2407 ELVERUM

Postnummeret 2407 Elverum ligg i Elverum kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 1083 vegadresser knytt til postnummeret.

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Elverum kommune , eller i heile Innlandet.

Kor mange har postadresse 2407 Elverum?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 0
01.01.1997 0
01.01.1998 0
01.01.2000 3064
01.01.2001 3177
03.11.2001 3256
01.01.2002 3275
01.01.2003 3346
01.01.2004 3432
01.01.2005 3505
01.01.2006 3589
01.01.2007 3713
01.11.2007 2854
01.01.2008 3794
01.01.2009 3818
01.11.2009 2824
01.01.2010 3826
01.11.2010 2773
01.01.2011 3862
01.01.2012 3850
01.01.2013 3851
01.01.2014 3897
01.01.2015 3919
01.01.2016 3931
01.01.2017 3922
01.01.2018 2632
01.01.2019 2662
01.01.2020 2659
01.01.2021 2603
01.01.2022 2613

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Amalie Skrams veg1 – 92 (alle nr.)
Arnsteins veg1 – 30 (alle nr.)
Barbra Rings veg2 – 24 (alle nr.)
Bureiserfeltet2 – 9 (alle nr.)
Bureiservegen1 – 60 (alle nr.)
Camilla Colletts veg1 – 35 (alle nr.)
Einar Skjæraasens veg1 – 25 (alle nr.)
Forstmester Barths veg1 – 32 (alle nr.)
Forstmester Mejdells veg1 – 37 (alle nr.)
Halfdan Grans veg2 – 7 (alle nr.)
Halvor Flodens veg1 – 36 (alle nr.)
Helsetvegen1 – 35 (alle nr.)
Henrik Ibsens veg2 – 72 (alle nr.)
Henrik Wergelands veg1 – 43 (alle nr.)
Hestehagen1 – 54 (alle nr.)
Holbergs veg1 – 32 (alle nr.)
Holtet1 – 25 (alle nr.)
Innmarksvegen1 – 29 (alle nr.)
Ivar Skårsets veg1 – 42 (alle nr.)
Ivar Aasens veg1 – 23 (alle nr.)
Johan Falkbergets veg2 – 73 (alle nr.)
Jonas Lies veg2 – 16 (alle nr.)
Mikkjel Fønhus veg1 – 36 (alle nr.)
Nils Gotlands veg1 – 19 (alle nr.)
Nordahl Griegs veg1 – 11 (alle nr.)
Nordre Hanstad veg1 – 3 (alle nr.)
Ola Halvorseths veg4 – 12 (alle nr.)
Olav Duuns veg1 – 33 (alle nr.)
Ole K. Løkens veg1 – 9 (alle nr.)
Ole Ørns veg1 – 34 (alle nr.)
Oskar Braatens veg3 – 42 (alle nr.)
P. Chr. Asbjørnsens veg1 – 19 (alle nr.)
Per Sivles veg1 – 38 (alle nr.)
Prost Erichsens veg1 – 16 (alle nr.)
Rikard Nordraaks veg1 – 33 (alle nr.)
Rudolf Nilsens veg1 – 30 (alle nr.)
Sandgata3 – 64 (alle nr.)
Sigrid Undsets veg3 – 35 (alle nr.)
Skoginspektør Kiærs veg1 – 10 (alle nr.)
Solørvegen151, 153, 155, 177-179, 189, 191, 195, 202, 204, 206, 208, 210-211, 215, 226, 235, 244, 283, 285, 297, 342, 344, 357, 362, 364, 370, 372, 374-375, 379, 382, 384-385, 387, 391, 393-395, 397, 400, 404, 407-409, 411, 413, 415, 419, 423, 425, 429-430, 432, 434, 436, 442, 444
Åsmund Sveens veg1 – 95 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: