Warning: Undefined variable $kommuneteljar in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 352

1481 HAGAN

Postnummeret 1481 Hagan ligg i hovudsakleg i Nittedal kommune, Viken.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 2571 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 71 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (2639 adresser, 100%), men også 2 adresser i (0%) og 1 adresser i Oslo (0%).

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Nittedal kommune , eller i heile Viken.

Kor mange har postadresse 1481 Hagan?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 5750
01.01.1997 5997
01.01.1998 6275
01.01.2000 6554
01.01.2001 6680
03.11.2001 6704
01.01.2002 6714
01.01.2003 6710
01.01.2004 6841
01.01.2005 6852
01.01.2006 6901
01.01.2007 7082
01.11.2007 5728
01.01.2008 7289
01.01.2009 7446
01.11.2009 5722
01.01.2010 7632
01.11.2010 5710
01.01.2011 7760
01.01.2012 7921
01.01.2013 7978
01.01.2014 8141
01.01.2015 8208
01.01.2016 8126
01.01.2017 8148
01.01.2018 8093
01.01.2019 8178
01.01.2020 8120
01.01.2021 8152
01.01.2022 8255

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Marja Olsens vei2 – 4 (alle nr.)
Abborveien1 – 22 (alle nr.)
Almeveien1 – 8 (alle nr.)
Bekkefaret1 – 9 (alle nr.)
Bekkelia1 – 60 (alle nr.)
Bekkinga1 – 143 (alle nr.)
Bevregrasveien1 – 6 (alle nr.)
Birkelundveien1 – 74 (alle nr.)
Bjønndalsveien2 – 999 (alle nr.)
Blåtoppveien1 – 79 (alle nr.)
Brasmeveien1 – 13 (alle nr.)
Bregneveien2 – 12 (alle nr.)
Brennalia1 – 78 (alle nr.)
Brennaveien4 – 24 (alle nr.)
Briskeveien1 – 42 (alle nr.)
Bryggeriveien2 (alle nr.)
Brådalsstubben1 – 22 (alle nr.)
Carl Bergersens vei1 – 59 (alle nr.)
Destilleriveien11 – 19 (alle nr.)
Eikeveien1 – 17 (alle nr.)
Fjellstubben1 – 19 (alle nr.)
Furukroken1 – 25 (alle nr.)
Furulia1 – 9 (alle nr.)
Gamle Trondheimsvei12 – 56 (alle nr.)
Gartnerisvingen1 – 53 (alle nr.)
Gjeddeveien1 – 13 (alle nr.)
Gjelleråsveien1 – 11 (alle nr.)
Glenneveien2 – 60 (alle nr.)
Granliveien1 – 5 (alle nr.)
Gåsebyveien1 – 12 (alle nr.)
Hagens vei1 – 5 (alle nr.)
Harrveien1 – 17 (alle nr.)
Heggeveien1 – 50 (alle nr.)
Hellinga1 – 34 (alle nr.)
Hengeaksveien1 – 32 (alle nr.)
Holumbakken1 – 38 (alle nr.)
Holumskogen1 – 36 (alle nr.)
Ilabakken2 – 18 (alle nr.)
Ilaveien1 – 22 (alle nr.)
Industriveien1 – 30 (alle nr.)
Karushøgda1 – 67 (alle nr.)
Karuslia1 – 30 (alle nr.)
Karusveien2 – 22 (alle nr.)
Kloraveien2 – 11 (alle nr.)
Krepsveien1 – 10 (alle nr.)
Krokveien1 – 19 (alle nr.)
Laueveien1 – 40 (alle nr.)
Likollen1 – 82 (alle nr.)
Listubben1 – 15 (alle nr.)
Lønneveien1 – 9 (alle nr.)
Masteveien1 – 12 (alle nr.)
Morteveien1 – 30 (alle nr.)
Myrlia2 – 103 (alle nr.)
Myrullgrenda2 – 48 (alle nr.)
Nittedalsveien118, 120, 122
Ospelia1 – 30 (alle nr.)
Porsveien5 – 52 (alle nr.)
Postveien1 – 41 (alle nr.)
Rogneveien1 – 41 (alle nr.)
Røyeveien1 – 37 (alle nr.)
Seljeveien1 – 80 (alle nr.)
Sikveien1 – 23 (alle nr.)
Skysetveien1 – 9 (alle nr.)
Skytta terrasse1 – 14 (alle nr.)
Skyttafaret1 – 39 (alle nr.)
Skyttakroken1 – 28 (alle nr.)
Skyttamyrveien2 – 120 (alle nr.)
Skyttaveien1 – 72 (alle nr.)
Snarefjellet40 – 114 (alle nr.)
Sollia1 – 12 (alle nr.)
Stamveien1 – 9 (alle nr.)
Steinbråten1 – 14 (alle nr.)
Stikkveien4 – 22 (alle nr.)
Tjernslia1 – 74 (alle nr.)
Trondheimsveien1, 3
Tyriveien2 – 9 (alle nr.)
Woldbakken3 – 41 (alle nr.)
Ørekyteveien1 – 68 (alle nr.)
Ørretveien1 – 16 (alle nr.)
Øvre Skytta1 – 22 (alle nr.)
Åshagan1 – 28 (alle nr.)
Åsheimgrenda1 – 49 (alle nr.)
Åsliveien1 – 12 (alle nr.)
Åstunet1 – 15 (alle nr.)
Trondheimsveien740

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: