Warning: Undefined variable $kommuneteljar in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 352

3531 KROKKLEIVA

Postnummeret 3531 Krokkleiva ligg i hovudsakleg i Hole kommune, Viken.
Bruksområde: Gateadresser og postboksar.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 1351 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 149 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1498 adresser, 100%), men også og 2 adresser i (0%).

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Hole kommune , eller i heile Viken.

Kor mange har postadresse 3531 Krokkleiva?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 1390
01.01.1997 1410
01.01.1998 1440
01.01.2000 1480
01.01.2001 1494
03.11.2001 1521
01.01.2002 1510
01.01.2003 1500
01.01.2004 1557
01.01.2005 1566
01.01.2006 1603
01.01.2007 1639
01.11.2007 1362
01.01.2008 1671
01.01.2009 1683
01.11.2009 1346
01.01.2010 1698
01.11.2010 1313
01.01.2011 1721
01.01.2012 1751
01.01.2013 1775
01.01.2014 1869
01.01.2015 1944
01.01.2016 1993
01.01.2017 2001
01.01.2018 2016
01.01.2019 2033
01.01.2020 1994
01.01.2021 1975
01.01.2022 2004

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Abboråsveien2 – 147 (alle nr.)
Baskerudberget1 – 41 (alle nr.)
Baskerudveien1 – 21 (alle nr.)
Bjerkelia3 – 35 (alle nr.)
Blybergs vei1 – 19 (alle nr.)
Brattibakkveien2 – 11 (alle nr.)
Brobekkveien2 – 19 (alle nr.)
Bønnerudveien4 – 42 (alle nr.)
Daniel Hansens vei1 – 22 (alle nr.)
Dokkertveien2 – 18 (alle nr.)
Dronning Tyras vei2 – 66 (alle nr.)
Dronningveien1 – 500 (alle nr.)
Einar Sundøens vei1 – 18 (alle nr.)
Engene2 – 37 (alle nr.)
Gamle Åsaveien4 – 11 (alle nr.)
Gamleveien1-3, 5-19, 21, 23, 29, 81, 90, 104-105, 107
Hamarbispens vei81 – 222 (alle nr.)
Helleveien3 – 24 (alle nr.)
Hjulmakerveien1 – 48 (alle nr.)
Holeveien1288, 1290, 1292, 1308-1312, 1314-1321, 1323, 1326, 1328, 1332, 1356, 1360-1361, 1370-1371, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391-1399, 1401, 1410, 1430, 1472-1473, 1492, 1520, 1540, 1542-1544, 1616, 1618
Humledalsveien196 – 291 (alle nr.)
Husmann Helgesens vei22 – 53 (alle nr.)
Høgkastveien1 – 67 (alle nr.)
Iversløkkveien2 – 14 (alle nr.)
J.C.Bloms vei16 – 38 (alle nr.)
Jotaveien2 – 129 (alle nr.)
Karjolveien1 – 33 (alle nr.)
Kleivstadgata1 – 4 (alle nr.)
Klokkerbråtan26 (alle nr.)
Klokkerenga2 – 19 (alle nr.)
Klokkerfaret1 – 23 (alle nr.)
Klokkerhagen2 – 8 (alle nr.)
Klokkerlia2 – 50 (alle nr.)
Kongeveien over Krokskogen2 – 906 (alle nr.)
Korneliusveien16 – 52 (alle nr.)
Kroksundåsen1 – 17 (alle nr.)
Lars Mikkelsens vei2 – 14 (alle nr.)
Lihøgdaveien12 – 45 (alle nr.)
Lyseveien7 – 77 (alle nr.)
Løvåsveien1 – 19 (alle nr.)
Mattisplassveien51 – 78 (alle nr.)
Midtre Grøndokkvei1 – 21 (alle nr.)
Mølleberget1 – 12 (alle nr.)
Nedre Grøndokkvei4 – 38 (alle nr.)
Nedre Nesvei9 – 43 (alle nr.)
Nedre Rørvikberget26 – 30 (alle nr.)
Nesseterveien15 – 66 (alle nr.)
Nordlandsveien3 – 36 (alle nr.)
Oksemyrveien8 – 10 (alle nr.)
Prestehyttveien47 – 78 (alle nr.)
Retthellaveien13 – 476 (alle nr.)
Rudsøgardsveien3 – 42 (alle nr.)
Røers vei35 – 94 (alle nr.)
Steindalsveien127 – 215 (alle nr.)
Sørseterveien23 – 370 (alle nr.)
Tangenveien2 – 52 (alle nr.)
Utstranda1 – 795 (alle nr.)
Øgardsvika2 – 27 (alle nr.)
Øvre Grøndokkvei1 – 45 (alle nr.)
Øvre Rørvikberget1 – 26 (alle nr.)
Åsaveien2, 16, 20, 22, 24-27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 60, 84-85, 87, 89, 91-95, 114, 120, 122, 124, 126, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 162, 165-166, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 205-207, 209-211, 213, 227, 229, 233, 235, 256-257, 259-261, 280, 282, 284, 286, 297, 299, 301, 303, 305, 329-332, 334, 336, 338, 340-341, 343, 361, 363, 410, 412

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: