Norske kyrkjer

Liste over norske kyrkjer med koordinatar og data om kommune, fylke og bispedømme.

Lista er sett saman av data frå fleire ulike kjelder, m.a. eit gamalt kyrkjeregister frå Opplysningsvesenets fond, data frå kart, litt frå Wikipedia o.s.v. Lista viser godkjende kyrkjer i Den norske kyrkja. I tillegg kjem kyrkjer for andre trussamfunn, bedehus o.l. som høyrer til ulike kristne organisasjonar og ymse kyrkjer, kapell og kyrkjelydshus som ikkje er godkjende som kyrkjer etter kyrkjelova.
Dei offisielle namna er henta frå kart, og er normert av anten Statens kartverk eller bispedømerådet. Mange kyrkjer er ikkje avmerka på kart, og eg har ikkje klart å finne gode og tilgjenglege kjelder for offisielle namn. På kyrkja.no finn du oversyn over ein del av kyrkjene, med offisielle namn.

Det er heilt sikkert fleire feil i lista! Eg vil tru at det manglar fleire kyrkjer, og du bør med ord ta lista og koordinatane med ei klype salt.
Wikipedia har eit anna godt oversyn over norske kyrkjer fordelt på fylke og sokn. På nynorsk Wikipedia er det òg eit relativt godt oversyn over kyrkjer fordelt på kommune, det finst òg ei tilsvarande liste på Bokmåls-Wikipedia. Du kan med fordel kombinere listene frå Wikipedia med lista under.

Opne i Excel / last ned

[henttabell sporring = «select * from Kyrkjer order by Kommunenummer»]

4 Replies to “Norske kyrkjer”

  1. Dette var spennende! Har i mange år reist rundt og tatt bilder av kirker i Norge,har vel blitt ca 700-800 bilder til nå. Har satt de inn i album etter hvilket fylke de tilhører,og et eget album for våre stavkirker.Hobbyen har dabbet litt av i det siste,men tar seg vel engang opp igjen. Vi bør iallfall ta vare på våre kirker.

  2. @Ida, @Erik.
    Det finnes et nettsted som heter kirkenorge.no
    Der er det både mulig å sjekke plassering, ev. endre plassering (dersom f.eks adressen til kirka viser seg å være adressen til kirkekontoret (som kanskje ligger i kommunehuset)) og legge ut bilder av kirkene.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *