2636 ØYER

Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2636 ØYER er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 2636 Øyer ligg i Øyer kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

  • 61.265 10.413
  • 61° 15′ 54″ N   10° 24′ 46″ A
  • UTM: 32V 575782 6793124

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 19.02.2020. Meld frå om feil.

Det er 4761 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 431 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Øyer kommune , eller i heile Innlandet.

Kor mange har postadresse 2636 Øyer?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
03.11.2001 3043
01.01.2007 3055
01.11.2007 2598
01.01.2009 3132
01.11.2009 2554
01.01.2010 3194
01.11.2010 2501
01.01.2011 3262
01.01.2012 3266
01.01.2017 3331
01.01.2018 3375

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

2636 ØYER: Gate-/veg-adresse
Akksjøsætervegen 1 (alle nr.)
Andersstuguvegen 1 – 74 (alle nr.)
Augsætervegen 2 (alle nr.)
Bagstadvegen 2 – 183 (alle nr.)
Bakkevegen 1 – 32 (alle nr.)
Bjørgefallet 2 – 124 (alle nr.)
Blæsterfalla 3 – 104 (alle nr.)
Bokfinkvegen 1 – 14 (alle nr.)
Brynsgutua 2 – 35 (alle nr.)
Buttvegen 1 – 27 (alle nr.)
Einervegen 1 – 13 (alle nr.)
Ekornvegen 1 – 13 (alle nr.)
Elgvegen 1 – 47 (alle nr.)
Fiskehusvegen 5 – 43 (alle nr.)
Fjellstadvegen 3 – 122 (alle nr.)
Furtholoa 4 – 152 (alle nr.)
Furuvegen 2 – 32 (alle nr.)
Gamle Hundersætervegen 7 – 149 (alle nr.)
Gamlevegen 18 – 328 (alle nr.)
Gammellykkja 2 – 86 (alle nr.)
Geitryggen 10 – 155 (alle nr.)
Granrudvegen 2 – 49 (alle nr.)
Gruvevegen 2 – 82 (alle nr.)
Gudbrandsdalsvegen 910 – 912 (alle nr.)
Harevegen 1 – 9 (alle nr.)
Hauganbrinken 6 – 88 (alle nr.)
Hauganlia 13 – 57 (alle nr.)
Haugaringen 2 – 54 (alle nr.)
Haugsgutua 1 – 34 (alle nr.)
Hemsætervegen 1 – 180 (alle nr.)
Hjortevegen 2 – 97 (alle nr.)
Hornsjøvegen 5 – 2201 (alle nr.)
Hortgutua 14 – 36 (alle nr.)
Hunderfossvegen 950 – 952 (alle nr.)
Hundersætervegen 2 – 920 (alle nr.)
Hundervegen 1 – 670 (alle nr.)
Høghaugvegen 1 – 71 (alle nr.)
Industrivegen 36 – 50 (alle nr.)
Jutulstadlykkja 121 – 149 (alle nr.)
Kaldsvekroken 23 – 293 (alle nr.)
Kananvegen 25, 42, 45, 47, 49, 53, 55, 80
Kirkevegen 1 – 19 (alle nr.)
Klokkerstien 1 – 16 (alle nr.)
Kneiken 1 – 14 (alle nr.)
Kolgropa 44 – 90 (alle nr.)
Konglevegen 1 – 11 (alle nr.)
Kongsvegen 2-3, 5, 10, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-45, 47-53, 56, 61-64, 72, 78, 80, 97, 99, 110, 130-131, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 168, 171, 222, 224, 270-271, 273, 280, 282, 284, 286, 299, 303, 312, 314, 316, 318, 320, 325-326, 328-329, 415, 419, 421, 433, 491, 493, 495, 501, 503, 510, 519, 521, 523, 525, 529, 531, 535, 541, 543, 550, 556, 565, 573, 577, 611, 613, 651, 655-656, 658, 666, 674, 684, 688, 690-691, 693
Kramprudvegen 4 – 214 (alle nr.)
Kringelåsvegen 2 – 81 (alle nr.)
Kroken 1 – 8 (alle nr.)
Landåsvegen 2 – 53 (alle nr.)
Lerkevegen 1 – 16 (alle nr.)
Lunnstadbrinken 3 – 83 (alle nr.)
Lunnstadlia 4 – 28 (alle nr.)
Lunnstadmyrvegen 2 – 448 (alle nr.)
Lyngvegen 1 – 41 (alle nr.)
Lysengvegen 26 – 52 (alle nr.)
Lyusveknappen 2 – 16 (alle nr.)
Midtbygdsvegen 2 – 627 (alle nr.)
Midtåsvegen 2 – 39 (alle nr.)
Moltmyrvegen 2 – 67 (alle nr.)
Moshushågån 3 – 17 (alle nr.)
Moshusvegen 2 – 8 (alle nr.)
Mosætervegen 12 – 544 (alle nr.)
Måkrudgutua 11 – 117 (alle nr.)
Måsåbergvegen 6 – 111 (alle nr.)
Måsåvegen 1 – 6 (alle nr.)
Nedre Vesleslåa 2 – 32 (alle nr.)
Nermoshågån 1 – 28 (alle nr.)
Nermosvegen 4 – 77 (alle nr.)
Nordbygdsvegen 5 – 700 (alle nr.)
Nordlia 5 – 54 (alle nr.)
Nymogutua 22 – 62 (alle nr.)
Nysætervegen 2 – 290 (alle nr.)
Ole Stenens veg 14 – 38 (alle nr.)
Pjeksen 3 – 111 (alle nr.)
Prestgardshågån 1 – 21 (alle nr.)
Rabbevegen 83 (alle nr.)
Rekstet 3 – 45 (alle nr.)
Rognstadvegen 2 – 443 (alle nr.)
Rundmyrvegen 51 – 280 (alle nr.)
Rådyrvegen 1 – 17 (alle nr.)
Sisikvegen 1 – 7 (alle nr.)
Skogvegen 1 – 30 (alle nr.)
Skåevegen 6 – 81 (alle nr.)
Skåklevegen 22 – 101 (alle nr.)
Slettmoringen 1 – 23 (alle nr.)
Slåsætervegen 1 – 49 (alle nr.)
Sportsvegen 3 – 6 (alle nr.)
Stasjonsvegen 1 – 39 (alle nr.)
Storslåvegen 31 – 113 (alle nr.)
Storsteinvegen 232 – 270 (alle nr.)
Strømshuguvegen 3 – 39 (alle nr.)
Strømsvegen 1 – 101 (alle nr.)
Stulsvegen 1 – 32 (alle nr.)
Stuttingen 1 – 23 (alle nr.)
Sundgårdsvegen 2 – 15 (alle nr.)
Sæterberget 12 – 58 (alle nr.)
Sæterråket 1 – 36 (alle nr.)
Sørbygdsvegen 4 – 665 (alle nr.)
Sørlia 2 – 128 (alle nr.)
Tettgrasvegen 47 – 152 (alle nr.)
Trovegen 24 – 52 (alle nr.)
Tunfaret 1 – 43 (alle nr.)
Tyttebærskogen 3 – 131 (alle nr.)
Utsikten 1 – 14 (alle nr.)
Vardvegen 3 – 131 (alle nr.)
Vedumsvegen 3 – 158 (alle nr.)
Veltevegen 45 – 165 (alle nr.)
Vestsidevegen 2, 6, 8, 14, 20, 22, 39, 43, 50, 52, 56, 58, 60, 66, 71, 75, 80, 91, 93, 95-96, 98, 100, 122, 124, 136, 138, 154, 156, 165, 169, 171, 176, 182, 214, 216, 220, 249, 258, 260, 264, 266, 282, 284, 286, 288, 290, 294, 296, 300, 309, 370, 372, 446, 448, 450, 452, 454, 471, 473, 479, 487, 491, 500, 502-503, 515, 541, 551, 553, 706, 708, 710, 715-716, 748, 777, 862, 905
Viksvevegen 2 – 24 (alle nr.)
Øvre Vesleslåa 1 – 21 (alle nr.)
Øygardsvegen 33 – 82 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: