Warning: Undefined variable $kommuneteljar in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 352

2436 VÅLER I SOLØR

Postnummeret 2436 Våler i Solør ligg i hovudsakleg i Våler kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 1589 vegadresser knytt til postnummeret.
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1579 adresser, 99%), men også og 10 adresser i (1%).

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Våler kommune , eller i heile Innlandet.

Kor mange har postadresse 2436 Våler i Solør?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 2486
01.01.1997 2471
01.01.1998 2470
01.01.2000 2427
01.01.2001 2459
03.11.2001 2433
01.01.2002 2436
01.01.2003 2415
01.01.2004 2379
01.01.2005 2386
01.01.2006 2364
01.01.2007 2367
01.11.2007 2101
01.01.2008 2368
01.01.2009 2377
01.11.2009 2026
01.01.2010 2368
01.11.2010 1975
01.01.2011 2363
01.01.2012 2345
01.01.2013 2335
01.01.2014 2320
01.01.2015 2335
01.01.2016 2302
01.01.2017 2296
01.01.2018 2248
01.01.2019 2293
01.01.2020 2253
01.01.2021 2233
01.01.2022 2244

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Vestre Gjesåsveg1004, 1006, 1040, 1055, 1060
Øvre Ranumsvegen284 – 350 (alle nr.)
Bergesidevegen2, 10, 16, 22, 26, 30, 34, 39-40, 51, 54, 56, 65, 69, 81-83, 100, 115, 123, 125-126, 155, 157, 180, 201, 205, 207, 209, 212-216, 218, 231, 240, 248, 254-255, 257, 259, 262, 273, 275, 281, 283, 291, 301, 309, 311, 317, 319, 335, 337, 352, 379, 384, 399, 441, 451, 453, 455, 465, 511, 513, 585, 600, 608, 640, 646, 648, 660, 663, 665, 671, 678, 683, 688, 692, 705, 710, 721, 732, 734, 761
Bjergårdsvegen20 – 230 (alle nr.)
Blåbærsvingen7 – 30 (alle nr.)
Bruvegen91 – 150 (alle nr.)
Buråsvegen2 – 57 (alle nr.)
Børsemakervegen1 – 15 (alle nr.)
Daneborg1 – 17 (alle nr.)
Dr. Sjursens veg1 – 26 (alle nr.)
Eidsmangvegen19 – 537 (alle nr.)
Eidsvegen40 – 168 (alle nr.)
Elverhøysvingen1 – 24 (alle nr.)
Eriksmofeltet4 – 21 (alle nr.)
Eriksmovegen1 – 190 (alle nr.)
Fjellsætervegen1 – 250 (alle nr.)
Furuvegen1 – 46 (alle nr.)
Gartnervegen1 – 8 (alle nr.)
Gistivegen205, 229, 268, 273, 280, 300, 303, 305, 314, 321, 360
Gjerdrumsvegen82 – 116 (alle nr.)
Gjerdrumsætervegen126 – 1215 (alle nr.)
Glesmyrvegen11 – 409 (alle nr.)
Glåmvegen1 – 19 (alle nr.)
Granvegen1 – 38 (alle nr.)
Grønlandsvegen2 – 19 (alle nr.)
Gunnarsrudsvegen35 – 600 (alle nr.)
Halvorsetvegen1 – 70 (alle nr.)
Hammervegen8 – 154 (alle nr.)
Hemmevegen1 – 31 (alle nr.)
Hesteskoen2 – 11 (alle nr.)
Hoelsvegen1 – 55 (alle nr.)
Holtekjølvegen71 – 94 (alle nr.)
Holtsjøvegen48
Hovdevegen1 – 22 (alle nr.)
Høgbergvegen1 – 37 (alle nr.)
Kavlerudsvegen1 – 31 (alle nr.)
Kirkestuvegen6 – 14 (alle nr.)
Knatten1 – 22 (alle nr.)
Konterudsvegen19 – 57 (alle nr.)
Kornmagasinvegen2 – 51 (alle nr.)
Krokenjordet2 – 20 (alle nr.)
Kvernbakkvegen34 – 89 (alle nr.)
Kåppårbakkvegen40 – 119 (alle nr.)
Langåsen22 – 62 (alle nr.)
Lauvlivegen30 – 126 (alle nr.)
Lilleskjæret8 – 42 (alle nr.)
Lønnerudstubben1 – 6 (alle nr.)
Melsnesvegen18 – 75 (alle nr.)
Monsrudbakken4 – 14 (alle nr.)
Murudbakken1 – 10 (alle nr.)
Måsågrendvegen1 – 18 (alle nr.)
Nedre Storskjæret2 – 34 (alle nr.)
Nedre Vålevegen1 – 23 (alle nr.)
Nordermovegen14 – 60 (alle nr.)
Nordre Eidsmangen3 – 22 (alle nr.)
Nysætervegen214 – 295 (alle nr.)
Rampevegen1 – 19 (alle nr.)
Ranumsvegen41, 43, 45, 62, 72, 79, 101, 111, 122, 124, 126, 159-160, 168-169, 175, 186, 196, 210, 215, 239-240, 242, 244, 246, 256, 265-266, 272, 281, 287, 290, 292-293, 295, 297, 299, 301, 303, 309, 311, 313, 320-321, 323, 333, 335, 337, 341, 349, 368, 370, 372, 374, 376, 385, 389, 400, 402, 419
Rekka2 – 20 (alle nr.)
Risåsvegen28 – 126 (alle nr.)
Rivenesvegen17 – 108 (alle nr.)
Rokkerudsvegen1-2, 22, 40, 50
Rudsvegen10-11, 15, 19, 22, 25-27, 37, 52, 61, 82, 101, 123, 137, 139, 149, 159, 167, 187, 222, 238, 253, 255, 263, 295, 297, 323, 332, 339, 356, 366, 368-369, 377-379, 381, 383, 385-387, 391, 405, 411, 425, 435, 438, 491, 493, 541, 544, 574, 611, 613, 615-617, 621, 628, 638, 667, 669, 730
Rudsætra5 – 51 (alle nr.)
Sagerudsgutua1 – 22 (alle nr.)
Sagerudsvingen1 – 21 (alle nr.)
Siggerudsvegen300
Skogstien1 – 13 (alle nr.)
Skolebakken9 – 31 (alle nr.)
Skolevegen5 – 17 (alle nr.)
Skyrudsvegen9 – 31 (alle nr.)
Skåråvegen1 – 25 (alle nr.)
Solevegen1 – 10 (alle nr.)
Solør-Odalsvegen210 – 490 (alle nr.)
Solørvegen386
Stabburbakken2 – 4 (alle nr.)
Starrkilvegen260
Stasjonsvegen1 – 72 (alle nr.)
Steinhaugvegen7 – 31 (alle nr.)
Strætevegen2 – 61 (alle nr.)
Sundvegen2 – 31 (alle nr.)
Svennebysætervegen11 – 1140 (alle nr.)
Svennebyvegen9 – 312 (alle nr.)

Neste postnummer

Førre postnummer: