Warning: Undefined variable $kommuneteljar in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 352

2550 OS I ØSTERDALEN

Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2550 OS I ØSTERDALEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 2550 Os i Østerdalen ligg i hovudsakleg i Os kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 2013 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 17 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (2023 adresser, 100%), men også og 7 adresser i Røros (0%).

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Os kommune , eller i heile Innlandet.

Kor mange har postadresse 2550 Os i Østerdalen?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 1757
01.01.1997 1780
01.01.1998 1786
01.01.2000 1848
01.01.2001 1880
03.11.2001 1856
01.01.2002 1862
01.01.2003 1826
01.01.2004 1810
01.01.2005 1773
01.01.2006 1755
01.01.2007 1744
01.11.2007 1403
01.01.2008 1737
01.01.2009 1753
01.11.2009 1321
01.01.2010 1723
01.11.2010 1265
01.01.2011 1659
01.01.2012 1653
01.01.2013 1658
01.01.2014 1640
01.01.2015 1621
01.01.2016 1594
01.01.2017 1607
01.01.2018 1604
01.01.2019 1580
01.01.2020 1558
01.01.2021 1540
01.01.2022 1517

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Almannveien29 – 583 (alle nr.)
Anvisåsen48 – 145 (alle nr.)
Bekkvollen22 – 155 (alle nr.)
Bjønngrubba1 – 7 (alle nr.)
Bjørkrabben1 – 21 (alle nr.)
Blæstermyrveien4 (alle nr.)
Bredalsliveien116 – 333 (alle nr.)
Brutippen1 – 23 (alle nr.)
Elgtråkket1 – 10 (alle nr.)
Elvelia150 – 520 (alle nr.)
Elvhøgdfaret1 – 118 (alle nr.)
Falkveien414 – 630 (alle nr.)
Fjellia33 – 156 (alle nr.)
Fjellveien68 – 310 (alle nr.)
Fremre Rabblia10 – 231 (alle nr.)
Fremre Stenbrottet2 – 25 (alle nr.)
Gamle Kirkeveien142 – 153 (alle nr.)
Gjetarveien10 – 30 (alle nr.)
Grendeveien1 – 36 (alle nr.)
Grønliveien21 – 179 (alle nr.)
Høgåsen4 – 22 (alle nr.)
Hølgjelen1 – 40 (alle nr.)
Hørtdalen29 – 440 (alle nr.)
Høystad9 – 141 (alle nr.)
Håkonsbakken1 – 19 (alle nr.)
Håmmåldalen247 – 411 (alle nr.)
Håmmålsfjellveien1 – 237 (alle nr.)
Håmmålvollveien11 – 220 (alle nr.)
Hårråveien1 – 15 (alle nr.)
Jakopsåsen1 – 30 (alle nr.)
Joteggveien100, 158
Kjurrudalsveien11 – 937 (alle nr.)
Kløftåsen81 – 213 (alle nr.)
Kopparleden7511, 7581, 7605, 7645, 7662, 7664-7668, 7670, 7682, 7692, 7701, 7703-7704, 7708, 7720, 7770, 7772, 7774, 7802, 7816, 7818, 7822, 7824, 7826, 7829, 7902, 7904, 7921, 8040, 8043, 8045, 8051, 8071, 8131, 8145, 8175-8176, 8215, 8221, 8237, 8297, 8331, 8335, 8345, 8376, 8402, 8410, 8441, 8496, 8510, 8516, 8590, 8592, 8601, 8606, 8661, 8665, 8667, 8831, 8833, 8837, 8839, 8861, 8863, 8865, 8867, 8869, 8901, 8903, 8950-8954, 9001, 9003, 9007, 9011, 9015, 9022, 9024, 9028, 9210-9214, 9216, 9220, 9230, 9234, 9238, 9241, 9244, 9261, 9266-9267, 9269, 9271, 9310-9313, 9317-9318, 9323, 9325, 9350, 9360, 9370, 9376, 9380, 9406, 9426, 9472, 9476, 9480, 9482, 9484, 9535, 9692, 9791, 9793, 9795, 9817, 9819-9821, 9823, 9833, 9835-9836, 9838, 9844, 9846, 9851, 9859, 9861, 9863, 9871-9874, 9876, 9882, 9884, 9891-9892, 9895-9897, 9901, 9903, 9910-9912, 9916, 9918, 9930-9932, 9936, 9938, 9940
Korbakken6 – 90 (alle nr.)
Kvennåsstien4 – 32 (alle nr.)
Kvernbekkveien1 – 10 (alle nr.)
Kvervillen1 – 11 (alle nr.)
Langegga3 – 78 (alle nr.)
Litjmyrmoen2 – 20 (alle nr.)
Litjåsen20 – 80 (alle nr.)
Liveien25 – 89 (alle nr.)
Lomtjønnveien226 – 302 (alle nr.)
Lynghellinga2 – 6 (alle nr.)
Løvfloveien28
Mastukåsa29 – 341 (alle nr.)
Midteggveien7 – 29 (alle nr.)
Midtre Dalsbygdveien1 – 659 (alle nr.)
Moltemyrveien1 – 7 (alle nr.)
Mosengveien11-12, 22, 74, 77, 103, 121, 123-124, 127, 129, 140, 142, 144, 146-150, 175, 177, 191, 200, 237-239, 268-269, 291, 293, 308, 333, 336, 338, 345, 348, 353
Myrelia11 – 53 (alle nr.)
Måssåegga2 – 12 (alle nr.)
Måssårabben1 – 18 (alle nr.)
Narsjølia2 – 101 (alle nr.)
Nordgardsgjelen8 – 48 (alle nr.)
Nordre Litjåsen33 – 87 (alle nr.)
Nørdalslia13 – 571 (alle nr.)
Nørnesjordet1 – 35 (alle nr.)
Olveien71 – 446 (alle nr.)
Osheimveien1 – 18 (alle nr.)
Oslia3 – 70 (alle nr.)
Osåsan4 – 459 (alle nr.)
Rabblia1 – 134 (alle nr.)
Rytrøa2 – 17 (alle nr.)
Rønningsvollveien130, 248, 665, 669
Rørosveien2945 – 4316 (alle nr.)
Røsslyngveien1 – 18 (alle nr.)
Rådyrstien1 – 10 (alle nr.)
Saravollen3 – 70 (alle nr.)
Skarvdalen30 – 408 (alle nr.)
Skolerya3 – 17 (alle nr.)
Skårrveien55 – 336 (alle nr.)
Solbråtveien10 – 68 (alle nr.)
Stenbrottet3 – 71 (alle nr.)
Stendalen2 – 49 (alle nr.)
Storbekkdalen37 – 333 (alle nr.)
Storliveien15 – 178 (alle nr.)
Stormyrveien4 – 285 (alle nr.)
Storvollia17 – 168 (alle nr.)
Strandveien1 – 42 (alle nr.)
Sundet23 – 66 (alle nr.)
Sundmoen2 – 56 (alle nr.)
Sætersjøveien15 – 890 (alle nr.)
Søljåsen60 – 277 (alle nr.)
Søstergata1 – 45 (alle nr.)

Neste postnummer

Førre postnummer: