Warning: Undefined variable $kommuneteljar in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 352

2340 LØTEN

Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2340 LØTEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 2340 Løten ligg i hovudsakleg i Løten kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 4325 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 26 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (4346 adresser, 100%), men også og 5 adresser i (0%).

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Løten kommune , eller i heile Innlandet.

Kor mange har postadresse 2340 Løten?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 5846
01.01.1997 5841
01.01.1998 5864
01.01.2000 5894
01.01.2001 5952
03.11.2001 6034
01.01.2002 6029
01.01.2003 6098
01.01.2004 6054
01.01.2005 6025
01.01.2006 6036
01.01.2007 6062
01.11.2007 5044
01.01.2008 6003
01.01.2009 5995
01.11.2009 4997
01.01.2010 6085
01.11.2010 4899
01.01.2011 6165
01.01.2012 6280
01.01.2013 6292
01.01.2014 6336
01.01.2015 6316
01.01.2016 6350
01.01.2017 6357
01.01.2018 6361
01.01.2019 6426
01.01.2020 6463
01.01.2021 6421
01.01.2022 6488

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Abboren1 – 8 (alle nr.)
Alderslystvegen319 – 470 (alle nr.)
Alv Kjøsveg1 – 8 (alle nr.)
Arnsetvegen17 – 35 (alle nr.)
Balkevegen3 – 366 (alle nr.)
Bergsvevegen1 – 15 (alle nr.)
Bjørkerudvegen1 – 69 (alle nr.)
Bjørkvegen1 – 7 (alle nr.)
Bjørkvolla2 – 60 (alle nr.)
Bjørnen2 – 15 (alle nr.)
Bokfinken1 – 10 (alle nr.)
Brandsrudvegen10 – 270 (alle nr.)
Brennerivegen2 – 104 (alle nr.)
Brevadvegen74 – 230 (alle nr.)
Bubekkvegen7 – 52 (alle nr.)
Budorvegen2 – 1547 (alle nr.)
Buen1 – 7 (alle nr.)
Chausseen40, 42, 44, 46, 75, 83, 90-92, 94, 96, 100, 106, 108, 114, 116, 135, 150, 180, 182, 184, 191, 193, 195, 197, 199-200, 222, 224, 300, 378, 380, 390, 401, 418-419, 421, 423, 450, 452, 454, 456, 507-510, 571, 573, 575, 577, 579, 630, 690, 700, 737, 750, 777-778, 780, 782, 784, 787, 789, 811, 813, 815, 820, 845, 949, 953, 963, 985, 1039, 1100-1101, 1104, 1106, 1115
Dalstuvegen1 – 27 (alle nr.)
Damvegen110 – 172 (alle nr.)
Dompapen2 – 86 (alle nr.)
Dr. Wefringsveg2 – 84 (alle nr.)
Duetrosten2 – 17 (alle nr.)
Eievegen1 – 7 (alle nr.)
Ekornvegen1 – 14 (alle nr.)
Ekromshagan1 – 43 (alle nr.)
Elgen1 – 25 (alle nr.)
Elgvegen2 – 25 (alle nr.)
Emil Løvliens veg1 – 21 (alle nr.)
Enerstubben1 – 8 (alle nr.)
Enervegen1 – 4 (alle nr.)
Enga1 – 4 (alle nr.)
Engemogutua2 – 45 (alle nr.)
Esperantovegen1 – 6 (alle nr.)
Even Olstads veg1 – 33 (alle nr.)
Finnstadhagan7 – 45 (alle nr.)
Fjellreven1 – 11 (alle nr.)
Fjellrypa1 – 5 (alle nr.)
Fjellvåken1 – 8 (alle nr.)
Flyplassvegen1 – 17 (alle nr.)
Frønsetvegen2 – 30 (alle nr.)
Furadalsvegen1 – 18 (alle nr.)
Furavegen1 – 20 (alle nr.)
Gamle Budorveg1 – 35 (alle nr.)
Gamle Øysætervegen1 – 90 (alle nr.)
Gamlevegen1 – 21 (alle nr.)
Gammalsrudvegen6 – 36 (alle nr.)
Gaupa1 – 23 (alle nr.)
Gjøken1 – 19 (alle nr.)
Granvegen1 – 6 (alle nr.)
Grasvegen1 – 8 (alle nr.)
Grinderengsletta2 – 47 (alle nr.)
Grindervegen2 – 40 (alle nr.)
Grønvegen1 (alle nr.)
Gråspetten1 – 43 (alle nr.)
Gutua1 – 17 (alle nr.)
Halmstubben1 – 8 (alle nr.)
Hammardamvegen49 – 280 (alle nr.)
Hamninga1 – 27 (alle nr.)
Harastien1 – 12 (alle nr.)
Haren2 – 23 (alle nr.)
Haukugla1 – 14 (alle nr.)
Heggvegen1 – 8 (alle nr.)
Heimdalsvegen22 – 289 (alle nr.)
Hellinga1 – 12 (alle nr.)
Hilda Løvliensveg1 – 5 (alle nr.)
Holengutua14 – 195 (alle nr.)
Hovslundvegen4 – 23 (alle nr.)
Hønsehauken1 – 19 (alle nr.)
Håvegen1 – 33 (alle nr.)
Imsetvegen2 – 100 (alle nr.)
J.B.Jacobsens veg2 – 8 (alle nr.)
Jerpa1 – 10 (alle nr.)
Jerven1 – 12 (alle nr.)
Jeslivegen4 – 66 (alle nr.)
Jønnvegen2 (alle nr.)
Jønsrudvegen5 – 14 (alle nr.)
Karudvegen1 – 60 (alle nr.)
Kildevegen1 – 44 (alle nr.)
Kirkevegen1 – 30 (alle nr.)
Kjelsrudvegen4 – 25 (alle nr.)
Kjøstadvegen14, 16, 34, 36, 42, 46, 50-51, 53, 75-76, 78, 81, 87, 99, 101, 103, 109, 111, 120, 125, 140, 144, 150, 200, 215, 256, 258, 260
Kjøsøgardsvegen2 – 26 (alle nr.)
Kongeørna1 – 11 (alle nr.)
Kongsvegen781, 791, 826, 828, 830, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 930, 932, 940, 950, 980, 982, 984, 986, 1060-1068, 1070, 1078, 1091, 1093, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1125, 1127, 1129, 1166, 1168, 1170, 1175, 1177, 1179, 1190, 1192, 1194, 1196, 1200, 1210, 1220, 1304, 1310, 1332, 1334, 1336, 1354, 1356, 1358, 1368, 1390, 1392, 1394, 1400, 1402, 1453, 1471, 1474, 1476-1477, 1479, 1495, 1497, 1499-1500, 1502, 1540, 1542, 1544, 1587, 1589
Kristian Stubberuds veg1 – 3 (alle nr.)
Kuvegen1 – 79 (alle nr.)

Neste postnummer

Førre postnummer: