2652 SVINGVOLL

Postnummeret 2652 Svingvoll ligg i Gausdal kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 2423 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 22 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Gausdal kommune , eller i heile Innlandet.

Kor mange har postadresse 2652 Svingvoll?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 0
01.01.1997 0
01.01.1998 0
01.01.2000 646
01.01.2001 657
03.11.2001 647
01.01.2002 652
01.01.2003 647
01.01.2004 634
01.01.2005 616
01.01.2006 599
01.01.2007 594
01.11.2007 505
01.01.2008 581
01.01.2009 620
01.11.2009 484
01.01.2010 633
01.11.2010 460
01.01.2011 615
01.01.2012 601
01.01.2013 561
01.01.2014 561
01.01.2015 557
01.01.2016 555
01.01.2017 558
01.01.2018 541
01.01.2019 531
01.01.2020 529
01.01.2021 517
01.01.2022 514

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Bjørgavegen1 – 49 (alle nr.)
Bjørgesetervegen1 – 6 (alle nr.)
Brannåsvegen2 – 59 (alle nr.)
Elkjærvegen1 – 72 (alle nr.)
Engelykkja1 – 40 (alle nr.)
Engemyra1 – 64 (alle nr.)
Engjomsvegen4 – 113 (alle nr.)
Fangstvegen1 – 11 (alle nr.)
Fjellandsbyen1 – 168 (alle nr.)
Fjellstuevegen1 – 51 (alle nr.)
Gampelykkja33 – 49 (alle nr.)
Glåmhaugen2 – 142 (alle nr.)
Haugavegen1 – 14 (alle nr.)
Hestkjøllvegen1 – 45 (alle nr.)
Hjelmstadvegen1 – 25 (alle nr.)
Hotellvegen1 – 33 (alle nr.)
Hovdskogen1 – 33 (alle nr.)
Huldresteinvegen2 – 78 (alle nr.)
Hågåslettvegen1 – 97 (alle nr.)
Idamyrvegen1 – 23 (alle nr.)
Jønnbuvegen1 – 11 (alle nr.)
Kamfossvegen1 – 18 (alle nr.)
Kampavegen1 – 13 (alle nr.)
Killivegen1 – 19 (alle nr.)
Kjossetervegen1 – 19 (alle nr.)
Klevabergvegen1 – 80 (alle nr.)
Kolbuvegen1 – 8 (alle nr.)
Liaråket1 – 40 (alle nr.)
Lisetervegen14 – 620 (alle nr.)
Lishøgdvegen10 – 442 (alle nr.)
Majorsli-Gutua1 – 83 (alle nr.)
Mjølkevegen5 – 90 (alle nr.)
Mortenengskaret1 – 31 (alle nr.)
Mortensvegen1 – 14 (alle nr.)
Myrengvegen1 – 17 (alle nr.)
Myresetervegen1 – 25 (alle nr.)
Mysuvegen1 – 50 (alle nr.)
Nedre Frøysesetra1 – 14 (alle nr.)
Nersetervegen1 – 123 (alle nr.)
Peer Gyntvegen8 – 121 (alle nr.)
Rundtomvegen1 – 10 (alle nr.)
Rødumsbygdsvegen1 – 290 (alle nr.)
Sanatorievegen1 – 68 (alle nr.)
Saubekkvegen1 – 8 (alle nr.)
Segalstadsetervegen33 – 64 (alle nr.)
Sjøsetervegen1 – 37 (alle nr.)
Skeisvegen1 – 759 (alle nr.)
Skrivliteigen1 – 14 (alle nr.)
Skyttervegen2 – 19 (alle nr.)
Slettbakkan2 – 15 (alle nr.)
Slettelykkja15 – 30 (alle nr.)
Slåsetervegen1 – 13 (alle nr.)
Snippen1 – 22 (alle nr.)
Stylen1 – 28 (alle nr.)
Svarttjernvegen15 – 59 (alle nr.)
Sørjordet2 – 23 (alle nr.)
Sørskei-Tjernet1 – 39 (alle nr.)
Sørskei-vegen1 – 60 (alle nr.)
Toftsetervegen14 – 88 (alle nr.)
Torsdalsvegen1 – 81 (alle nr.)
Treahøgda510, 512, 514, 516, 518, 520, 524, 526, 549, 560, 562
Trisnippvegen1 – 10 (alle nr.)
Trollsteinvegen1 – 59 (alle nr.)
Tunevegen23 – 35 (alle nr.)
Vegen Rundt Vatnet11 – 180 (alle nr.)
Veslesetervegen17 – 977 (alle nr.)
Vestlia1 – 41 (alle nr.)
Vollavegen1 – 11 (alle nr.)
Ysterivegen1 – 25 (alle nr.)
Østringsvegen948, 952, 970, 1010, 1053, 1055, 1087, 1089, 1134-1135, 1137, 1139
Øvre Frøysesetra1 – 18 (alle nr.)
Øygardan68, 80, 82, 85, 88, 95, 107, 116, 118, 128, 140, 153, 155, 157, 160, 163, 180, 182, 216, 218, 223, 229-230, 247-248, 250, 270, 272-273, 303, 305, 307-311, 313

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: