaari Sállansuolu Holme i sjø 70.17301 25.13515
2020 Porsanger Rätkäpelli Rággebealli Holme i sjø 70.17520 25.16039
2020 Porsanger Valjusaari Valljesuolu Holme i sjø 70.17913 25.19394
2020 Porsanger Ressikänniemi Reaššetnjárga Nes i sjø 70.15366 25.02883
2020 Porsanger Pellansaari Bealjasuolu Holme i sjø 70.15440 25.10142
2020 Porsanger Selkkari Teistøy Čielkár Øy i sjø 70.15652 25.13952
2020 Porsanger Leipäsenmuotkankoppa Oldereidbukta Leaibbašmuotkkegohppi Vik i sjø 70.14877 25.05402
2020 Porsanger Ullekopanniemi Ullegohpenjárga Nes i sjø 70.14612 25.08599
2020 Porsanger Ullekoppa Ullegohppi Vik i sjø 70.14118 25.08647
2020 Porsanger Riimaniemi Rimaneset Riimmaidnjárga Nes i sjø 70.14647 25.11452
2020 Porsanger Erttiskarkku Earteskárku Holme i sjø 70.14991 25.16280
2020 Porsanger Skarkkunlaiva Láiva Halvøy i sjø 70.14982 25.18573
2020 Porsanger Leipäsenmuotka Oldereidet Leaibbašmuotki Eid 70.13636 25.05437
2020 Porsanger Pitkäkoppa Langbukta Vik i sjø 70.14183 25.07160
2020 Porsanger Riimansaari Rimaholmen Riimmaidsuolu Holme i sjø 70.13524 25.09361
2020 Porsanger Kurujärvi Gurrajávri Tjørn 70.32996 25.45585
2020 Porsanger Kivijärvi Geađgejávri Tjørn 70.32992 25.48239
2020 Porsanger Isonluokanjänkkä Stuorraluohkájeaggi Myr 70.33368 25.55893
2020 Porsanger Äijänjänkkä Myr 70.32564 25.53422
2020 Porsanger Haapaluokka Rássegurra Bakke 70.32280 25.50799
2020 Porsanger Kesäsijanjänkkä Myr 70.32373 25.51707
2020 Porsanger Marasto Utmark 70.29831 25.55535
2020 Porsanger Heiluniemi Heilonnjárga Nes i sjø 70.43666 25.60408
2020 Porsanger Palotievanjärvi Buollándievájávri Vatn 70.39239 25.61463
2020 Porsanger Kajaniemi Skadjanjárga Nes i sjø 70.39531 25.49349
2020 Porsanger Aunaskurunjoki Ávnnasgurajohka Elv 70.38532 25.52617
2020 Porsanger Koparuto Gohpirohtu Skog 70.38699 25.54873
2020 Porsanger Koparuđonoja Gohpirođujogaš Elv 70.38255 25.55031
2020 Porsanger Lallajoki Lállajohka Elv 70.38482 25.53759
2020 Porsanger Apmira Ápmir Haug 70.37573 25.53750
2020 Porsanger Rampinjuova Rámbejuovva Ur 70.36419 25.57102
2020 Porsanger Fielmanouta Fielmmavuovdi Skog 70.37188 25.69841
2020 Porsanger Pitkäniemi Guhkesnjárga Nes i sjø 70.36055 25.68590
2020 Porsanger Skierrisokka Skierrečohkka Haug 70.30955 25.57434
2020 Porsanger Hanttu Hánddu Myr 70.42920 25.77357
2020 Porsanger Jänkänmukka Myr 70.05575 25.11506
2020 Porsanger Reppenejärvi Reahpenjávri Tjørn 70.39556 25.62098
2020 Porsanger Tyyryniemi Stivrrannjárga Nes i sjø 70.37996 25.48753
2020 Porsanger Varasanjärvi Várssajávri Tjørn 70.36953 25.56254
2020 Porsanger Varipokinoja Várrebogijohka Elv 70.37275 25.68619
2020 Porsanger Kalkuvaara Gálgovárri Fjell 70.35387 25.44959
2020 Porsanger Sarvisjärvet Sarvvisjávri Tjørn 70.34731 25.47636
2020 Porsanger Fielmanoja Gáicafielbmá Bekk 70.36894 25.50040
2020 Porsanger Raasimella Rássemielli Bakke 70.35653 25.69402
2020 Porsanger Keinotokanvaara Geinnodatvárri Fjell 70.34123 25.50276
2020 Porsanger Valkeavaara Vilgesvárri Fjell 70.33935 25.51827
2020 Porsanger Mustajärvi Čáhppesjávri Tjørn 70.33877 25.54088
2020 Porsanger Runkaouđanjärvi Roggejávri Vatn 70.33109 25.42355
2020 Porsanger Kiksiniemenkoppa Giksenjárgohppi Vik i sjø 70.32533 25.39747
2020 Porsanger Siehvaara Vilgesčohkka Fjelltopp 70.33373 25.58227
2020 Porsanger Petäjävaara Beahcevárri Fjell 70.33253 25.64702
2020 Porsanger Kaakkurinjärvet Gáhkkorjávrrit Tjørn 70.28615 25.54294
2020 Porsanger Aaronoja Árojohka Bekk 70.28018 25.51240
2020 Porsanger Rautajärvi Ruovdejávri Tjørn 70.27004 25.49925
2020 Porsanger Liikajoenmellat Liigajohmiellit Bakke 70.26195 25.46220
2020 Porsanger Kivijärvi Geađgejávri Tjørn 70.26216 25.53104
2020 Porsanger Kaakkurilantonniemi Gáhkkorláttonjárga Nes i sjø 70.13715 25.12527
2020 Porsanger Isoskarkku Stuorraskárku Øy i sjø 70.14754 25.17394
2020 Porsanger Hukkakoppa Ulvebukta Gumppegohppi Vik i sjø 70.13109 24.98951
2020 Porsanger Hansinjänkkä Hansmyra Hánssajeaggi Myr 70.12614 25.01647
2020 Porsanger Riimankoppa Rimabukta Riimmaidgohppi Vik i sjø 70.12568 25.07362
2020 Porsanger Lunkkiniemi Lonkeneset Luoŋkenjárga Nes i sjø 70.12546 25.11123
2020 Porsanger Kaakkurinlantot Gáhkkorláddot Tjørn 70.13124 25.12897
2020 Porsanger Iso-Kattera Stuorra Gáhtir Holme i sjø 70.12064 24.93548
2020 Porsanger Pikku-Kattera Uhca Gáhtir Nes i sjø 70.11357 24.92356
2020 Porsanger Härkepahđanjänkkä Oksebergmyra Heargebáhjeaggi Myr 70.11963 24.99897
2020 Porsanger Härkäpahđankoppa Oksebergbukta Heargebáhgohppi Vik i sjø 70.11898 24.97434
2020 Porsanger Härkäpahta Heargebákti Haug 70.12460 25.00588
2020 Porsanger Isomuotka Drageidet Geasášmuotki Eid i sjø 70.11937 25.06906
2020 Porsanger Syväkoppa Čiekŋalisgohppi Vik i sjø 70.12225 25.12299
2020 Porsanger Suolajärvi Sáltejávri Vik i sjø 70.12488 25.13439
2020 Porsanger Karhuniemi Bjørnnes Guovžanjárga Nes i sjø 70.10521 24.91872
2020 Porsanger Lairakoppa Leirbukta Láiragohppi Vik i sjø 70.11488 25.07189
2020 Porsanger Vasikkasaari Kalvholmen Gálbbesuolu Holme i sjø 70.11277 25.07659
2020 Porsanger Hattusaari Hattholmen Gahpirsuolu Holme i sjø 70.10978 25.10865
2020 Porsanger Puođinkoppa Bjørnnesbukta Buvdagohppi Vik i sjø 70.09793 24.92082
2020 Porsanger Kustonjänkkä Gustavmyra Gusttojeaggi Myr 70.10071 25.01496
2020 Porsanger Kortetoja Bekk 70.09973 25.00804
2020 Porsanger Rottiniemenväylä Roddenjárfávli Fjord 70.21345 25.31456
2020 Porsanger Ankarilahđensokka Áŋkkarluohčohkka Haug 70.24728 25.41580
2020 Porsanger Ankarilahđenkoppa Áŋkkarluohgohppi Vik i sjø 70.24191 25.40529
2020 Porsanger Liikajoen Isojänkät Myr 70.25602 25.49311
2020 Porsanger Ankarilahđenruto Skog 70.24472 25.41725
2020 Porsanger Sappirjoenmellat Bakke 70.23757 25.46060
2020 Porsanger Anninjouninjärvi Tjørn 70.24149 25.43311
2020 Porsanger Aittipuolsinkuopat Senkning 70.24488 25.44899
2020 Porsanger Hevosraukanruto Skog 70.24953 25.48496
2020 Porsanger Panniniemensokka Haug 70.25175 25.43065
2020 Porsanger Panniemen-Juovasokka Haug 70.25045 25.44173
2020 Porsanger Hansinantinsokka Haug 70.25059 25.45958
2020 Porsanger Vesipahđat Berg 70.25473 25.43366
2020 Porsanger Vesinenämellin Bakke 70.25995 25.44996
2020 Porsanger Kusivarrikanoja Bekk 70.25881 25.46230
2020 Porsanger Roskapuđonsokka Haug 70.25714 25.47088
2020 Porsanger Roskapuđonlantto Tjørn 70.25809 25.47712
2020 Porsanger Haapasokka Haug 70.25546 25.48136
2020 Porsanger Liikajoensokka Haug 70.26297 25.48955
2020 Porsanger Liikajoenrinnet Li 70.26277 25.50238
2020 Porsanger Liikajoentieva Haug 70.25919 25.50209
2020 Porsanger Liikajoenlassat Liigajohlássát Skjer i sjø 70.27137 25.48291
2020 Porsanger Liikajoenkenttä Eng 70.26720 25.47963
2020 Porsanger Halkoguru Skar 70.26444 25.47515
2020 Porsanger Lähteenluokka Bakke 70.26858 25.48682
2020 Porsanger Janissokka Haug 70.27124 25.50982
2020 Porsanger Koivujärvi Tjørn 70.26983 25.51452
2020 Porsanger Sammaljänkänmukka Senkning 70.27012 25.53998
2020 Porsanger Jalankuru Skar 70.26250 25.52401
2020 Porsanger Hillarinnet Li 70.26206 25.51825
2020 Porsanger Markitan-Pounut Myr 70.26314 25.51212
2020 Porsanger Jouninjänkkä Myr 70.25595 25.50848
2020 Porsanger Jouninjärvi Tjørn 70.25589 25.52304
2020 Porsanger Jouninruto Skog 70.25261 25.51411
2020 Porsanger Kaakkurilohta Báiskejáraláš Haug 70.09891 25.06036
2020 Porsanger Kajavajärvi Storvatn Báiskejávri Tjørn 70.09178 25.05146
2020 Porsanger Kesäsaari Sommerøy Geassesullot Øy i sjø 70.09864 25.10288
2020 Porsanger Sokkuvuono Østerbotn Soggovuotna Vik i sjø 70.10365 25.15363
2020 Porsanger Karko Ánnebeazá Holme i sjø 70.10730 25.19892
2020 Porsanger Pitkäniemi Langneset Guhkesnjárga Nes i sjø 70.09544 24.99181
2020 Porsanger Palmusokka Bálbmačohkka Haug 70.09388 25.01970
2020 Porsanger Hamina Hamnbukt Hávdna Grend 70.09287 25.07580
2020 Porsanger Sisä-Hamina Indre Hamnbukta Vik i sjø 70.08502 25.08069
2020 Porsanger Raakkuniemi Indre Hamnbuktneset Nes i sjø 70.08392 25.08286
2020 Porsanger Väylämatala Båe i sjø 70.08847 25.15889
2020 Porsanger Ulko-Paanakka Ytre Banak Nes i sjø 70.07434 24.98691
2020 Porsanger Sisä-Paanakka Indre Banak Nes i sjø 70.06955 24.99288
2020 Porsanger Staalihamari Stálleápmir Haug 70.07712 25.06960
2020 Porsanger Valkeaniemi Kvitneset Nes i sjø 70.07234 25.10202
2020 Porsanger Pilliruto Annan terrengdetalj 70.07411 25.16252
2020 Porsanger Yli-Palo Øvre Brennelv Grend 70.05071 25.06709
2020 Porsanger Palo Brennelv Grend 70.05425 25.03051
2020 Porsanger Halkokoppa Hálgogohppi Vik i sjø 70.06551 25.13165
2020 Porsanger Leppäsaari Olderøy Holme 70.05923 24.91757
2020 Porsanger Kotaniemi Mellenes Nes 70.05324 24.91870
2020 Porsanger Lemmijoki Lakselv Leavdnja Tettstad 70.05133 24.97182
2020 Porsanger Lohtivaarantieva Lavttevárdievvá Haug 70.05413 25.16866
2020 Porsanger Leppäjoki Olderelva Leaibejohka Bekk 70.39664 25.56254
2020 Porsanger Syyrykopanalka Álga Slette 70.28509 25.50673
2020 Porsanger Hantunoja Bekk 70.38680 25.55234
2020 Porsanger Anniojanluppo Dal 70.38597 25.70539
2020 Porsanger Kentänjänkät Myr 70.37653 25.50650
2020 Porsanger Pikkukorsa Skar 70.34859 25.45621
2020 Porsanger Heinäjärvi Tjørn 70.34793 25.51410
2020 Porsanger Sokkulasjärvi Vatn 70.34728 25.71063
2020 Porsanger Mustanvaaranjärvi Tjørn 70.33856 25.44809
2020 Porsanger Naalikallio Berg 70.32808 25.38450
2020 Porsanger Perjakurunjärvi Tjørn 70.33860 25.58975
2020 Porsanger Koppelonkurunjärvi Vatn 70.33532 25.59033
2020 Porsanger Välivaara Fjell 70.33484 25.43163
2020 Porsanger Järvenvaara Fjell 70.33351 25.45350
2020 Porsanger Pikkutieva Lillehaugen Haug 70.32073 25.52765
2020 Porsanger Pikkutievanoja Bekk 70.31869 25.53460
2020 Porsanger Korpinpahta Haug 70.32425 25.40416
2020 Porsanger Rapakkojänkät Myr 70.31678 25.59318
2020 Porsanger Laatas Solflata Bustadhus 70.31595 25.54078
2020 Porsanger Äijinniemi Nes i sjø 70.31097 25.46072
2020 Porsanger Vesipahtat Berg 70.31521 25.44531
2020 Porsanger Ritaniemi Nes i sjø 70.31895 25.42756
2020 Porsanger Karhukostet Lon 70.05066 24.91525
2020 Porsanger Sammunsaari Holme 70.04604 24.93531
2020 Porsanger Tyllyruto Ildskog Dulerohtu Grend 70.04771 25.01505
2020 Porsanger Hiirijärvenluokka Musvannsbakken Gardsbruk 70.03498 24.91642
2020 Porsanger Rautio Øvre Smørstad Gardsbruk 70.03726 24.93767
2020 Porsanger Karhukurunjärvet Tjørn 70.03618 25.05706
2020 Porsanger Mađetjärvi Lakevann Gardsbruk 70.03059 24.92941
2020 Porsanger Kurkkionjänkkä Goržžajeaggi Myr 70.02890 25.10157
2020 Porsanger Kursunperänjärvi Lille Porsvann Tjørn 70.02162 25.00796
2020 Porsanger Rautusvuoma Stabbursdalen Rávttošvuopmi Dal 70.12060 24.65437
2020 Porsanger Saiva Stuorra Sáiva Øy i sjø 70.19735 25.14477
2020 Porsanger Ressikkä Reaššet Øy i sjø 70.15802 24.99413
2020 Porsanger Raappunjärvi Ráhponjávri Tjørn 70.08561 24.87368
2020 Porsanger Raappunkurkkio Ráhpongorsa Dal 70.08107 24.88377
2020 Porsanger Raappunoja Ráhponjohka Bekk 70.07935 24.88685
2020 Porsanger Ruđonpää Skogende Grend 70.08049 25.04853
2020 Porsanger Reikälähđet Ytre Ikkaldas Ráigeája Grend 70.22924 24.92866
2020 Porsanger Ryssäniemi Russenes Ruoššanjárga Nes i sjø 70.48371 25.07384
2020 Porsanger Leipovuono Olderfjorden Leaibevuotna Fjord 70.48483 25.15564
2020 Porsanger Leipovuono Olderfjord Leaibevuotna Bygd 70.47379 25.07132
2020 Porsanger Smervuononjoki Smørfjordelva Smiervuonjohka Elv 70.47363 24.80945
2020 Porsanger Raksavaara Ráksavárri Fjell 70.35115 24.99265
2020 Porsanger Laatjänkkä Myr 70.30413 25.55767
2020 Porsanger Pessaarennuora Sund i sjø 70.30002 25.45841
2020 Porsanger Väkkäränväylä Sund i sjø 70.29046 25.45899
2020 Porsanger Kaiskiruto Myrskog Bustadhus 70.32511 25.58518
2020 Porsanger Paivuruto Seljemark Bustadhus 70.32278 25.57445
2020 Porsanger Hukkaruto Ulveskog Bustadhus 70.31200 25.56425
2020 Porsanger Palanheenkannonruđonjänkkä Brannengmyr Bustadhus 70.32048 25.56381
2020 Porsanger Kouttankenttä Leirbakken Bustadhus 70.32693 25.59641
2020 Porsanger Alainen Kaiskiruto Nedre Myrskog Bustadhus 70.32183 25.58671
2020 Porsanger Palanheenkannonruto Branneng Bustadhus 70.31909 25.55832
2020 Porsanger Pajaruto Smibakken Bustadhus 70.31963 25.54285
2020 Porsanger Rautajänkkä Myr 70.30613 25.55521
2020 Porsanger Kapperinjänkkä Myr 70.33053 25.55049
2020 Porsanger Valkamantörmä Bakke 70.31044 25.53993
2020 Porsanger Kajasuvanto Lon 70.31082 25.54159
2020 Porsanger Antoninsuvanto Lon 70.31071 25.53247
2020 Porsanger Praamasuvanto Lon 70.31200 25.53907
2020 Porsanger Lantoruđonkylki Lon 70.31416 25.54192
2020 Porsanger Alakentänsuvanto Lon 70.31530 25.54731
2020 Porsanger Pitkäsuvanto Lon 70.31453 25.55208
2020 Porsanger Liiskopahđansuvanto Lon 70.31644 25.56346
2020 Porsanger Isokivi Lon 70.31727 25.57052
2020 Porsanger Ala-Fransinjärvi Nedre Fransvannet Davit Fránssajávri Vatn 70.44732 24.90006
2020 Porsanger Yli-Fransinjärvi Øvre Fransvannet Máttit Fránssajávri Vatn 70.42100 24.85225
2020 Porsanger Ryssämarkka Kistrand Čuđegieddi Bygd 70.43856 25.19969
2020 Porsanger Rautusniemi Stabbursnes Rávttošnjárga Nes i sjø 70.17507 24.93707
2020 Porsanger Seippijärvi Seaibbetjávri Vatn 70.39716 25.09051
2020 Porsanger Seippijoki Sæibbeelva Seaibbetjohka Bekk 70.39256 25.10932
2020 Porsanger Seippivaara Seaibbetvárri Fjell 70.40020 25.11993
2020 Porsanger Saukkopahta Oterberget Čeavrábákti Berg 70.38769 25.10770
2020 Porsanger Koirajärvi Beatnatjávri Vatn 70.37537 24.89889
2020 Porsanger Autsinjärvi Ávžejávri Tjørn 70.38119 25.06075
2020 Porsanger Saalijoki Sálletjohka Bekk 70.36843 25.03764
2020 Porsanger Saalisaari Salliholmen Sálletsuolu Holme i sjø 70.37651 25.11181
2020 Porsanger Venetniemi Båtneset Fanasnjárga Nes i sjø 70.36596 25.08530
2020 Porsanger Isojärvi Stuorrajávri Vatn 70.35199 24.95556
2020 Porsanger Pillasaari Billásullot Holme i sjø 70.34070 25.11843
2020 Porsanger Pillavuono Indre Billefjord Billávuotna Fjord 70.32647 25.08821
2020 Porsanger Pillavuono Indre Billefjord Billávuotna Bygd 70.31527 25.04616
2020 Porsanger Korpivuono Ytre Billefjord Gorbovuotna Vik i sjø 70.35649 25.06437
2020 Porsanger Korpivuono Ytre Billefjord Gorbovuotna Grend 70.35459 25.03836
2020 Porsanger Korpivuononjoki Ytre Billefjordelva Gorbovuonjohka Elv 70.31461 24.94937
2020 Porsanger Klupuniemi Klubben Kluppunjárga Nes i sjø 70.35500 25.09859
2020 Porsanger Koovinsaari Kovaholmen Coagan Holme i sjø 70.35289 25.12953
2020 Porsanger Pitkäjärvi Čađaoaijávri Tjørn 70.33712 24.92075
2020 Porsanger Joenhaara Lon 70.31727 25.57052
2020 Porsanger Patokođanmukanmellasuvanto Lon 70.31671 25.58387
2020 Porsanger Linjasuvanto Lon 70.31671 25.58387
2020 Porsanger Kouttankoski Lon 70.31848 25.58852
2020 Porsanger Kouttansuvanto Lon 70.31983 25.59693
2020 Porsanger Alaouđankylki Lon 70.32284 25.59605
2020 Porsanger Savimellansuvanto Lon 70.32515 25.60784
2020 Porsanger Pikkukivisuvanto Lon 70.32601 25.61840
2020 Porsanger Kaiskiruđonkylki Lon 70.32811 25.62355
2020 Porsanger Kotasuvanto Lon 70.32863 25.62317
2020 Porsanger Petäjävaaransuvanto Lon 70.33324 25.63951
2020 Porsanger Mukka Lon 70.33483 25.64326
2020 Porsanger Savikuoppa Lon 70.33761 25.64675
2020 Porsanger Vuomanmella Lon 70.34207 25.64094
2020 Porsanger Koirakuoppa Lon 70.34489 25.64269
2020 Porsanger Silfarinouđankylki Lon 70.34589 25.66042
2020 Porsanger Raasimellansuvanto Lon 70.34785 25.66586
2020 Porsanger Ala-Karhakkasuvanto Lon 70.35126 25.66835
2020 Porsanger Keski-Karhakkasuvanto Lon 70.35351 25.67059
2020 Porsanger Yli-Karhakkasuvanto Lon 70.35513 25.67291
2020 Porsanger Karhakkasuvanto Lon 70.35351 25.67059
2020 Porsanger Päsket Lon 70.35910 25.67092
2020 Porsanger Kivijärvi Steinvannan Geađgeláttu Tjørn 70.33934 24.97882
2020 Porsanger Karhujoki Bjørnelva Guovžajohka Bekk 70.33224 24.98880
2020 Porsanger Kalkasenlahti Gálggošluokta Vik i sjø 70.32742 25.17296
2020 Porsanger Sarvisvuono Kolvik Sarvvesvuotna Vik i sjø 70.28983 25.12010
2020 Porsanger Sarvisvuono Kolvik Sarvvesvuotna Grend 70.29270 25.11139
2020 Porsanger Kuoratakka Gåradak Goarahat Grend 70.26453 25.02743
2020 Porsanger Kuoratakanjärvi Gåradakvannet Goarahatjávri Vatn 70.27113 25.01006
2020 Porsanger Juovi Prestøya Juovvi Øy i sjø 70.49646 25.32833
2020 Porsanger Juovinnuora Prestøysundet Juovvenuorri Sund i sjø 70.49170 25.29920
2020 Porsanger Lompola Guhtomatluoppal Tjørn 70.49693 25.78608
2020 Porsanger Ainikaisenjärvi Áinnetjávri Tjørn 70.49108 25.78544
2020 Porsanger Ainajärvi Stuorra Áinnetjávri Tjørn 70.41098 25.61688
2020 Porsanger Kolmenkymmenenniemi Trevikneset Golbmalohnjárga Nes i sjø 70.47868 25.22128
2020 Porsanger Jälliniemi Hjellneset Jiellenjárga Nes i sjø 70.49520 25.67341
2020 Porsanger Tuostinkoppa Lystervika Duostingohppi Vik i sjø 70.47032 25.65085
2020 Porsanger Karhujärvi Bjørnevannet Guovžajávri Tjørn 70.47951 25.70436
2020 Porsanger Kokonjoki Ørneelva Stuorra Goaskinbáhjohka Elv 70.46678 25.68883
2020 Porsanger Kilpettieva Gilbaoaivi Fjell 70.47069 25.74909
2020 Porsanger Tammukkajärvi Ørretvannet Dápmotjávri Tjørn 70.46315 25.73699
2020 Porsanger Käyräjärvi Krokvannet Roancejávri Tjørn 70.46507 25.77782
2020 Porsanger Pierasentieva Stuorra Biršooaivi Fjell 70.47211 25.79826
2020 Porsanger Piesankoppa Ytre Leirpollen Biesaidgohppi Vik i sjø 70.43878 25.61002
2020 Porsanger Piesanjoki Biesaidjohka Bekk 70.44455 25.65387
2020 Porsanger Piesanniemi Piesaneset Biesaidnjárga Nes i sjø 70.45559 25.61501
2020 Porsanger Nillavaaran pohjaisenpää Biesaidoaivi Fjell 70.45566 25.71797
2020 Porsanger Puksajärvi Buksajávri Tjørn 70.44961 25.65142
2020 Porsanger Puksajoki Buksajohka Bekk 70.45616 25.63898
2020 Porsanger Nillajärvi Storvannet Stuorra Áilegasjávri Vatn 70.44775 25.79601
2020 Porsanger Piesankoppa Ytre Leirpollen Biesaidgohppi Grend 70.43635 25.61686
2020 Porsanger Niileksen Pietarin lantto Nils-Pettervatnet Nils-Biehtár jávri Tjørn 70.43659 25.72201
2020 Porsanger Saarijärvi Holmvannet Suolojávri Tjørn 70.43657 25.80207
2020 Porsanger Santasaari Sandholmen Sáddesuolu Holme i sjø 70.42583 25.24863
2020 Porsanger Iso Klupu Storklubben Stuorraklubbu Nes i sjø 70.42599 25.58072
2020 Porsanger Heilujoki Heilonjohka Bekk 70.43060 25.61046
2020 Porsanger Alainenjärvi Vuolimus Nillájávri Tjørn 70.41975 25.78432
2020 Porsanger Nillavaara Nillávárri Fjell 70.43534 25.74354
2020 Porsanger Kirkhaanlompola Šelgesluoppal Tjørn 70.43036 25.80123
2020 Porsanger Kirkas Šelgesluoppal Tjørn 70.43036 25.80123
2020 Porsanger Paiskikoppa Tennevika Báiskegohppi Vik i sjø 70.41552 25.56888
2020 Porsanger Mouruniemi Treneset Movronnjárga Nes i sjø 70.40643 25.53900
2020 Porsanger Mouruniemi Mårnes Movronnjárga Grend 70.40234 25.55843
2020 Porsanger Iso Paiskiniemi Baiskeneset Stuorra Báiskenjárga Nes i sjø 70.41129 25.54535
2020 Porsanger Pikku Paiskiniemi Nes i sjø 70.41121 25.55406
2020 Porsanger Hirttavaara Skogfjellet Hirttavárri Fjell 70.41894 25.59948
2020 Porsanger Mouruvaara Movronvárri Fjell 70.40741 25.58703
2020 Porsanger Pitkänniemensuvanto Lon 70.35949 25.68756
2020 Porsanger Louhikko Lon 70.36370 25.69738
2020 Porsanger Fielmanojansuu Lon 70.36796 25.69704
2020 Porsanger Kurkkionalus Lon 70.36860 25.70965
2020 Porsanger Kurkkionväli Lon 70.36508 25.74720
2020 Porsanger Vieksajoensuu Lon 70.36452 25.75745
2020 Porsanger Pänkäränalus Lon 70.36200 25.76100
2020 Porsanger Kivisuvanto Lon 70.35912 25.76166
2020 Porsanger Laurinpahtasuvanto Lon 70.33270 25.80743
2020 Porsanger Puurinojansuu Lon 70.35103 25.75292
2020 Porsanger Fielmanoja Bekk 70.37635 25.69842
2020 Porsanger Vesipahta Berg 70.22562 25.40650
2020 Porsanger Rottiniemenvesipahta Roddenesvannberget Roddenjárgga Čáhcebákti Berg 70.19071 25.33465
2020 Porsanger Kalkkipahta Kalkfjellet Berg 70.14853 25.27568
2020 Porsanger Narkkunen Hamnbuktfjellet Ås 70.09346 25.05950
2020 Porsanger Halkosiannniemi Hansnes Nes i sjø 70.07471 25.16271
2020 Porsanger Halkokoppa Hansbukta Vik i sjø 70.07565 25.16815
2020 Porsanger Tiilimyllynoja Bekk 70.08186 24.91310
2020 Porsanger Isokenttä Eng 70.09764 25.00228
2020 Porsanger Moninoja Bekk 70.09312 25.01201
2020 Porsanger Kaakkurilampi Lomtjern Tjørn 70.09991 25.06953
2020 Porsanger Baulajärvi Tjørn 70.10024 25.05688
2020 Porsanger Riiniemi Veineset Rinjárga Nes i sjø 70.40611 25.24514
2020 Porsanger Mustapahta Várdánčohkka Haug 70.38799 25.76984
2020 Porsanger Laksajärvi Lákcajávri Vatn 70.41093 25.69883
2020 Porsanger Pikku Laksajärvi Uhca Lákcajávrrit Tjørn 70.39995 25.68396
2020 Porsanger Laksajoki Lákcajohka Bekk 70.40700 25.71985
2020 Porsanger Laksavaara Lákcavárri Fjell 70.41247 25.66258
2020 Porsanger Pikku Laksavaara Uhca Lákcavárri Fjell 70.39301 25.67158
2020 Porsanger Ailikaisenjoki Áilegasjohka Bekk 70.39405 25.73038
2020 Porsanger Ailikaisenvuoma Áilegasvuopmi Skog 70.40338 25.73911
2020 Porsanger Skarfalaassa Skarvskjæret Skárfalásis Skjer i sjø 70.29885 25.29117
2020 Porsanger Koutusaari Hamnholmen Guovdesuolu Holme i sjø 70.40260 25.33026
2020 Porsanger Kentänjoki Leirpollelva Gieddejohka Elv 70.36554 25.53949
2020 Porsanger Kentäniemi Leirpollneset Gieddenjárga Nes i sjø 70.39649 25.50747
2020 Porsanger Reksunniemi Leirpollneset Gieddenjárga Nes i sjø 70.39649 25.50747
2020 Porsanger Kentänjärvet Leirpollvannan Gieddejávrrit Tjørn 70.36717 25.60801
2020 Porsanger Rautopääjärvi Piggvannet Tjørn 70.40406 25.58113
2020 Porsanger Fielmajärvi Fielbmájávri Tjørn 70.40366 25.59096
2020 Porsanger Palotievat Buollándievát Ås 70.39214 25.61022
2020 Porsanger Suviniemi Geitspissen Gáicanjárga Nes i sjø 70.38943 25.52312
2020 Porsanger Reksunkoppa Reakčungohppi Vik i sjø 70.39409 25.53131
2020 Porsanger Reksunvaara Reakčunvárri Fjell 70.36647 25.59467
2020 Porsanger Skoppi Kroken Bustadhus 70.39092 25.56816
2020 Porsanger Kentänkoppa Leirpollen Gieddegohppi Vik i sjø 70.38038 25.49280
2020 Porsanger Aapomukka Vik i sjø 70.08766 25.08031
2020 Porsanger Halkomukka Hálgogohppi Vik i sjø 70.06551 25.13165
2020 Porsanger Pitkenojankuoppa Langbukta Vik i sjø 70.06571 25.15204
2020 Porsanger Järviniemi Nes i sjø 70.07174 25.15347
2020 Porsanger Kareniemi Nes i sjø 70.06970 25.15411
2020 Porsanger Sarvola Nes 70.05998 24.92550
2020 Porsanger Saaripuoli Nes 70.05998 24.92550
2020 Porsanger Rahppa Ur 70.07169 24.91456
2020 Porsanger Nikkarinkuoppa Høl 70.06745 24.91172
2020 Porsanger Nikkarinniemi Nes 70.06690 24.91501
2020 Porsanger Alkaivosluokka Bakke 70.06727 24.94920
2020 Porsanger Saarila Bustadfelt 70.05734 24.94042
2020 Porsanger Lahtipahta Vik i sjø 70.05890 24.99779
2020 Porsanger Hamnbuktvegen Veg 70.06421 25.03523
2020 Porsanger Lahtaganbatta Vik i sjø 70.06860 25.11949
2020 Porsanger Iso Kivi Stein 70.06769 25.12250
2020 Porsanger Hlasinkuoppa Vik i sjø 70.07297 25.15775
2020 Porsanger Sarrakanjänkänoja Bekk 70.07379 25.17035
2020 Porsanger Tomaskuru Skar 70.07019 25.18837
2020 Porsanger Tomaskurulaatas Slette 70.07225 25.19668
2020 Porsanger Sokkuvuonpuorrä Grunne i sjø 70.06699 25.14105
2020 Porsanger Lassintieva Haug 70.06039 25.14045
2020 Porsanger Marivanlaatas Mo 70.06319 25.14503
2020 Porsanger Kenttä Leirpollen Gieddi Grend 70.38117 25.49559
2020 Porsanger Jaamispahta Daudberga Jámešbákti Berg 70.39072 25.50734
2020 Porsanger Isojänkkä Stormyra Stuorrajeaggi Myr 70.38151 25.53292
2020 Porsanger Skopinjänkkä Krokmyra Myr 70.38796 25.56542
2020 Porsanger Hantunjänkkä Hantomyra Hánddu Myr 70.38154 25.56311
2020 Porsanger Runkajärvi Roggejávri Tjørn 70.38895 25.61060
2020 Porsanger Vaaripokinjärvi Várrebogijávri Tjørn 70.38410 25.65391
2020 Porsanger Vaaripokki Várrebohki Skar 70.38483 25.65868
2020 Porsanger Pöytälaatas Beavdeguolbba Slette 70.38294 25.70037
2020 Porsanger Kinskinkoppa Molvika Skinski Vik i sjø 70.37126 25.46593
2020 Porsanger Apmiranjänkkä Abmirmyra Ápmirjeaggi Myr 70.37168 25.54396
2020 Porsanger Vaaranpää Bihkkačohkka Fjell 70.37497 25.64883
2020 Porsanger Fielmanjänkkä Fielmmajeaggi Myr 70.37580 25.69770
2020 Porsanger Kariojanjärvi Garahanjavri Tjørn 70.37948 25.79169
2020 Porsanger Karioja Garahanjåkka Bekk 70.37704 25.73038
2020 Porsanger Kariojansvingi Kariojasvingen Annan kulturdetalj 70.37531 25.72389
2020 Porsanger Vieksannenä Vieksanjunni Haug 70.37443 25.77839
2020 Porsanger Orjankoppa Sørbukta Oarjegohppi Vik i sjø 70.34365 25.43329
2020 Porsanger Kalkulahti Nordbukta Gálgoluokta Vik i sjø 70.35619 25.43645
2020 Porsanger Kalkuniemi Kjerringvikneset Gálgonjárga Nes i sjø 70.36432 25.44521
2020 Porsanger Suoluvuono Holmfjord Čuolovuotna Vik i sjø 70.36721 25.45924
2020 Porsanger Suoluvuono Holmfjord Čuolovuotna Grend 70.36253 25.47149
2020 Porsanger Skuorajärvi Skoarrajávri Tjørn 70.36782 25.48004
2020 Porsanger Halkopahta Haukeberget Berg 70.06482 25.17243
2020 Porsanger Ritanjärvi Tjørn 70.06551 25.20473
2020 Porsanger Mađetjärvi Lakevann Tjørn 70.03076 24.92331
2020 Porsanger Vanhajoki Lon 70.05720 24.91635
2020 Porsanger Sarenpudas Stryk 70.05691 24.91797
2020 Porsanger Guldmanninjärvi Tjørn 70.05335 24.92752
2020 Porsanger Grinerinvitikkä Smørstadbrinken Li 70.05197 24.93647
2020 Porsanger Pajakuoppa Høl 70.04651 24.93634
2020 Porsanger Itkolantomella Bakke 70.04821 24.95501
2020 Porsanger Niittykurru Bustadhus 70.04508 24.93923
2020 Porsanger Patosuvanto Lon 70.04129 24.93082
2020 Porsanger Lenaranta Lenastryket Stryk 70.03560 24.92829
2020 Porsanger Alkasenouđanjärvi Krokvannan Muvrajávri Tjørn 70.00921 25.09669
2020 Porsanger Jälkisenlaatas Slette 70.01184 24.95662
2020 Porsanger Hiirijärvi Tjørn 70.03615 24.91772
2020 Porsanger Hiirijärven su Lon 70.03572 24.92540
2020 Porsanger Oialuokka Høl 70.03396 24.92885
2020 Porsanger Sarankylki Høl 70.03194 24.93531
2020 Porsanger Kolarisaarisilta Holmen bru Bru 70.03134 24.93617
2020 Porsanger Kirkkorotokuoppa Høl 70.02935 24.93582
2020 Porsanger Tanelisuvanto Lon 70.02767 24.93841
2020 Porsanger Lotsamällä Bakke 70.02941 24.94413
2020 Porsanger Kortetjärvi Slåvannet Tjørn 70.36983 25.48797
2020 Porsanger Kaitsifielmanjänkkä Geitmyra Gáicafielmmajeaggi Myr 70.36471 25.49512
2020 Porsanger Kurkkionväli Silfarfossen Silffargorži Foss 70.36505 25.74186
2020 Porsanger Silfarinjärvet Silfarvannan Silffarjávrrit Tjørn 70.34154 25.70511
2020 Porsanger Silfarinjoki Silfarelva Silffarjohka Bekk 70.34046 25.67195
2020 Porsanger Silfarinjänkkä Silfarmyra Silffarjeakkit Myr 70.33062 25.66927
2020 Porsanger Silfari Silfvárri Fjell 70.35709 25.72226
2020 Porsanger Kirkkopahta Kirkeberget Girkobákti Berg 70.36115 25.46165
2020 Porsanger Tohtasjärvi Hømmervannet Doktagajávri Tjørn 70.35864 25.53176
2020 Porsanger Keinojärvi Geinnodatjávri Tjørn 70.35857 25.63055
2020 Porsanger Pikkasokka Hernáránaš Fjell 70.35160 25.61975
2020 Porsanger Pöytälaatas Bordflata Beavdeguolbba Slette 70.35861 25.81339
2020 Porsanger Alimmainen Kalajärvi Tjørn 70.35155 25.49370
2020 Porsanger Keskimmäinen Kalajärvi Tjørn 70.34777 25.49603
2020 Porsanger Ylimmäinen Kalajärvi Tjørn 70.34566 25.50352
2020 Porsanger Jaamisvaara Jámešvárri Fjell 70.34336 25.53372
2020 Porsanger Rampinjärvet Rámbejávrrit Tjørn 70.35031 25.53709
2020 Porsanger Ylinen Rampinjärvi Bajit Rámbejávri Tjørn 70.35394 25.54217
2020 Porsanger Isonluokanpahta Storbakken Stuorraluohkká Berg 70.34664 25.56480
2020 Porsanger Isonluokanjärvi Storbakkvannet Stuorraluohkájávri Tjørn 70.33813 25.55855
2020 Porsanger Pyssyjoki Børselva Bissojohka Elv 70.31188 25.52214
2020 Porsanger Harvislaassa Hareskjær Hárvveslássis Skjer i sjø 70.33757 25.39439
2020 Porsanger Häkkikuru Skar 70.02973 24.95527
2020 Porsanger Mellankuoppa Lon 70.02769 24.95514
2020 Porsanger Tiensuunkuoppa Lon 70.01955 24.92373
2020 Porsanger Kahenvirranväli Lon 70.01601 24.91926
2020 Porsanger Pertinranta Lon 70.01990 24.93501
2020 Porsanger Tormikuoppa Lon 70.01685 24.94795
2020 Porsanger Hokkasuvanto Lon 70.01742 24.95270
2020 Porsanger Iisakingaren kylki Lon 70.01938 24.95410
2020 Porsanger Leppärotokuoppa Lon 70.02432 24.96139
2020 Porsanger Korsonsälkä Fjell 70.03274 25.02437
2020 Porsanger Isomukan sälkä Fjell 70.02417 25.03630
2020 Porsanger Korsonpuorrä Ildskogdalen Dal 70.02193 25.04070
2020 Porsanger Sorkossenoja Bekk 70.05575 25.06439
2020 Porsanger Lehtiråtto Skog 70.05386 25.09175
2020 Porsanger Palon vittikka Myr 70.05108 25.08826
2020 Porsanger Bihkurohtu Skog 70.05153 25.10581
2020 Porsanger Isopounu Myr 70.05473 25.11613
2020 Porsanger Ellenjänkkä Myr 70.05686 25.12457
2020 Porsanger Ajunrohtu Skog 70.05404 25.13073
2020 Porsanger Sorkossen tieva Haug 70.04942 25.13524
2020 Porsanger Kreta luova Bakke 70.04806 25.12825
2020 Porsanger Härkäkuru Skar 70.04734 25.12661
2020 Porsanger Hietaniemi Steinneset Sáttonjárga Nes i sjø 70.33638 25.39877
2020 Porsanger Mustavaara Čáhppesvárri Fjell 70.33577 25.44342
2020 Porsanger Korsanvaara Gorsavárri Fjell 70.34296 25.46496
2020 Porsanger Keinokanjärvet Løkvannet Tjørn 70.34097 25.48017
2020 Porsanger Keinotokanvaaranjärvet Løkvannet Tjørn 70.34097 25.48017
2020 Porsanger Mađansokka Mađáčohkka Fjell 70.33719 25.53148
2020 Porsanger Puurinjärvet Buvrejávrrit Tjørn 70.33883 25.73775
2020 Porsanger Puurinjoki Buvrejohka Bekk 70.33713 25.75043
2020 Porsanger Kiksiniemi Børselvnes Giksenjárga Nes i sjø 70.32734 25.38871
2020 Porsanger Juovanvaara Juovvavárri Fjell 70.33227 25.41594
2020 Porsanger Kiksiniemi Børselvnes Giksenjárga Gardsbruk 70.32640 25.41004
2020 Porsanger Kiksiniemi Børselvnes Giksenjárga Grend 70.32612 25.41526
2020 Porsanger Kiksiniemenkuru Børselvnesdalen Giksenjárgurra Dal 70.32915 25.44604
2020 Porsanger Ullukapperi Ullogahpir Haug 70.32696 25.49272
2020 Porsanger Ullukapperinjärvi Ullogahpirjávri Tjørn 70.32980 25.49390
2020 Porsanger Kapperi Gahpir Fjell 70.33318 25.53876
2020 Porsanger Kesäsijankuru Sommerdalen Dal 70.32934 25.51324
2020 Porsanger Mukkajärventieva Mohkkegielas Haug 70.33237 25.76566
2020 Porsanger Mukkajärvi Krokvannet Mohkkejávri Tjørn 70.33216 25.76971
2020 Porsanger Käyräjärvi Krokvannet Mohkkejávri Tjørn 70.30306 25.53125
2020 Porsanger Pierikkä Auskarholmen Bierit Holme i sjø 70.32426 25.27918
2020 Porsanger Torju Dorju Holme i sjø 70.32263 25.37101
2020 Porsanger Lovtivärampä Fjell 70.05011 25.16809
2020 Porsanger Rittatieva Haug 70.04040 25.13803
2020 Porsanger Kurkkionväli Slette 70.03113 25.11449
2020 Porsanger Mikon kurkkionväli Slette 70.03018 25.11813
2020 Porsanger Penikka kuru Skar 70.01586 25.14404
2020 Porsanger Slotonvaranalus Myr 69.99481 24.91707
2020 Porsanger Kalkasenlahti Ytre Sandvik Gálggošluokta Grend 70.32756 25.16691
2020 Porsanger Niittyjänkkä Myr 70.37021 24.91397
2020 Porsanger Pikkumella Bakke 70.36580 25.02139
2020 Porsanger Niileksen Pietarin Lantto Nils Biehtár láttu Tjørn 70.45752 25.70213
2020 Porsanger Niileksen Pietarin Ruto Nils Biehtár Rohtu Skog 70.45312 25.69180
2020 Porsanger Vesipahta Čáhcebákti Berg 70.41837 25.57956
2020 Porsanger Jutanurunka Johtánroggi Søkk 70.41596 25.57938
2020 Porsanger Laksavarrenalus Ås 70.41029 25.63507
2020 Porsanger Laksavarranrinnet Fjellside 70.40778 25.64786
2020 Porsanger Paiskijänkkä Myr 70.41033 25.56099
2020 Porsanger Mourujänkkä Myr 70.40529 25.55987
2020 Porsanger Ramforlaasa Skjer i sjø 70.39940 25.51762
2020 Porsanger Fiervalaattakka Berg 70.39826 25.51386
2020 Porsanger Naurisjänkkä Návrrašjeaggi Myr 70.39959 25.55905
2020 Porsanger Maatitieva Haug 70.39879 25.54883
2020 Porsanger Mourusokka Haug 70.39872 25.55378
2020 Porsanger Sinoppiniemi Sinvuohpenjárga Nes i sjø 70.32246 25.39626
2020 Porsanger Sinoppivaara Sinvuohpevárri Fjell 70.32480 25.46478
2020 Porsanger Hesteniemi Hestnes Heastanjárga Nes i sjø 70.31039 25.46893
2020 Porsanger Hesteniemi Hestnes Heastanjárga Grend 70.30840 25.46796
2020 Porsanger Hesteniemenvaara Hestnesfjellet Heastanjárvárri Fjell 70.31848 25.48893
2020 Porsanger Väliruto Sommerset Gardsbruk 70.32605 25.55080
2020 Porsanger Luoviruto Sommersetra Bustadhus 70.28409 25.31291
2020 Porsanger Korkealuokka Høybakken Gardsbruk 70.32053 25.54604
2020 Porsanger Tuorisjoki Tverrelva Doaresjohka Elv 70.23499 25.63017
2020 Porsanger Puoltsi Buolžžat Haug 70.32105 25.63557
2020 Porsanger Tunturinjoki Duottarjohka Bekk 70.31990 25.70760
2020 Porsanger Tunturinsokka Duottaroaivi Fjell 70.29894 25.66070
2020 Porsanger Tunturinalusjänkkä Duoddarvuolesjeaggi Myr 70.27396 25.58703
2020 Porsanger Hanhilaassa Gåseskjeret Čuonjelásis Skjer i sjø 70.31088 25.36444
2020 Porsanger Rautakoppa Jernbukt Gardsbruk 70.31040 25.46576
2020 Porsanger Pyssyjoki Børselv Bissojohka Bygd 70.31775 25.56573
2020 Porsanger Vaaranpää Áldoeana Fjell 70.31761 25.77017
2020 Porsanger Petsikkä Rantalaneset Beahcet Nes i sjø 70.29680 25.30843
2020 Porsanger Rantalankoppa Rantalabukta Beahcetgohppi Vik i sjø 70.29091 25.31755
2020 Porsanger Petsikännuora Skjåholmsundet Beahcetnuorri Sund i sjø 70.29905 25.36271
2020 Porsanger Kajasaaret Skjåholmen Skadjasullot Holme i sjø 70.30551 25.33913
2020 Porsanger Kuommarsaari Gomerøya Guommarsuolu Øy i sjø 70.30338 25.38630
2020 Porsanger Naurismella Návrrašmielli Bakke 70.39959 25.55905
2020 Porsanger Sätnitieva Haug 70.39686 25.55733
2020 Porsanger Laajinniemi Nes i sjø 70.39156 25.54100
2020 Porsanger Laajinjänkkä Nes i sjø 70.39266 25.55064
2020 Porsanger Pikkuleppäjoki Lilleolderelv Elv 70.39260 25.56024
2020 Porsanger Einarinsokka Haug 70.38045 25.52044
2020 Porsanger Isosokka Haug 70.38922 25.55869
2020 Porsanger Isosokanjänkkä Myr 70.38667 25.56166
2020 Porsanger Skinskivaara Fjell 70.37222 25.47759
2020 Porsanger Kalkulaassa Nes i sjø 70.36757 25.44816
2020 Porsanger Kaitsifielmansokka Haug 70.36425 25.47517
2020 Porsanger Lammaskenttä Krokmyra Gardsbruk 70.35850 25.46506
2020 Porsanger Paki Gardsbruk 70.37837 25.48937
2020 Porsanger Suolovuononjärvi Tjørn 70.36533 25.47961
2020 Porsanger Fielmasokka Haug 70.39933 25.59151
2020 Porsanger Pierasenluokka Bakke 70.39705 25.57889
2020 Porsanger Kuoskinluppo Søkk 70.39712 25.59000
2020 Porsanger Raunajoki Bekk 70.39545 25.59291
2020 Porsanger Varistieva Haug 70.39325 25.56913
2020 Porsanger Varistievänjänkkä Myr 70.39454 25.57533
2020 Porsanger Kaltarudonjänkkä Myr 70.39261 25.57518
2020 Porsanger Kaltaruto Jorde 70.39308 25.57838
2020 Porsanger Kitsaari Kiholmen Gihccesuolu Holme i sjø 70.30481 25.42719
2020 Porsanger Pavusniemi Babosneset Bávošnjárga Nes i sjø 70.30349 25.50963
2020 Porsanger Juntintörmä Seljeenga Gardsbruk 70.30801 25.53630
2020 Porsanger Kukkujänkkä Giehkajeaggi Myr 70.30707 25.57555
2020 Porsanger Kukkuvaaranjärvi Giehkavárjávri Tjørn 70.29092 25.58642
2020 Porsanger Kukkuvaara Giehkavárri Ås 70.30184 25.60158
2020 Porsanger Nikulhaanoja Nikolaibekken Bekk 70.30185 25.57442
2020 Porsanger Nikulhaanjärvi Tjørn 70.29816 25.59001
2020 Porsanger Laurinjärvi Lávrrajávri Tjørn 70.29666 25.61751
2020 Porsanger Maanalusjoki Lávrrajohka Bekk 70.30096 25.61876
2020 Porsanger Kolmihaarainen-Kurunjoki Golmmaháratjohka Bekk 70.30934 25.74772
2020 Porsanger Tahtikilva Dáktegilvva Øy i sjø 70.29490 25.38210
2020 Porsanger Suokolma Coagalmas Holme i sjø 70.29184 25.42163
2020 Porsanger Suokalmannuora Dáktegilvvanuorri Sund i sjø 70.29357 25.40845
2020 Porsanger Pessaari Neverholmen Beassesuolu Holme i sjø 70.29153 25.44153
2020 Porsanger Väkkärä Vækker Veahkir Gardsbruk 70.29548 25.51919
2020 Porsanger Väkkärä Vækker Veahkir Grend 70.29548 25.51919
2020 Porsanger Pavussokka Bávoščohkka Haug 70.29926 25.51732
2020 Porsanger Pavusjänkkä Bávošjeaggi Myr 70.29846 25.52965
2020 Porsanger Linsappirjoki Lidnačabmirjågaš Bekk 70.27048 25.55781
2020 Porsanger Kottilakso Goddeleakšá Myr 70.25597 25.66248
2020 Porsanger Tunturinruto Godderohtu Skog 70.29236 25.67507
2020 Porsanger Staurunmella Bakke 70.38890 25.56599
2020 Porsanger Staurunmellanjänkkä Myr 70.38913 25.57284
2020 Porsanger Gursu Høl 70.39156 25.60380
2020 Porsanger Sukkalantto Tjørn 70.38582 25.62646
2020 Porsanger Skalvijärvi Tjørn 70.37459 25.61677
2020 Porsanger Skalvijängät Myr 70.37269 25.62110
2020 Porsanger Varsanjuova Ur 70.36238 25.58483
2020 Porsanger Aaronsammunluokka Bakke 70.37597 25.70644
2020 Porsanger Pikkuharvislaassa Skjer i sjø 70.33886 25.40352
2020 Porsanger Jaakonkari Strand i sjø 70.35803 25.43667
2020 Porsanger Snuipanpahta Ur 70.35758 25.45146
2020 Porsanger Valsakenttä Myr 70.35220 25.44415
2020 Porsanger Pikkukorsanjärvi Tjørn 70.34824 25.46386
2020 Porsanger Pierankallio Berg 70.34569 25.43590
2020 Porsanger Maararuto Skog 70.34205 25.43346
2020 Porsanger Sumppulahti Vik i sjø 70.34003 25.41157
2020 Porsanger Pystökivenniemi Nes i sjø 70.34032 25.41465
2020 Porsanger Pystökivenranta Nes i sjø 70.34103 25.42408
2020 Porsanger Korsanvaaranjärvi Tjørn 70.34295 25.46881
2020 Porsanger Vesikođanjärvi Tjørn 70.35678 25.52145
2020 Porsanger Valkkeenvaarantausjärvi Tjørn 70.34279 25.51510
2020 Porsanger Kirkkosokka Haug 70.33532 25.40343
2020 Porsanger Kuotrunlaatas Berg 70.33194 25.40029
2020 Porsanger Kiksiniemenvaara Ås 70.32954 25.41591
2020 Porsanger Moosensenpahta Haug 70.32718 25.39493
2020 Porsanger Kultarunka Dal 70.33118 25.43933
2020 Porsanger Iisakinkuru Skar 70.32522 25.42067
2020 Porsanger Putankuru Skar 70.32561 25.41551
2020 Porsanger Korkkeesokka Haug 70.32363 25.40271
2020 Porsanger Fämpöörinkikoppa Vik i sjø 70.32359 25.39628
2020 Porsanger Ravtalaassa Skjer i sjø 70.32198 25.40208
2020 Porsanger Rokalaassa Skjer i sjø 70.32150 25.41267
2020 Porsanger Ritalaatas Berg 70.32035 25.42583
2020 Porsanger Hevoseniemenkuru Dal 70.31983 25.47240
2020 Porsanger Tuohmaan Laassa Skjer i sjø 70.32849 25.38426
2020 Porsanger Tuohmaanlaassanlaates Vik i sjø 70.32904 25.38699
2020 Porsanger Kotakoppa Vik i sjø 70.32586 25.38679
2020 Porsanger Pukinkoppa Vik i sjø 70.32601 25.39097
2020 Porsanger Valkkeenvaarankurunjärvet Tjørn 70.33633 25.50001
2020 Porsanger Palonenä Ås 70.33420 25.50220
2020 Porsanger Kesäsijantieva Haug 70.32832 25.50516
2020 Porsanger Korpinpahta Berg 70.33195 25.54826
2020 Porsanger Mätikkö Kratteng Gardsbruk 70.32670 25.55789
2020 Porsanger Haapaluokka Bakke 70.32313 25.48333
2020 Porsanger Kottisokka Villreintoppen Stuorra Goddečohkka Fjell 70.26910 25.65917
2020 Porsanger Pikku Kottisokka Uhca Goddečohkka Fjell 70.26860 25.63492
2020 Porsanger Sitnupää Stuorra Sitnooaivi Fjell 70.28395 25.72237
2020 Porsanger Sitnupää Uhca Sitnooaivi Fjell 70.30140 25.75556
2020 Porsanger Kurjulahđenniemi Gurjoluohnjárga Nes i sjø 70.28714 25.27404
2020 Porsanger Kurjulahti Gurjoluokta Vik i sjø 70.28304 25.27536
2020 Porsanger Kirkkopahta Kirkefjellet Leammatbáhalás Berg 70.28124 25.29032
2020 Porsanger Kaljakanniemi Gálgonjárga Nes i sjø 70.28530 25.34098
2020 Porsanger Siekaniskoppa Djupvika Čiekŋalisgohppi Vik i sjø 70.28356 25.33875
2020 Porsanger Vassa Reinøya Vasis Øy i sjø 70.26629 25.28526
2020 Porsanger Vassannuora Reinøysundet Vassánuorri Sund i sjø 70.29915 25.32332
2020 Porsanger Kaljakannuora Reinøysundet Vassánuorri Sund i sjø 70.29142 25.35976
2020 Porsanger Mellasaari Meløy Miellesuolu Holme i sjø 70.28628 25.41378
2020 Porsanger Syyrykoppa Surbukt Suvrragohppi Vik i sjø 70.28351 25.50244
2020 Porsanger Syyrykopanniemi Surbuktnes Suvrragohpenjárga Nes i sjø 70.28667 25.49417
2020 Porsanger Syyrykopanjärvi Surbuktvannet Suvrragohpijávri Tjørn 70.29025 25.51492
2020 Porsanger Västa-Kaalisenniemi Gađeš, veste Veasta-Gáđešnjárga Nes i sjø 70.27503 25.25333
2020 Porsanger Öystä-Kaalisenniemi Gađeš, østre Beavža-Gáđešnjárga Nes i sjø 70.26708 25.33763
2020 Porsanger Västa-Kaalisenvaara Gađešfjellet, vestre Veasta-Gáđešvárri Berg 70.27160 25.25816
2020 Porsanger Öystä-Kaalisenvaara Gađešfjellet, østre Beavža-Gáđešvárri Fjell 70.27559 25.32273
2020 Porsanger Aaron vesipahta Arons vannberg Áro Čáhcebákti Nes i sjø 70.27610 25.49151
2020 Porsanger Aaronsokka Áročohkka Haug 70.27606 25.50925
2020 Porsanger Raasikuru Skar 70.31982 25.49391
2020 Porsanger Inganluokka Bakke 70.32152 25.54906
2020 Porsanger Pajaluokka Bakke 70.32183 25.53879
2020 Porsanger Luponoja Bekk 70.32020 25.55312
2020 Porsanger Kalttinlaatas Slette 70.31971 25.55562
2020 Porsanger Pikkupajaluokka Bakke 70.31859 25.53598
2020 Porsanger Kokoushuonet Religiøst bygg 70.31795 25.53847
2020 Porsanger Kaivorungantörmä Bakke 70.31832 25.54743
2020 Porsanger Vittikkö Religiøst bygg 70.31762 25.53048
2020 Porsanger Vierimenkuru Skar 70.31684 25.53021
2020 Porsanger Perjokuru Skar 70.34176 25.58576
2020 Porsanger Perjojänkkä Myr 70.34562 25.60898
2020 Porsanger Karijärvet Tjørn 70.35148 25.56749
2020 Porsanger Reksunvaaranrinnet Li 70.34082 25.61966
2020 Porsanger Ylimäinen vuoma Myr 70.33965 25.63826
2020 Porsanger Kuopperkuru Skar 70.33578 25.58032
2020 Porsanger Hirsikuru Skar 70.33536 25.59650
2020 Porsanger Perjakuru Skar 70.33457 25.57175
2020 Porsanger Pyrönluokka Bakke 70.33159 25.60060
2020 Porsanger Leppäruto Gardsbruk 70.33029 25.60276
2020 Porsanger Raunaolanlaatas Slette 70.32742 25.58448
2020 Porsanger Ylinen Kaiskiruto Gardsbruk 70.32519 25.58560
2020 Porsanger Pyrönlaatas Slette 70.33328 25.61099
2020 Porsanger Alainenvuoma Skog 70.33413 25.63483
2020 Porsanger Pimmeeruto Jorde 70.33164 25.62543
2020 Porsanger Aaponsammunlaatas Gardsbruk 70.33002 25.61235
2020 Porsanger Lantoniemi Nes 70.32933 25.62273
2020 Porsanger Vuomaranta Gardsbruk 70.32830 25.61755
2020 Porsanger Aaponsammunkenttä Gardsbruk 70.32850 25.60859
2020 Porsanger Leppäruto Gardsbruk 70.32758 25.61469
2020 Porsanger Pimmeeluppo Dal 70.32665 25.63746
2020 Porsanger Pimmeeruto Skog 70.32829 25.63896
2020 Porsanger Jokiruto Jorde 70.32632 25.60818
2020 Porsanger Pikkusuvanto Lon 70.32499 25.59691
2020 Porsanger Alaouta Gardsbruk 70.32423 25.59084
2020 Porsanger Luponlaatas Slette 70.32286 25.56522
2020 Porsanger Talvisijanlaatas Vintersletta Slette 70.32110 25.58142
2020 Porsanger Niitynjänkkä Myr 70.32113 25.56879
2020 Porsanger Padokohdanjänkkä Myr 70.31958 25.57429
2020 Porsanger Talvisijanmukka Vik 70.31883 25.58943
2020 Porsanger Kenttäsillanalus Lon 70.31680 25.56597
2020 Porsanger Patokođanmukka Vik 70.31624 25.57627
2020 Porsanger Pannin kotasija Ås 70.32095 25.64598
2020 Porsanger Puoltsin Laatas Slette 70.31859 25.63393
2020 Porsanger Antin Erikin Kenttä Eng 70.31461 25.46230
2020 Porsanger Lakkitieva Haug 70.31387 25.46388
2020 Porsanger Kajalaatas Slette 70.31374 25.45180
2020 Porsanger Errintörmä Bakke 70.30997 25.47294
2020 Porsanger Hevosenniemenkarko Sand 70.30701 25.46474
2020 Porsanger Pessaren-karko Sand 70.29675 25.44965
2020 Porsanger Kuommarsaarenlaasa Skjer i sjø 70.30318 25.40502
2020 Porsanger Alainen Pahđannenä Bakke 70.31432 25.50724
2020 Porsanger Hormaluokka Bakke 70.31248 25.49534
2020 Porsanger Kirkonmaa Gravplass 70.31196 25.50957
2020 Porsanger Jovenniemi Nes i sjø 70.31135 25.51022
2020 Porsanger Jovensuu Os 70.31156 25.51666
2020 Porsanger Lantoruto Skog 70.31339 25.53613
2020 Porsanger Anttunintörmä Bakke 70.31015 25.53286
2020 Porsanger Joumusmukka Vik 70.31167 25.55612
2020 Porsanger Pitsipahta Berg 70.31057 25.56024
2020 Porsanger Piettusensillee Bakke 70.30756 25.53381
2020 Porsanger Kukkujänkänsokka Haug 70.30620 25.56066
2020 Porsanger Äijänlantto Tjørn 70.29593 25.50326
2020 Porsanger Äijänsokka Haug 70.29593 25.50154
2020 Porsanger Kotakentänsokka Haug 70.29500 25.50715
2020 Porsanger Kotakentänruto Skog 70.29550 25.51971
2020 Porsanger Käyräjärvenluokka Bakke 70.30244 25.53012
2020 Porsanger Hannu Niileksen Oja Bekk 70.30302 25.54637
2020 Porsanger Marastonrinnet Li 70.29901 25.55317
2020 Porsanger Kalantonruto Skog 70.29444 25.52393
2020 Porsanger Syyrykopanjänkkä Myr 70.29268 25.51017
2020 Porsanger Piipahta Berg 70.29225 25.49889
2020 Porsanger Rautakoppa Vik i sjø 70.29046 25.49457
2020 Porsanger Järvikkäisensokka Haug 70.29120 25.51100
2020 Porsanger Pikkujärvi Tjørn 70.28954 25.50685
2020 Porsanger Kokkosokka Haug 70.28786 25.49497
2020 Porsanger Laukkapahta Haug 70.28786 25.49497
2020 Porsanger Rapapahta Berg 70.28746 25.50004
2020 Porsanger Alkanjoki Sund 70.28642 25.50704
2020 Porsanger Lottifielmanlaatas Slette 70.28682 25.51578
2020 Porsanger Susihautaluokka Bakke 70.29212 25.53996
2020 Porsanger Susihautalantto Tjørn 70.29107 25.54401
2020 Porsanger Kaakkurinoja Bekk 70.28723 25.53223
2020 Porsanger Leppäruđonoja Bekk 70.28551 25.52662
2020 Porsanger Lottifielmanoja Bekk 70.28551 25.52662
2020 Porsanger Markitantie Bakke 70.27641 25.49729
2020 Porsanger Reposokka Haug 70.27822 25.50251
2020 Porsanger Raasikuru Skar 70.27806 25.50866
2020 Porsanger Marjasokka Haug 70.27750 25.51276
2020 Porsanger Marjasokanlaatas Slette 70.27505 25.49681
2020 Porsanger Palotievanjärvi Tjørn 70.27570 25.51256
2020 Porsanger Palotieva Haug 70.27332 25.51197
2020 Porsanger Pötäjälaatas Slette 70.28056 25.52086
2020 Porsanger Talvisijantieva Haug 70.27893 25.52432
2020 Porsanger Soronpäälysjärvi Tjørn 70.27999 25.53902
2020 Porsanger Paksusokka Haug 70.28094 25.55614
2020 Porsanger Aaronvierikkö Tjørn 70.27734 25.52231
2020 Porsanger Pounujänkkä Myr 70.27735 25.53302
2020 Porsanger Aaronalajänkkä Myr 70.27527 25.52285
2020 Porsanger Leväjärventievat Haug 70.27406 25.55639
2020 Porsanger Aaronisojänkkä Myr 70.27248 25.51853
2020 Porsanger Ylimarastonjärvi Tjørn 70.27257 25.53768
2020 Porsanger Marjasokanlaatas Slette 70.27650 25.51609
2020 Porsanger Nikulhaantörmä Bakke 70.31382 25.56633
2020 Porsanger Vaaranrinnet Li 70.29408 25.56615
2020 Porsanger Kajapahta Steinmuren Gáđešbákti Berg 70.26462 25.31381
2020 Porsanger Iivarinsaari Ivarholmen Ivvársuolu Holme i sjø 70.26996 25.38453
2020 Porsanger Liikajoenjärvi Liigajohjávri Tjørn 70.25903 25.50641
2020 Porsanger Liikajoen Isojänkkä Liigajohjeaggi Myr 70.26597 25.51484
2020 Porsanger Liikajoki Liigajohka Bekk 70.25905 25.49403
2020 Porsanger Liikajoenvaara Liigajohvárri Ås 70.26749 25.50086
2020 Porsanger Vaaranpäät Várregeahči Fjell 70.26612 25.74251
2020 Porsanger Sammunjärvi Slåttevatnet Tjørn 70.25986 25.29751
2020 Porsanger Ainikka Áinnit Øy i sjø 70.25635 25.36329
2020 Porsanger Sađankarkko Tjeldgrunnen Cagangárggu Grunne i sjø 70.26586 25.43633
2020 Porsanger Koivusokka Liinnáščohkka Fjell 70.25808 25.54055
2020 Porsanger Tuorisvaara Tverrfjellet Doaresvárri Fjell 70.24662 25.60462
2020 Porsanger Panniniemi Bannenes Bánnenjárga Nes i sjø 70.24763 25.42242
2020 Porsanger Rakkut Ráhkkolássát Holme i sjø 70.24748 25.28121
2020 Porsanger Punaisenpahđanalus Čáhppilávži Dal 70.21142 25.52190
2020 Porsanger Sappirjoensuu Čáhppilgohppi Vik i sjø 70.22870 25.40317
2020 Porsanger Sappirjoenjärvi Čáhppiljávri Tjørn 70.15228 25.55994
2020 Porsanger Sappirjoki Čáhppiljohka Elv 70.23510 25.47987
2020 Porsanger Sappirvaara Čáhppilvárri Fjell 70.20188 25.57920
2020 Porsanger Sappirjoensokka Čáhppilčohkka Haug 70.24027 25.42521
2020 Porsanger Linnansappirjoki Lidnačabmirjågaš Bekk 70.24204 25.53885
2020 Porsanger Luonaksenjärvi Liinnášjávri Tjørn 70.23541 25.52704
2020 Porsanger Taaknaksenkarko Dakŋasgárggu Grunne i sjø 70.23618 25.24111
2020 Porsanger Taaknas Olggut Daŋas Holme i sjø 70.22970 25.22901
2020 Porsanger Silmäreikäautsinjärvi Čalbmelanávžžejávri Tjørn 70.21096 25.74234
2020 Porsanger Iso Silmäreikäautsi Stuorra Čalbmelanávži Dal 70.22097 25.72187
2020 Porsanger Pikku Silmäreikäautsi Uhca Čalbmelanávži Dal 70.20173 25.75472
2020 Porsanger Silmäreikäjoki Stuorra Čalbmelanjohka Elv 70.21959 25.78439
2020 Porsanger Pikku Silmäreikäautsin joki Uhca Čalbmelanjohka Elv 70.19763 25.75749
2020 Porsanger Peilijoki Speilelva Speajaljohka Elv 70.22282 25.42275
2020 Porsanger Luonjoski Luovanjoaski Dal 70.22471 25.57618
2020 Porsanger Alainen Tunturijoki Stoalpojohka Bekk 70.21557 25.45664
2020 Porsanger Pystökivenjärvi Luovanjoaskkejávri Tjørn 70.21837 25.60409
2020 Porsanger Tuorislaksonjärvi Doaresleavššajávri Vatn 70.18644 25.63305
2020 Porsanger Suolffas Čuolddagas Holme i sjø 70.20544 25.22012
2020 Porsanger Pattarliekinautsi Báđirleahki Dal 70.19919 25.37047
2020 Porsanger Ylinen Tunturijoki Ráššajohka Elv 70.20916 25.48537
2020 Porsanger Rottiniemi Roddenes Roddenjárga Nes i sjø 70.18918 25.30145
2020 Porsanger Rottiniemenkoppa Roddenesbukta Roddenjárgohppi Vik i sjø 70.19130 25.31939
2020 Porsanger Pattarliekinjoki Báđirjohka Bekk 70.19596 25.37767
2020 Porsanger Sappirvaaranjärvet Lárssenjávrrit Vatn 70.18799 25.56755
2020 Porsanger Katsislahđenniemi Gažesluohnjárga Nes i sjø 70.17240 25.28398
2020 Porsanger Mukkuvaaranmuuri Muŋkavármuvra Fjelltopp 70.16992 25.42799
2020 Porsanger Mukkuvaara Muŋkavárri Fjell 70.16030 25.44502
2020 Porsanger Udevaulasuvanto Lon 69.96479 24.93372
2020 Porsanger Bäddokuoppa Høl 69.95754 24.93772
2020 Porsanger Gairanen Lon 69.94898 24.95102
2020 Porsanger Pikkolompola Lon 69.94484 24.95781
2020 Porsanger Marja Kristinænniva Høl 69.98950 24.94080
2020 Porsanger Mellaniemen suvanto Lon 69.99264 24.93725
2020 Porsanger Kempiniemi Nes 69.98352 24.94677
2020 Porsanger Kempipudas Høl 69.98246 24.94711
2020 Porsanger Ouda suvanto Lon 69.97985 24.95053
2020 Porsanger Pänkärän kuoppa Høl 69.97654 24.95260
2020 Porsanger Kentas suvanto Lon 69.97396 24.94871
2020 Porsanger Porsanki Porsanger Porsáŋgu Kommune 70.05214 24.95592
2020 Porsanger Pikku Karhuniemen autsi Lille Bjørndalen Uhca Guovžaávži Dal 70.15600 25.29167
2020 Porsanger Ison Karhuniemen autsi Store Bjørndalen Stuorra Guovžaávži Dal 70.13260 25.34000
2020 Porsanger Pikku Karhuniemen koppa Bjørnbukta Uhca Guovžagohppi Vik i sjø 70.15188 25.26932
2020 Porsanger Pikku Karhuniemi Lille Bjørnnes Uhca Guovžanjárga Nes i sjø 70.15864 25.27785
2020 Porsanger Iso Karhuniemi Store Bjørnnes Stuorra Guovžanjárga Nes i sjø 70.13830 25.25239
2020 Porsanger Karhuniemenkoppa Bjørnnesbukta Guovžanjárgohppi Vik i sjø 70.13064 25.24768
2020 Porsanger Suolujärvi Suolojávri Vatn 70.06624 25.59408
2020 Porsanger Pikku Saarijärvi Uhca Suolojávri Vatn 70.16672 25.61699
2020 Porsanger Iso Saarijärvi Mearraduoddara Suolojávri Vatn 70.15555 25.63636
2020 Porsanger Kuosujärvi Goasojávri Vatn 70.15504 25.73597
2020 Porsanger Kuosuvaaranjärvet Goasojávrrit Vatn 70.16584 25.67748
2020 Porsanger Kuosuruto Goasorohtu Skog 70.13237 25.78973
2020 Porsanger Kuosujoki Goasovárjohka Bekk 70.14374 25.78538
2020 Porsanger Kuosuvaara Goasovárri Vidde 70.15589 25.68283
2020 Porsanger Karhujoenväli Guovžagaska Fjell 70.13736 25.34624
2020 Porsanger Karhujärvi Guovžajávri Tjørn 70.14678 25.34836
2020 Porsanger Iso Karhujoki Store Bjørnelva Stuorra Guovžajohka Elv 70.10643 25.41234
2020 Porsanger Pikku Karhujoki Lille Bjørnelva Uhca Guovžajohka Bekk 70.15105 25.30607
2020 Porsanger Mukkajärvi Mohkkejávri Tjørn 70.14842 25.44112
2020 Porsanger Pitkänjärventieva Langvannshøgda Guhkesjárruvža Fjell 70.11428 25.29710
2020 Porsanger Pitkätjärvet Guhkesjávrrit Vatn 70.13011 25.43561
2020 Porsanger Pitkätjärvet Langvatnan Guhkesjávrrit Vatn 70.10376 25.29281
2020 Porsanger Annipietsanniemi Ánnebeazánjárga Nes i sjø 70.11301 25.23344
2020 Porsanger Pihlajaoja Rognebekken Skáhpejogaš Bekk 70.11820 25.26670
2020 Porsanger Raakkasjoki Rákkasjohka Elv 70.11954 25.68839
2020 Porsanger Päälimäinen Raakkaslakso Bajimus Rákkasleakšá Myr 70.10163 25.52683
2020 Porsanger Päälimäinen Raakkasjänkkä Bajimus Rákkasleakšá Myr 70.10163 25.52683
2020 Porsanger Raakkasuoivi Gaskkamus Rákkasleakšá Myr 70.10556 25.56324
2020 Porsanger Ala-Raakkaslakso Vuolimus Rákkasleakšá Myr 70.11798 25.63355
2020 Porsanger Tyskänoja Tyskebekken Duiskajohka Bekk 70.10358 25.24857
2020 Porsanger Jäkäläpahta Moseberget Jeagilbákti Berg 70.09796 25.23806
2020 Porsanger Hantilonkoppa Handelsbukt Hándalgohppi Vik i sjø 70.09117 25.21976
2020 Porsanger Saskilanvaara Časkilvárri Fjell 70.05549 25.24066
2020 Porsanger Saskilanjoenlakso Časkilávži Dal 70.08206 25.26015
2020 Porsanger Saskilanjoenkurkkio Časkilgorsa Skar 70.06216 25.30360
2020 Porsanger Sorvusruđonoja Čorvošjogaš Bekk 70.06346 25.27677
2020 Porsanger Sorvusruto Čorvošrohtu Skog 70.06898 25.27351
2020 Porsanger Meritunturi Mearraduottar Vidde 70.09964 25.55960
2020 Porsanger Askaslakso Aškkasleakšá Myr 70.06217 25.34155
2020 Porsanger Pahtajärvi Báktejávri Vatn 70.05407 25.52543
2020 Porsanger Peisjärvi Beaišjávrrit Vatn 70.04687 25.60840
2020 Porsanger Peisjoki Beaišjohka Elv 70.06307 25.66712
2020 Porsanger Suoluvaara Suolovárri Fjell 70.03665 25.41981
2020 Porsanger Päälimäinen Kaarinanjärvi Vatn 70.04068 25.22014
2020 Porsanger Keskimäinen Kaarinanjärvi Vatn 70.03533 25.22323
2020 Porsanger Alimainen Kaarinanjärvi Vatn 70.03005 25.23418
2020 Porsanger Karioja Gussajohka Bekk 69.98733 25.23333
2020 Porsanger Kussavaara Gussavárri Fjell 70.03545 25.29811
2020 Porsanger Ala-Kaksoisjärvet Gearddošjávrrit Vatn 70.03142 25.57101
2020 Porsanger Kaksoisjoki Gearddošjohka Bekk 70.01815 25.52159
2020 Porsanger Niemijärvi Nesvannan Njárgajávri Tjørn 70.02001 25.22936
2020 Porsanger Luostijoenjänkkä Luostejohjeakkit Myr 70.02322 25.45098
2020 Porsanger Luostijoki Luostejohka Elv 69.96183 25.50157
2020 Porsanger Rokkijärvi Ruksesjávri Tjørn 70.01397 25.24078
2020 Porsanger Kalajärvenraasa Guollerášša Fjell 70.00657 25.38837
2020 Porsanger Rotsi Rohči Skog 70.00198 25.25685
2020 Porsanger Ala-Juhaninmukka Vik 70.23936 25.44611
2020 Porsanger Juoksanruto Skog 70.20719 25.50961
2020 Porsanger Rottiniemenkorkea Fjell 70.17901 25.34993
2020 Porsanger Jäkaläpahđanoja Bekk 70.09260 25.24719
2020 Porsanger Päälimäinen Kaksoisjärvi Tjørn 70.05025 25.54042
2020 Porsanger Laatas Slette 70.37181 24.96889
2020 Porsanger Pikkujärvi Tjørn 70.34137 24.92285
2020 Porsanger Ruuhokuoppa Søkk 70.36837 25.01111
2020 Porsanger Isomella Bakke 70.36490 25.00872
2020 Porsanger Saalijoenvuoma Sálletvuopmi Dal 70.37191 24.94403
2020 Porsanger Isonmukanjoki Bekk 70.35572 25.03215
2020 Porsanger Joensuu Os 70.34887 25.04947
2020 Porsanger Kalkasenniemi Ytre Sandvik Gálggošnjárga Nes i sjø 70.32918 25.17392
2020 Porsanger Etelänpuoli Grend 70.30912 25.53817
2020 Porsanger Porsanginvuono Porsangerfjorden Porsáŋgguvuotna Fjord 70.19829 25.07579
2020 Porsanger Kurkkionväli Fossestrand Gardsbruk 70.03665 25.10867
2020 Porsanger Jänkänmukka Myrbukt Eigedom 70.05353 25.12275
2020 Porsanger Kiviniemi Ytre Steines Geađgenjárga Nes i sjø 70.10602 24.98374
2020 Porsanger Paskakivi Skitsteinen Luhčageađgi Båe i sjø 70.10705 24.97657
2020 Porsanger Lohtivuono Brennelvfjorden Lavttevuotna Fjord 70.06775 25.01068
2020 Porsanger Lemmivuono Vesterbotn Leavdnjavuotna Vik i sjø 70.09236 24.95341
2020 Porsanger Neitama Njeaiddán Fjell 70.08262 24.82619
2020 Porsanger Taunusaari Tamsøya Dávdnesálla Øy i sjø 70.68985 25.83872
2020 Porsanger Keisi Kjæs Dážagieddi Bygd 70.60692 25.99135
2020 Porsanger Prännä Brenna Breannjá Bygd 70.50621 25.73194
2022 Lebesby Ketsavonnaniemi Ytre Adamsfjord Nes i sjø 70.39785 26.61302
2025 Tana Pietarinnokka Gardsbruk 70.30333 28.19245
2025 Tana Kumpula Gardsbruk 70.25822 28.18975
2025 Tana Riitakuru Gardsbruk 70.32966 28.22800
2025 Tana Haukkijänkkä Myr 70.28162 28.08520
2025 Tana Hoikkasenniemi Nes 70.27950 28.07716
2025 Tana Riitakuro Skar 70.30602 28.20336
2025 Tana Riitakuru Skar 70.32498 28.23677
2025 Tana Lombola Hárreluoppal Tjørn 70.40467 28.30031
2025 Tana Nieravaara Herrekløftfjellet Hearrávárri Fjell 70.40875 28.50641
2030 Sør-Varanger Härkäniemi Nes 69.24394 29.27490
2030 Sør-Varanger Kontturijärvi Tjørn 69.24238 28.89669
2030 Sør-Varanger Kikkeräniemi Nes 69.23613 29.25661
2030 Sør-Varanger Kaurelijoki Bekk 69.22645 28.92760
2030 Sør-Varanger Kaunisjärvi Tjørn 69.22976 29.03294
2030 Sør-Varanger Säkkijärvi Tjørn 69.22882 29.04246
2030 Sør-Varanger Isokivijänkä Myr 69.22949 29.12488
2030 Sør-Varanger Kaurelijärvi Tjørn 69.22276 28.88098
2030 Sør-Varanger Varsselinjoki Føllelva Elv 69.22232 28.96712
2030 Sør-Varanger Kapperijoki Bekk 69.21141 28.84966
2030 Sør-Varanger Kontturijänkä Myr 69.21671 28.95950
2030 Sør-Varanger Ellijoki Ellenelva Elv 69.16868 28.99944
2030 Sør-Varanger Rutsivaara Ås 69.20907 29.18382
2030 Sør-Varanger Kapperijärvi Tjørn 69.20495 28.83414
2030 Sør-Varanger Ellilompola Ellentjørna Vatn 69.20630 29.10363
2030 Sør-Varanger Pitkäjänkä Langmyra Myr 69.19074 29.10397
2030 Sør-Varanger Mustavaara Svartåsen Fjell 69.19370 28.89809
2030 Sør-Varanger Sonnijoki Okselva Elv 69.41818 29.38256
2030 Sør-Varanger Juomisjärvi Vatn 69.33610 29.14367
2030 Sør-Varanger Nivasaari Holme 69.31842 29.38401
2030 Sør-Varanger Madejärvi Lakevatnet Tjørn 69.26187 29.09090
2030 Sør-Varanger Törmäjärvi Underbakkvatnet Vatn 69.27019 29.10890
2030 Sør-Varanger Rytilampi Sivvatnet Tjørn 69.25274 28.98494
2030 Sør-Varanger Saarijärvi Holmvatnet Suolojávri Vatn 69.49835 29.70347
2030 Sør-Varanger Rapalampi Tjørn 69.46122 29.80854
2030 Sør-Varanger Röynikkäjärvi Vatn 69.46071 29.56243
2030 Sør-Varanger Ristirääppä Korsvatnet Vatn 69.18798 28.94506
2030 Sør-Varanger Matinjänkä Mattismyra Myr 69.18294 29.17975
2030 Sør-Varanger Nilioja Stabbursbekken Bekk 69.17815 29.06670
2030 Sør-Varanger Sammalvaara Husmoseåsen Ås 69.17123 29.17702
2030 Sør-Varanger Rokkoppisaari Skjer 69.17509 29.27657
2030 Sør-Varanger Höyhenjärvi Fjørvatnet Innsjø 69.17042 29.26594
2030 Sør-Varanger Nilivaara Stabbursfjellet Fjell 69.16243 29.02832
2030 Sør-Varanger Nilijärvi Stabbursvatnet Vatn 69.15944 29.05738
2030 Sør-Varanger Isolompola Svartbrysttjørna Vatn 69.15291 28.95620
2030 Sør-Varanger Palolampi Brannvatnet Vatn 69.14624 29.02556
2030 Sør-Varanger Keinolammet Tjørn 69.13209 29.08381
2030 Sør-Varanger Niilanjänkä Nilamyra Myr 69.12784 29.19504
2030 Sør-Varanger Piilolaportti Pilolaporten Fritidshus – hytte 69.12506 28.81701
2030 Sør-Varanger Ellijärvi Ellenvatnet Vatn 69.12004 28.90453
2030 Sør-Varanger Äimävaara Hallerfjellet Fjell 69.11285 28.99150
2030 Sør-Varanger Pirrivaarajänkä Myr 69.10512 29.16709
2030 Sør-Varanger Kontturijärvi Hallervatnet Vatn 69.10730 28.95475
2030 Sør-Varanger Kivivaara Steinfjellet Ås 69.10557 29.03647
2030 Sør-Varanger Kaltiojänkä Kjeldemyra Myr 69.10703 29.13105
2030 Sør-Varanger Rautakoro Revsaksskaret Skar 69.09237 29.05250
2030 Sør-Varanger Rautakuruvaara Revsaksfjellet Ås 69.09018 29.06694
2030 Sør-Varanger Haukijärvi Gjeddevatnet Hávgajávri Vatn 69.09454 29.13555
2030 Sør-Varanger Pirujärvi Vatn 69.07367 29.05862
2030 Sør-Varanger Viinajärvi Nordvatnet Vatn 69.62206 29.88458
2030 Sør-Varanger Puolivuonontunturi Midtfjordfjellet Ås 69.61919 29.90461
2030 Sør-Varanger Pierankurulammit Gamle-Mathisvatnet Tjørn 69.61451 29.90596
2030 Sør-Varanger Pitkälampi Smalvatnet Tjørn 69.60855 29.97855
2030 Sør-Varanger Isotunturi Storfjellet Ås 69.60728 29.95785
2030 Sør-Varanger Harjunlampi Tjørn 69.59657 29.91173
2030 Sør-Varanger Pohjaslahti Nordvestbukta Vik 69.59937 29.98718
2030 Sør-Varanger Iso Saarijärvi Vatn 69.59897 29.78777
2030 Sør-Varanger Kunnelijärvi Gunhildvatn Tjørn 69.59663 29.90201
2030 Sør-Varanger Susilampi Ulvetjørna Tjørn 69.59272 29.88693
2030 Sør-Varanger Pekanpahta Pettersfjellet Ås 69.59260 29.92101
2030 Sør-Varanger Lapinsaarijärvi Holmstraumvatnet Tjørn 69.58472 29.84144
2030 Sør-Varanger Rimpijänkkä Myr 69.58219 29.97523
2030 Sør-Varanger Haukijärvi Tjørn 69.57471 29.79600
2030 Sør-Varanger Kotalammit Tjørn 69.57797 29.84308
2030 Sør-Varanger Syväkuru Djupdalen Dal 69.56633 29.87912
2030 Sør-Varanger Palojärvi Roavvejávri Vatn 69.57005 29.46968
2030 Sør-Varanger Isokivenjärvi Storsteinvatnet Vatn 69.55718 29.80155
2030 Sør-Varanger Kuikkalampi Lomvatn Tjørn 69.55562 29.94763
2030 Sør-Varanger Karvalampi Hårtjørna Tjørn 69.54993 29.93796
2030 Sør-Varanger Iivananjärvi Tjørn 69.54245 29.76465
2030 Sør-Varanger Kärpäsjärvi Tjørn 69.54542 29.82475
2030 Sør-Varanger Ingebrigtinjärvi Tjørn 69.52787 29.80647
2030 Sør-Varanger Evettijärvi Ødevatnet Vatn 69.06459 28.98967
2030 Sør-Varanger Kirkkokivijänkä Myr 69.05741 29.07844
2030 Sør-Varanger Saarimaajänkä Myr 69.04487 29.01089
2030 Sør-Varanger Paatsjoki Pasvikelva Báhčeveaijohka Elv 69.04353 29.09331
2030 Sør-Varanger Saarimaa Haug 69.03649 29.04021
2030 Sør-Varanger Pikkuhamina Vik i sjø 69.98879 29.50450
2030 Sør-Varanger Kimmonpuujärvi Tjørn 69.97837 29.50314
2030 Sør-Varanger Jäälampi Isvatnet Tjørn 69.97972 29.57870
2030 Sør-Varanger Palkani Nes i sjø 69.97982 29.58470
2030 Sør-Varanger Mustapää Nes i sjø 69.97839 29.60707
2030 Sør-Varanger Traakilampi Dragetjern Tjørn 69.97476 29.60990
2030 Sør-Varanger Kokonpuujärvi Tjørn 69.97183 29.49952
2030 Sør-Varanger Keskitörmänjärvi Tjørn 69.95683 29.60415
2030 Sør-Varanger Koppa Vik i sjø 69.95783 29.64221
2030 Sør-Varanger Pikkukoppa Fiskvika Vik i sjø 69.95620 29.64318
2030 Sør-Varanger Kahenkurunniemi Nes i sjø 69.95421 29.64213
2030 Sør-Varanger Marjaliisankuru Vik i sjø 69.93759 29.57636
2030 Sør-Varanger Viinakallio Vik i sjø 69.92231 29.51287
2030 Sør-Varanger Rautajärvi Røyrvatnet, store Vatn 69.45322 29.47947
2030 Sør-Varanger Rautujärvi Fiskeløysvatnet Tjørn 69.44386 29.51609
2030 Sør-Varanger Salmijärvi Svanevatn Lon 69.43316 30.02795
2030 Sør-Varanger Kuusijärvi Tjørn 69.41452 29.54241
2030 Sør-Varanger Markkina Markinavatn Tjørn 69.39700 29.64699
2030 Sør-Varanger Kortelampi Tjørn 69.39491 29.67012
2030 Sør-Varanger Markkinajärvi Markkinavatnet Vatn 69.37200 29.51742
2030 Sør-Varanger Härkäpahta Nes 69.32450 29.48256
2030 Sør-Varanger Salmovaara Bustadhus 69.46719 30.01335
2030 Sør-Varanger Luistilampi Tjørn 69.52971 29.83870
2030 Sør-Varanger Jäkäläjänkkä Myr 69.52929 29.90674
2030 Sør-Varanger Syväjärvenjoki Djupvatnbekken Bekk 69.53174 29.94028
2030 Sør-Varanger Pirrijärvi Tjørn 69.52558 29.76381
2030 Sør-Varanger Kiimavaara Spillåsen Ås 69.52183 29.93711
2030 Sør-Varanger Nutukasjärvi Skallevatnet Tjørn 69.51819 29.74147
2030 Sør-Varanger Keskilompola Tjørn 69.51167 29.82314
2030 Sør-Varanger Tervajoki Myr 69.51491 29.96664
2030 Sør-Varanger Ristijärvi Korsvatnet Vatn 69.50862 29.74448
2030 Sør-Varanger Sarvijärvi Oddevatnet Tjørn 69.50553 29.79827
2030 Sør-Varanger Ylilompola Tjørn 69.50648 29.81177
2030 Sør-Varanger Veneenkenttäaapa Skoltevollmyra Myr 69.50306 29.91805
2030 Sør-Varanger Veneenkenttäjoki Tverrelva Bekk 69.50395 29.94441
2030 Sør-Varanger Siertitunturi Ås 69.60095 30.40179
2030 Sør-Varanger Heinäjänkä Høymyra Myr 69.38482 29.66563
2030 Sør-Varanger Mustavaara Svartfjellet Fjell 69.37329 29.66216
2030 Sør-Varanger Maitokoski Melkefoss Máiddit Foss 69.40465 29.79798
2030 Sør-Varanger Vouvatusjärvi Vaggatem Innsjø 69.27158 29.26803
2030 Sør-Varanger Vouvatus Vaggatem Innsjø 69.27158 29.26803
2030 Sør-Varanger Nuurvästalahti Nordvestbukta Vik 69.31649 29.30665
2030 Sør-Varanger Karhusaari Bjørnholmen Guobžasuolu Holme 69.28598 29.27999
2030 Sør-Varanger Hukkanivat Ulvestryka Njuorjeguoška Høl 69.31256 29.37398
2030 Sør-Varanger Nuurvästalahenperä Vik 69.32369 29.32805
2030 Sør-Varanger Kalkkuniemi Kjerringneset Nes 69.22859 29.27869
2030 Sør-Varanger Ylimaa Landskapsområde 69.11053 29.01110
2030 Sør-Varanger Kontiosunti Bjørnsund Sund 69.46137 30.08819
2030 Sør-Varanger Ulkoniemi Utnes Nes 69.44472 30.05247
2030 Sør-Varanger Kerkkoorinvaara Kjerkegårdshøgda Haug 69.47059 30.03217
2030 Sør-Varanger Jäkäläjänkä Skyttermyra Myr 69.46498 30.05150
2030 Sør-Varanger Salmovaara Fjell 69.46562 30.00769
2030 Sør-Varanger Harjunniemi Nes 69.46916 30.10862
2030 Sør-Varanger Pitkäjänkä Langmyra Myr 69.47673 30.04279
2030 Sør-Varanger Sarasaari Holme 69.44292 30.04536
2030 Sør-Varanger Pajusaari Holme 69.44681 30.03588
2030 Sør-Varanger Ryssänjärvi Skoltevatnet Vatn 69.45456 29.98439
2030 Sør-Varanger Samettijoki Sametielva Sámetjohka Elv 69.41229 29.72515
2030 Sør-Varanger Lintumukka Fuglebukta Goalsejávri Vik 69.39671 29.75303
2030 Sør-Varanger Räämälompola Skogvatn Lon 69.38569 29.71219
2030 Sør-Varanger Samettijängät Sametimyra Sámetjeaggi Myr 69.46190 29.74053
2030 Sør-Varanger Samettiaapa Sametimyra Sámetjeaggi Myr 69.46190 29.74053
2030 Sør-Varanger Hakokoski Skogfoss Reamal Foss 69.37593 29.70295
2030 Sør-Varanger Samettijoensuu Os 69.39254 29.73836
2030 Sør-Varanger Samettiniemi Nes 69.39271 29.74869
2030 Sør-Varanger Heiskarinjänkä Heiskarimyra Myr 69.45177 29.96033
2030 Sør-Varanger Karalampi Vatn 69.29745 29.18746
2030 Sør-Varanger Pirri Rundtoppen Ås 69.63128 29.84183
2030 Sør-Varanger Päskijärvi Peskvatnet Vatn 69.61584 29.99354
2030 Sør-Varanger Suitsemajärvi Midtfjordvatnet Vatn 69.60789 29.88367
2030 Sør-Varanger Pikku Saarijärvi Holmvatnet, l Skálvejávri Tjørn 69.57582 29.89471
2030 Sør-Varanger Ristijärvi Korsvatnet Tjørn 69.56041 29.82714
2030 Sør-Varanger Syväjärvi Djupvatnet Tjørn 69.53867 29.91778
2030 Sør-Varanger Lompola Surotluoppal Vatn 69.52239 29.85484
2030 Sør-Varanger Palojärvi Holmvatnet Vatn 69.53948 29.73360
2030 Sør-Varanger Roskaniemijänkä Skrøytnesmyran Myr 69.43753 29.90485
2030 Sør-Varanger Roskaniemi Skrøytnes Grend 69.42730 29.99424
2030 Sør-Varanger Varsselinläkä Føllvasshøgda Haug 69.28454 29.00602
2030 Sør-Varanger Varsselinjärvi Følvatnet Vársaljávri Vatn 69.27028 28.95402
2030 Sør-Varanger Heinäaapa Grasmyra Myr 69.47012 29.99803
2030 Sør-Varanger Kaarreaapa Strandmyran Myr 69.48660 29.96723
2030 Sør-Varanger Kerkkoorinlahti Vik 69.44962 30.01697
2030 Sør-Varanger Lukkarijoki Klokkerelva Veadjejohka Elv 69.73573 29.25679
2030 Sør-Varanger Ollintunturi Soarvenjunni Ås 69.71052 29.35804
2030 Sør-Varanger Keripukinmella Slette 69.70312 29.36454
2030 Sør-Varanger Kultaharju Ås 69.69913 29.29702
2030 Sør-Varanger Mutkokoskenniemi Krokfossnes Nes 69.70071 29.31836
2030 Sør-Varanger Rautokuru Jerndalen Dal 69.69446 29.32632
2030 Sør-Varanger Inarisjänkä Enaremyrane Anárašsuotnju Myr 69.66412 29.34937
2030 Sør-Varanger Lehtikuru Løvdalen Dal 69.68494 29.32703
2030 Sør-Varanger Isomella Stormelen Elvemel 69.68934 29.36999
2030 Sør-Varanger Saunamella Badstumelen Elvemel 69.68885 29.37134
2030 Sør-Varanger Hallosenkuru Hallonendalen Dal 69.68118 29.37210
2030 Sør-Varanger Eronoja Bekk 69.64284 29.48757
2030 Sør-Varanger Eronvaara Fjell 69.64416 29.49506
2030 Sør-Varanger Margittavaara Fjell 69.63476 29.49626
2030 Sør-Varanger Margittaoja Bekk 69.63248 29.49361
2030 Sør-Varanger Riestontunturi Riestofjellet Ås 69.71145 29.43653
2030 Sør-Varanger Kotala Grend 69.70192 29.43056
2030 Sør-Varanger Syväkuru Djupdalen Dal 69.69500 29.43787
2030 Sør-Varanger Salkalakko Tjørn 69.67674 30.04325
2030 Sør-Varanger Pikku Palovaara Uhcit Buollánvárri Høgd 69.70694 29.06962
2030 Sør-Varanger Muripukkajärvi Tjørn 69.69753 29.12486
2030 Sør-Varanger Esipuu Skog 69.70614 29.09672
2030 Sør-Varanger Pitkäkoski Langfossen Foss 69.70891 29.15075
2030 Sør-Varanger Palovaaranjänkä Myr 69.70393 29.15664
2030 Sør-Varanger Kotauutto Nes 69.71348 29.18187
2030 Sør-Varanger Ämpärijoki Bøttebekken Bekk 69.69739 29.21265
2030 Sør-Varanger Lapinjänkä Myr 69.69482 29.19441
2030 Sør-Varanger Nuottijänkä Myr 69.68848 29.16769
2030 Sør-Varanger Haukijärvi Hávgajávri Tjørn 69.72268 29.08172
2030 Sør-Varanger Haukijärvioja Bekk 69.71857 29.06983
2030 Sør-Varanger Västäjänkä Vestmyra Myr 69.72425 29.20205
2030 Sør-Varanger Kipiänpoianjänkä Girdinjeaggi Myr 69.61958 29.31494
2030 Sør-Varanger Piekanajänkä Myr 69.61109 29.32105
2030 Sør-Varanger Alakoskenjänkä Myr 69.60972 29.30465
2030 Sør-Varanger Opukanjoki Biehkanjohka Bekk 69.61417 29.31766
2030 Sør-Varanger Kemiläisjänkä Myr 69.61905 29.35837
2030 Sør-Varanger Aksojänkä Myr 69.62020 29.34129
2030 Sør-Varanger Nurmikkojänkä Myr 69.63220 29.34157
2030 Sør-Varanger Aksojänkä Myr 69.62989 29.36310
2030 Sør-Varanger Nurmikankuppulo Høgd 69.62883 29.34419
2030 Sør-Varanger Ratsakkokuru Skar 69.70792 29.24971
2030 Sør-Varanger Marjajänkä Myr 69.69838 29.23983
2030 Sør-Varanger Tiehaaratunturi Fjell 69.69271 29.24089
2030 Sør-Varanger Patotunturi Grytfjellet Fjell 69.69356 29.26528
2030 Sør-Varanger Patokoski Grytfossen Foss 69.70081 29.28185
2030 Sør-Varanger Sitsioja Bekk 69.69537 29.26115
2030 Sør-Varanger Kalsilompola Galšaluoppal Vatn 69.74659 29.22189
2030 Sør-Varanger Pirunoja Djevlebekken Bekk 69.74420 29.24764
2030 Sør-Varanger Lukkarijokimuotka Klokkerelvkroken Slette 69.72855 29.23962
2030 Sør-Varanger Kotajärvi Tjørn 69.72055 29.33025
2030 Sør-Varanger Kotaoja Bekk 69.71917 29.32331
2030 Sør-Varanger Sakrisnokka Fjellkant (aksel) 69.78367 29.33701
2030 Sør-Varanger Korbioja Bekk 69.76731 29.30481
2030 Sør-Varanger Lintupahta Fjell 69.83031 29.31208
2030 Sør-Varanger Mallijänkä Mállejeaggi Myr 69.87595 29.32355
2030 Sør-Varanger Mallijänkätunturi Fjell 69.88465 29.30860
2030 Sør-Varanger Isojänkä Myr 69.64510 29.40944
2030 Sør-Varanger Patojänkä Myr 69.64237 29.44473
2030 Sør-Varanger Heikinoja Bekk 69.64106 29.43006
2030 Sør-Varanger Syväkuru Dal 69.63425 29.39254
2030 Sør-Varanger Syvänkurunjänkä Myr 69.63753 29.40035
2030 Sør-Varanger Turvejärvet Tjørn 69.62792 29.43189
2030 Sør-Varanger Kersilä Strand i sjø 69.70798 29.49178
2030 Sør-Varanger Hakokoski Skogfoss Bygd 69.37434 29.69404
2030 Sør-Varanger Kokkapahta Fjell 69.70777 29.55980
2030 Sør-Varanger Sokolmi Coagalm Fritidshus – hytte 69.78535 29.68704
2030 Sør-Varanger Yli Rasijärvi Gressvatnet Rássejávrrit Tjørn 69.79966 29.67553
2030 Sør-Varanger Ala Rasijärvi Tjørn 69.79684 29.69331
2030 Sør-Varanger Rasijoki Bekk 69.79395 29.70213
2030 Sør-Varanger Kenttäniemenlampi Tjørn 69.80772 29.70519
2030 Sør-Varanger Makkaralampi Tjørn 69.79920 29.70351
2030 Sør-Varanger Makkarapahta Fjell 69.79935 29.70671
2030 Sør-Varanger Kaivojoki Gaivobekken Gáivojohka Elv 69.44801 29.77453
2030 Sør-Varanger Jäkäläjänkä Mosemyran Myr 69.44235 29.83369
2030 Sør-Varanger Kiimavaara Spelåsen Ås 69.42825 29.77185
2030 Sør-Varanger Piera Jouninmaa Ås 69.42356 29.70936
2030 Sør-Varanger Mikkelijänkä Sør-Leirvågmyra Myr 69.78897 29.80209
2030 Sør-Varanger Paloniemi Gárdenjárga Nes i sjø 69.80951 29.74328
2030 Sør-Varanger Virtatunturi Straumsnesfjellet Rivdnjoaivi Ås 69.80985 29.77268
2030 Sør-Varanger Virtaniemi Nes i sjø 69.81544 29.75765
2030 Sør-Varanger Bolkaniemi Nes i sjø 69.80080 29.71954
2030 Sør-Varanger Kärpäntunturi Gárppoaivi Fjell 69.79996 29.78509
2030 Sør-Varanger Sorjabä Fjell 69.81982 29.80455
2030 Sør-Varanger Kolmilakinen Trillinghaugan Haug 69.43690 29.92653
2030 Sør-Varanger Venhenjänkä Myr 69.48802 29.91556
2030 Sør-Varanger Heikinjänkä Henrikmyran Myr 69.46874 29.92174
2030 Sør-Varanger Surkkajärvi Sagvatnet Surotjávri Vatn 69.54053 29.88907
2030 Sør-Varanger Jäkäläjänkkä Mosemyra Myr 69.53407 29.91134
2030 Sør-Varanger Luhtamukka Staurvika Vik 69.53345 29.86911
2030 Sør-Varanger Frimannsaari Holme 69.53900 29.88893
2030 Sør-Varanger Härkäsaari Reinsholmen Holme 69.53779 29.88415
2030 Sør-Varanger Vasikkasaaret Kalvholman Holme 69.53222 29.87863
2030 Sør-Varanger Kuikkasaari Holme 69.53159 29.87826
2030 Sør-Varanger Poikkispuoltinen Mellomåsen Ås 69.52541 29.94528
2030 Sør-Varanger Peskilampi Pesktjernet Tjørn 69.52718 29.91429
2030 Sør-Varanger Pitkäniemi Langneset Nes 69.53838 29.96442
2030 Sør-Varanger Piinajänkä Pinemyra Myr 69.54581 30.03967
2030 Sør-Varanger Pernillejoki Pinemyrbekken Bekk 69.53116 30.00588
2030 Sør-Varanger Ivariniemi Ivarneset Botn 69.53796 30.01185
2030 Sør-Varanger Kärpäslampi Fluevatnet Tjørn 69.51541 29.87774
2030 Sør-Varanger Kivilampi Steintjernet Tjørn 69.51386 29.91579
2030 Sør-Varanger Pikkujoki Litlebekken Bekk 69.51020 29.93055
2030 Sør-Varanger Venhenjänkä Ytre Skoltemyran Myr 69.49982 29.93857
2030 Sør-Varanger Nakalampi Laketjernet Tjørn 69.51216 29.88374
2030 Sør-Varanger Venhenjänkä Myr 69.51408 29.94137
2030 Sør-Varanger Kolltakenttä Skoltevollen Mo 69.49993 29.92549
2030 Sør-Varanger Pernillejänkä Pernillemyran Myr 69.51251 29.96917
2030 Sør-Varanger Sammalaapa Mosemyran Myr 69.50261 29.98230
2030 Sør-Varanger Isosaarijärvi Mattilavatnet Tjørn 69.58203 29.91880
2030 Sør-Varanger Lapinsaarijärvi Rundvatnet Tjørn 69.58014 29.91099
2030 Sør-Varanger Ristonjänkä Kristamyra Myr 69.57829 29.93907
2030 Sør-Varanger Sahajoki Sagelva Surotjohka Bekk 69.56440 29.94177
2030 Sør-Varanger Saarijärvi Store Holmvatn Gálašanjávri Vatn 69.58203 29.87963
2030 Sør-Varanger Skjævanjärvet Tjørn 69.57202 29.87791
2030 Sør-Varanger Ristonpahta Riståfjellet Fjell 69.57552 29.94462
2030 Sør-Varanger Kaakkurilampi Lomtjernet Tjørn 69.56725 29.91551
2030 Sør-Varanger Surkkajänkä Sagvassmyra Myr 69.56565 29.91555
2030 Sør-Varanger Sahapuolpunta Riståmoen Mo 69.57027 29.93438
2030 Sør-Varanger Lammassaari Sauholmen Holme 69.54498 29.90377
2030 Sør-Varanger Syväkurujoki Djupdalsbekken Bekk 69.55487 29.88231
2030 Sør-Varanger Aleksinkuru Dal 69.54761 29.87663
2030 Sør-Varanger Surkkatunturi Sagfjellet Fjell 69.54525 29.87280
2030 Sør-Varanger Pitkäniemi Langnes Nes 69.54950 29.90729
2030 Sør-Varanger Karvajoki Hårbekken Bekk 69.54820 29.94280
2030 Sør-Varanger Suitsemajärvi Fraktevatn Gaskavuonjávri Vatn 69.60789 29.88367
2030 Sør-Varanger Salmilammit Tjørn 69.61075 29.98589
2030 Sør-Varanger Luottajärvi Skardvatnet Tjørn 69.58924 29.91008
2030 Sør-Varanger Lenkoniemi Furuneset Nes 69.59032 29.98534
2030 Sør-Varanger Salminiemi Halvøy 69.59540 29.98900
2030 Sør-Varanger Hukkatieva Ås 69.59915 29.97699
2030 Sør-Varanger Lappolahti Teltbukta Vik 69.59657 30.01318
2030 Sør-Varanger Luovejänkäniemi Høystakkmyrneset Nes 69.59736 29.99777
2030 Sør-Varanger Heikinniemi Henrikneset Nes 69.58409 30.01472
2030 Sør-Varanger Ongimaruva Bakke 69.60669 30.11096
2030 Sør-Varanger Piilonpahta Høgd 69.62250 30.12840
2030 Sør-Varanger Salmilammit Sundtjernan Tjørn 69.59169 30.06808
2030 Sør-Varanger Neitijärvi Pikevatnet Vatn 69.66121 30.19604
2030 Sør-Varanger Gotmagalompola Tjørn 69.64533 30.07066
2030 Sør-Varanger Piilonpahta Midtvassfjellet Ås 69.62532 30.14166
2030 Sør-Varanger Vastaanottoniemi Mottakingsneset Nes 69.63549 30.13672
2030 Sør-Varanger Käkkivaara Gjøkåsen Fjell 69.15951 29.10246
2030 Sør-Varanger Kutusaari Holme 69.20236 29.23075
2030 Sør-Varanger Portivaara Kranglfjellet Bártevárri Fjell 69.07663 28.85668
2030 Sør-Varanger Pahajänkä Dårligmyra Myr 69.10617 28.82935
2030 Sør-Varanger Kertusjärvi Parvatnet Bárašjávri Vatn 69.10078 28.87762
2030 Sør-Varanger Ellisalmi Ellensundet Sund 69.10701 28.88640
2030 Sør-Varanger Rajakertusjärvi Grenseparvatnet Gearddošjávri Vatn 69.08880 28.85802
2030 Sør-Varanger Pyssytaitamajärvi Børsebekkvatnet Tjørn 69.15143 28.87942
2030 Sør-Varanger Isakinjärvi Isakvatnet Tjørn 69.14429 28.82205
2030 Sør-Varanger Mustavaarajärvi Svartåstjørna Tjørn 69.19575 28.87877
2030 Sør-Varanger Etäläristirääppä Kolvatnet, øvre Vatn 69.16704 28.88927
2030 Sør-Varanger Ahmavaara Jervåsen Ås 69.16124 28.84176
2030 Sør-Varanger Ahmapahtajärvi Jervvatnet Tjørn 69.16056 28.85760
2030 Sør-Varanger Rajavaara Grenserabben Rádjavađaš Ås 69.22437 28.83157
2030 Sør-Varanger Evettilusua Ødevasskjosen Os 69.05756 29.00584
2030 Sør-Varanger Evettijoki Ødevassbekken Elv 69.04734 29.08006
2030 Sør-Varanger Pahajänkä Steinmyra Myr 69.06564 28.89549
2030 Sør-Varanger Mutkavaarapalu Mo 69.05896 28.93289
2030 Sør-Varanger Ellipalu Ellenbrann Skog 69.10705 28.94289
2030 Sør-Varanger Pytämatonjärvi Skinnposevatnet Vatn 69.09955 28.91307
2030 Sør-Varanger Pikkovettijärvi Ødevatnet, l Vatn 69.09647 28.99310
2030 Sør-Varanger Päivälompola Dagvatnet Vatn 69.08874 28.91541
2030 Sør-Varanger Karhakkama Småfuruåsen Ås 69.08755 29.01295
2030 Sør-Varanger Pikkovettijoki Ødevassbekken, l Bekk 69.08600 28.98528
2030 Sør-Varanger Kontturijänkä Myr 69.09091 29.02406
2030 Sør-Varanger Saarijärvi Holmvatnet Tjørn 69.14369 28.90164
2030 Sør-Varanger Mutkanenlompola Tørrfurutjern Tjørn 69.14084 28.91629
2030 Sør-Varanger Venelahti Båtvika Vik 69.12706 28.93986
2030 Sør-Varanger Sarvijärvi Hornvatnet Tjørn 69.11975 29.02813
2030 Sør-Varanger Muotkavaara Krokfjellet Muotkevárri Fjell 69.05846 28.91969
2030 Sør-Varanger Elliniemi Nes 69.13097 28.90519
2030 Sør-Varanger Hermannijärvi Kolvatnet, l Tjørn 69.18426 28.93316
2030 Sør-Varanger Homejärvi Muglvatnet Vatn 69.18674 29.00947
2030 Sør-Varanger Isoristirääppä Kolvatnet Vatn 69.17468 28.90180
2030 Sør-Varanger Venelompola Båtvatnet Vatn 69.17734 29.00961
2030 Sør-Varanger Rääppävattalompola Magesekkvatnet Vatn 69.16353 28.98184
2030 Sør-Varanger Hanhilompola Gåsvatnet Vatn 69.18832 29.05149
2030 Sør-Varanger Mahtilampi Tjørn 69.16332 28.96389
2030 Sør-Varanger Kivilampi Steinvatnet Tjørn 69.23106 28.91787
2030 Sør-Varanger Varsselinlompola Litle Føllvatnet Vatn 69.23343 28.95744
2030 Sør-Varanger Pahtavaara Trollhaugen Haug 69.22732 29.00600
2030 Sør-Varanger Pahtajärvi Trollvatnet Tjørn 69.22539 29.01019
2030 Sør-Varanger Olangijärvi Knausvatnet Tjørn 69.26334 28.97332
2030 Sør-Varanger Ahavenjärvi Abborvatnet Vatn 69.26378 29.00481
2030 Sør-Varanger Saarijärvi Holmvatn Tjørn 69.25569 29.01496
2030 Sør-Varanger Kolmisjärvi Trillingvatnan Tjørn 69.25258 29.02604
2030 Sør-Varanger Rakkajärvi Urvatn Tjørn 69.29962 29.00785
2030 Sør-Varanger Pontikalahti Heimbrentbukta Vik 69.02363 29.06333
2030 Sør-Varanger Kelhävaara Kneppåsen Ås 69.06264 29.08174
2030 Sør-Varanger Evettijänkä Ødemyra Myr 69.05649 29.06530
2030 Sør-Varanger Pirivaara Toppåsen Ås 69.09761 29.17621
2030 Sør-Varanger Pirivaarajärvi Toppåsvatnet Tjørn 69.09527 29.16924
2030 Sør-Varanger Joumusjärvi Fiskevatnet Vatn 69.08029 29.07505
2030 Sør-Varanger Käkkijärvi Gjøkvatnet Vatn 69.15331 29.09925
2030 Sør-Varanger Kirjutuslampi Brevvatnet Tjørn 69.14713 29.06478
2030 Sør-Varanger Karkulausvaara Rømlingåsen Ås 69.12747 29.09519
2030 Sør-Varanger Karkulausjänkä Rømlingmyra Myr 69.12384 29.08055
2030 Sør-Varanger Kuntelukumpu Lyttarhaugen Haug 69.16793 29.06890
2030 Sør-Varanger Millionamutka Millionbukta Vik 69.20906 29.09786
2030 Sør-Varanger Millionaniemi Nes 69.20935 29.10867
2030 Sør-Varanger Sahamutka Sagbukta Vik 69.20993 29.11506
2030 Sør-Varanger Peurajärvi Villreinvatnet Goddejávri Vatn 69.26499 29.06458
2030 Sør-Varanger Tangasvaara Lyngklumpen Daŋasoaivi Fjell 69.27932 29.19371
2030 Sør-Varanger Onkajärvi Fiskvatnet Oaggunjávri Vatn 69.61518 29.64750

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *