Dugnad er gøy!

I sumar var det postnummerdugnad på yr.no: Vi bad brukarane om hjelp til å finne ei fornuftig plassering av alle 4585 norske postnummer. Responsen frå brukarane var overveldande god! Her er ei oppsummering og litt erfaringar.

Mange av brukarane på yr.no har etterlyst vêrvarsel for postnummer. Dette er kanskje særleg aktuelt for dei som hentar data frå yr.no – det er av og til lettare å finne eit postnummer og hente varsel for det, enn å byggje opp heile stadnamnstrukturen til yr.no.

Det finst ingen register over norske postnummer med éin koordinat (geografisk plassering) per postnummer. Posten har oversyn over kva område eit postnummer dekkjer, men dette kunne vi ikkje bruke til å lage vêrvarsel: Postnummeret 5750 ODDA dekkjer for eksempel nesten heile Hardangerjøkulen, og vêrvarselet ville bli temmeleg feil om det vart rekna ut for toppen av ein isbre og ikkje Odda sentrum.

Vi fekk inn totalt 4590 tilbakemeldingar/korrigeringar til postnummerdugnaden frå ca 600 ulike personar. Då vi la ut dugnaden hadde vi korrekt plassering av 39 prosent av postnumra, i løpet av to dagar var 74 prosent av postnumra korrigerte og plasserte på rett stad!

Litt teknisk info: Dugnaden vart laga av underteikna (som er ein slags journalist utan veldig mykje programmeringserfaring), og sidan dugnaden vart laga midt i sumarferien var det ingen utviklarar på jobb til å lage databasar for mottak av dataa. Løysinga vart å leggje dugnaden på dei private heimesidene mine og bruke ulike opne tenester for å ta i mot tilbakemeldingane.

Eg lasta ned heile postnummerregisteret frå Posten og fekk lagt på ein cirkaplassering av kvart postnummer. Denne cirkaplasseringa vart vist på eit Google-kart, og brukarane kunne opne ein liten boks og taste inn nye koordinatar for kvart postnummer. Dei nye koordinatane vart teke i mot ved hjelp av Google Forms, og hamna i eit Google-rekneark. Her henta eg ut koordinatane til Excel, og sjekka dei fleste plasseringane kjapt før eg oppdaterte dugnadssidene med dei nye plasseringane. Dette var relativt mykje mekk: Sidan det kom inn 4590 tilbakemeldingar vart Google-reknearket ekstremt stort og tungt å arbeide med. Etter cirka ein månad braut heile systemet saman, og Google-reknearket nekta å ta i mot fleire oppdateringar; ergo måtte eg finne plassering til dei siste 600 postnumra på eiga hand.

Ei erfaring til seinare er at det nok ville vore lurt å lage ein skikkeleg database for å ta i mot tilbakemeldingane; men samtidig ville dette kravd at eg laga ein skikkeleg spekk og at det var utviklarar på jobb som kunne prioritere dette litt snodige stuntet.

Flest unge menn som tek del i slike dugnader

Rundt 600 personar tok del i postnummerdugnaden, og i etterkant svarte rundt halvparten av dei som var med på dugnaden på eit kort spørjeskjema.

postnummerdugnad-alder

86 prosent av dei som tok del i dugnaden var menn, med forbausande jamn aldersspreiing. Den eldste som var med på dugnaden var 74 år, den yngste var 15. Dei store byane dominerte veldig: Dei fleste som tok del i dugnaden var frå Oslo (19 prosent), Bergen (9 prosent) og Stavanger ( 6 prosent). Resten av landet var jamt representert.

postnummerdugnad-erfaringOver halvparten av dugnadsfolka fekk vite om dugnaden på yr.no, ein tredel såg dugnaden på NRKbeta og 17 prosent fekk vite om det via Twitter. Det kanskje mest overraskande var at to tredeler av dei som var med aldri hadde vore med på liknande dugnadsarbeid på nett.

Dette bør vi og andre gjere meir av!

Resultata frå postnummerdugnaden er svært gode: Alle dei 600 som tok del i dugnaden har vore med på å lage eit register som no er fritt og ope tilgjengeleg (med ein Creative Commons-lisens), som allereie er i bruk på yr.no og som fritt kan nyttast av alle andre til kommersielle og ideelle føremål. Eitt transportselskap har mellom anna allereie teke i bruk registeret for å lage grove køyreruter for sjåførane sine.

Eg håpar at NRK kjem til å kalle inn til fleire slike dugnader: Vi får allereie svært mykje god hjelp av lesarane på NRKbeta, og erfaringane frå postnummerdugnaden fristar til gjentaking. Takk til alle som tok del!

Innkalling til postnummerdugnad!

Denne saka er òg publisert på NRKbeta.
Oppdatering: Dugnaden er avslutta, du kan laste ned postnummerregisteret frå erikbolstad.no/postnummer

Ny-Ålesund postkontor. Foto: Helge Kåsin
Ny-Ålesund postkontor. Foto: Helge Kåsin

Mange av yr.no-brukarane ynskjer seg eit postnummersøk (både for å sjå vêrvarselet, men ikkje minst for å kunne hente data).

Det finst (merkeleg nok) ingen gode register over norske postnummer med eitt koordinat per postnummer. Posten har berre informasjon om kva område kvart postnummer dekkjer, men manglar informasjon om det naturlege «midtpunktet» for kvar postnummer.

For å kunne lage eit vêrvarsel treng yr.no ei heilt nøyaktig plassering for kvart postnummer (vêrvarsla for yr.no blir laga for eksakte punkt, ikkje for område).

No kallar vi inn til dugnad! Kan du hjelpe oss med å sjekke postnumre du har god kjennskap til?

Vi har lagt ut lister over alle norske postnummer der du kan sjå plasseringane på kart. Vi blir veldig glade om du går inn og sjekkar postnummer du har god kjennskap til!

(Vi er forresten ganske så sikre på at grensesnittet på sidene bør gjerast langt betre (dei er laga av ein journalist med minimale programmeringskunnskapar seint sundag kveld…). Kom gjerne med forbetringsframlegg!)

Vi vil sjølvsagt leggje ut heile registeret når det er ferdig.