1680 SKJÆRHALDEN

Endra namn frå 1680 SKJÆRHALLEN til 1680 SKJÆRHALDEN i 2008. Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 1680 SKJÆRHALDEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt så å seie uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 1680 Skjærhalden ligg i Hvaler kommune, Viken.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 2617 vegadresser knytt til postnummeret.

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Hvaler kommune , eller i heile Viken.

Kor mange har postadresse 1680 Skjærhalden?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 1023
01.01.1997 1040
01.01.1998 1041
01.01.2000 1068
01.01.2001 1073
03.11.2001 1101
01.01.2002 1105
01.01.2003 1119
01.01.2004 1150
01.01.2005 1162
01.01.2006 1152
01.01.2007 1160
01.11.2007 1072
01.01.2008 1212
01.01.2009 1231
01.11.2009 1058
01.01.2010 1263
01.11.2010 1034
01.01.2011 1273
01.01.2012 1275
01.01.2013 1289
01.01.2014 1324
01.01.2015 1344
01.01.2016 1352
01.01.2017 1346
01.01.2018 1320
01.01.2019 1364
01.01.2020 1385
01.01.2021 1382
01.01.2022 1405

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Apalvika18 – 56 (alle nr.)
Bakken2 – 40 (alle nr.)
Botnekilveien2 – 177 (alle nr.)
Botneveien10 – 219 (alle nr.)
Brattholmene1 – 7 (alle nr.)
Bredvikstien11 – 98 (alle nr.)
Brekkesletta6 – 60 (alle nr.)
Bryggeberget1 – 50 (alle nr.)
Brønnløkkeveien23 – 80 (alle nr.)
Bråteholmen1 – 2 (alle nr.)
Bølingshavnfjellet2 – 41 (alle nr.)
Børholmen1 (alle nr.)
Båthavna1 – 40 (alle nr.)
Damholmene1 – 3 (alle nr.)
Dammyrskogen26 – 28 (alle nr.)
Dapa2 – 27 (alle nr.)
Edholmen1 – 200 (alle nr.)
Edveien7 – 465 (alle nr.)
Fjellholtveien14 – 33 (alle nr.)
Floren1 – 19 (alle nr.)
Furuholmberget1 – 74 (alle nr.)
Furumoen1 – 24 (alle nr.)
Gilboveien1 – 31 (alle nr.)
Granholmene1 – 31 (alle nr.)
Granstuveien1 – 7 (alle nr.)
Halseveien11 – 122 (alle nr.)
Haslevika37 – 52 (alle nr.)
Helleskilveien2 – 90 (alle nr.)
Hollungen8 – 103 (alle nr.)
Holmveien16 – 79 (alle nr.)
Holtefeltet1 – 126 (alle nr.)
Homlungen1 (alle nr.)
Homlungfjellet2 – 50 (alle nr.)
Hvileberget1 – 53 (alle nr.)
Hyttekasbakken11 – 52 (alle nr.)
Høghebakken1 – 17 (alle nr.)
Jeriko1 – 11 (alle nr.)
Julsebakken1 – 14 (alle nr.)
Karls vei2 – 38 (alle nr.)
Karvika21 – 30 (alle nr.)
Kilebryggaveien9 – 138 (alle nr.)
Kjennvikveien21 – 87 (alle nr.)
Kjerringholmen1 – 122 (alle nr.)
Kjølholtveien1 – 116 (alle nr.)
Kjølholtåsen1 – 80 (alle nr.)
Kockeskogen2 – 71 (alle nr.)
Koltorpbrygga28 (alle nr.)
Koltorpneset10 – 159 (alle nr.)
Korshavn1 – 90 (alle nr.)
Korshavnveien17 – 181 (alle nr.)
Kristinelia1 – 14 (alle nr.)
Lammenes1 – 123 (alle nr.)
Lauer1 – 51 (alle nr.)
Lille Kjennvikveien52 – 94 (alle nr.)
Lillesand1 – 8 (alle nr.)
Lina1 (alle nr.)
Løkka1 – 12 (alle nr.)
Løkkaveien9 – 52 (alle nr.)
Makøveien1 – 298 (alle nr.)
Midtre veien15 – 269 (alle nr.)
Nordre Rom1 – 29 (alle nr.)
Orestubben1 – 4 (alle nr.)
Overveien16 – 80 (alle nr.)
Peremyra1 – 13 (alle nr.)
Prestegårdsskogen1 – 134 (alle nr.)
Prestehavna1 – 33 (alle nr.)
Prinsebakken1 – 22 (alle nr.)
Prinseveien1 – 12 (alle nr.)
Pulservikgata3 – 135 (alle nr.)
Reff5 – 52 (alle nr.)
Reffsfjellet1 – 25 (alle nr.)
Reffsveien4 – 103 (alle nr.)
Revtangeveien26 – 135 (alle nr.)
Ribergveien1 – 96 (alle nr.)
Romsundveien39 – 82 (alle nr.)
Rødshueveien16 – 180 (alle nr.)
Røsseberget2 – 38 (alle nr.)
Røssholmen1 – 221 (alle nr.)
Saltvika10 – 111 (alle nr.)
Sandvadsvingen1 – 44 (alle nr.)
Sigrid Bjørseths vei9 – 15 (alle nr.)
Sildeholmen1 – 2 (alle nr.)
Singleø28 – 202 (alle nr.)
Skattenborg19 – 59 (alle nr.)
Skomakerveien2 – 15 (alle nr.)
Skårsnesveien11 – 155 (alle nr.)
Soldatersundet2 – 96 (alle nr.)
Stafsengveien50 – 106 (alle nr.)
Stallane39 – 61 (alle nr.)
Stenane1 – 84 (alle nr.)
Stenkroken1 – 62 (alle nr.)
Stenlia1 – 60 (alle nr.)
Storefjellveien84 – 100 (alle nr.)
Store

Neste postnummer

Førre postnummer: