2636 ØYER

Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2636 ØYER er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 2636 Øyer ligg i Øyer kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 4761 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 431 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Øyer kommune , eller i heile Innlandet.

Kor mange har postadresse 2636 Øyer?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 2854
01.01.1997 2895
01.01.1998 2940
01.01.2000 2983
01.01.2001 2974
03.11.2001 3043
01.01.2002 3046
01.01.2003 3040
01.01.2004 3014
01.01.2005 3033
01.01.2006 3030
01.01.2007 3055
01.11.2007 2598
01.01.2008 3107
01.01.2009 3132
01.11.2009 2554
01.01.2010 3194
01.11.2010 2501
01.01.2011 3262
01.01.2012 3266
01.01.2013 3310
01.01.2014 3298
01.01.2015 3303
01.01.2016 3353
01.01.2017 3331
01.01.2018 3375
01.01.2019 3368
01.01.2020 3382
01.01.2021 3381
01.01.2022 3373

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Akksjøsætervegen1 (alle nr.)
Andersstuguvegen1 – 74 (alle nr.)
Augsætervegen2 (alle nr.)
Bagstadvegen2 – 183 (alle nr.)
Bakkevegen1 – 32 (alle nr.)
Bjørgefallet2 – 124 (alle nr.)
Blæsterfalla3 – 104 (alle nr.)
Bokfinkvegen1 – 14 (alle nr.)
Brynsgutua2 – 35 (alle nr.)
Buttvegen1 – 27 (alle nr.)
Einervegen1 – 13 (alle nr.)
Ekornvegen1 – 13 (alle nr.)
Elgvegen1 – 47 (alle nr.)
Fiskehusvegen5 – 43 (alle nr.)
Fjellstadvegen3 – 122 (alle nr.)
Furtholoa4 – 152 (alle nr.)
Furuvegen2 – 32 (alle nr.)
Gamle Hundersætervegen7 – 149 (alle nr.)
Gamlevegen18 – 328 (alle nr.)
Gammellykkja2 – 86 (alle nr.)
Geitryggen10 – 155 (alle nr.)
Granrudvegen2 – 49 (alle nr.)
Gruvevegen2 – 82 (alle nr.)
Gudbrandsdalsvegen910 – 912 (alle nr.)
Harevegen1 – 9 (alle nr.)
Hauganbrinken6 – 88 (alle nr.)
Hauganlia13 – 57 (alle nr.)
Haugaringen2 – 54 (alle nr.)
Haugsgutua1 – 34 (alle nr.)
Hemsætervegen1 – 180 (alle nr.)
Hjortevegen2 – 97 (alle nr.)
Hornsjøvegen5 – 2201 (alle nr.)
Hortgutua14 – 36 (alle nr.)
Hunderfossvegen950 – 952 (alle nr.)
Hundersætervegen2 – 920 (alle nr.)
Hundervegen1 – 670 (alle nr.)
Høghaugvegen1 – 71 (alle nr.)
Industrivegen36 – 50 (alle nr.)
Jutulstadlykkja121 – 149 (alle nr.)
Kaldsvekroken23 – 293 (alle nr.)
Kananvegen25, 42, 45, 47, 49, 53, 55, 80
Kirkevegen1 – 19 (alle nr.)
Klokkerstien1 – 16 (alle nr.)
Kneiken1 – 14 (alle nr.)
Kolgropa44 – 90 (alle nr.)
Konglevegen1 – 11 (alle nr.)
Kongsvegen2-3, 5, 10, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-45, 47-53, 56, 61-64, 72, 78, 80, 97, 99, 110, 130-131, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 168, 171, 222, 224, 270-271, 273, 280, 282, 284, 286, 299, 303, 312, 314, 316, 318, 320, 325-326, 328-329, 415, 419, 421, 433, 491, 493, 495, 501, 503, 510, 519, 521, 523, 525, 529, 531, 535, 541, 543, 550, 556, 565, 573, 577, 611, 613, 651, 655-656, 658, 666, 674, 684, 688, 690-691, 693
Kramprudvegen4 – 214 (alle nr.)
Kringelåsvegen2 – 81 (alle nr.)
Kroken1 – 8 (alle nr.)
Landåsvegen2 – 53 (alle nr.)
Lerkevegen1 – 16 (alle nr.)
Lunnstadbrinken3 – 83 (alle nr.)
Lunnstadlia4 – 28 (alle nr.)
Lunnstadmyrvegen2 – 448 (alle nr.)
Lyngvegen1 – 41 (alle nr.)
Lysengvegen26 – 52 (alle nr.)
Lyusveknappen2 – 16 (alle nr.)
Midtbygdsvegen2 – 627 (alle nr.)
Midtåsvegen2 – 39 (alle nr.)
Moltmyrvegen2 – 67 (alle nr.)
Moshushågån3 – 17 (alle nr.)
Moshusvegen2 – 8 (alle nr.)
Mosætervegen12 – 544 (alle nr.)
Måkrudgutua11 – 117 (alle nr.)
Måsåbergvegen6 – 111 (alle nr.)
Måsåvegen1 – 6 (alle nr.)
Nedre Vesleslåa2 – 32 (alle nr.)
Nermoshågån1 – 28 (alle nr.)
Nermosvegen4 – 77 (alle nr.)
Nordbygdsvegen5 – 700 (alle nr.)
Nordlia5 – 54 (alle nr.)
Nymogutua22 – 62 (alle nr.)
Nysætervegen2 – 290 (alle nr.)
Ole Stenens veg14 – 38 (alle nr.)
Pjeksen3 – 111 (alle nr.)
Prestgardshågån1 – 21 (alle nr.)
Rabbevegen83 (alle nr.)
Rekstet3 – 45 (alle nr.)
Rognstadvegen2 – 443 (alle nr.)
Rundmyrvegen51 – 280 (alle nr.)
Rådyrvegen1 – 17 (alle nr.)
Sisikvegen1 – 7 (alle nr.)
Skogvegen1 – 30 (alle nr.)
Skåevegen6 – 81 (alle nr.)
Skåklevegen22 – 101 (alle nr.)
Slettmoringen1 – 23 (alle nr.)
Slåsætervegen1 – 49 (alle nr.)
Sportsvegen3 – 6 (alle nr.)
Stasjonsvege

Neste postnummer

Førre postnummer: