2334 ROMEDAL

Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2334 ROMEDAL er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 2334 Romedal ligg i Stange kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 503 vegadresser knytt til postnummeret.

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Stange kommune , eller i heile Innlandet.

Kor mange har postadresse 2334 Romedal?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 734
01.01.1997 733
01.01.1998 750
01.01.2000 742
01.01.2001 729
03.11.2001 729
01.01.2002 730
01.01.2003 733
01.01.2004 725
01.01.2005 742
01.01.2006 782
01.01.2007 813
01.11.2007 756
01.01.2008 879
01.01.2009 909
01.11.2009 755
01.01.2010 916
01.11.2010 728
01.01.2011 909
01.01.2012 912
01.01.2013 911
01.01.2014 910
01.01.2015 906
01.01.2016 925
01.01.2017 926
01.01.2018 946
01.01.2019 989
01.01.2020 1009
01.01.2021 1051
01.01.2022 1061

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Anders Sørensens veg1 – 24 (alle nr.)
Bratvoldsberget1 – 12 (alle nr.)
Brynsvegen1-7, 9, 11-14, 16-17, 19-21, 23, 25, 50, 52, 54
Brynsåsvegen2 – 136 (alle nr.)
Busvolgutua2 – 191 (alle nr.)
Filsetvegen234, 236
Hesteskoen1 – 41 (alle nr.)
Husegutua1, 3
Husevegen1 – 16 (alle nr.)
Momyrvegen1 – 126 (alle nr.)
Møllevegen9 – 15 (alle nr.)
Mågårdvegen24 – 292 (alle nr.)
Plogjons veg2 – 202 (alle nr.)
Skrestadvegen2 – 23 (alle nr.)
Skytragutua1, 9, 11, 32, 57, 59, 108
Solvinvegen4, 6, 8, 10, 35-36, 49, 59-60, 115, 125, 153, 170, 172-174, 182, 184, 186, 188, 200
Svarstadsvingen1 – 13 (alle nr.)
Tallholen1 – 59 (alle nr.)
Åsvangvegen10, 17, 19-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35-38, 40, 59, 70, 81-82, 114, 116, 118, 126, 151, 154-156, 160, 162, 164, 166, 172, 176, 180, 182, 190, 210, 212, 229, 233, 235-236, 238, 244, 246, 248, 254-255, 257-258, 262, 264, 267, 269, 273

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: