Kategoriar i Sentralt stadnamnregister (SSR)

Sentralt stadnamnregister (SSR) på Statens kartverk er det offisielle norske registeret over stadnamn. SSR blir nytta i svært mange ulike samanhengar, mellom anna på yr.no.

Tabellen viser alle kategoriane i SSR, med omsetjingar. Nynorsk, bokmål og engelsk er omsett av Erik Bolstad. Kvensk er omsett av Kvensk institutt.

Kolonna «prioritet» viser vektinga som er i bruk på yr.no. Låge nummer gjev høg prioritet. Kategoriar med prioritet under 50 blir prioritert i alle søkjeresultat.

Frå Kartverket Omsetjingar (ikkje frå Kartverket) Prioritet
TTema Nr Namnetype Merknad Nynorsk Bokmål Kvensk Finsk Engelsk
2900 1 Berg Mindre fjell Berg Berg Jyppyrä kukkula Small mountain 75
2900 2 Fjell Stort fjell Fjell Fjell Vaara vuori Mountain 70
2900 3 Fjellområde Stort fjellområde: Rondane, Saltfjellet, Lyseheiane Se også SOSI kapitel: Landskap Fjellområde Fjellområde Tunturiala vuoristo Mountain area 50
2900 4 Hei Berglendt, høyere beliggende område med beitemark Hei Hei Marasto ylämaa Heath 50
2900 5 Høyde Mindre terrengform som ikke vurderes som fjell Høgd Høyde Kumpu ylänkö Height 90
2900 6 Ås Langstrakt, vanligvis skogkledt høydedrag. Ås Ås Harju mäki Hill 80
2900 7 Rygg Langstrakt terrengform Rygg Rygg Vaaransölkä harja Ridge 90
2900 8 Haug Liten markant terrengform Haug Haug Tieva pieni kukkula Small hill 90
2900 9 Bakke Skråning Bakke Bakke Luokka mäki Slope 90
2900 10 Li Vanligvis skogkledt skrånende terreng Li Li Rinnet vuorenrinne Hillside 90
2900 11 Stup Loddrett eller svært bratt, fallende terreng Stup Stup Henkopahta jyrkänne Cliff 90
2900 12 Vidde Høyere liggende større område uten skog med lave terrengvariasjoner innenfor området. F.eks. Valdresflyi Se også SOSI kapitel: Landskap Vidde Vidde Tunturi ylätasanko Mountain plateau 50
2900 13 Slette Åpent, flatt, ikke skogbevokst område Slette Slette Aukkee tasanko Plains 90
2900 14 Mo Flatt område, vanligvis skogkledt Mo Mo Kangas nummi Moor 90
2900 15 Dalføre Stor dal: Gudbrandsdalen, Namdalen, Setesdal, Valdres Se også SOSI-kapittel: Landskap Dalføre Dalføre Vankka / Vuoma suuri laakso Long valley 50
2900 16 Dal Mellomstor eller liten dal Dal Dal Kuru laakso Valley 70
2900 17 Botn Dalende Botn Botn Vuomanpohja laaksonpohja Cirque 90
2900 18 Skar Markant senkning i fjell Skar Skar Autsi sola Pass 80
2900 19 Juv Kløftlignende dal, canyon Juv Juv Korsa kanjoni Gorge 80
2900 20 Søkk Mindre markant, begrenset fordypning Søkk Søkk Kuppa ontto Hollow 90
2900 21 Stein F.eks. flyttstein i fjellet Stein Stein Kivi kivi, järkäle Stone 90
2900 22 Heller Steinhule, steinsatt overnattingssted Heller Heller Pahtaloma kiviluola Rock shelter 90
2900 211 Topp (fjelltopp/tind) Øverste fjelltopp Fjelltopp Fjelltopp Vaaranlaki vuorenhuippu Mountain peak 70
2900 212 Hylle (hjell) Flatt område i fjellside Hylle (hjell) Hylle (hjell) Lohta vuorenseinämä Mountain shelf 90
2900 213 Terrengdetalj Alle typer små naturdetaljer. f.eks. sprekker, hulveier, sand- / stein- / grusflater, etc. Innsjøer og landskap Annan terrengdetalj Annen terrengdetalj Muita detaljiita maisemassa muu maastoominaisuus Terrain detail 90
2900 239 Fjellside Vanligvis åpent skrånende terreng i fjellet Fjellside Fjellside Vaarankylki vuorenreuna Mountain face 75
2900 244 Senkning Flat forsenkning, dalsenkning Senkning Senkning Lakso vajoama Depression 90
2900 245 Fjellkant (aksel) Skulder, «nese?, «bryn» Fjellkant (aksel) Fjellkant (aksel) Vaaranolka vuorenrinne Mountain shoulder 90
2900 246 Skogområde Stort skogområde: Nordmarka, Bymarka, Finnskogen Se også SOSI-kapittel: Landskap Skogområde Skogområde Outamaa metsäalue Forest area 50
2900 247 Landskapsområde Stort landskapsområde: Dalane, Jæren, Romerike, Grenland, Salten, Varanger Se også SOSI-kapittel: Landskap Landskapsområde Landskapsområde Lääni maaseutu Area 50
2900 260 Grotte Naturlig fjellgrotte f.eks. Grønnligrotta (Rana) Grotte Grotte Holo luola Cave 90
3000 80 Fjord Arm av havet inn i fastlandet Fjord Fjord Vuono vuono Fiord 60
3000 81 Havområde Store områder: Barentshavet Nordsjøen, Atlanterhavet Havområde Havområde Aapa merialue Sea 50
3000 82 Sund i sjø Innsnevret område mellom øyer eller fastland Sund i sjø Sund i sjø Nuora meren salmi Strait at sea 70
3000 83 Vik i sjø Kil, bukt Vik i sjø Vik i sjø Koppa merenlahti Inlet at sea 70
3000 84 Øy i sjø Tørt landområde i saltvann atskilt fra fastlandet Øy i sjø Øy i sjø Saari meressä meressä oleva saari Island in sea 70
3000 85 Holme i sjø Liten øy / skjær i sjø Holme i sjø Holme i sjø Meressä pikku saarinen luoto merellä Islet in sea 80
3000 86 Halvøy i sjø Større nes med smalt eid mot fastland Halvøy i sjø Halvøy i sjø Niemimaa meressä oleva niemimaa Peninsula at sea 80
3000 87 Nes i sjø Landområde stikkende ut i saltvann Nes i sjø Nes i sjø Niemi pieni niemimaa Small peninsula 80
3000 88 Eid i sjø Lavt parti i terrenget mellom to sjøkanter Eid i sjø Eid i sjø Muotka meren kannas Small isthmus at sea 80
3000 89 Strand i sjø Sand-, grus- eller steindekket område i sjøkanten Strand i sjø Strand i sjø Karikko merenranta Beach at sea 70
3000 90 Skjær i sjø Stein i vannflaten. Skjer i sjø Skjær i sjø Laassa meressä oleva kivi Rock in sea 90
3000 91 Båe i sjø Stein under vannflaten. Båe i sjø Båe i sjø Poto vajonnut kivi meressä Sunken rock in sea 90
3000 92 Grunne i sjø Forhøyning på bunnen som skiller seg vesentlig fra høyden på bunnen omkring Grunne i sjø Grunne i sjø Matala karikko merellä Shoal in sea 90
3000 93 Renne Undersjøisk dal Renne Renne Hauta maanalainen laakso Trench 90
3000 94 Banke i sjø Flatt, større undervannsområde Banke i sjø Banke i sjø Pankki törmä, rantatörmä Seabank 90
3000 95 Bakke i sjø Skrånende sjøbunn Bakke i sjø Bakke i sjø Pakki merenpohjassa oleva kumpu/kohoama Slope in sea bottom 90
3000 96 Søkk i sjø Stor eller liten grop på sjøbunnen Søkk i sjø Søkk i sjø Kuoppa meressä merenpohjassa oleva aukko/kuoppa Hollow in sea bottom 90
3000 97 Dyp (havdyp) Område mer enn 200-300 meter under havflaten Havdjupn Havdyp Syvvyys merensyvyys Depth 70
3000 98 Rygg i sjø Undersjøisk ?ås? Rygg i sjø Rygg i sjø Sölkä vedenalainen harjanne Underwater ridge 90
3000 99 Egg Undersjøisk kant mot havdyp Egg Egg Syvänsyrjä vedenalainen jyrkänne Underwater cliff 90
3000 215 Våg Fjordarm, større vik Våg Våg Lahti lahti Bay 70
3000 216 Øygruppe i sjø 2 eller flere øyer i saltvann f.eks. Hvaler og Lofoten Øygruppe i sjø Øygruppe i sjø Saaret saariryhmä meressä Island group in sea 70
3000 217 Klakk Spiss grunne. (Trøndersk / Nordnorsk uttrykk) Klakk Klakk Soro meressä oleva huippu Pinnacle in sea 90
3000 241 Fjordmunning Område «ytterst» i en fjord Fjordmunning Fjordmunning Vuononsuu vuononsuu Mouth of fiord 70
3000 255 Sjøstykke Del av sjøen, vanligvis innaskjærs eller i kystnære farvann f.eks. Folda, Hustadvika Sjøstykke Sjøstykke Meren osa meren osa Sea area 50
3000 256 Fiskeplass Fiskested, fiskeméd i sjø. Fiskeplass Fiskeplass Pyytöpaikka kalastusalue Fishing area 90
3000 265 Holmegruppe i sjø Flere små skjær i sjø Holmegruppe i sjø Holmegruppe i sjø Meressä pikku saariset luotoryhmä meressä Islet group in sea 80
3010 52 Skjær Stein i vannflaten Skjer Skjær Karkko joessa oleva kivi Skerry 90
3023 273 Stang Offisiell og privat jernstang langs kysten og i innlandet, fast Stong Stang Tanko paalu Pole 90
3023 274 Stake Offisiell og privat stake langs kysten og i innlandet, flytende Stake Stake Tupuli poiju Buoy 90
3023 276 Båke Offisiell og privat båke langs kysten og i innlandet, fast. Båke Båke Merimerkki / Pooki merkkituli, äänimajakka Beacon 90
3023 277 Overett Offisiell og privat. To stenger med / uten lys overett langs kysten og i innlandet, faste. Overett Overett Suuntamerkit kulkumerkit Leading marks 90
3030 275 Lysbøye Offisiell og privat lysbøye langs kysten og i innlandet, flytende Lysbøye Lysbøye Näkötupuli valaistu poiju Light buoy 90
3100 30 Innsjø Stort vann: Altevatnet, Femunden, Mjøsa, Nisser Innsjø Innsjø Järvi järvi Large lake 70
3100 31 Vann Middels stort vann Vatn Vann Järvi järvi Lake 65
3100 32 Tjern Lite vann Tjørn Tjern Lompolo lampi Pond 90
3100 33 Pytt Liten dam, myrpytt Pytt Pytt Lantto pieni lampi, lätäkkö Small pond 90
3100 34 Sund Innsnevret område i vann eller vassdrag Sund Sund Salmi salmi Strait 70
3100 35 Vik Kil, bukt i vann eller vassdrag. Vik Vik Vuoppii lahti Inlet 70
3100 44 Øy Tørt landområde i ferskvann atskilt fra fastlandet Øy Øy Saari saari Island 70
3100 45 Holme Liten øy i ferskvann Holme Holme Holmi / Saari saarelma Islet 90
3100 46 Halvøy Større nes i ferskvann med smalt eide mot fastland Halvøy Halvøy Niemi niemimaa Peninsula 70
3100 47 Nes Landområde stikkende ut i ferskvann Nes Nes Niemi niemi Headland 70
3100 48 Eid Lavt / smalt parti mellom to vannkanter; elver eller vann Eid Eid Muotka kannas Small isthmus 70
3100 49 Strand Sand-, grus- eller steindekket område i vannkanten Strand Strand Kari / Kariranta ranta Beach 70
3100 53 Båe Stein under vannflaten Båe Båe Poto vedenpinnan alla oleva kivi Sunken rock 90
3100 54 Grunne Lite område under vann Grunne Grunne Matala matalikko Shoal 90
3100 55 Banke Flatt, større undervannsområde Banke Banke Pankki törmä Bank 90
3100 56 Vanndetalj Alle typer : Notér forklaring i merknadsfeltet Detalj i eller ved vatn Detalj i eller ved vann Vesityyppi veden ominaisuus Water detail 90
3100 214 Øygruppe 2 eller flere øyer i ferskvann Øygruppe Øygruppe Saaret saariryhmä Island group 70
3100 242 Nes ved elver Landet mellom to møtende elver. Vanligvis kun brukt i samiske områder. Stedsnavnets skrivemåte skal IKKE avgjøre om navnet skal gis denne koden, men KUN lokalitetens størrelse eller ?fasong?. Nes ved elvar Nes ved elver Skaiti / Kielinen jokienvälinen niemi Headland between rivers 70
3100 257 Del av innsjø Mindre deler av store innsjøer F.eks. Steinsfjorden i Tyrifjorden Del av innsjø Del av innsjø Järven osa järven osa Part of a lake 90
3100 261 Gruppe av vann Flere middels store vann Fleire vatn Gruppe av vann Järvet järviryhmä Group of lakes 90
3100 262 Gruppe av tjern Flere små vann Fleire tjern Gruppe av tjern Lompolot lampiryhmä Group of ponds 90
3200 36 Elv Rennende vann i naturlig vannvei. Generelt ?bredere? enn 3 meter Elv Elv Joki / Eno joki River 70
3200 37 Bekk Rennende vann i naturlig vannvei. Generelt ?smalere? enn 3 meter Bekk Bekk Oja virta Stream 90
3200 38 Grøft Rennende vann der forløpet er menneskeskapt f.eks. dreneringsgrøfter i myr Grøft Grøft Kravi puro Ditch 90
3200 41 Os Innløp eller utløp av elv eller bekk i innsjø / vann / tjern eller sjø (saltvann) Os Os Suu joen suu Rivermouth 90
3200 42 Høl Dyp elvebunn under foss eller ved ende av stryk Høl Høl Jorma suvanto Riverpool 90
3200 43 Lone Nesten stillestående vik i elv eller bekk Lon Lon Pudas lahti, lahdelma Quiet inlet 90
3200 159 Kanal Utgravd ?vannveg? i sjø og ferskvann Kanal Kanal Kanaali kanaali Canal 60
3200 243 Kilde Oppkomme, olle, vannkilde. Kildeutspring. Benyttes for å angi stedet hvor grunnvannet kommer i dagen Kjelde Kilde Kalttii lähde Spring 90
3220 39 Foss Vann i tilnærmet fritt fall Foss Foss Kurkkii vesiputous Waterfall 70
3220 40 Stryk Parti der vannet går i stryk og skiller seg tydelig fra resten av elv eller bekk Stryk Stryk Koski / Niva koski Rapids 70
3311 50 Isbre Større sammenhengende snø- eller isområde som ikke smelter i løpet av sommeren. F.eks. Svartisen eller Folgefonna Isbre Isbre Jäätikkö jäätikkö Glacier 60
3311 51 Fonn Liten snø- eller isflate Fonn Fonn Jääteli jäälautta Snowdrift 90
4000 188 Soneinndeling til havs Fiskerisone, havrettssone, etc. (Notér type i merknadsfelt) Soneinndeling til havs Soneinndeling til havs Pyyytöalat merelä merialue Zone at sea 70
4000 253 Annen adm. Inndeling Landsdel, havnedistrikt, politidistrikt bispedømme, prestegjeld, skolekrets, valgkrets, postområde, etc. (Notér type i merknadsfelt) Anna adm. inndeling Annen adm. Inndeling Muu administratiivinen jako muu hallinnollinen jaottelu Other administrative division 50
4000 258 Grensemerke Off. godkjent grensemerke (generelt): Varde, tre, stein, bolt, kors etc Grensemerke Grensemerke Rajamerkki rajamerkki, rajapyykki Boundary marker 70
4001 180 Nasjon Selvstendig land (Offisielt navn) Land Land Maa maa Country 99
4002 181 Fylke (Offisielt navn) Fylke Fylke Fylkki maa County 31
4003 182 Kommune (Offisielt navn) Kommune Kommune Komuuni kunta Municipality 20
4005 184 Grunnkrets Se også 253 annen adm. inndeling Grunnkrins Grunnkrets Komuuniala / Komuunin osa kunta-alue Municipal district 60
4007 268 Adm. by Alle steder hvor kommunen har vedtatt bystatus By By Kaupunki kaupunki Town 25
4007 270 Adm. tettsted Statistisk sentralbyrås spesifikasjon. Tettstad Tettsted Kylä kylä, taajama Village 60
4011 170 Eiendommer Matrikulert eiendom Eigedom Eiendom Maat kiinteistö Property 70
4020 185 Allmenning Område hvor rettighetene er regulert. (Alle typer. Notér i merknadsfelt) Allmenning Allmenning Almunki yleinen alue Common 65
4025 186 Skytefelt Militære skytefelt. Skytefelt Skytefelt Aampumakenttä ampumarata Shooting range 70
4027 187 Verneområder (Alle typer både sjø og land. Notér type f.eks. ?Nasjonalpark? i merknadsfelt) Verneområde Verneområder Suojeluala suojeltu alue Protected area 65
4043 183 Sogn Kirkesogn Knyttet til Den norske kirke Sokn Sogn Piäs / Suokkana seurakunta Parish 60
4045 269 Adm. bydel (Offisielt navn på bydelsforvaltningen). Se også ?Bydel? 266. Bydel Bydel Kaupungin osa kaupungin osa Part of town 60
4100 60 Skog Alle typer fra stor barskog til vierkratt i Finnmark Skog Skog Mettä metsä Forest 90
4100 61 Myr Alle typer fra gressmyr til våt moldjord Myr Myr Jänkkä suo Marsh 90
4100 62 Utmark Ikke inngjerdet beitemark Utmark Utmark Ulkoniitty laiduntamaton alue Outlaying fields 90
4100 63 Sva Bart fjell- / steinparti Sva Sva Paljakka paljas maa Slab 90
4100 64 Ur Steinområde, steinrøys Ur Ur Juova kivikko Scree 90
4100 65 Øyr Sand-grusområde i elvemunning, elvedelta både mot innsjø / vann og saltvann Øyr Øyr Jovensuukari kivinen/hiekkainen delta, joenuoma Sandy delta 90
4100 66 Sand Sand-grusområde over vannkontur / kystkontur. Morenemateriale Sand Sand Kari hiekkatörmä Sandbank 90
4100 67 Eng Kultivert slåtte / gressmark Eng Eng Karkkee meadow Meadow 90
4100 68 Jorde Kultivert dyrknings- mark Jorde Jorde Pelto pelto, maa Field 90
4100 69 Havnehage Inngjerdet beitemark Hamnehage Havnehage Aita laidun, laidunmaa Pasture 90
4100 70 Torvtak Sted for uttak av myrtorv / brenntorv / veksttorv. Torvtak Torvtak Turvetjänkkä / Turvetsarka turvekatto Peat area 90
4100 71 Setervoll Ryddet, gressbevokst område på ei seter, med eller uten hus Setervoll Setervoll Kesäsijankenttä vuoristomaaatila Mountain farm meadow 80
4100 72 Park Kultivert område med eller uten trær. Kolonihage (i by eller tettbygd strøk) Park Park Parkki puisto Park 60
4100 263 Skred Rasområde: Alle typer materiale (f.eks. stein, jord, sand, leire, o.l.) Skrede Skred Vieremä vyörymä Landslide area 90
4101 226 Grustak/Steinbrudd Uttaksplass, område, drevet i dagen for sand, grus, pukk, skifer eller stein Grustak – Steinbrot Grustak – Steinbrudd Karitaaki / Kivivaara soranottoalue Gravel pit 90
4111 227 Tømmervelte Midlertidig lagringsplass for tømmer Se også SOSI-kapittel: Kyst og sjø Tømmervelte Tømmervelte Hirsiplaana puupinojen säilytyspaikka Place for pile of logs 90
4121 235 Gravplass Alle typer gravlunder, gravplasser. Gravplass Gravplass Hautuumaa hautausmaa Cemetery 80
4130 278 Rasteplass Rasteplass med ansvarlig Statens vegvesen eller annen offentlig myndighet Rasteplass Rasteplass Leppäämäpaikka piknikalue Picnic area 90
4132 191 Campingplass Alle typer både for campinghytter, campingvogner og telt Campingplass Campingplass Hyttälaikotus leirintäalue Camping ground 60
4154 228 Hyttefelt Offentlig eller privat hyttefelt. Område som har høy utnyttelsesgrad med tanke på hytter. Hyttefelt Hyttefelt Hyttäala mökkialue Cottage area 65
4200 238 Elvemel Bratt sand- eller grus- skråning langs en elv (eller et vann) Elvemel Elvemel Jokimella joen ranta Steep river shore 90
4602 221 Havn Sted der fartøy kan laste, losse eller søke ly for vær og sjø. Hamn Havn Hamina satama Harbour 60
5000 108 Bruk (gardsbruk) Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og / eller skogbruksdrift. (Vanligvis dss. bruks¬navn. Som referanse brukes våningshuset.) Gardsbruk Gårdsbruk Maanpruuki maatila Farm 65
5000 109 Enebolig/mindre boligbygg (villa) Enebolig eller tomannsbolig Hus for fast bosetting, utenom våningshus, jf. 108. (Vanligvis dss. bruks¬navn.) Bustadhus Bolighus Asentohuonet omakotitalo Villa 65
5000 110 Fritidsbolig (hytte, sommerhus) Hus som ikke er ment for fast bosetting. (Vanligvis dss bruks¬navn.) Fritidshus – hytte Fritidshus – hytte Hyttä kesämökki Holiday house 80
5000 111 Seter (sel, støl) Enklere landbruksbe¬byggelse. Kan ha periodisk ?fast? bosetting, vanligvis sommerstid. Seter (sel, støl) Seter (sel, støl) Kesäsija vuoristo maatila Mountain farm 80
5000 112 Bygg for jordbruk, fiske og fangst Bu, naust, uthus, fjøs, gamme Bygg for jordbruk, fiske og fangst Bygg for jordbruk, fiske og fangst Rakenus maanpruukkii ja kalanpyyttöö varten maatalous, kalastus ja metsästys asutus Rural building for farming; fishing and hunting 80
5000 113 Fabrikk Større industrivirksomhet Fabrikk Fabrikk Fapriikki tehdas Factory 80
5000 114 Kraftstasjon Alle størrelser for energi produksjon, (el. og varme) Kraftstasjon Kraftstasjon Voimastašuuni voimalaitos Power station 80
5000 115 Verksted Mindre industrivirksomhet Verkstad Verksted Paja verstas Workshop 80
5000 116 Forretningsbygg Hus for kontor- og servicevirksomhet Forretningsbygg Forretningsbygg Kontturi- ja kaupparakenus liikerakennus Commercial building 80
5000 117 Hotell Offentlig godkjent overnattingssted Hotell Hotell Hotelli hotelli Hotel 80
5000 118 Pensjonat Offentlig godkjent overnattingssted Pensjonat Pensjonat Yöpymähuonet asuntola Boarding house 80
5000 119 Turisthytte Overnattingssted Turisthytte Turisthytte Tyristihyttä turistimajoitus Hut 45
5000 120 Skole Offentlig og privat skole Skule Skole Koulu koulu School 60
5000 121 Sykehus Offentlig og privat sykehus Sjukehus Sykehus Sikhuusi sairaala Hospital 60
5000 122 Helseinstitusjon Aldershjem, rekreasjonshjem o.l. Helseinstitusjon Helseinstitusjon Tervheysinstitušuuni terveyskeskus Health institution 80
5000 123 Kirke Kirke / Kapell / Arbeidskirke knyttet til Den norske kirke Kyrkje Kirke Kirkko kirkko Church 59
5000 125 Forsamlingshus/Kulturhus Teater, kino, samf.hus, grendehus, etc. Forsamlingshus Forsamlingshus Kokkoushuonet seurakuntatalo Assembly building 60
5000 126 Vaktstasjon/Beredsskapsbygning Bygning for Politi / Brann / Los / Toll / Ambulanse / Fly- og skipsovervåkning Vaktstasjon Vaktstasjon Vahtistašuuni vartioasema Guard house 80
5000 127 Militært bygg/Anlegg Militærleir, militært bygg Militært anlegg Militært anlegg Militäärirustinki armeijan rakennus / puolustusvoimat Military installation 80
5000 128 Idrettshall Alle typer innendørsanlegg Ishall / svømmehall idrettshall. Idrettshall Idrettshall Sporttihalli urheiluhalli Sports centre 80
5000 218 Bergverk (underjord./dagbrudd) Gruve, skjerp Bergverk Bergverk Kruuva kaivos Mine 80
5000 229 Barnehage Offentlig eller privat barnehage Barnehage Barnehage Lastentaras lastentarha Kindergarten 90
5000 230 Poststed (Postkontor) Offisielt poststed Poststad Poststed Postipaikka posti Post area 40
5000 237 Rådhus (komm, fylke, stat) Adm.senteret (-huset) i adm. enheten. Rådhus Rådhus Raatihuonet kaupungintalo Town hall 60
5000 248 Universitet/høgskole Offentlig og privat høyskole og universitet Universitet – høgskule Universitet – høgskole Universiteetti / korkkeekoulu yliopisto University – college 60
5000 249 Annen bygning for religiøse aktiviteter. Synagoge, moske, frikirke, menighetshus, kloster, gravkapell, bårehus, krematorium. Noter i merknadsfelt hvilken type + dato for merknaden. Religiøst bygg Religiøst bygg Uskonollinen rakenus uskonnollinen rakennus Religious building 60
5000 250 Fengsel Fengsel, arbeidskoloni Fengsel Fengsel Fankila vankila Prison 80
5000 251 Museum/ Galleri/Bibliotek Alle typer museum, galleri og bibliotek Kulturinstitusjon Kulturinstitusjon Museumi / Galleria / Biblioteekki museo/ kauppakeskus/ kirjasto Cultural institution 80
5000 252 Garasje/hangarbygg Parkeringshus / trikkestall / bussgarasje / flyhangar / lokomotivstall Garasje – hangarbygg Garasje – hangarbygg Karaasi autotalli Garage – hangar 90
5000 259 Boligblokk Stort boligbygg med 2 eller flere etasjer hvor det er 5 eller flere boligenheter Bustadblokk Boligblokk Asentoblokki / Kertakartano asuntorakennus Apartment building 90
5000 267 Serveringssted Serveringssted utenfor tettbygd område Serveringsstad Serveringssted Kafeja kahvila Cafe 50
5000 280 Gard Gard Gård Talo maatila Farm 90
5200 100 By Tettsted med handels- og servicefunksjoner. Bymessig med mer eller mindre sammenhengende, kvartalsbebyggelse (bykjerne). Bygninger med 2 eller flere etasjer. (Se også ?Adm. by? 268). By By Kaupunki kaupunki City – large town 15
5200 101 Tettsted Mindre «bymessig» bebygd område av sentrumskarakter Tettstad Tettsted Tivispaikka pieni kaupunki, kylä, taajama Small town 30
5200 102 Tettbebyggelse Mindre bebygd område uten sentrumskarakter f.eks. boligområde Tettbebyggelse Tettbebyggelse Tivisasutus taajama-alue Settlement 60
5200 103 Bygdelag (bygd) Stort uregulert gårdsbruk- og boligområde Bygd Bygd Kylä asutusalue Village area 49
5200 104 Grend Mindre uregulert gårdsbruk-, seterfelt- og boligområde Grend Grend Pikku kylä kylä Village 45
5200 105 Boligfelt Regulert boligområde Bustadfelt Boligfelt Asuma-ala asutusalue Housing estate 65
5200 106 Borettslag Bofellesskap; vanligvis blokkbebyggelse Borettslag Borettslag Asentolaaki asunto-oikeusasuntoja Housing cooperative 65
5200 107 Industriområde Større sammenhengende område benyttet for industriformål Industriområde Industriområde Industri-ala teollisuusalue Industrial area 65
5200 132 Bydel Kulturmessig del av by. F.eks Gamlebyen, Vålerenga, Posebyen, Nordnes, Lade, Tromsdalen, Fagernes. (Se også ?Adm. bydel? 269) Byområde Byområde Kaupunginosa kaupungin osa Part of a city 40
5200 266 Tettsteddel Kulturmessig del av tettsted. Se også Del av tettstad Del av tettsted Kvartteeri taajaman osa Part of a town 60
6000 190 Idrettsanlegg (Alle typer utendørsanl. Notér type i merknadsfelt, f.eks. ridebane, fotballbane) Idrettsanlegg Idrettsanlegg Sporttirustinki urheilukeskus Sporting ground 80
6000 194 Slalåm- og utforbakke Alle typer regulerte alpinanlegg. Slalåm- og utforbakke Slalåm- og utforbakke Slaalomiluokka slalomrinne, laskettelurinne Ski slope 60
6000 210 Skytebane Pistol- eller geværbane (o.l. våpen) Skytebane Skytebane Ampumapaana ampumarata Shooting range 80
6000 222 Badeplass Offentlige og private badeplasser Badeplass Badeplass Uimapaikka uimapaikka Beach 60
6000 223 Fornøyelsespark (Store, regulerte anlegg) Fornøyingspark Fornøyelsespark Somanpitoparkki huvipuisto Amusement park 60
6006 264 Fyllplass Plass for deponering av masse Fyllplass Fyllplass Roskapaikka kaatopaikka Refuse tip 90
6012 233 Gjerde Steingjerde, tregjerde etc. Gjerde Gjerde Aita aita, aitaus Fence 90
6200 206 Gammel bosettingsplass Nedlagt bruk, seter, boplass, gamme. MRK !! Hus borte eller kun ruin. Gamal busetjingsplass Gammel bosettingsplass Auttii / Vanhaa sija hylätty maatila Abandoned farm 80
6200 207 Offersted Samisk, norsk eller finsk offersted Offerstad Offersted Uhripaikka urhipaikka Sacrificial site 80
6200 208 Severdighet Notér forklaring i merknadsfeltet, f.eks. minnesmerke Sjåverdig stad Severdighet Nähtävä nähtävyys Sight 65
6200 209 Utsiktspunkt Både i tårn og på bakken f.eks. Kongens utsikt Utsiktspunkt Utsiktspunkt Näkymäpaikka näköalapaikka Viewpoint 70
6200 224 Melkeplass Seterplass uten hus. Vanligvis i bratte områder på Vestlandet Mjølkeplass Melkeplass Maitopaikka pieni maatila Small mountain farm 80
6200 225 Annen kulturdetalj Alle typer kulturdetaljer f.eks. lekeplass, tårn, fiskeplass, etc. Notér forklaring med dato i merknadsfeltet Annan kulturdetalj Annen kulturdetalj Muu kulttuuridetalji muu kulttuuriin liityyvä yksityiskohta Other culture detail 80
6200 254 Varde F.eks. merkerøys, steinrøys. Langs kysten og i innlandet Varde Varde Merkkikivi kiviröykkiö Cairn 80
6500 201 Dam Store reguleringsdammer og små fløtningsdammer Dam Dam Allas pato Dam 70
6500 202 Tømmerrenne Kunstig tømmeranlegg Tømmerrenne Tømmerrenne Tukkiränni puusto Timberpass 70
6500 204 Fløtningsannlegg Kunstig fløtningsanlegg Fløytingsanlegg Fløtningsanlegg Uittorustinki kelluva alue Floating area 90
6521 199 Kraftgate (Rørgate) Store tilførselsrør for kraftanlegg Kraftgate Kraftgate Voimalinja suuri voimalinja Large power line 90
6600 154 Kai Større, fast bryggeanlegg Kai Kai Pryky laituri Quay 80
6600 155 Brygge Mindre, fast bryggeanlegg Bryggje Brygge Pryky laituri Pier 80
6600 156 Ferjelem Ferjelem på kai for vegtrafikk Ferjelem Ferjelem Lauttaplaatta laituri Ferry quay 90
6600 157 Utstikker Flytende bryggeanlegg Utstikkar Utstikker Haminapryky / Ulkopryky kelluva laituri Pier 90
6600 158 Sluse Kunstig løfteanretning for båter i vassdrag Sluse Sluse Venetpato sulku Lock 80
6600 160 Ankringsplass F.eks. opplagsplass for store båter / skip Ankringsplass Ankringsplass Ankkuripaikka ankkurointipaikka Anchoring berths 90
6600 195 Småbåthavn Regulerte havneanlegg for småbåter Småbåthamn Småbåthavn Pikku venheitten hamina pienvenesatama Small craft harbour 60
6600 205 Fiskeoppdrettsanlegg På land, i sjø og i ferskvann Fiskeoppdrettsanlegg Fiskeoppdrettsanlegg Kalataras kalankasvatuspaikka Fish farm 90
6600 234 Stø Båtstø, båtplass i vannkanten uten naust Stø Stø Valkama laskeutumispaikka Landing place 90
6604 236 Molo Fast byggverk, utstikkende voll i sjøen Molo Molo Möljä murtovesi Breakwater 90
6701 129 Fyr(Fyrstasjon) Offisielt fyr og fyrstasjon langs kysten. Fyr Fyr Fyyry majakka Light house 40
6702 130 Lykt (Fyrlykt) Offisiell og privat lykt / fyrlykt langs kysten og i innlandet. Fyrlykt Fyrlykt Fyyrylyhty majakan valo Lantern 60
6703 272 Lanterne Offisiell og privat lanterne langs kysten og i innlandet, fast Lanterne Lanterne Lyhty lyhty Lantern 90
6800 197 Oljeinstallasjon (Sjø) Stasjonære oljeinstallasjoner (faste og flytende) Oljeinstallasjon Oljeinstallasjon Öljyrustinki öljynporaus merestä Oil installation at sea 90
7000 140 Veg (Gate) ?Formelle? veg / gatenavn ellers kode 240 Veg Vei Tie tie/katu Road 80
7000 149 Kryss (Veg/Gate) (For alle type veger) Kryss Kryss Tienristi risteys Intersection 90
7000 153 Parkeringsplass Offentlig og privat Parkeringsplass Parkeringsplass Parkkeerinkipaikka pysäköintipaikka,-alue Car park 90
7000 203 Taubane Uten persontrafikk Se også 193 Taubane Taubane Köysipaana vaijerirata Cableway 70
7000 232 Plass/torg (I tettsted eller by) Plass Plass Aukkee aukio/tori Square 60
7000 240 Vegstrekning Fjellovergang, turiststrekning, f.eks. Kvænangsfjellet, Gamle Bynesveg, Friisvegen Vegstrekning Vegstrekning Tie tie, maantie Road 60
7101 219 Jernbanestrekning Lang jernbanestrekning. F.eks. Ofotbanen; Bergensbanen Jernbanestrekning Jernbanestrekning Rautatie rautatie Railway 90
7200 144 Farled/Skipslei Normal strekning for skip f.eks. Trondheimsleia Skipslei Skipslei Väylä reitti Fairway 60
7200 145 Ferjestrekning Eksisterende ferjesamband som inngår i områdets samferdselsnett Ferjestrekning Ferjestrekning Lauttareitti laivareitti Ferry 60
7312 192 Skiheis Skitrekk og stolheis i skianlegg. Skiheis Skiheis Hihtoheissi laskettelurinteen hissi Ski lift 60
7313 193 Fjellheis Gondolbane. Fjellheis Fjellheis Tunturiheissi vuoristohissi Gondola 60
7400 142 Traktorveg Driftsveger for kjøretøyer hvor vegen ikke kan kjøres med vanlig bil. Traktorveg Traktorveg Traktoritie traktoritie Dirt road 90
7400 143 Sti Stistrekning, sleper (gamle drifteveger), reindriftsveger Stig Sti Polku polku Track 90
7400 220 Vad ?Vassested? i elv, bekk vann eller sjø. Vadestad Vadested Kaalama joenylityspaikka Ford 90
7450 231 Adressenavn Omfatter et område, ev. som supplement til gate- / veiadresse. (Kommunalt adresseområde) Adressenamn Adressenavn Adressi osoite Place 50
7500 146 Bru Både for veg og jernbane. Angi ett punkt i hver ende for store bruer og ett midt på for små bruer. Bru Bro Silta silta Bridge 60
7500 147 Klopp Gangbru over sjø og ferskvann Klopp Klopp Käymäsilta kävelysilta Footbridge 90
7500 148 Tunnel Vanlig tunnel, rasoverbygg, undergang. Både gangveg, veg og jernbane. Tunnel Tunnel Tunneli tunneli Tunnel 80
7500 150 Vegbom Mindre bomanlegg på privat veg Vegbom Vegbom Tiekrinna puomi, tiepuomi Road gate 90
7500 151 Bomstasjon Større bomanlegg på offentlig veg Bomstasjon Bomstasjon Tietulli puomitettu tie Road toll station 90
7500 152 Grind Port i gjerde Grind Grind Krinna portti Field gate 90
7500 161 Stasjon Betjent stoppested for jernbane og trikk Stasjon Stasjon Stašuuni juna-asema Railway station 60
7500 162 Holdeplass Ubetjent stoppested for jernbane og trikk Haldeplass Holdeplass Hollipaikka junapysäkki Railway stop 80
7500 163 Busstopp Stoppested for rutegående vegtrafikk Busstopp Busstopp Byssistoppi bussipysäkki Bus stop 80
7900 164 Flyplass Landingsplass for rutegående flytrafikk og regulert privat flygning Flyplass Flyplass Flyyikenttä lentoasema Airport 50
7911 165 Landingsstripe Landingsplass for privat flygning Landingsstripe Landingsstripe Flyyiraita lentokenttä Airfield 60
8000 196 Rørledning Alle typer rørledninger: Olje, gass, vann, etc. Røyrleidning Rørledning Putkisto putkisto Pipeline 80
8000 198 Kraftledning Vanligvis store overføringsledninger Kraftleidning Kraftledning Voimaleetninki voimajohto Power line 90
8000 200 Kabel Alle typer kabler i både sjø og ferskvann. Kabel Kabel Kaapeli kaapeli Cable 90
8604 131 TV/Radio-mast TV / Radio ?tårn Alle typer bakkebasert telekommunikasjon Radiomast Radiomast TV- / raatiotorni tv-/radiomasto Radio mast 70

4 Replies to “Kategoriar i Sentralt stadnamnregister (SSR)”

  1. Hei, Erik!

    Stemmer det at det heter «borettslag, senkning, fleire tjern, tettbebyggelse, borettslag,…» på nynorsk?

    Hilsen Knut

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *