Warning: Undefined variable $kommuneteljar in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 352

3533 TYRISTRAND

Postnummeret 3533 Tyristrand ligg i hovudsakleg i Ringerike kommune, Viken.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 1133 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 328 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1459 adresser, 100%), men også og 2 adresser i (0%).

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Ringerike kommune , eller i heile Viken.

Kor mange har postadresse 3533 Tyristrand?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 1989
01.01.1997 1985
01.01.1998 2008
01.01.2000 2049
01.01.2001 2101
03.11.2001 2087
01.01.2002 2083
01.01.2003 2113
01.01.2004 2155
01.01.2005 2176
01.01.2006 2181
01.01.2007 2203
01.11.2007 1812
01.01.2008 2204
01.01.2009 2222
01.11.2009 1699
01.01.2010 2229
01.11.2010 1693
01.01.2011 2217
01.01.2012 2249
01.01.2013 2241
01.01.2014 2284
01.01.2015 2284
01.01.2016 2308
01.01.2017 2300
01.01.2018 2309
01.01.2019 2340
01.01.2020 2349
01.01.2021 2363
01.01.2022 2334

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Askveien324, 326
Bakåsveien16 – 24 (alle nr.)
Berggårdsveien20 – 55 (alle nr.)
Bergheimveien6 – 22 (alle nr.)
Brugsjordet1 – 35 (alle nr.)
Bråtenveien3 – 33 (alle nr.)
Bureveien1 – 56 (alle nr.)
Engene vei1 – 66 (alle nr.)
Erteliveien25 – 45 (alle nr.)
Fegrikroken1 – 29 (alle nr.)
Fegriveien10 – 31 (alle nr.)
Fossumveien1 – 79 (alle nr.)
Fredheimveien2 – 18 (alle nr.)
Grefsrudveien1 – 23 (alle nr.)
Haga bru2 – 79 (alle nr.)
Hauggata2 – 38 (alle nr.)
Haugstangen10 – 135 (alle nr.)
Holleiaveien1 – 316 (alle nr.)
Hollerudveien5 – 30 (alle nr.)
Hovinveien12 – 78 (alle nr.)
Justisveien15 – 30 (alle nr.)
Jåbekkveien17 – 29 (alle nr.)
Karlsrudveien18 – 34 (alle nr.)
Kastveien3 – 23 (alle nr.)
Kindsveien1 – 21 (alle nr.)
Kindsåsfaret1 – 34 (alle nr.)
Kindsåsveien2 – 91 (alle nr.)
Klavåsbakken2 – 33 (alle nr.)
Kolkinnveien12 – 80 (alle nr.)
Maltkleiva2 – 24 (alle nr.)
Moeveien2 – 11 (alle nr.)
Nakkerudalleen3 – 59 (alle nr.)
Nakkerudgata4 – 78 (alle nr.)
Nedre Fegrihellinga2 – 28 (alle nr.)
Nedre Fegriveien7 – 53 (alle nr.)
Oppsalveien5 – 39 (alle nr.)
Parken12 – 55 (alle nr.)
Perhagan1 – 11 (alle nr.)
Pjåkaveien1 – 140 (alle nr.)
Ringenfaret12 – 20 (alle nr.)
Sandumveien2 – 23 (alle nr.)
Skjærdalen2 – 76 (alle nr.)
Solbergfaret4 – 11 (alle nr.)
Sole terrasse1 – 5 (alle nr.)
Solumveien1 – 209 (alle nr.)
Stasjonsveien14 – 82 (alle nr.)
Steinrøysveien2 – 105 (alle nr.)
Strandeveien40 – 55 (alle nr.)
Strykenveien5 – 14 (alle nr.)
Støaveien6 – 182 (alle nr.)
Svenskerudveien5 – 103 (alle nr.)
Tufteveien5 – 51 (alle nr.)
Tyristien8 – 28 (alle nr.)
Vikersundveien14 – 447 (alle nr.)
Vælerenveien4 – 120 (alle nr.)
Øvre Fegrihellinga1 – 25 (alle nr.)
Øvre Fegriveien9 – 28 (alle nr.)
Øvre Kindvei1 – 20 (alle nr.)
Solumveien228 – 230 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: