2235 MATRAND

Postnummeret 2235 Matrand ligg i Eidskog kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 266 vegadresser knytt til postnummeret.

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Eidskog kommune , eller i heile Innlandet.

Kor mange har postadresse 2235 Matrand?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 0
01.01.1997 0
01.01.1998 0
01.01.2000 491
01.01.2001 489
03.11.2001 491
01.01.2002 486
01.01.2003 493
01.01.2004 508
01.01.2005 496
01.01.2006 516
01.01.2007 506
01.11.2007 368
01.01.2008 507
01.01.2009 493
01.11.2009 369
01.01.2010 475
01.11.2010 359
01.01.2011 479
01.01.2012 482
01.01.2013 504
01.01.2014 491
01.01.2015 478
01.01.2016 487
01.01.2017 489
01.01.2018 469
01.01.2019 467
01.01.2020 468
01.01.2021 468
01.01.2022 448

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Adelsbyvegen1 – 164 (alle nr.)
Bievegen3 – 14 (alle nr.)
Bråtavegen13, 51, 53
Drognesvegen16 – 362 (alle nr.)
Grasmovegen3 – 104 (alle nr.)
Grønnerud-Hesbølvegen63, 89, 124, 126, 158, 170, 173, 175, 187, 189, 202, 212, 217, 219, 221, 225-226, 232, 234, 236
Humlevegen1 – 16 (alle nr.)
Lunderbybakken3 – 759 (alle nr.)
Malmervegen558, 560, 562
Marihønevegen1 – 15 (alle nr.)
Matrandvegen248-249, 252, 281-282, 297, 299, 301, 305, 308, 310-311, 318, 327, 333, 335, 353, 355, 363, 375, 377, 379, 432, 437, 440-442, 444, 446-448, 453, 459, 461, 469, 472, 484, 500, 502, 504, 506, 508-510, 512-514, 518, 520, 522, 530, 537, 539, 541, 555, 557, 559, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 606, 609, 611, 614, 616, 618, 620, 683, 695, 698, 700, 702, 707, 709, 725, 727, 729, 751, 755, 757, 765, 784, 795, 801, 844, 857-858, 868, 876, 884, 934, 951, 980, 996, 1012, 1025, 1028
Midtskogsætervegen99 – 117 (alle nr.)
Myggvegen5 (alle nr.)
Rødbergvegen21, 23, 52, 56, 61, 63, 65, 67, 87, 89, 99, 101, 103, 105, 127, 129, 137, 144, 169
Sandnesvegen24 – 85 (alle nr.)
Skjørberggrenda1 – 75 (alle nr.)
Skrådalsvegen6 – 94 (alle nr.)
Veksarvegen183, 187-188, 190
Vepsevegen6 – 17 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: