Norske postnummer med koordinatar

PostnrPoststadPostnr og -stadBruksområdeLatLonDatakvalitetSist oppdatertKommnrKommune
0001Oslo0001 OSLOPostboksar59.9116 10.75452Koordinatane er retta av Erik Bolstad10.10.2018301Oslo kommune
0009OSLO (ikkje i bruk)0009 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0010Oslo0010 OSLOGateadresser og postboksar59.9171 10.72742Koordinatane er retta av Erik Bolstad10.10.2018301Oslo kommune
0014Oslo (ikkje i bruk)0014 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9116 10.75452Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0015Oslo0015 OSLOGateadresser og postboksar59.9061 10.73922Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0016Oslo (ikkje i bruk)0016 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9439 10.65512Koordinatane er retta av Erik Bolstad18.09.2013301Oslo kommune
0017Oslo (ikkje i bruk)0017 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9172 10.50492Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.10.2018219Bærum kommune
0018Oslo0018 OSLOGate-/veg-adresse59.9078 10.74052Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018301Oslo kommune
0019OSLO (ikkje i bruk)0019 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0020Oslo (ikkje i bruk)0020 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9116 10.75452Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0021Oslo0021 OSLOPostboksar59.9097 10.72545Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar03.04.2013301Oslo kommune
0022Oslo (Ikkje i bruk)0022 OSLO (Ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9134 10.75722Koordinatane er retta av Erik Bolstad24.09.2012301Oslo kommune
0023Oslo (ikkje i bruk)0023 OSLO (ikkje i bruk)Fleire bruksområde59.9116 10.75452Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0024Oslo0024 OSLOPostboksar59.9283 10.85192Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0025Oslo (ikkje i bruk)0025 OSLO (ikkje i bruk)Postboksar59.91124 10.751561Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018301Oslo kommune
0026Oslo0026 OSLOGateadresser og postboksar59.9132 10.74032Koordinatane er retta av Erik Bolstad10.10.2018301Oslo kommune
0027Oslo (Ikkje i bruk)0027 OSLO (Ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9479 10.71572Koordinatane er retta av Erik Bolstad24.09.2012301Oslo kommune
0028Oslo0028 OSLOPostboksar59.91432 10.749271Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0030Oslo0030 OSLOPostboksar59.9154 10.74582Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0031Oslo0031 OSLOPostboksar59.9154 10.74582Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0032Oslo0032 OSLOPostboksar59.9154 10.74582Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018301Oslo kommune
0033Oslo0033 OSLOPostboksar59.9154 10.74582Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0034Oslo0034 OSLOPostboksar59.9154 10.74582Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0035OSLO (ikkje i bruk)0035 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0037Oslo0037 OSLOGateadresser og postboksar59.9125 10.73412Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018301Oslo kommune
0040Oslo0040 OSLOServicepostnummer59.9425 10.76046Usikker plassering08.06.2013301Oslo kommune
0041Oslo (ikkje i bruk)0041 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9425 10.76042Koordinatane er retta av Erik Bolstad07.09.2012301Oslo kommune
0042Oslo (ikkje i bruk)0042 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9425 10.76042Koordinatane er retta av Erik Bolstad07.09.2012301Oslo kommune
0043Oslo (ikkje i bruk)0043 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9425 10.76042Koordinatane er retta av Erik Bolstad07.09.2012301Oslo kommune
0045Oslo0045 OSLOGate-/veg-adresse59.9636 10.91292Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018301Oslo kommune
0046Oslo0046 OSLOServicepostnummer59.9636 10.91292Koordinatane er retta av Erik Bolstad10.01.2014301Oslo kommune
0047Oslo0047 OSLOServicepostnummer59.9636 10.91292Koordinatane er retta av Erik Bolstad10.01.2014301Oslo kommune
0048Oslo0048 OSLOPostboksar59.9109 10.75062Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018301Oslo kommune
0050Oslo0050 OSLOGate-/veg-adresse59.9129 10.75222Koordinatane er retta av Erik Bolstad25.10.2018301Oslo kommune
0051Oslo (ikkje i bruk)0051 OSLO (ikkje i bruk)Postboksar59.9116 10.75452Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0055Oslo0055 OSLOPostboksar59.9125 10.74682Koordinatane er retta av Erik Bolstad27.01.2016301Oslo kommune
0056OSLO (ikkje i bruk)0056 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0060Oslo0060 OSLOServicepostnummer59.9339 10.85032Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0061OSLO (ikkje i bruk)0061 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0062OSLO (ikkje i bruk)0062 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0063OSLO (ikkje i bruk)0063 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0064OSLO (ikkje i bruk)0064 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0065OSLO (ikkje i bruk)0065 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0066OSLO (ikkje i bruk)0066 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0067OSLO (ikkje i bruk)0067 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0068OSLO (ikkje i bruk)0068 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0069OSLO (ikkje i bruk)0069 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0070OSLO (ikkje i bruk)0070 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0071OSLO (ikkje i bruk)0071 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0072OSLO (ikkje i bruk)0072 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0073OSLO (ikkje i bruk)0073 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0074OSLO (ikkje i bruk)0074 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0075OSLO (ikkje i bruk)0075 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0076OSLO (ikkje i bruk)0076 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0077OSLO (ikkje i bruk)0077 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0078OSLO (ikkje i bruk)0078 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0079OSLO (ikkje i bruk)0079 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0080Oslo (ikkje i bruk)0080 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer60.1895 11.10552Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018235Ullensaker kommune
0081Oslo0081 OSLOServicepostnummer59.9155 10.7412Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0085OSLO (ikkje i bruk)0085 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0101Oslo0101 OSLOPostboksar59.9138 10.73872Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0102Oslo0102 OSLOPostboksar59.9138 10.73872Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0103Oslo0103 OSLOPostboksar59.9138 10.73872Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0104Oslo0104 OSLOPostboksar59.91067 10.744211Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0105Oslo0105 OSLOPostboksar59.9138 10.73872Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0106Oslo0106 OSLOPostboksar59.9138 10.73872Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0107Oslo0107 OSLOPostboksar59.9138 10.73872Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0108OSLO (ikkje i bruk)0108 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0109Oslo0109 OSLOPostboksar59.9104 10.74431Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018301Oslo kommune
0110Oslo0110 OSLOPostboksar59.9134 10.73132Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0111Oslo0111 OSLOPostboksar59.9134 10.73132Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0112Oslo0112 OSLOPostboksar59.9134 10.73132Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0113Oslo0113 OSLOPostboksar59.9134 10.73132Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0114Oslo0114 OSLOPostboksar59.9134 10.73132Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0115Oslo0115 OSLOPostboksar59.9134 10.73132Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0116Oslo0116 OSLOPostboksar59.9134 10.73132Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0117Oslo0117 OSLOPostboksar59.9134 10.73132Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0118Oslo0118 OSLOPostboksar59.9134 10.73132Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0119Oslo0119 OSLOPostboksar59.9134 10.73132Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0120Oslo0120 OSLOPostboksar59.9138 10.73872Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0121Oslo0121 OSLOPostboksar59.9134 10.73132Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0122Oslo0122 OSLOPostboksar59.913 10.72392Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0123Oslo0123 OSLOPostboksar59.9126 10.71652Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0124Oslo0124 OSLOPostboksar59.9122 10.70912Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0125Oslo0125 OSLOPostboksar59.9118 10.70172Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0126Oslo0126 OSLOPostboksar59.9114 10.69432Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0127Oslo 0127 OSLOPostboksar59.9134 10.72912Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0128Oslo0128 OSLOPostboksar59.91330 10.744261Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0129Oslo0129 OSLOPostboksar59.918 10.742Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0130Oslo0130 OSLOPostboksar59.91776 10.740111Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0131Oslo0131 OSLOPostboksar59.92359 10.740471Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0132Oslo0132 OSLOPostboksar59.92359 10.740476Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0133Oslo0133 OSLOPostboksar59.91287 10.759091Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0134Oslo0134 OSLOPostboksar59.9129 10.75911Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0135Oslo0135 OSLOPostboksar59.9129 10.75911Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0136Oslo0136 OSLOPostboksar59.91759 10.739856Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0137Oslo (Ikkje i bruk)0137 OSLO (Ikkje i bruk)Postboksar59.8834 10.77172Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0138Oslo0138 OSLOPostboksar59.87024 10.772721Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0139Oslo0139 OSLOGate-/veg-adresse59.87 10.77262Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0140Oslo0140 OSLOPostboksar59.90363 10.755352Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.04.2017301Oslo kommune
0150Oslo0150 OSLOGate-/veg-adresse59.8906 10.71282Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0151Oslo0151 OSLOGate-/veg-adresse59.9089 10.74212Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0152Oslo0152 OSLOGate-/veg-adresse59.9099 10.74662Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0153Oslo0153 OSLOGate-/veg-adresse59.9104 10.74272Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0154Oslo0154 OSLOGate-/veg-adresse59.9115 10.74752Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0155Oslo0155 OSLOGate-/veg-adresse59.9129 10.74832Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0157Oslo0157 OSLOGate-/veg-adresse59.9121 10.74162Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0158Oslo0158 OSLOGate-/veg-adresse59.912 10.7392Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0159Oslo0159 OSLOGate-/veg-adresse59.9139 10.74162Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0160Oslo0160 OSLOGate-/veg-adresse59.9108 10.73262Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.10.2018301Oslo kommune
0161Oslo0161 OSLOGate-/veg-adresse59.9138 10.73312Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0162Oslo0162 OSLOGate-/veg-adresse59.9144 10.73712Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0164Oslo0164 OSLOGate-/veg-adresse59.9162 10.73892Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0165Oslo0165 OSLOGate-/veg-adresse59.9189 10.74142Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0166Oslo0166 OSLOGate-/veg-adresse59.9192 10.73482Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0167Oslo0167 OSLOGate-/veg-adresse59.92 10.73162Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0168Oslo0168 OSLOGate-/veg-adresse59.9273 10.73442Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0169Oslo0169 OSLOGate-/veg-adresse59.9252 10.73672Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0170Oslo0170 OSLOGate-/veg-adresse59.9226 10.73682Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0171Oslo0171 OSLOGate-/veg-adresse59.9263 10.74272Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0172Oslo0172 OSLOGate-/veg-adresse59.924 10.74482Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0173Oslo0173 OSLOGate-/veg-adresse59.9278 10.74722Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0174Oslo0174 OSLOGate-/veg-adresse59.9264 10.74842Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0175Oslo0175 OSLOGate-/veg-adresse59.9268 10.75152Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0176Oslo0176 OSLOGate-/veg-adresse59.9202 10.73852Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0177Oslo0177 OSLOGate-/veg-adresse59.9193 10.74772Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0178Oslo0178 OSLOGate-/veg-adresse59.9203 10.75052Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0179Oslo0179 OSLOGate-/veg-adresse59.9165 10.7492Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0180Oslo0180 OSLOGate-/veg-adresse59.916 10.74312Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0181Oslo0181 OSLOGate-/veg-adresse59.9148 10.75012Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0182Oslo0182 OSLOGate-/veg-adresse59.9175 10.75482Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0183Oslo0183 OSLOGate-/veg-adresse59.9165 10.75312Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0184Oslo0184 OSLOGate-/veg-adresse59.9136 10.75252Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0185Oslo0185 OSLOGate-/veg-adresse59.9118 10.75712Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0186Oslo0186 OSLOGate-/veg-adresse59.9157 10.75872Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0187Oslo0187 OSLOGate-/veg-adresse59.9146 10.7642Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0188Oslo0188 OSLOGate-/veg-adresse59.9126 10.76082Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0190Oslo0190 OSLOGate-/veg-adresse59.912 10.76542Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0191Oslo0191 OSLOGate-/veg-adresse59.9083 10.76142Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0192Oslo0192 OSLOGate-/veg-adresse59.9043 10.77172Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0193Oslo0193 OSLOGate-/veg-adresse59.8882 10.75492Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.09.2013301Oslo kommune
0194Oslo0194 OSLOGate-/veg-adresse59.904 10.7562Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0195Oslo0195 OSLOGate-/veg-adresse59.9033 10.78762Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0196Oslo0196 OSLOGate-/veg-adresse59.9021 10.78182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0198Oslo0198 OSLOGate-/veg-adresse59.8749 10.76022Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0201Oslo0201 OSLOPostboksar59.91462 10.719921Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0202Oslo0202 OSLOPostboksar59.9146 10.71991Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0203Oslo0203 OSLOPostboksar59.9146 10.71991Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0204Oslo0204 OSLOPostboksar59.9146 10.71991Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0207Oslo0207 OSLOPostboksar59.91836 10.707471Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0208Oslo0208 OSLOPostboksar59.9184 10.70751Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0211Oslo0211 OSLOPostboksar59.907 10.67432Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0212Oslo0212 OSLOPostboksar59.9228 10.67932Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0213Oslo0213 OSLOPostboksar59.9228 10.67932Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0214Oslo0214 OSLOPostboksar59.9228 10.67932Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0215Oslo0215 OSLOPostboksar59.9228 10.67932Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0216Oslo0216 OSLOPostboksar59.91764 10.636361Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0217Oslo0217 OSLOPostboksar59.9228 10.67936Usikker plassering04.10.2014301Oslo kommune
0218Oslo0218 OSLOPostboksar59.92522 10.674811Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0230Oslo0230 OSLOPostboksar59.9146 10.71991Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0240Oslo0240 OSLOPostboksar59.9146 10.71492Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018301Oslo kommune
0241OSLO (ikkje i bruk)0241 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0242Oslo (ikkje i bruk)0242 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9146 10.71772Koordinatane er retta av Erik Bolstad07.09.2012301Oslo kommune
0243OSLO (ikkje i bruk)0243 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0244Oslo0244 OSLOPostboksar59.9192 10.69722Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018301Oslo kommune
0245Oslo (ikkje i bruk)0245 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9083 10.71532Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0246Oslo (ikkje i bruk)0246 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9083 10.71532Koordinatane er retta av Erik Bolstad08.06.2013301Oslo kommune
0247Oslo0247 OSLOPostboksar59.9198 10.68555Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar11.10.2018301Oslo kommune
0250Oslo0250 OSLOGate-/veg-adresse59.9101 10.72442Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0251Oslo0251 OSLOGate-/veg-adresse59.9123 10.72522Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0252Oslo0252 OSLOGate-/veg-adresse59.9081 10.72182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0253Oslo0253 OSLOGate-/veg-adresse59.9136 10.72392Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0254Oslo0254 OSLOGate-/veg-adresse59.9127 10.72072Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0255Oslo0255 OSLOGate-/veg-adresse59.9151 10.72192Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0256Oslo0256 OSLOGate-/veg-adresse59.9172 10.72012Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0257Oslo0257 OSLOGate-/veg-adresse59.9169 10.71672Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0258Oslo0258 OSLOGate-/veg-adresse59.92 10.72262Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0259Oslo0259 OSLOGate-/veg-adresse59.921 10.71712Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0260Oslo0260 OSLOGate-/veg-adresse59.9225 10.71192Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0262Oslo0262 OSLOGate-/veg-adresse59.9168 10.71182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0263Oslo0263 OSLOGate-/veg-adresse59.9186 10.71182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0264Oslo0264 OSLOGate-/veg-adresse59.9166 10.70612Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0265Oslo0265 OSLOGate-/veg-adresse59.9183 10.70482Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0266Oslo0266 OSLOGate-/veg-adresse59.9206 10.70672Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0267Oslo0267 OSLOGate-/veg-adresse59.9205 10.70262Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0268Oslo0268 OSLOGate-/veg-adresse59.9208 10.69672Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0270Oslo0270 OSLOGate-/veg-adresse59.9117 10.71632Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0271Oslo0271 OSLOGate-/veg-adresse59.9132 10.70782Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0272Oslo0272 OSLOGate-/veg-adresse59.9136 10.70952Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0273Oslo0273 OSLOGate-/veg-adresse59.9181 10.69532Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0274Oslo0274 OSLOGate-/veg-adresse59.9248 10.6922Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0275Oslo0275 OSLOGate-/veg-adresse59.926 10.67422Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0276Oslo0276 OSLOGate-/veg-adresse59.925 10.68352Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0277Oslo0277 OSLOGate-/veg-adresse59.9212 10.67792Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0278Oslo0278 OSLOGate-/veg-adresse59.9198 10.68382Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0279Oslo0279 OSLOGate-/veg-adresse59.9209 10.68072Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0280Oslo0280 OSLOGate-/veg-adresse59.9255 10.66032Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0281Oslo0281 OSLOGate-/veg-adresse59.9208 10.66222Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0282Oslo0282 OSLOGate-/veg-adresse59.9206 10.652Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0283Oslo0283 OSLOGate-/veg-adresse59.9179 10.64242Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0284Oslo0284 OSLOGate-/veg-adresse59.9238 10.63552Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0286Oslo0286 OSLOGate-/veg-adresse59.9007 10.68572Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0287Oslo0287 OSLOGate-/veg-adresse59.9049 10.67912Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0301Oslo0301 OSLOPostboksar59.9295 10.71742Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0302Oslo0302 OSLOPostboksar59.9295 10.71742Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0303Oslo0303 OSLOPostboksar59.9295 10.71742Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0304Oslo0304 OSLOPostboksar59.9295 10.71742Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0305Oslo0305 OSLOPostboksar59.9295 10.71742Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0306Oslo0306 OSLOPostboksar59.9295 10.71742Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0307Oslo0307 OSLOPostboksar59.9295 10.71742Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0308Oslo0308 OSLOPostboksar59.92739 10.727411Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0309Oslo0309 OSLOPostboksar59.94930 10.676581Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0310Oslo (Ikkje i bruk)0310 OSLO (Ikkje i bruk)Fleire bruksområde59.9302 10.65972Koordinatane er retta av Erik Bolstad24.09.2012301Oslo kommune
0311Oslo0311 OSLOPostboksar59.92854 10.647181Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0312OSLO (ikkje i bruk)0312 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0313Oslo0313 OSLOPostboksar59.9403 10.7211Koordinatane gjeld postkontoret15.10.2017301Oslo kommune
0314Oslo0314 OSLOPostboksar59.94028 10.72101Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0315Oslo0315 OSLOPostboksar59.9406 10.72312Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0316Oslo0316 OSLOPostboksar59.9406 10.72312Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0317Oslo0317 OSLOPostboksar59.9406 10.72312Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0318Oslo0318 OSLOPostboksar59.9406 10.72312Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0319Oslo0319 OSLOPostboksar59.94306 10.703431Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0320Oslo (ikkje i bruk)0320 OSLO (ikkje i bruk)Gate-/veg-adresse59.9494 10.71933Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar03.10.2018301Oslo kommune
0323Oslo0323 OSLOPostboksar59.92207 10.727381Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0330Oslo0330 OSLOPostboksar59.92942 10.717511Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0340Oslo0340 OSLOGateadresser og postboksar59.9347 10.71972Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0341Oslo (ikkje i bruk)0341 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9355 10.72052Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0342Oslo (ikkje i bruk)0342 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9355 10.72052Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0349Oslo0349 OSLOGate-/veg-adresse59.9423 10.71672Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0350Oslo0350 OSLOGate-/veg-adresse59.9219 10.73052Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0351Oslo0351 OSLOGate-/veg-adresse59.9227 10.72592Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0352Oslo0352 OSLOGate-/veg-adresse59.9224 10.72812Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0353Oslo0353 OSLOGate-/veg-adresse59.9244 10.71742Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0354Oslo0354 OSLOGate-/veg-adresse59.926 10.72892Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0355Oslo0355 OSLOGate-/veg-adresse59.9245 10.72272Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0356Oslo0356 OSLOGate-/veg-adresse59.9271 10.72522Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0357Oslo0357 OSLOGate-/veg-adresse59.9266 10.72232Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0358Oslo0358 OSLOGate-/veg-adresse59.9312 10.73112Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0359Oslo0359 OSLOGate-/veg-adresse59.9337 10.73162Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0360Oslo0360 OSLOGate-/veg-adresse59.9318 10.72692Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0361Oslo0361 OSLOGate-/veg-adresse59.9341 10.72622Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0362Oslo0362 OSLOGate-/veg-adresse59.9305 10.72212Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0363Oslo0363 OSLOGate-/veg-adresse59.9314 10.7182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0364Oslo0364 OSLOGate-/veg-adresse59.9303 10.72062Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0365Oslo0365 OSLOGate-/veg-adresse59.9284 10.72212Koordinatane er retta av Erik Bolstad17.09.2013301Oslo kommune
0366Oslo0366 OSLOGate-/veg-adresse59.9284 10.71832Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0367Oslo0367 OSLOGate-/veg-adresse59.9265 10.7162Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0368Oslo0368 OSLOGate-/veg-adresse59.9275 10.71282Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0369Oslo0369 OSLOGate-/veg-adresse59.9321 10.70682Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0370Oslo0370 OSLOGate-/veg-adresse59.9372 10.70172Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0371Oslo0371 OSLOGate-/veg-adresse59.9374 10.71522Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0372Oslo0372 OSLOGate-/veg-adresse59.9541 10.72042Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0373Oslo0373 OSLOGate-/veg-adresse59.9421 10.70922Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0374Oslo0374 OSLOGate-/veg-adresse59.9425 10.69782Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0375Oslo0375 OSLOGate-/veg-adresse59.9335 10.68892Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0376Oslo0376 OSLOGate-/veg-adresse59.9426 10.68122Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0377Oslo0377 OSLOGate-/veg-adresse59.9346 10.67872Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0378Oslo0378 OSLOGate-/veg-adresse59.9396 10.66632Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0379Oslo0379 OSLOGate-/veg-adresse59.932 10.66842Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0380Oslo0380 OSLOGate-/veg-adresse59.9321 10.65522Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0381Oslo0381 OSLOGate-/veg-adresse59.9285 10.64872Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0382Oslo0382 OSLOGate-/veg-adresse59.9307 10.64362Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0383Oslo0383 OSLOGate-/veg-adresse59.9321 10.63622Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0401Oslo0401 OSLOPostboksar59.9506 10.77242Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0402Oslo0402 OSLOPostboksar59.9506 10.77242Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0403Oslo0403 OSLOPostboksar59.9506 10.77242Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0404Oslo0404 OSLOPostboksar59.9506 10.77242Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0405Oslo0405 OSLOPostboksar59.9506 10.77242Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0406Oslo0406 OSLOPostboksar59.94076 10.759451Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0407Oslo (ikkje i bruk)0407 OSLO (Ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.938 10.73642Koordinatane er retta av Erik Bolstad24.09.2012301Oslo kommune
0408Oslo (ikkje i bruk)0408 OSLO (ikkje i bruk)Postboksar59.9486 10.73291Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018301Oslo kommune
0409Oslo0409 OSLOPostboksar59.94560 10.777181Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0410Oslo0410 OSLOPostboksar59.94918 10.766511Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0411Oslo0411 OSLOPostboksar59.96598 10.776951Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0412Oslo0412 OSLOPostboksar59.934 10.76141Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0413Oslo0413 OSLOPostboksar59.94727 10.769231Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0415Oslo0415 OSLOPostboksar59.93558 10.752391Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0421Oslo0421 OSLOPostboksar59.94740 10.76911Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0422Oslo0422 OSLOPostboksar59.9506 10.77242Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0423Oslo0423 OSLOPostboksar59.9506 10.77242Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0424Oslo0424 OSLOPostboksar59.9505 10.77241Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018301Oslo kommune
0425OSLO (ikkje i bruk)0425 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0426Oslo (ikkje i bruk)0426 OSLO (ikkje i bruk)Postboksar59.9506 10.77242Koordinatane er retta av Erik Bolstad18.09.2013301Oslo kommune
0440Oslo0440 OSLOPostboksar59.9470 10.76895Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar25.06.2015301Oslo kommune
0441Oslo0441 OSLOPostboksar59.9470 10.76895Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar03.10.2018301Oslo kommune
0442Oslo0442 OSLOPostboksar59.9470 10.76895Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar03.10.2018301Oslo kommune
0444OSLO (ikkje i bruk)0444 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0445Oslo0445 OSLOGate-/veg-adresse59.943 10.76152Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0450Oslo0450 OSLOGate-/veg-adresse59.9359 10.7342Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0451Oslo0451 OSLOGate-/veg-adresse59.9348 10.73372Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0452Oslo0452 OSLOGate-/veg-adresse59.93 10.73462Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0454Oslo0454 OSLOGate-/veg-adresse59.9305 10.73892Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0455Oslo0455 OSLOGate-/veg-adresse59.9334 10.74182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0456Oslo0456 OSLOGate-/veg-adresse59.9318 10.74622Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0457Oslo0457 OSLOGate-/veg-adresse59.9299 10.74962Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0458Oslo0458 OSLOGate-/veg-adresse59.9307 10.75382Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0459Oslo0459 OSLOGate-/veg-adresse59.9303 10.75532Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0460Oslo0460 OSLOGate-/veg-adresse59.9331 10.75162Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0461Oslo0461 OSLOGate-/veg-adresse59.9356 10.75442Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0462Oslo0462 OSLOGate-/veg-adresse59.9374 10.75082Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0463Oslo0463 OSLOGate-/veg-adresse59.9377 10.75522Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0464Oslo0464 OSLOGate-/veg-adresse59.9394 10.75372Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0465Oslo0465 OSLOGate-/veg-adresse59.9381 10.75852Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0467Oslo0467 OSLOGate-/veg-adresse59.9448 10.7612Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0468Oslo0468 OSLOGate-/veg-adresse59.9427 10.75992Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0469Oslo0469 OSLOGate-/veg-adresse59.9408 10.76222Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0470Oslo0470 OSLOGate-/veg-adresse59.9397 10.76272Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0472Oslo0472 OSLOGate-/veg-adresse59.9381 10.76462Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0473Oslo0473 OSLOGate-/veg-adresse59.9333 10.76062Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0474Oslo0474 OSLOGate-/veg-adresse59.9323 10.76412Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0475Oslo0475 OSLOGate-/veg-adresse59.933 10.77152Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0476Oslo0476 OSLOGate-/veg-adresse59.9349 10.76342Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0477Oslo0477 OSLOGate-/veg-adresse59.9373 10.76582Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0478Oslo0478 OSLOGate-/veg-adresse59.9352 10.76782Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0479Oslo0479 OSLOGate-/veg-adresse59.9368 10.77552Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0480Oslo0480 OSLOGate-/veg-adresse59.9376 10.77082Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0481Oslo0481 OSLOGate-/veg-adresse59.9398 10.77632Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0482Oslo0482 OSLOGate-/veg-adresse59.9418 10.7742Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0483Oslo0483 OSLOGate-/veg-adresse59.9441 10.77352Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0484Oslo0484 OSLOGate-/veg-adresse59.9479 10.76722Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0485Oslo0485 OSLOGate-/veg-adresse59.9489 10.77382Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0486Oslo0486 OSLOGate-/veg-adresse59.9539 10.77062Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0487Oslo0487 OSLOGate-/veg-adresse59.9485 10.78142Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0488Oslo0488 OSLOGate-/veg-adresse59.9478 10.78932Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0489Oslo0489 OSLOGate-/veg-adresse59.9538 10.7862Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0490Oslo0490 OSLOGate-/veg-adresse59.9527 10.79672Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0491Oslo0491 OSLOGate-/veg-adresse59.9594 10.7872Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0492Oslo0492 OSLOGate-/veg-adresse59.9576 10.78312Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0493Oslo0493 OSLOGate-/veg-adresse59.9612 10.7792Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0494Oslo0494 OSLOGate-/veg-adresse59.9641 10.78972Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0495Oslo0495 OSLOGate-/veg-adresse59.9647 10.79472Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0496Oslo0496 OSLOGate-/veg-adresse59.9786 10.81282Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0501Oslo0501 OSLOPostboksar59.92567 10.774531Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0502Oslo0502 OSLOPostboksar59.929 10.77252Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0503Oslo0503 OSLOPostboksar59.929 10.77252Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0504Oslo0504 OSLOPostboksar59.929 10.77252Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0505Oslo0505 OSLOPostboksar59.92173 10.757191Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0506Oslo0506 OSLOPostboksar59.91876 10.761561Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0507Oslo0507 OSLOPostboksar59.93069 10.793705Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar25.06.2015301Oslo kommune
0508Oslo0508 OSLOPostboksar59.92868 10.805371Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0509Oslo0509 OSLOPostboksar59.9287 10.80541Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0510Oslo0510 OSLOPostboksar59.9287 10.80541Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0511Oslo0511 OSLOPostboksar59.9287 10.80541Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0512Oslo0512 OSLOPostboksar59.9287 10.80541Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0513Oslo0513 OSLOPostboksar59.9287 10.80541Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0514Oslo (Ikkje i bruk)0514 OSLO (Ikkje i bruk)Fleire bruksområde59.9393 10.7962Koordinatane er retta av Erik Bolstad24.09.2012301Oslo kommune
0515Oslo0515 OSLOPostboksar59.94262 10.812041Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0516Oslo0516 OSLOPostboksar59.93647 10.826961Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0517Oslo0517 OSLOPostboksar59.94323 10.835461Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0518Oslo0518 OSLOPostboksar59.94398 10.847821Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0520Oslo0520 OSLOPostboksar59.9287 10.80541Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0530OSLO (ikkje i bruk)0530 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0531OSLO (ikkje i bruk)0531 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0532OSLO (ikkje i bruk)0532 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0540Oslo0540 OSLOServicepostnummer59.9351 10.83612Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0550Oslo0550 OSLOGate-/veg-adresse59.9193 10.7582Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0551Oslo0551 OSLOGate-/veg-adresse59.9219 10.75662Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0552Oslo0552 OSLOGate-/veg-adresse59.9226 10.75982Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0553Oslo0553 OSLOGate-/veg-adresse59.9248 10.76192Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0554Oslo0554 OSLOGate-/veg-adresse59.9245 10.75712Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0555Oslo0555 OSLOGate-/veg-adresse59.9274 10.75952Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0556Oslo0556 OSLOGate-/veg-adresse59.9279 10.76152Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0557Oslo0557 OSLOGate-/veg-adresse59.9287 10.76352Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0558Oslo0558 OSLOGate-/veg-adresse59.9215 10.76442Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0559Oslo0559 OSLOGate-/veg-adresse59.9204 10.7652Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0560Oslo0560 OSLOGate-/veg-adresse59.9199 10.76562Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0561Oslo0561 OSLOGate-/veg-adresse59.9169 10.76462Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0562Oslo0562 OSLOGate-/veg-adresse59.9197 10.76712Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0563Oslo0563 OSLOGate-/veg-adresse59.9218 10.77572Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0564Oslo0564 OSLOGate-/veg-adresse59.9231 10.77442Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0565Oslo0565 OSLOGate-/veg-adresse59.9244 10.77272Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0566Oslo0566 OSLOGate-/veg-adresse59.9254 10.76952Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0567Oslo0567 OSLOGate-/veg-adresse59.9278 10.772Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0568Oslo0568 OSLOGate-/veg-adresse59.9282 10.77092Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0569Oslo0569 OSLOGate-/veg-adresse59.9298 10.77592Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0570Oslo0570 OSLOGate-/veg-adresse59.9317 10.77872Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0571Oslo0571 OSLOGate-/veg-adresse59.9264 10.78012Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0572Oslo0572 OSLOGate-/veg-adresse59.9301 10.78322Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0573Oslo0573 OSLOGate-/veg-adresse59.9311 10.78142Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0574Oslo0574 OSLOGate-/veg-adresse59.9334 10.78082Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0575Oslo0575 OSLOGate-/veg-adresse59.9255 10.78642Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0576Oslo0576 OSLOGate-/veg-adresse59.9202 10.78632Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0577Oslo0577 OSLOGate-/veg-adresse59.9152 10.77222Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0578Oslo0578 OSLOGate-/veg-adresse59.9151 10.76942Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0579Oslo0579 OSLOGate-/veg-adresse59.9268 10.79572Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0580Oslo0580 OSLOGate-/veg-adresse59.9326 10.81052Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0581Oslo0581 OSLOGate-/veg-adresse59.9263 10.81892Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0582Oslo0582 OSLOGate-/veg-adresse59.9301 10.83132Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0583Oslo0583 OSLOGate-/veg-adresse59.9345 10.82052Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0584Oslo0584 OSLOGate-/veg-adresse59.939 10.8182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0585Oslo0585 OSLOGate-/veg-adresse59.9322 10.79162Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0586Oslo0586 OSLOGate-/veg-adresse59.9374 10.79892Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0587Oslo0587 OSLOGate-/veg-adresse59.9437 10.79422Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0588Oslo0588 OSLOGate-/veg-adresse59.9462 10.8022Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0589Oslo0589 OSLOGate-/veg-adresse59.9413 10.81132Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0590Oslo0590 OSLOGate-/veg-adresse59.9492 10.81522Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0591Oslo0591 OSLOGate-/veg-adresse59.9476 10.82362Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0592Oslo0592 OSLOGate-/veg-adresse59.9486 10.82722Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0593Oslo0593 OSLOGate-/veg-adresse59.9454 10.83642Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0594Oslo0594 OSLOGate-/veg-adresse59.942 10.83572Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0595Oslo0595 OSLOGate-/veg-adresse59.9457 10.85132Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0596Oslo0596 OSLOGate-/veg-adresse59.9432 10.84642Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0597Oslo0597 OSLOGate-/veg-adresse59.9472 10.8492Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0598Oslo0598 OSLOGate-/veg-adresse59.9394 10.8272Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0601Oslo0601 OSLOPostboksar59.9096 10.7982Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0602Oslo0602 OSLOPostboksar59.9096 10.7982Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0603Oslo0603 OSLOPostboksar59.9096 10.7982Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0604Oslo0604 OSLOPostboksar59.9096 10.7982Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0605Oslo0605 OSLOPostboksar59.9096 10.7982Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0606Oslo0606 OSLOPostboksar59.91384 10.797221Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0607Oslo0607 OSLOPostboksar59.9096 10.7982Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0608Oslo0608 OSLOPostboksar59.91403 10.774631Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0609Oslo0609 OSLOPostboksar59.9096 10.7982Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0610Oslo (ikkje i bruk)0610 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9165 10.80472Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018301Oslo kommune
0611Oslo0611 OSLOPostboksar59.90342 10.821181Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0612Oslo0612 OSLOPostboksar59.89728 10.812861Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0613Oslo0613 OSLOPostboksar59.9286 10.83762Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009301Oslo kommune
0614Oslo0614 OSLOPostboksar59.92832 10.852541Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0615Oslo0615 OSLOPostboksar59.89375 10.805925Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar25.06.2015301Oslo kommune
0616Oslo0616 OSLOPostboksar59.92267 10.856381Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0617Oslo0617 OSLOPostboksar59.91383 10.841891Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0618Oslo0618 OSLOPostboksar59.91639 10.84851Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0619Oslo0619 OSLOPostboksar59.89420 10.840631Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0620Oslo0620 OSLOPostboksar59.88282 10.844791Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0621Oslo0621 OSLOPostboksar59.87568 10.843231Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0622Oslo0622 OSLOPostboksar59.87962 10.852431Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0623Oslo0623 OSLOPostboksar59.92605 10.845731Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0624Oslo0624 OSLOPostboksar59.86820 10.838231Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0626Oslo0626 OSLOPostboksar59.90732 10.780821Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0630Oslo (ikkje i bruk)0630 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9145 10.77512Koordinatane er retta av Erik Bolstad07.09.2012301Oslo kommune
0640Oslo (ikkje i bruk)0640 OSLO (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.9153 10.77762Koordinatane er retta av Erik Bolstad07.09.2012301Oslo kommune
0645OSLO (ikkje i bruk)0645 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0650Oslo0650 OSLOGate-/veg-adresse59.9115 10.77332Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0651Oslo0651 OSLOGate-/veg-adresse59.9131 10.77022Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0652Oslo0652 OSLOGate-/veg-adresse59.912 10.77552Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0653Oslo0653 OSLOGate-/veg-adresse59.9126 10.77692Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0654Oslo0654 OSLOGate-/veg-adresse59.9127 10.77992Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0655Oslo0655 OSLOGate-/veg-adresse59.9131 10.78282Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0656Oslo0656 OSLOGate-/veg-adresse59.9075 10.77392Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0657Oslo0657 OSLOGate-/veg-adresse59.9072 10.7852Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0658Oslo0658 OSLOGate-/veg-adresse59.9086 10.79012Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0659Oslo0659 OSLOGate-/veg-adresse59.9073 10.80162Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0660Oslo0660 OSLOGate-/veg-adresse59.9102 10.7992Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0661Oslo0661 OSLOGate-/veg-adresse59.9147 10.79382Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0662Oslo0662 OSLOGate-/veg-adresse59.9206 10.79672Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0663Oslo0663 OSLOGate-/veg-adresse59.9168 10.80092Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0664Oslo0664 OSLOGate-/veg-adresse59.9174 10.81922Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0665Oslo0665 OSLOGate-/veg-adresse59.9201 10.81442Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0666Oslo0666 OSLOGate-/veg-adresse59.9162 10.82332Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0667Oslo0667 OSLOGate-/veg-adresse59.9069 10.82062Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0668Oslo0668 OSLOGate-/veg-adresse59.9271 10.84582Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0669Oslo0669 OSLOGate-/veg-adresse59.9157 10.83682Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0670Oslo0670 OSLOGate-/veg-adresse59.919 10.84292Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0671Oslo0671 OSLOGate-/veg-adresse59.9113 10.84532Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0672Oslo0672 OSLOGate-/veg-adresse59.9119 10.85612Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0673Oslo0673 OSLOGate-/veg-adresse59.9218 10.85722Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0674Oslo0674 OSLOGate-/veg-adresse59.9174 10.85782Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0675Oslo0675 OSLOGate-/veg-adresse59.9255 10.86562Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0676Oslo0676 OSLOGate-/veg-adresse59.9236 10.87132Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0677Oslo0677 OSLOGate-/veg-adresse59.9005 10.79712Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0678Oslo0678 OSLOGate-/veg-adresse59.9022 10.81022Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0679Oslo0679 OSLOGate-/veg-adresse59.8963 10.81452Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0680Oslo0680 OSLOGate-/veg-adresse59.8897 10.81122Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0681Oslo0681 OSLOGate-/veg-adresse59.8944 10.81852Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0682Oslo0682 OSLOGate-/veg-adresse59.9033 10.83342Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0683Oslo0683 OSLOGate-/veg-adresse59.9019 10.84142Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0684Oslo0684 OSLOGate-/veg-adresse59.9021 10.84972Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0685Oslo0685 OSLOGate-/veg-adresse59.8964 10.8472Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0686Oslo0686 OSLOGate-/veg-adresse59.8935 10.83842Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0687Oslo0687 OSLOGate-/veg-adresse59.8934 10.85042Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0688Oslo0688 OSLOGate-/veg-adresse59.8871 10.85512Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0689Oslo0689 OSLOGate-/veg-adresse59.8796 10.85242Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0690Oslo0690 OSLOGate-/veg-adresse59.8865 10.84252Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0691Oslo0691 OSLOGate-/veg-adresse59.8801 10.84512Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0692Oslo0692 OSLOGate-/veg-adresse59.8769 10.83932Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0693Oslo0693 OSLOGate-/veg-adresse59.8739 10.8472Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0694Oslo0694 OSLOGate-/veg-adresse59.8676 10.83962Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0701Oslo0701 OSLOPostboksar59.94832 10.64391Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0702Oslo0702 OSLOPostboksar59.9462 10.64281Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0703OSLO (ikkje i bruk)0703 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
0705Oslo0705 OSLOPostboksar59.94692 10.654861Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0710Oslo0710 OSLOPostboksar59.95055 10.693431Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0712Oslo0712 OSLOPostboksar59.95725 10.67301Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0750Oslo0750 OSLOGate-/veg-adresse59.9387 10.63772Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0751Oslo0751 OSLOGate-/veg-adresse59.9427 10.6412Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0752Oslo0752 OSLOGate-/veg-adresse59.9418 10.64472Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0753Oslo0753 OSLOGate-/veg-adresse59.9416 10.64872Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0754Oslo0754 OSLOGate-/veg-adresse59.9531 10.64442Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0755Oslo0755 OSLOGate-/veg-adresse59.9548 10.64012Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0756Oslo0756 OSLOGate-/veg-adresse59.9531 10.63652Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0757Oslo0757 OSLOGate-/veg-adresse59.9577 10.63542Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0758Oslo0758 OSLOGate-/veg-adresse60.0112 10.61482Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.10.2018301Oslo kommune
0759Oslo (ikkje i bruk)0759 OSLO (ikkje i bruk)Gate-/veg-adresse60.0171 10.60355Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar07.09.2012301Oslo kommune
0760Oslo0760 OSLOGate-/veg-adresse59.9461 10.63862Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0763Oslo0763 OSLOGate-/veg-adresse59.976 10.64592Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0764Oslo0764 OSLOGate-/veg-adresse59.9698 10.64722Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0765Oslo0765 OSLOGate-/veg-adresse59.9669 10.64362Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0766Oslo0766 OSLOGate-/veg-adresse59.9615 10.65092Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0767Oslo0767 OSLOGate-/veg-adresse59.9531 10.65182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0768Oslo0768 OSLOGate-/veg-adresse59.9488 10.65292Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0770Oslo0770 OSLOGate-/veg-adresse59.95 10.65922Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0771Oslo0771 OSLOGate-/veg-adresse59.9509 10.66492Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0772Oslo0772 OSLOGate-/veg-adresse59.9509 10.67062Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0773Oslo0773 OSLOGate-/veg-adresse59.9531 10.67862Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0774Oslo0774 OSLOGate-/veg-adresse59.9493 10.6842Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0775Oslo0775 OSLOGate-/veg-adresse59.9481 10.69092Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0776Oslo0776 OSLOGate-/veg-adresse59.9531 10.69062Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0777Oslo0777 OSLOGate-/veg-adresse59.9523 10.70112Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0778Oslo0778 OSLOGate-/veg-adresse59.9538 10.70852Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0779Oslo0779 OSLOGate-/veg-adresse59.9592 10.70242Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0781Oslo0781 OSLOGate-/veg-adresse59.9595 10.69292Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0782Oslo0782 OSLOGate-/veg-adresse59.9603 10.68252Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0783Oslo0783 OSLOGate-/veg-adresse59.9565 10.67542Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0784Oslo0784 OSLOGate-/veg-adresse59.9562 10.6692Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0785Oslo0785 OSLOGate-/veg-adresse59.956 10.65892Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0786Oslo0786 OSLOGate-/veg-adresse59.9611 10.65722Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0787Oslo0787 OSLOGate-/veg-adresse59.9609 10.67392Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0788Oslo0788 OSLOGate-/veg-adresse59.973 10.6512Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0789Oslo0789 OSLOGate-/veg-adresse59.9692 10.65692Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0790Oslo0790 OSLOGate-/veg-adresse59.9774 10.6612Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0791Oslo0791 OSLOGate-/veg-adresse59.9738 10.6692Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0801Oslo0801 OSLOPostboksar59.95251 10.751331Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0805Oslo0805 OSLOPostboksar59.94863 10.732941Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0806Oslo0806 OSLOPostboksar59.9486 10.73291Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0807Oslo0807 OSLOPostboksar59.96473 10.732991Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0840Oslo0840 OSLOPostboksar59.9486 10.73492Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018301Oslo kommune
0850Oslo0850 OSLOGate-/veg-adresse59.9386 10.73352Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0851Oslo0851 OSLOGate-/veg-adresse59.9424 10.72752Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0852Oslo0852 OSLOGate-/veg-adresse59.9416 10.73442Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0853Oslo0853 OSLOGate-/veg-adresse59.9424 10.74522Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0854Oslo0854 OSLOGate-/veg-adresse59.946 10.73822Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0855Oslo0855 OSLOGate-/veg-adresse59.9529 10.73342Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0856Oslo0856 OSLOGate-/veg-adresse59.9472 10.72832Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0857Oslo0857 OSLOGate-/veg-adresse59.9563 10.73152Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0858Oslo0858 OSLOGate-/veg-adresse59.9529 10.72932Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0860Oslo0860 OSLOGate-/veg-adresse59.9601 10.7342Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0861Oslo0861 OSLOGate-/veg-adresse59.965 10.74722Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0862Oslo0862 OSLOGate-/veg-adresse59.9644 10.73772Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0863Oslo0863 OSLOGate-/veg-adresse59.9667 10.72982Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0864Oslo0864 OSLOGate-/veg-adresse59.964 10.73052Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0870Oslo0870 OSLOGate-/veg-adresse59.9485 10.74612Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0871Oslo0871 OSLOGate-/veg-adresse59.9476 10.75472Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0872Oslo0872 OSLOGate-/veg-adresse59.9491 10.76092Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0873Oslo0873 OSLOGate-/veg-adresse59.9538 10.75582Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0874Oslo0874 OSLOGate-/veg-adresse59.9602 10.75042Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0875Oslo0875 OSLOGate-/veg-adresse59.9567 10.73442Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0876Oslo0876 OSLOGate-/veg-adresse59.9528 10.74492Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0877Oslo0877 OSLOGate-/veg-adresse59.9459 10.74452Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0880Oslo0880 OSLOGate-/veg-adresse59.9599 10.76012Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0881Oslo0881 OSLOGate-/veg-adresse59.9631 10.76242Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0882Oslo0882 OSLOGate-/veg-adresse59.9637 10.7672Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0883Oslo0883 OSLOGate-/veg-adresse59.9616 10.76912Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0884Oslo0884 OSLOGate-/veg-adresse59.9677 10.7732Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0890Oslo0890 OSLOGate-/veg-adresse60.0117 10.76992Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0891Oslo0891 OSLOGate-/veg-adresse60.0387 10.79972Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0901Oslo0901 OSLOPostboksar59.95368 10.868051Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0902Oslo0902 OSLOPostboksar59.9537 10.86811Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0903Oslo0903 OSLOPostboksar59.9537 10.86811Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
0904Oslo0904 OSLOPostboksar59.95868 10.870191Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0905Oslo0905 OSLOPostboksar59.96062 10.88141Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0907Oslo0907 OSLOPostboksar59.96316 10.892851Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0908Oslo0908 OSLOPostboksar59.96921 10.902631Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0913Oslo0913 OSLOPostboksar59.96088 10.92601Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0914Oslo0914 OSLOPostboksar59.96088 10.92606Usikker plassering04.10.2014301Oslo kommune
0915Oslo0915 OSLOPostboksar59.95225 10.910781Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
0950Oslo0950 OSLOGate-/veg-adresse59.948 10.86312Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0951Oslo0951 OSLOGate-/veg-adresse59.9483 10.86742Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0952Oslo0952 OSLOGate-/veg-adresse59.9518 10.87732Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0953Oslo0953 OSLOGate-/veg-adresse59.9544 10.87212Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0954Oslo0954 OSLOGate-/veg-adresse59.9509 10.8512Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0955Oslo0955 OSLOGate-/veg-adresse59.9526 10.86182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0956Oslo0956 OSLOGate-/veg-adresse59.9551 10.85772Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0957Oslo0957 OSLOGate-/veg-adresse59.9634 10.86552Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0958Oslo0958 OSLOGate-/veg-adresse59.9665 10.87122Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0959Oslo0959 OSLOGate-/veg-adresse59.9615 10.87122Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0960Oslo0960 OSLOGate-/veg-adresse59.9674 10.87582Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0962Oslo0962 OSLOGate-/veg-adresse59.9585 10.88672Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0963Oslo0963 OSLOGate-/veg-adresse59.9644 10.88182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0964Oslo0964 OSLOGate-/veg-adresse59.9731 10.92012Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0968Oslo0968 OSLOGate-/veg-adresse59.9744 10.92772Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0969Oslo0969 OSLOGate-/veg-adresse59.9689 10.92772Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0970Oslo0970 OSLOGate-/veg-adresse59.9638 10.89612Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0971Oslo0971 OSLOGate-/veg-adresse59.9654 10.89192Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0972Oslo0972 OSLOGate-/veg-adresse59.9702 10.89762Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0973Oslo0973 OSLOGate-/veg-adresse59.9686 10.90232Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0975Oslo0975 OSLOGate-/veg-adresse59.9475 10.87642Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0976Oslo0976 OSLOGate-/veg-adresse59.9554 10.88792Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0977Oslo0977 OSLOGate-/veg-adresse59.9522 10.91462Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0978Oslo0978 OSLOGate-/veg-adresse59.9548 10.91112Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0979Oslo0979 OSLOGate-/veg-adresse59.9507 10.92312Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0980Oslo0980 OSLOGate-/veg-adresse59.9493 10.93352Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0981Oslo0981 OSLOGate-/veg-adresse59.9527 10.93392Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0982Oslo0982 OSLOGate-/veg-adresse59.9546 10.93352Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0983Oslo0983 OSLOGate-/veg-adresse59.959 10.93552Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0984Oslo0984 OSLOGate-/veg-adresse59.9589 10.91752Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0985Oslo0985 OSLOGate-/veg-adresse59.9619 10.92632Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0986Oslo0986 OSLOGate-/veg-adresse59.9656 10.92382Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0987Oslo0987 OSLOGate-/veg-adresse59.9655 10.92122Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
0988Oslo0988 OSLOGate-/veg-adresse59.9647 10.90992Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1001Oslo1001 OSLOPostboksar59.94215 10.897751Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
1003Oslo1003 OSLOPostboksar59.92885 10.879611Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
1005Oslo1005 OSLOPostboksar59.94692 10.924361Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
1006Oslo1006 OSLOPostboksar59.93609 10.916841Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
1007Oslo1007 OSLOPostboksar59.93264 10.881381Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
1008Oslo1008 OSLOPostboksar59.9366 10.87412Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.09.2012301Oslo kommune
1009Oslo1009 OSLOPostboksar59.9366 10.87412Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.09.2012301Oslo kommune
1011Oslo1011 OSLOPostboksar59.9366 10.87412Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.09.2012301Oslo kommune
1051Oslo1051 OSLOGate-/veg-adresse59.9425 10.89962Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1052Oslo1052 OSLOGate-/veg-adresse59.9422 10.89242Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1053Oslo1053 OSLOGate-/veg-adresse59.9448 10.89082Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1054Oslo1054 OSLOGate-/veg-adresse59.9483 10.89792Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1055Oslo1055 OSLOGate-/veg-adresse59.9454 10.90522Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1056Oslo1056 OSLOGate-/veg-adresse59.936 10.89532Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1061Oslo1061 OSLOGate-/veg-adresse59.9335 10.91172Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1062Oslo1062 OSLOGate-/veg-adresse59.9368 10.91272Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1063Oslo1063 OSLOGate-/veg-adresse59.9382 10.91182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1064Oslo1064 OSLOGate-/veg-adresse59.9354 10.92222Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1065Oslo1065 OSLOGate-/veg-adresse59.9381 10.92352Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1067Oslo1067 OSLOGate-/veg-adresse59.934 10.88822Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1068Oslo1068 OSLOGate-/veg-adresse59.9285 10.88132Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1069Oslo1069 OSLOGate-/veg-adresse59.9313 10.87722Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1071Oslo1071 OSLOGate-/veg-adresse59.9291 10.87222Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1081Oslo1081 OSLOGate-/veg-adresse59.9355 10.8732Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1083Oslo1083 OSLOGate-/veg-adresse59.9507 10.89072Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1084Oslo1084 OSLOGate-/veg-adresse59.9487 10.90842Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1086Oslo1086 OSLOGate-/veg-adresse59.9429 10.9222Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1087Oslo1087 OSLOGate-/veg-adresse59.9464 10.92052Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1088Oslo1088 OSLOGate-/veg-adresse59.9435 10.93382Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1089Oslo1089 OSLOGate-/veg-adresse59.9433 10.94142Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1101Oslo1101 OSLOPostboksar59.87320 10.810691Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
1102Oslo1102 OSLOPostboksar59.8761 10.81845Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar11.10.2018301Oslo kommune
1107OSLO (ikkje i bruk)1107 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
1108Oslo1108 OSLOPostboksar59.8676 10.79261Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2018301Oslo kommune
1109Oslo1109 OSLOPostboksar59.88111 10.786721Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
1112Oslo1112 OSLOPostboksar59.86062 10.801561Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
1150Oslo1150 OSLOGate-/veg-adresse59.8678 10.81322Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1151Oslo1151 OSLOGate-/veg-adresse59.87 10.81012Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1152Oslo1152 OSLOGate-/veg-adresse59.8725 10.8072Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1153Oslo1153 OSLOGate-/veg-adresse59.8779 10.81182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1154Oslo1154 OSLOGate-/veg-adresse59.8749 10.81872Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1155Oslo1155 OSLOGate-/veg-adresse59.87 10.81992Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1156Oslo1156 OSLOGate-/veg-adresse59.8679 10.82532Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1157Oslo1157 OSLOGate-/veg-adresse59.867 10.81822Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1158Oslo1158 OSLOGate-/veg-adresse59.8651 10.82162Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1160Oslo1160 OSLOGate-/veg-adresse59.8726 10.79832Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1161Oslo1161 OSLOGate-/veg-adresse59.8699 10.79622Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1162Oslo1162 OSLOGate-/veg-adresse59.8658 10.79272Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1163Oslo1163 OSLOGate-/veg-adresse59.865 10.80262Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1164Oslo1164 OSLOGate-/veg-adresse59.8589 10.8172Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1165Oslo1165 OSLOGate-/veg-adresse59.8557 10.80852Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1166Oslo1166 OSLOGate-/veg-adresse59.8556 10.79712Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1167Oslo1167 OSLOGate-/veg-adresse59.8536 10.78862Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1168Oslo1168 OSLOGate-/veg-adresse59.8458 10.78252Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1169Oslo1169 OSLOGate-/veg-adresse59.849 10.78772Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1170Oslo1170 OSLOGate-/veg-adresse59.8661 10.78652Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1172Oslo1172 OSLOGate-/veg-adresse59.8843 10.76972Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1176Oslo1176 OSLOGate-/veg-adresse59.8764 10.7962Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1177Oslo1177 OSLOGate-/veg-adresse59.8789 10.7822Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1178Oslo1178 OSLOGate-/veg-adresse59.8833 10.78872Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1179Oslo1179 OSLOGate-/veg-adresse59.8881 10.77422Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1181Oslo1181 OSLOGate-/veg-adresse59.8974 10.78232Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1182Oslo1182 OSLOGate-/veg-adresse59.8945 10.79452Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1184Oslo1184 OSLOGate-/veg-adresse59.8854 10.79762Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1185Oslo1185 OSLOGate-/veg-adresse59.8832 10.80572Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1187Oslo1187 OSLOGate-/veg-adresse59.8811 10.82442Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1188Oslo1188 OSLOGate-/veg-adresse59.8689 10.83462Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1189Oslo1189 OSLOGate-/veg-adresse59.8637 10.83422Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1201Oslo1201 OSLOPostboksar59.83472 10.794811Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
1202Oslo (Ikkje i bruk)1202 OSLO (Ikkje i bruk)Postboksar59.8347 10.79481Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018301Oslo kommune
1203Oslo1203 OSLOPostboksar59.8347 10.79482Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.09.2012301Oslo kommune
1204Oslo1204 OSLOPostboksar59.8347 10.79481Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009301Oslo kommune
1205Oslo1205 OSLOPostboksar59.83316 10.807031Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
1206OSLO (ikkje i bruk)1206 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
1207Oslo1207 OSLOPostboksar59.82695 10.784341Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
1212OSLO (ikkje i bruk)1212 OSLO (ikkje i bruk)Usikker59.91 10.756Usikker plassering03.10.2018301Oslo kommune
1214Oslo1214 OSLOPostboksar59.82668 10.836951Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
1215Oslo1215 OSLOPostboksar59.84840 10.829181Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011301Oslo kommune
1250Oslo1250 OSLOGate-/veg-adresse59.8329 10.77282Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1251Oslo1251 OSLOGate-/veg-adresse59.8286 10.78412Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1252Oslo1252 OSLOGate-/veg-adresse59.8298 10.79442Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1253Oslo1253 OSLOGate-/veg-adresse59.8318 10.78582Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1254Oslo1254 OSLOGate-/veg-adresse59.837 10.7882Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1255Oslo1255 OSLOGate-/veg-adresse59.8347 10.79432Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1256Oslo1256 OSLOGate-/veg-adresse59.8399 10.79052Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1257Oslo1257 OSLOGate-/veg-adresse59.8442 10.79412Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1258Oslo1258 OSLOGate-/veg-adresse59.8383 10.80012Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1259Oslo1259 OSLOGate-/veg-adresse59.83 10.80022Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1262Oslo1262 OSLOGate-/veg-adresse59.83 10.80482Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1263Oslo1263 OSLOGate-/veg-adresse59.8331 10.80942Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1266Oslo1266 OSLOGate-/veg-adresse59.8432 10.80922Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1270Oslo1270 OSLOGate-/veg-adresse59.8333 10.83152Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1271Oslo1271 OSLOGate-/veg-adresse59.826 10.83342Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1272Oslo1272 OSLOGate-/veg-adresse59.8294 10.8342Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1273Oslo1273 OSLOGate-/veg-adresse59.8201 10.83652Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1274Oslo1274 OSLOGate-/veg-adresse59.8223 10.84112Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1275Oslo1275 OSLOGate-/veg-adresse59.8267 10.83792Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1277Oslo (ikkje i bruk)1277 OSLO (ikkje i bruk)Gate-/veg-adresse59.8392 10.83053Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar07.09.2012301Oslo kommune
1278Oslo1278 OSLOGate-/veg-adresse59.8401 10.83632Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1279Oslo1279 OSLOGate-/veg-adresse59.8434 10.84412Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1281Oslo1281 OSLOGate-/veg-adresse59.8454 10.82842Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1283Oslo1283 OSLOGate-/veg-adresse59.8498 10.82412Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1284Oslo1284 OSLOGate-/veg-adresse59.8559 10.82682Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1285Oslo1285 OSLOGate-/veg-adresse59.8528 10.84032Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1286Oslo1286 OSLOGate-/veg-adresse59.8478 10.81522Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1290Oslo1290 OSLOGate-/veg-adresse59.8324 10.85952Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1291Oslo1291 OSLOGate-/veg-adresse59.8249 10.852Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1294Oslo1294 OSLOGate-/veg-adresse59.8214 10.86312Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1295Oslo1295 OSLOGate-/veg-adresse59.8169 10.87772Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018301Oslo kommune
1300Sandvika1300 SANDVIKAPostboksar59.89209 10.521151Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018219Bærum kommune
1301Sandvika1301 SANDVIKAPostboksar59.8918 10.52582Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018219Bærum kommune
1302Sandvika1302 SANDVIKAPostboksar59.8918 10.52582Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.09.2012219Bærum kommune
1303Sandvika1303 SANDVIKAPostboksar59.8918 10.52582Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.09.2012219Bærum kommune
1304Sandvika1304 SANDVIKAPostboksar59.8894 10.52382Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018219Bærum kommune
1305Haslum1305 HASLUMPostboksar59.91755 10.560921Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011219Bærum kommune
1306Sandvika1306 SANDVIKAPostboksar59.9102 10.5425Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar11.10.2018219Bærum kommune
1307Fornebu1307 FORNEBUPostboksar59.8936 10.6266Usikker plassering03.10.2018219Bærum kommune
1308Jar1308 JARPostboksar59.926 10.6116Usikker plassering11.10.2018219Bærum kommune
1309Rud1309 RUDPostboksar59.9066 10.4985Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar01.09.2009219Bærum kommune
1310Blommenholm (ikkje i bruk)1310 BLOMMENHOLM (ikkje i bruk)Historisk59.8971 10.55496Usikker plassering04.10.2018219Bærum kommune
1311Høvikodden1311 HØVIKODDENGate-/veg-adresse59.8886 10.55342Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018219Bærum kommune
1312Slependen1312 SLEPENDENPostboksar59.8783 10.50471Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018219Bærum kommune
1313Vøyenenga1313 VØYENENGAPostboksar59.9081 10.47742Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018219Bærum kommune
1314Vøyenenga1314 VØYENENGAPostboksar59.90841 10.476081Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011219Bærum kommune
1316Eiksmarka1316 EIKSMARKAPostboksar59.94680 10.621371Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011219Bærum kommune
1317Bærums Verk1317 BÆRUMS VERKPostboksar59.94245 10.501191Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011219Bærum kommune
1318Bekkestua1318 BEKKESTUAPostboksar59.91785 10.587441Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011219Bærum kommune
1319Bekkestua1319 BEKKESTUAPostboksar59.9179 10.58741Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009219Bærum kommune
1320Stabekk (ikkje i bruk)1320 STABEKK (ikkje i bruk)Historisk59.908 10.605446Usikker plassering04.10.2018219Bærum kommune
1321Stabekk1321 STABEKKPostboksar59.90854 10.605441Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018219Bærum kommune
1322Høvik1322 HØVIKPostboksar59.8991 10.57952Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018219Bærum kommune
1323Høvik1323 HØVIKPostboksar59.8991 10.57952Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.09.2012219Bærum kommune
1324Lysaker1324 LYSAKERPostboksar59.91177 10.636421Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018219Bærum kommune
1325Lysaker1325 LYSAKERPostboksar59.9176 10.62813Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar01.09.2009219Bærum kommune
1326Lysaker1326 LYSAKERPostboksar59.9176 10.62813Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar01.09.2009219Bærum kommune
1327Lysaker1327 LYSAKERPostboksar59.9176 10.62813Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar01.09.2009219Bærum kommune
1328Høvik1328 HØVIKPostboksar59.89918 10.579521Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018219Bærum kommune
1329Lommedalen1329 LOMMEDALENPostboksar59.95560 10.480491Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018219Bærum kommune
1330Fornebu1330 FORNEBUPostboksar59.8936 10.6263Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar01.09.2009219Bærum kommune
1331Fornebu1331 FORNEBUPostboksar59.8997 10.62895Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar11.10.2018219Bærum kommune
1332Østerås1332 ØSTERÅSPostboksar59.94371 10.607421Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011219Bærum kommune
1333Kolsås1333 KOLSÅSPostboksar59.91658 10.500761Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011219Bærum kommune
1334Rykkinn1334 RYKKINNPostboksar59.92418 10.485931Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011219Bærum kommune
1335Snarøya1335 SNARØYAPostboksar59.88191 10.610711Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018219Bærum kommune
1336Sandvika1336 SANDVIKAGate-/veg-adresse59.8982 10.4912Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018219Bærum kommune
1337Sandvika1337 SANDVIKAGate-/veg-adresse59.8928 10.52322Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018219Bærum kommune
1338Sandvika1338 SANDVIKAGate-/veg-adresse59.8939 10.51562Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018219Bærum kommune
1339Vøyenenga1339 VØYENENGAGate-/veg-adresse59.9082 10.47622Koordinatane er retta av Erik Bolstad17.09.2013219Bærum kommune
1340Skui1340 SKUIGate-/veg-adresse59.9255 10.45212Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.09.2013219Bærum kommune
1341Slependen1341 SLEPENDENGate-/veg-adresse59.8853 10.50292Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.09.2013219Bærum kommune
1342Gjettum1342 GJETTUMPostboksar59.90869 10.533771Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2018219Bærum kommune
1344Haslum1344 HASLUMGate-/veg-adresse59.9150 10.56072Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018219Bærum kommune
1346Gjettum1346 GJETTUMGate-/veg-adresse59.9060 10.52152Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018219Bærum kommune
1348Rykkinn1348 RYKKINNGate-/veg-adresse59.9273 10.48823Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013219Bærum kommune
1349Rykkinn1349 RYKKINNGate-/veg-adresse59.9283 10.47293Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013219Bærum kommune
1350Lommedalen1350 LOMMEDALENGate-/veg-adresse59.9556 10.48051Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018219Bærum kommune
1351Rud1351 RUDGate-/veg-adresse59.9084 10.49323Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013219Bærum kommune
1352Kolsås1352 KOLSÅSGate-/veg-adresse59.9167 10.50055Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar19.09.2013219Bærum kommune
1353Bærums Verk1353 BÆRUMS VERKGate-/veg-adresse59.9419 10.50045Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar19.09.2013219Bærum kommune
1354Bærums Verk1354 BÆRUMS VERKGate-/veg-adresse59.9433 10.49593Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013219Bærum kommune
1356Bekkestua1356 BEKKESTUAGate-/veg-adresse59.9228 10.57512Koordinatane er retta av Erik Bolstad25.10.2018219Bærum kommune
1357Bekkestua1357 BEKKESTUAGate-/veg-adresse59.9228 10.58992Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018219Bærum kommune
1358Jar1358 JARGate-/veg-adresse59.9279 10.61612Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018219Bærum kommune
1359Eiksmarka1359 EIKSMARKAGate-/veg-adresse59.9467 10.62245Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar17.09.2013219Bærum kommune
1360Fornebu1360 FORNEBUGate-/veg-adresse59.8998 10.62913Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar03.10.2018219Bærum kommune
1361Østerås1361 ØSTERÅSGate-/veg-adresse 59.9419 10.60762Koordinatane er retta av Erik Bolstad17.09.2013219Bærum kommune
1362Hosle1362 HOSLEGate-/veg-adresse59.9356 10.59192Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018219Bærum kommune
1363Høvik1363 HØVIKGate-/veg-adresse59.8989 10.57252Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018219Bærum kommune
1364Fornebu1364 FORNEBUGate-/veg-adresse59.893 10.61952Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018219Bærum kommune
1365Blommenholm1365 BLOMMENHOLMGate-/veg-adresse59.8971 10.55495Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar19.09.2013219Bærum kommune
1366Lysaker1366 LYSAKERGate-/veg-adresse59.9081 10.62852Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018219Bærum kommune
1367Snarøya1367 SNARØYAGate-/veg-adresse59.8801 10.61112Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018219Bærum kommune
1368Stabekk1368 STABEKKGate-/veg-adresse59.9097 10.60292Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.10.2018219Bærum kommune
1369Stabekk1369 STABEKKGate-/veg-adresse59.911 10.60772Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018219Bærum kommune
1370Asker (ikkje i bruk)1370 ASKER (ikkje i bruk)Historisk59.83324 10.432186Usikker plassering04.10.2018220Asker kommune
1371Asker1371 ASKERPostboksar59.83324 10.432181Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018220Asker kommune
1372Asker1372 ASKERPostboksar59.8332 10.43221Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009220Asker kommune
1373Asker1373 ASKERPostboksar59.8332 10.43221Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009220Asker kommune
1375Billingstad1375 BILLINGSTADPostboksar59.8765 10.47952Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009220Asker kommune
1376Billingstad1376 BILLINGSTADPostboksar59.8765 10.47952Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009220Asker kommune
1377Billingstad1377 BILLINGSTADPostboksar59.8765 10.47952Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09.2009220Asker kommune
1378Nesbru1378 NESBRUPostboksar59.8559 10.48961Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009220Asker kommune
1379Nesbru1379 NESBRUPostboksar59.85586 10.489631Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011220Asker kommune
1380Heggedal1380 HEGGEDALPostboksar59.78665 10.436351Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018220Asker kommune
1381Vettre1381 VETTREPostboksar59.81498 10.467281Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011220Asker kommune
1383Asker1383 ASKERGate-/veg-adresse59.8339 10.41212Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018220Asker kommune
1384Asker1384 ASKERGate-/veg-adresse59.8451 10.43782Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018220Asker kommune
1385Asker1385 ASKERGate-/veg-adresse59.8172 10.37912Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018220Asker kommune
1386Asker1386 ASKERGate-/veg-adresse59.8182 10.44862Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018220Asker kommune
1387Asker1387 ASKERGate-/veg-adresse59.8335 10.45732Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018220Asker kommune
1388Borgen1388 BORGENGate-/veg-adresse59.8208 10.42522Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018220Asker kommune
1389Heggedal1389 HEGGEDALGate-/veg-adresse59.7918 10.44812Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018220Asker kommune
1390Vollen1390 VOLLENGate-/veg-adresse59.809 10.48522Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018220Asker kommune
1391Vollen1391 VOLLENGate-/veg-adresse59.789 10.48253Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013220Asker kommune
1392Vettre1392 VETTREGate-/veg-adresse59.8257 10.46922Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018220Asker kommune
1393Vollen1393 VOLLENPostboksar59.79303 10.485161Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011220Asker kommune
1394Nesbru1394 NESBRUGate-/veg-adresse59.86 10.49442Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018220Asker kommune
1395Hvalstad1395 HVALSTADGate-/veg-adresse59.8589 10.46192Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.09.2013220Asker kommune
1396Billingstad1396 BILLINGSTADGate-/veg-adresse59.8743 10.48452Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018220Asker kommune
1397Nesøya1397 NESØYAGate-/veg-adresse59.8702 10.52892Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.09.2013220Asker kommune
1399Asker1399 ASKERPostboksar59.82006 10.382461Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011220Asker kommune
1400Ski1400 SKIGate-/veg-adresse59.7197 10.83562Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018213Ski kommune
1401Ski1401 SKIPostboksar59.71808 10.837981Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018213Ski kommune
1402Ski1402 SKIPostboksar59.7181 10.8381Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009213Ski kommune
1403Langhus1403 LANGHUSPostboksar59.75431 10.844851Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011213Ski kommune
1404Siggerud1404 SIGGERUDGate-/veg-adresse59.7912 10.88132Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.10.2018213Ski kommune
1405Langhus1405 LANGHUSGate-/veg-adresse59.7552 10.84622Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018213Ski kommune
1406Ski1406 SKIGate-/veg-adresse59.7198 10.81413Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013213Ski kommune
1407Vinterbro1407 VINTERBROGate-/veg-adresse59.7343 10.7542Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018214Ås kommune
1408Kråkstad1408 KRÅKSTADGate-/veg-adresse59.6813 10.88362Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.09.2013213Ski kommune
1409Skotbu1409 SKOTBUGate-/veg-adresse59.6650 10.94892Koordinatane er retta av Erik Bolstad17.09.2013213Ski kommune
1410Kolbotn1410 KOLBOTNGate-/veg-adresse59.81135 10.795851Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018217Oppegård kommune
1411Kolbotn1411 KOLBOTNPostboksar59.8113 10.79582Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.09.2012217Oppegård kommune
1412Sofiemyr1412 SOFIEMYRGate-/veg-adresse59.7972 10.81712Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018217Oppegård kommune
1413Tårnåsen1413 TÅRNÅSENGate-/veg-adresse59.81904 10.81521Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018217Oppegård kommune
1414Trollåsen1414 TROLLÅSENGate-/veg-adresse59.8191 10.78022Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.09.2013217Oppegård kommune
1415Oppegård1415 OPPEGÅRDGate-/veg-adresse59.7671 10.81112Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018217Oppegård kommune
1416Oppegård1416 OPPEGÅRDPostboksar59.77398 10.803231Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011217Oppegård kommune
1417Sofiemyr1417 SOFIEMYRPostboksar59.80340 10.813321Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011217Oppegård kommune
1418Kolbotn1418 KOLBOTNPostboksar59.8113 10.79586Usikker plassering11.10.2018217Oppegård kommune
1419Oppegård1419 OPPEGÅRDPostboksar59.774 10.80321Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009217Oppegård kommune
1420Svartskog1420 SVARTSKOGGate-/veg-adresse59.7818 10.73842Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018217Oppegård kommune
1421Trollåsen1421 TROLLÅSENPostboksar59.81730 10.777531Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011217Oppegård kommune
1422SIGGERUD1422 SIGGERUDPostboksar59.79123 10.88136Usikker plassering03.10.2018213Ski kommune
1429Vinterbro1429 VINTERBROPostboksar59.7397 10.77111Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018214Ås kommune
1430Ås1430 ÅSGate-/veg-adresse59.6561 10.78732Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018214Ås kommune
1431Ås1431 ÅSPostboksar59.66220 10.793261Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011214Ås kommune
1432Ås1432 ÅSPostboksar59.6661 10.76635Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar28.09.2012214Ås kommune
1433Ås1433 ÅSGate-/veg-adresse59.666 10.75972Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018214Ås kommune
1434Ås1434 ÅSGate-/veg-adresse59.6713 10.80612Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018214Ås kommune
1435Ås1435 ÅSGate-/veg-adresse59.6505 10.81452Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018214Ås kommune
1440Drøbak1440 DRØBAKGate-/veg-adresse59.6628 10.63122Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.10.2018215Frogn kommune
1441Drøbak1441 DRØBAKPostboksar59.66438 10.627871Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018215Frogn kommune
1442Drøbak1442 DRØBAKPostboksar59.67278 10.658541Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011215Frogn kommune
1443Drøbak1443 DRØBAKGate-/veg-adresse59.675 10.62882Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018215Frogn kommune
1444Drøbak1444 DRØBAKGate-/veg-adresse59.6498 10.6382Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018215Frogn kommune
1445Drøbak1445 DRØBAKGate-/veg-adresse59.682 10.65582Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018215Frogn kommune
1446Drøbak1446 DRØBAKGate-/veg-adresse59.6582 10.64162Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018215Frogn kommune
1447Drøbak1447 DRØBAKGate-/veg-adresse59.6632 10.64882Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018215Frogn kommune
1448Drøbak1448 DRØBAKGate-/veg-adresse59.6679 10.65752Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018215Frogn kommune
1449Drøbak1449 DRØBAKGate-/veg-adresse59.6683 10.67192Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018215Frogn kommune
1450Nesoddtangen1450 NESODDTANGENGate-/veg-adresse59.8655 10.65942Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018216Nesodden kommune
1451Nesoddtangen1451 NESODDTANGENPostboksar59.85603 10.661091Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011216Nesodden kommune
1452Nesoddtangen1452 NESODDTANGENGate-/veg-adresse59.8501 10.6562Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018216Nesodden kommune
1453Bjørnemyr1453 BJØRNEMYRGate-/veg-adresse59.8274 10.63552Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018216Nesodden kommune
1454Fagerstrand1454 FAGERSTRANDGate-/veg-adresse59.7375 10.59402Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018216Nesodden kommune
1455Nordre Frogn1455 NORDRE FROGNGate-/veg-adresse59.7266 10.65252Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018215Frogn kommune
1456Nesoddtangen1456 NESODDTANGENGate-/veg-adresse59.8544 10.67092Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018216Nesodden kommune
1457Fagerstrand1457 FAGERSTRANDPostboksar59.74220 10.603061Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018216Nesodden kommune
1458Fjellstrand1458 FJELLSTRANDGate-/veg-adresse59.7941 10.60692Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018216Nesodden kommune
1459Nesodden1459 NESODDENGate-/veg-adresse59.8228 10.68732Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018216Nesodden kommune
1460Spro (ikkje i bruk)1460 SPRO (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1462Søre Halangen (ikkje i bruk)1462 SØRE HALANGEN (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1464Fagerstrand (ikkje i bruk)1464 FAGERSTRAND (ikkje i bruk)Historisk59.742903 10.6011406Usikker plassering04.10.2018216Nesodden kommune
1465Strømmen1465 STRØMMENGate-/veg-adresse59.9533 11.00352Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018231Skedsmo kommune
1466Strømmen1466 STRØMMENGate-/veg-adresse59.9592 11.01422Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018231Skedsmo kommune
1467Strømmen1467 STRØMMENGate-/veg-adresse59.9438 11.00792Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018231Skedsmo kommune
1468Finstadjordet1468 FINSTADJORDETPostboksar59.91451 10.96801Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018230Lørenskog kommune
1469Rasta1469 RASTAPostboksar59.92339 10.937011Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018230Lørenskog kommune
1470Lørenskog1470 LØRENSKOGGate-/veg-adresse59.9373 10.9555Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar04.10.2018230Lørenskog kommune
1471Lørenskog1471 LØRENSKOGPostboksar59.92140 10.954021Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011230Lørenskog kommune
1472Fjellhamar1472 FJELLHAMARGate-/veg-adresse59.9396 10.98432Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018230Lørenskog kommune
1473Lørenskog1473 LØRENSKOGGate-/veg-adresse59.9238 10.95422Koordinatane er retta av Erik Bolstad25.10.2018230Lørenskog kommune
1474Lørenskog1474 LØRENSKOGGate-/veg-adresse59.9327 10.99112Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018230Lørenskog kommune
1475Finstadjordet1475 FINSTADJORDETGate-/veg-adresse59.9145 10.9683Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013230Lørenskog kommune
1476Rasta1476 RASTAGate-/veg-adresse59.9205 10.93852Koordinatane er retta av Erik Bolstad17.09.2013230Lørenskog kommune
1477Fjellhamar1477 FJELLHAMARPostboksar59.94094 10.979691Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018230Lørenskog kommune
1478Lørenskog1478 LØRENSKOGPostboksar59.9329 10.99642Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018230Lørenskog kommune
1479Kurland1479 KURLANDGate-/veg-adresse59.9323 11.02032Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018230Lørenskog kommune
1480Slattum1480 SLATTUMGate-/veg-adresse60.0084 10.91682Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018233Nittedal kommune
1481Hagan1481 HAGANGate-/veg-adresse59.99743 10.918431Koordinatane gjeld postkontoret19.09.2013233Nittedal kommune
1482Nittedal1482 NITTEDALGate-/veg-adresse60.0570 10.86132Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018233Nittedal kommune
1483Hagan1483 HAGANPostboksar59.9971 10.9181Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2018233Nittedal kommune
1484Hakadal1484 HAKADALGate-/veg-adresse60.0881 10.86863Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar11.10.2018233Nittedal kommune
1485Hakadal1485 HAKADALPostboksar60.08902 10.871961Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018233Nittedal kommune
1486Nittedal1486 NITTEDALPostboksar60.05873 10.866721Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018233Nittedal kommune
1487Hakadal1487 HAKADALGate-/veg-adresse60.11228 10.861531Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2018233Nittedal kommune
1488Hakadal1488 HAKADALGate-/veg-adresse60.1175 10.82935Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar04.10.2018233Nittedal kommune
1500Moss (ikkje i bruk)1500 MOSS (ikkje i bruk)Historisk59.43403 10.657716Usikker plassering04.10.2018104Moss kommune
1501Moss1501 MOSSPostboksar59.43765 10.66691Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018104Moss kommune
1502Moss1502 MOSSPostboksar59.4377 10.66691Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009104Moss kommune
1503Moss1503 MOSSPostboksar59.4377 10.66691Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009104Moss kommune
1504Moss1504 MOSSPostboksar59.4377 10.66696Usikker plassering03.10.2018104Moss kommune
1505MOSS (ikkje i bruk)1505 MOSS (ikkje i bruk)Usikker59.43765 10.66696Usikker plassering03.10.2018104Moss kommune
1506Moss1506 MOSSPostboksar59.47158 10.690721Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011104Moss kommune
1508Moss1508 MOSSPostboksar59.44273 10.618951Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018104Moss kommune
1509Moss1509 MOSSPostboksar59.44620 10.70311Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011104Moss kommune
1510Moss1510 MOSSPostboksar59.43158 10.649641Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011104Moss kommune
1511Moss1511 MOSSGate-/veg-adresse59.4377 10.63982Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1512Moss1512 MOSSGate-/veg-adresse59.4408 10.62592Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1513Moss1513 MOSSGate-/veg-adresse59.445 10.64482Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1514Moss1514 MOSSGate-/veg-adresse59.4844 10.65392Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1515Moss1515 MOSSGate-/veg-adresse59.4323 10.64412Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1516Moss1516 MOSSGate-/veg-adresse59.4265 10.63692Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1517Moss1517 MOSSGate-/veg-adresse59.4319 10.63132Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1518Moss1518 MOSSGate-/veg-adresse59.4432 10.61792Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1519Moss1519 MOSSGate-/veg-adresse59.4367 10.61172Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1520Moss1520 MOSSPostboksar59.4164 10.67511Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009136Rygge kommune
1521Moss1521 MOSSPostboksar59.4164 10.67511Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009136Rygge kommune
1522Moss1522 MOSSPostboksar59.41638 10.675071Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011136Rygge kommune
1523Moss1523 MOSSGate-/veg-adresse59.4239 10.67772Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1524Moss1524 MOSSGate-/veg-adresse59.4204 10.66462Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1525Moss1525 MOSSGate-/veg-adresse59.4098 10.66142Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018136Rygge kommune
1526Moss1526 MOSSGate-/veg-adresse59.4135 10.67572Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018136Rygge kommune
1528Moss1528 MOSSGate-/veg-adresse59.4217 10.68782Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018136Rygge kommune
1529Moss1529 MOSSGate-/veg-adresse59.4198 10.69742Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018136Rygge kommune
1530Moss1530 MOSSGate-/veg-adresse59.4365 10.66742Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1531Moss1531 MOSSGate-/veg-adresse59.4336 10.65762Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1532Moss1532 MOSSGate-/veg-adresse59.4302 10.66542Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1533Moss1533 MOSSGate-/veg-adresse59.4298 10.67632Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1534Moss1534 MOSSGate-/veg-adresse59.4472 10.67822Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1535Moss1535 MOSSGate-/veg-adresse59.452 10.69262Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1536Moss1536 MOSSGate-/veg-adresse59.463 10.69372Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1537Moss1537 MOSSGate-/veg-adresse59.4567 10.69482Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1538Moss1538 MOSSGate-/veg-adresse59.4704 10.69412Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1539Moss1539 MOSSGate-/veg-adresse59.4856 10.69292Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1540Vestby1540 VESTBYGate-/veg-adresse59.6024 10.74672Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018211Vestby kommune
1541Vestby1541 VESTBYPostboksar59.60129 10.748871Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011211Vestby kommune
1545Hvitsten1545 HVITSTENGate-/veg-adresse59.5986 10.65532Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018211Vestby kommune
1550Hølen1550 HØLENGateadresser og postboksar59.53962 10.74211Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018211Vestby kommune
1555Son1555 SONGate-/veg-adresse59.5237 10.68622Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018211Vestby kommune
1556Son1556 SONPostboksar59.52459 10.688621Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011211Vestby kommune
1560Larkollen1560 LARKOLLENGate-/veg-adresse59.32741 10.679721Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018136Rygge kommune
1561Larkollen1561 LARKOLLENPostboksar59.32741 10.679721Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2018136Rygge kommune
1570Dilling1570 DILLINGGate-/veg-adresse59.4045 10.69732Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018136Rygge kommune
1580Rygge1580 RYGGEGate-/veg-adresse59.3817 10.75142Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018136Rygge kommune
1581Rygge1581 RYGGEPostboksar59.37912 10.755731Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011136Rygge kommune
1582Åven (ikkje i bruk)1582 ÅVEN (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1583RYGGE (ikkje i bruk)1583 RYGGE (ikkje i bruk)Usikker59.3817 10.75146Usikker plassering03.10.2018136Rygge kommune
1590Rygge1590 RYGGEPostboksar59.387 10.78972Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018136Rygge kommune
1591Sperrebotn1591 SPERREBOTNGate-/veg-adresse59.4589 10.79322Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.09.2013137Våler kommune
1592Våler i Østfold1592 VÅLER I ØSTFOLDGate-/veg-adresse59.4910 10.87422Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018137Våler kommune
1593Svinndal1593 SVINNDALGate-/veg-adresse59.4249 11.01152Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.10.2018137Våler kommune
1594VÅLER I ØSTFOLD1594 VÅLER I ØSTFOLDPostboksar59.4910 10.87426Usikker plassering03.10.2018137Våler kommune
1596Moss1596 MOSSGate-/veg-adresse59.4334 10.69662Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1597Moss1597 MOSSGate-/veg-adresse59.4345 10.68662Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1598Moss1598 MOSSGate-/veg-adresse59.4421 10.69152Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1599Moss1599 MOSSGate-/veg-adresse59.451 10.72812Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018104Moss kommune
1600Fredrikstad (ikkje i bruk)1600 FREDRIKSTAD (ikkje i bruk)Historisk59.21810 10.929816Usikker plassering04.10.2018106Fredrikstad kommune
1601Fredrikstad1601 FREDRIKSTADPostboksar59.21448 10.938351Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018106Fredrikstad kommune
1602Fredrikstad1602 FREDRIKSTADPostboksar59.2181 10.92982Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.09.2012106Fredrikstad kommune
1603Fredrikstad (ikkje i bruk)1603 FREDRIKSTAD (ikkje i bruk)Fleire bruksområde59.2171 10.93782Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018106Fredrikstad kommune
1604Fredrikstad1604 FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2131 10.95552Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1605Fredrikstad1605 FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2204 10.94812Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1606Fredrikstad1606 FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2078 10.94532Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1607Fredrikstad1607 FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2129 10.94042Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1608Fredrikstad1608 FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.217 10.93372Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1609Fredrikstad1609 FREDRIKSTADPostboksar59.22841 10.958371Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2018106Fredrikstad kommune
1610Fredrikstad1610 FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2197 10.92482Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1612Fredrikstad1612 FREDRIKSTADPostboksar59.22306 10.930081Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011106Fredrikstad kommune
1613Fredrikstad1613 FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2287 10.93392Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1614Fredrikstad1614 FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2329 10.91982Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1615Fredrikstad1615 FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2546 10.91872Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1616Fredrikstad1616 FREDRIKSTADPostboksar59.23334 10.976441Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011106Fredrikstad kommune
1617Fredrikstad1617 FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2343 10.96932Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1618Fredrikstad1618 FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.234 10.9842Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1619Fredrikstad1619 FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2276 10.97042Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1620Gressvik1620 GRESSVIKPostboksar59.21677 10.906021Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018106Fredrikstad kommune
1621Gressvik1621 GRESSVIKGate-/veg-adresse59.2224 10.90382Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018106Fredrikstad kommune
1622GRESSVIK1622 GRESSVIKGate-/veg-adresse59.192 10.83522Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1623GRESSVIK1623 GRESSVIKGate-/veg-adresse59.2531 10.8632Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1624Gressvik1624 GRESSVIKGate-/veg-adresse59.2282 10.90483Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013106Fredrikstad kommune
1625Manstad1625 MANSTADPostboksar59.26469 10.788121Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011106Fredrikstad kommune
1626Manstad1626 MANSTADGate-/veg-adresse59.269 10.76922Koordinatane er retta av Erik Bolstad17.09.2013106Fredrikstad kommune
1628Engelsviken1628 ENGELSVIKENGate-/veg-adresse59.2528 10.73832Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018106Fredrikstad kommune
1629Gamle Fredrikstad1629 GAMLE FREDRIKSTADPostboksar59.20421 10.955711Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018106Fredrikstad kommune
1630Gamle Fredrikstad1630 GAMLE FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.1954 10.96182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1631GAMLE FREDRIKSTAD (ikkje i bruk)1631 GAMLE FREDRIKSTAD (ikkje i bruk)Usikker59.20421 10.955716Usikker plassering03.10.2018106Fredrikstad kommune
1632Gamle Fredrikstad1632 GAMLE FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2062 10.96122Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1633Gamle Fredrikstad1633 GAMLE FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2043 10.96842Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1634Gamle Fredrikstad1634 GAMLE FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.173 11.0422Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.10.2018106Fredrikstad kommune
1636Gamle Fredrikstad1636 GAMLE FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2145 10.97352Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1637Gamle Fredrikstad1637 GAMLE FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2112 10.9832Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1638Gamle Fredrikstad1638 GAMLE FREDRIKSTADPostboksar59.21730 11.008441Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018106Fredrikstad kommune
1639Gamle Fredrikstad1639 GAMLE FREDRIKSTADGate-/veg-adresse59.2127 11.00592Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1640Råde1640 RÅDEGate-/veg-adresse59.3520 10.87222Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018135Råde kommune
1641Råde1641 RÅDEPostboksar59.35317 10.863771Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011135Råde kommune
1642Saltnes1642 SALTNESGate-/veg-adresse59.29462 10.76121Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018135Råde kommune
1650Sellebakk1650 SELLEBAKKPostboksar59.22725 10.995871Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018106Fredrikstad kommune
1651Sellebakk1651 SELLEBAKKGate-/veg-adresse59.2241 10.98523Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013106Fredrikstad kommune
1652Torp (ikkje i bruk)1652 TORP (ikkje i bruk)Historisk59.2407 11.02226Usikker plassering04.10.2018106Fredrikstad kommune
1653Sellebakk1653 SELLEBAKKGate-/veg-adresse59.2301 10.99473Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013106Fredrikstad kommune
1654Sellebakk1654 SELLEBAKKGate-/veg-adresse59.2274 11.00843Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013106Fredrikstad kommune
1655Sellebakk1655 SELLEBAKKGate-/veg-adresse59.2183 11.06155Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar17.09.2013106Fredrikstad kommune
1657Torp1657 TORPGate-/veg-adresse59.2407 11.02223Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013106Fredrikstad kommune
1658Torp1658 TORPGate-/veg-adresse59.2456 11.01645Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar17.09.2013106Fredrikstad kommune
1659Torp1659 TORPGate-/veg-adresse59.2558 11.0962Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1660Lisleby (ikkje i bruk)1660 LISLEBY (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1661Rolvsøy1661 ROLVSØYGate-/veg-adresse59.2461 10.99732Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1662Rolvsøy1662 ROLVSØYPostboksar59.25523 10.999891Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011106Fredrikstad kommune
1663Rolvsøy1663 ROLVSØYGate-/veg-adresse59.2538 10.99132Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1664Rolvsøy1664 ROLVSØYGate-/veg-adresse59.2634 11.00532Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1665Rolvsøy1665 ROLVSØYGate-/veg-adresse59.2679 10.99732Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1666Rolvsøy1666 ROLVSØYGate-/veg-adresse59.2653 11.02072Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1667Rolvsøy1667 ROLVSØYGate-/veg-adresse59.2965 10.98522Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1670Kråkerøy1670 KRÅKERØYPostboksar59.20645 10.937851Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011106Fredrikstad kommune
1671Kråkerøy1671 KRÅKERØYGate-/veg-adresse59.2067 10.93092Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1672Kråkerøy1672 KRÅKERØYGate-/veg-adresse59.1998 10.9372Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1673Kråkerøy1673 KRÅKERØYGate-/veg-adresse59.1945 10.93812Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1674Vesterøy (ikkje i bruk)1674 VESTERØY (ikkje i bruk)Historisk59.11023 10.90966Usikker plassering04.10.2018111Hvaler kommune
1675Kråkerøy1675 KRÅKERØYGate-/veg-adresse59.1763 10.93342Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1676Kråkerøy1676 KRÅKERØYGate-/veg-adresse59.1474 10.92882Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1677Asmaløy (ikkje i bruk)1677 ASMALØY (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1678Kråkerøy1678 KRÅKERØYGate-/veg-adresse59.2032 10.90922Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1679Kråkerøy1679 KRÅKERØYGate-/veg-adresse59.1895 10.89992Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018106Fredrikstad kommune
1680Skjærhalden1680 SKJÆRHALDENGate-/veg-adresse59.0253 11.03682Koordinatane er retta av Erik Bolstad11.10.2018111Hvaler kommune
1682Skjærhalden1682 SKJÆRHALDENPostboksar59.02777 11.032791Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2018111Hvaler kommune
1683Vesterøy1683 VESTERØYPostboksar59.11023 10.90961Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018111Hvaler kommune
1684Vesterøy1684 VESTERØYGate-/veg-adresse59.1025 10.87162Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.09.2013111Hvaler kommune
1685Etholmen (ikkje i bruk)1685 ETHOLMEN (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1690Herføl1690 HERFØLGate-/veg-adresse58.9937 11.05032Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018111Hvaler kommune
1692Nedgården1692 NEDGÅRDENGate-/veg-adresse59.014 11.07155Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar04.10.2018111Hvaler kommune
1693Hollungen (ikkje i bruk)1693 HOLLUNGEN (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1700Sarpsborg (ikkje i bruk)1700 SARPSBORG (ikkje i bruk)Historisk59.28391 11.109626Usikker plassering04.10.2018105Sarpsborg kommune
1701Sarpsborg1701 SARPSBORGPostboksar59.2828 11.10861Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018105Sarpsborg kommune
1702Sarpsborg1702 SARPSBORGPostboksar59.28439 11.109971Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011105Sarpsborg kommune
1703Sarpsborg1703 SARPSBORGPostboksar59.2828 11.10861Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009105Sarpsborg kommune
1704Sarpsborg1704 SARPSBORGPostboksar59.2828 11.10866Usikker plassering03.10.2018105Sarpsborg kommune
1705Sarpsborg1705 SARPSBORGPostboksar59.28993 11.096561Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011105Sarpsborg kommune
1706Sarpsborg1706 SARPSBORGGate-/veg-adresse59.2822 11.11792Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1707Sarpsborg1707 SARPSBORGGate-/veg-adresse59.2869 11.11292Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1708Sarpsborg1708 SARPSBORGGate-/veg-adresse59.3598 11.10342Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1709Sarpsborg1709 SARPSBORGGate-/veg-adresse59.2988 11.10912Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1710Sarpsborg1710 SARPSBORGGate-/veg-adresse59.295 11.09922Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1711Sarpsborg1711 SARPSBORGGate-/veg-adresse59.2832 11.08762Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1712Grålum1712 GRÅLUMGate-/veg-adresse59.2905 11.06812Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.09.2013105Sarpsborg kommune
1713Grålum1713 GRÅLUMPostboksar59.29284 11.060761Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018105Sarpsborg kommune
1714Grålum1714 GRÅLUMGateadresser og postboksar59.3181 11.02512Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1715Yven1715 YVENGate-/veg-adresse59.2804 11.07082Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.09.2013105Sarpsborg kommune
1718Greåker1718 GREÅKERGate-/veg-adresse59.2703 11.04663Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013105Sarpsborg kommune
1719Greåker1719 GREÅKERGate-/veg-adresse59.2738 11.03212Koordinatane er retta av Erik Bolstad25.10.2018105Sarpsborg kommune
1720Greåker1720 GREÅKERPostboksar59.26789 11.032051Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018105Sarpsborg kommune
1721Sarpsborg1721 SARPSBORGGate-/veg-adresse59.2793 11.11662Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1722Sarpsborg1722 SARPSBORGGate-/veg-adresse59.2719 11.0852Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1723Sarpsborg1723 SARPSBORGGate-/veg-adresse59.2819 11.1022Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1724Sarpsborg1724 SARPSBORGGate-/veg-adresse59.2756 11.12Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1725Sarpsborg1725 SARPSBORGGate-/veg-adresse59.2785 11.0942Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1726Sarpsborg1726 SARPSBORGGate-/veg-adresse59.2918 11.13162Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1727Sarpsborg1727 SARPSBORGGate-/veg-adresse59.303 11.12012Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018105Sarpsborg kommune
1730Ise1730 ISEGate-/veg-adresse59.2999 11.22022Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018105Sarpsborg kommune
1733Hafslundsøy1733 HAFSLUNDSØYPostboksar59.29161 11.149851Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011105Sarpsborg kommune
1734Hafslundsøy1734 HAFSLUNDSØYGate-/veg-adresse59.2919 11.14832Koordinatane er retta av Erik Bolstad17.09.2013105Sarpsborg kommune
1735Varteig1735 VARTEIGGate-/veg-adresse59.3504 11.18822Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018105Sarpsborg kommune
1738Borgenhaugen1738 BORGENHAUGENGate-/veg-adresse59.2665 11.14633Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013105Sarpsborg kommune
1739Borgenhaugen1739 BORGENHAUGENGate-/veg-adresse59.2663 11.17675Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar17.09.2013105Sarpsborg kommune
1740Borgenhaugen1740 BORGENHAUGENPostboksar59.26843 11.166731Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018105Sarpsborg kommune
1742Klavestadhaugen1742 KLAVESTADHAUGENPostboksar59.25471 11.17591Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011105Sarpsborg kommune
1743Klavestadhaugen1743 KLAVESTADHAUGENGate-/veg-adresse59.2543 11.17933Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013105Sarpsborg kommune
1745Skjeberg1745 SKJEBERGPostboksar59.21274 11.188531Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018105Sarpsborg kommune
1746Skjeberg1746 SKJEBERGGate-/veg-adresse59.2115 11.19032Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.09.2013105Sarpsborg kommune
1747Skjeberg1747 SKJEBERGGate-/veg-adresse59.1916 11.17832Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.10.2018105Sarpsborg kommune
1750Halden (ikkje i bruk)1750 HALDEN (ikkje i bruk)Historisk59.1255 11.3896Usikker plassering04.10.2018101Halden kommune
1751Halden1751 HALDENPostboksar59.1255 11.3891Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018101Halden kommune
1752Halden1752 HALDENPostboksar59.12554 11.388981Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011101Halden kommune
1753Halden1753 HALDENPostboksar59.1255 11.3891Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009101Halden kommune
1754Halden1754 HALDENPostboksar59.1255 11.3891Koordinatane gjeld postkontoret01.09.2009101Halden kommune
1755HALDEN (ikkje i bruk)1755 HALDEN (ikkje i bruk)Usikker59.1255 11.3896Usikker plassering03.10.2018101Halden kommune
1756Halden (ikkje i bruk)1756 HALDEN (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.129 11.39012Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.11.2013101Halden kommune
1757Halden1757 HALDENPostboksar59.128 11.35275Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar17.09.2013101Halden kommune
1758Halden (ikkje i bruk)1758 HALDEN (ikkje i bruk)Firma/organisasjon med eige postnummer59.1289 11.3762Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.11.2013101Halden kommune
1759Halden1759 HALDENPostboksar59.14047 11.380516Usikker plassering11.10.2018101Halden kommune
1760Halden1760 HALDENPostboksar59.14047 11.380511Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011101Halden kommune
1761Halden1761 HALDENPostboksar59.11756 11.411241Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011101Halden kommune
1762Halden1762 HALDENPostboksar59.19 11.33876Usikker plassering11.10.2018101Halden kommune
1763Halden1763 HALDENGate-/veg-adresse59.1822 11.34142Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.10.2018101Halden kommune
1764Halden1764 HALDENGate-/veg-adresse59.1723 11.48982Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1765Halden1765 HALDENGate-/veg-adresse59.0136 11.45382Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1766Halden1766 HALDENGate-/veg-adresse59.035 11.50192Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1767Halden1767 HALDENGate-/veg-adresse59.1192 11.38962Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1768Halden1768 HALDENGate-/veg-adresse59.1124 11.38952Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1769Halden1769 HALDENGate-/veg-adresse59.1069 11.40382Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1770Aremark (ikkje i bruk)1770 AREMARK (ikkje i bruk)Historisk59.23860 11.693366Usikker plassering04.10.2018118Aremark kommune
1771Halden1771 HALDENGate-/veg-adresse59.1223 11.37622Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1772Halden1772 HALDENGate-/veg-adresse59.1263 11.39582Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1773Kvisler (ikkje i bruk)1773 KVISLER (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1774Bergstrøm (ikkje i bruk)1774 BERGSTRØM (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1775Otteid (ikkje i bruk)1775 OTTEID (ikkje i bruk)Historisk59.3518 11.71456Usikker plassering04.10.2018119Marker kommune
1776Halden1776 HALDENGate-/veg-adresse59.125 11.3832Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1777Halden1777 HALDENGate-/veg-adresse59.1307 11.39262Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1778Halden1778 HALDENGate-/veg-adresse59.1296 11.38052Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1779Halden1779 HALDENGate-/veg-adresse59.1406 11.38172Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1780Kornsjø (ikkje i bruk)1780 KORNSJØ (ikkje i bruk)Historisk58.9414 11.65996Usikker plassering04.10.2018101Halden kommune
1781Halden1781 HALDENGate-/veg-adresse59.1292 11.36762Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1782Halden1782 HALDENGate-/veg-adresse59.1412 11.37192Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1783Halden1783 HALDENGate-/veg-adresse59.1351 11.35072Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1784Halden1784 HALDENGate-/veg-adresse59.1426 11.39032Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1785Halden1785 HALDENGate-/veg-adresse59.1414 11.4062Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1786Halden1786 HALDENGate-/veg-adresse59.1326 11.40622Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1787Halden1787 HALDENPostboksar59.12052 11.307481Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2018101Halden kommune
1788Halden1788 HALDENGate-/veg-adresse59.1204 11.30442Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1789Berg i Østfold1789 BERG I ØSTFOLDGate-/veg-adresse59.1326 11.24882Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018101Halden kommune
1790Tistedal1790 TISTEDALPostboksar59.12288 11.447381Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018101Halden kommune
1791Tistedal1791 TISTEDALGate-/veg-adresse59.1364 11.44065Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar17.09.2013101Halden kommune
1792Tistedal1792 TISTEDALGate-/veg-adresse59.1264 11.44385Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar17.09.2013101Halden kommune
1793Tistedal1793 TISTEDALGate-/veg-adresse59.1133 11.43273Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar17.09.2013101Halden kommune
1794Sponvika1794 SPONVIKAGate-/veg-adresse59.0926 11.22982Koordinatane er retta av Erik Bolstad17.09.2013101Halden kommune
1796Kornsjø1796 KORNSJØGate-/veg-adresse58.9414 11.65992Koordinatane er retta av Erik Bolstad19.09.2013101Halden kommune
1798Aremark1798 AREMARKGate-/veg-adresse59.23860 11.693361Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011118Aremark kommune
1799Aremark1799 AREMARKPostboksar59.2462 11.68282Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018118Aremark kommune
1800Askim (ikkje i bruk)1800 ASKIM (ikkje i bruk)Historisk59.58326 11.162866Usikker plassering04.10.2018124Askim kommune
1801Askim1801 ASKIMPostboksar59.5829 11.16492Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018124Askim kommune
1802Askim1802 ASKIMPostboksar59.58326 11.163731Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011124Askim kommune
1803Askim1803 ASKIMPostboksar59.5829 11.16492Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.09.2012124Askim kommune
1804Spydeberg1804 SPYDEBERGPostboksar59.61517 11.080331Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011123Spydeberg kommune
1805Tomter1805 TOMTERPostboksar59.66140 10.999481Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011138Hobøl kommune
1806Skiptvet1806 SKIPTVETPostboksar59.47360 11.161481Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011127Skiptvet kommune
1807Askim1807 ASKIMGate-/veg-adresse59.5904 11.17462Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018124Askim kommune
1808Askim1808 ASKIMGate-/veg-adresse59.5965 11.18292Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018124Askim kommune
1809Askim1809 ASKIMGate-/veg-adresse59.5851 11.18192Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018124Askim kommune
1810Tenor (ikkje i bruk)1810 TENOR (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1811Askim1811 ASKIMGate-/veg-adresse59.5794 11.18182Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018124Askim kommune
1812Askim1812 ASKIMGate-/veg-adresse59.5936 11.19232Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018124Askim kommune
1813Askim1813 ASKIMGate-/veg-adresse59.577 11.16532Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018124Askim kommune
1814Askim1814 ASKIMGate-/veg-adresse59.5948 11.19382Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018124Askim kommune
1815Askim1815 ASKIMGate-/veg-adresse59.5789 11.13112Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018124Askim kommune
1816Skiptvet1816 SKIPTVETGate-/veg-adresse59.4692 11.16222Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018127Skiptvet kommune
1817Vidnesdalen (ikkje i bruk)1817 VIDNESDALEN (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1820Spydeberg1820 SPYDEBERGGate-/veg-adresse59.6171 11.08562Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018123Spydeberg kommune
1821SPYDEBERG1821 SPYDEBERGGate-/veg-adresse59.6233 11.08562Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018123Spydeberg kommune
1822Godheim (ikkje i bruk)1822 GODHEIM (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1823Knapstad1823 KNAPSTADGate-/veg-adresse59.6255 11.02822Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018138Hobøl kommune
1825Tomter1825 TOMTERGate-/veg-adresse59.6591 10.99492Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018138Hobøl kommune
1827Hobøl1827 HOBØLGateadresser og postboksar59.5587 10.84562Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.10.2018138Hobøl kommune
1830Askim1830 ASKIMGate-/veg-adresse59.5831 11.16332Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018124Askim kommune
1831Askim1831 ASKIMGate-/veg-adresse59.5823 11.15252Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018124Askim kommune
1832Askim1832 ASKIMGate-/veg-adresse59.5909 11.1312Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018124Askim kommune
1833Askim1833 ASKIMPostboksar59.59 11.126Usikker plassering24.08.2018124Askim kommune
1835Enebakk (ikkje i bruk)1835 ENEBAKK (ikkje i bruk)Historisk59.7619 11.14756Usikker plassering04.10.2018229Enebakk kommune
1838Flateby (ikkje i bruk)1838 FLATEBY (ikkje i bruk)Historisk59.8346 11.14086Usikker plassering04.10.2018229Enebakk kommune
1840Kråkstad (ikkje i bruk)1840 KRÅKSTAD (ikkje i bruk)Historisk59.6813 10.88366Usikker plassering04.10.2018213Ski kommune
1845Skotbu (ikkje i bruk)1845 SKOTBU (ikkje i bruk)Historisk59.6650 10.94896Usikker plassering04.10.2018213Ski kommune
1850Mysen1850 MYSENGate-/veg-adresse59.5535 11.32582Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018125Eidsberg kommune
1851Mysen1851 MYSENPostboksar59.55329 11.332731Koordinatane gjeld postkontoret04.10.2018125Eidsberg kommune
1852MYSEN1852 MYSENGate-/veg-adresse59.5443 11.37332Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018125Eidsberg kommune
1859Slitu1859 SLITUGate-/veg-adresse59.5854 11.26152Koordinatane er retta av Erik Bolstad17.09.2013125Eidsberg kommune
1860Trøgstad1860 TRØGSTADGate-/veg-adresse59.6407 11.31592Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018122Trøgstad kommune
1861Trøgstad1861 TRØGSTADPostboksar59.64082 11.316411Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011122Trøgstad kommune
1862Hamnås (ikkje i bruk)1862 HAMNÅS (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1864Tosebygda (ikkje i bruk)1864 TOSEBYGDA (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1866Båstad1866 BÅSTADGate-/veg-adresse59.6997 11.29812Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018122Trøgstad kommune
1867Båstad1867 BÅSTADPostboksar59.70498 11.294471Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011122Trøgstad kommune
1870Ørje1870 ØRJEGate-/veg-adresse59.4802 11.66022Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018119Marker kommune
1871Ørje1871 ØRJEPostboksar59.48066 11.66161Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011119Marker kommune
1872Kallak (ikkje i bruk)1872 KALLAK (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1873Børresrud (ikkje i bruk)1873 BØRRESRUD (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1874Kroksund (ikkje i bruk)1874 KROKSUND (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1875Otteid1875 OTTEIDGate-/veg-adresse59.3518 11.71453Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar28.09.2012119Marker kommune
1876Lundeby (ikkje i bruk)1876 LUNDEBY (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1878Hærland1878 HÆRLANDGate-/veg-adresse59.5533 11.42372Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.10.2018125Eidsberg kommune
1880Eidsberg1880 EIDSBERGGate-/veg-adresse59.5134 11.30372Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018125Eidsberg kommune
1882Heia (ikkje i bruk)1882 HEIA (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1890Rakkestad1890 RAKKESTADGate-/veg-adresse59.4251 11.34542Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018128Rakkestad kommune
1891Rakkestad1891 RAKKESTADPostboksar59.41687 11.350321Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011128Rakkestad kommune
1892Degernes1892 DEGERNESGate-/veg-adresse59.3533 11.42262Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018128Rakkestad kommune
1893Degernes1893 DEGERNESPostboksar59.35632 11.422021Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018128Rakkestad kommune
1894RAKKESTAD1894 RAKKESTADGate-/veg-adresse59.4042 11.35732Koordinatane er retta av Erik Bolstad22.10.2018128Rakkestad kommune
1895Gautestad (ikkje i bruk)1895 GAUTESTAD (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1900Fetsund1900 FETSUNDGate-/veg-adresse59.9290 11.16252Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018227Fet kommune
1901Fetsund1901 FETSUNDPostboksar59.92772 11.163351Koordinatane gjeld postkontoret11.10.2011227Fet kommune
1902Råmyra (ikkje i bruk)1902 RÅMYRA (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1903Gan1903 GANGate-/veg-adresse59.8813 11.22042Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.10.2018227Fet kommune
1904Sandsmoen (ikkje i bruk)1904 SANDSMOEN (ikkje i bruk)Historisk 04.10.20189999
1910Enebakkneset1910 ENEBAKKNESETGate-/veg-adresse59.7847 11.26122Koordinatane er retta av Erik Bolstad04.10.2018227Fet kommune
1911Flateby1911 FLATEBYGate-/veg-adresse59.8346 11.14085Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar19.09.2013229Enebakk kommune
1912Enebakk1912 ENEBAKKGate-/veg-adresse59.7619 11.14752Koordinatane er retta av Erik Bolstad03.10.2018229Enebakk kommune
1914Ytre Enebakk1914 YTRE ENEBAKKGate-/veg-adresse59.7303 11.03282Koordinatane er retta av Erik Bolstad17.09.2013229Enebakk kommune
1916Flateby1916 FLATEBYPostboksar59.83464 11.147511Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018229Enebakk kommune
1917Ytre Enebakk1917 YTRE ENEBAKKPostboksar59.72398 11.050481Koordinatane gjeld postkontoret03.10.2018229Enebakk kommune
1920