1169 OSLO

Postnummeret 1169 Oslo ligg i Oslo kommune, bydel Nordstrand.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

1169 OSLO er eit uvanleg postnummer fordi det er delt i fleire delar som ikkje heng saman (sjå kartet). Det er berre 67 slike delte postnummer i bruk.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 398 vegadresser knytt til postnummeret.

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Oslo kommune

Kor mange har postadresse 1169 Oslo?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 1430
01.01.1997 1446
01.01.1998 1366
01.01.2000 1093
01.01.2001 1099
03.11.2001 1100
01.01.2002 1101
01.01.2003 1167
01.01.2004 1182
01.01.2005 1131
01.01.2006 1140
01.01.2007 1198
01.11.2007 1053
01.01.2008 1247
01.01.2009 1302
01.11.2009 1004
01.01.2010 1317
01.11.2010 998
01.01.2011 1271
01.01.2012 1293
01.01.2013 1316
01.01.2014 1371
01.01.2015 1367
01.01.2016 1376
01.01.2017 1367
01.01.2018 1385
01.01.2019 1407
01.01.2020 1393
01.01.2021 1412
01.01.2022 1417

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Ingolf Ruuds vei2 – 16 (alle nr.)
Kollstien1 – 3 (alle nr.)
Kronveien1 – 16 (alle nr.)
Langs Linjen15 – 43 (alle nr.)
Ljabruveien4, 7, 9-11, 13-14, 16, 18-20, 22-28, 30-31, 33, 35, 37
Ljan terrasse1 – 8 (alle nr.)
Ljansbakken1 – 21 (alle nr.)
Mosseveien180, 182, 184, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205-207, 209, 211-213, 215, 217-224, 226-228, 237, 239-245, 247, 251, 256, 258, 261, 263, 265, 267, 269-270, 273, 278-279, 286, 299
Nordstrandveien1-2, 4, 6
Storåssvingen1 – 9 (alle nr.)
Storåsveien1 – 56 (alle nr.)
Toppen1 – 14 (alle nr.)
Vestlia1 – 15 (alle nr.)
von Øtkens vei1 – 14 (alle nr.)
Øvre Ljanskoll vei1 – 35 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: