l 3539 FLÅ - Norske postnummer med koordinatar

3539 FLÅ

Postnummeret 3539 Flå ligg i Flå kommune, Viken.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

  • 60.42920 9.46220
  • 60° 25′ 45″ N   9° 27′ 43″ A
  • UTM: 32V 525446 6699301

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 19.02.2020. Meld frå om feil.

Det er 2744 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 292 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Flå kommune , eller i heile Viken.

Kor mange har postadresse 3539 Flå?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
03.11.2001 1060
01.01.2007 988
01.11.2007 844
01.01.2009 1010
01.11.2009 796
01.01.2010 997
01.11.2010 799
01.01.2011 998
01.01.2012 1032
01.01.2017 1081
01.01.2018 1069
01.01.2019 1052
01.01.2020 1050

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

3539 FLÅ: Gate-/veg-adresse
Austsidevegen 1 – 905 (alle nr.)
Bamsefaret 3 – 15 (alle nr.)
Bedehusmoen 2 – 50 (alle nr.)
Beinskardvegen 25 – 65 (alle nr.)
Bekkefaret 3 – 27 (alle nr.)
Berglivegen 6 – 25 (alle nr.)
Bergstigen 8 – 30 (alle nr.)
Bergvegen 2 – 27 (alle nr.)
Bjørkevegen 5 – 21 (alle nr.)
Bjørkvikmoen 5 – 40 (alle nr.)
Bjørnebakken 18 – 57 (alle nr.)
Bjørneparkvegen 4 – 95 (alle nr.)
Blåbærstigen 3 – 13 (alle nr.)
Brennåskollen 2 – 78 (alle nr.)
Briskefaret 3 – 28 (alle nr.)
Bruhaugan 71 – 205 (alle nr.)
Bråtajordet 17 – 53 (alle nr.)
Bråtasida 330 (alle nr.)
Bråten 1 – 14 (alle nr.)
Bukkespranget 7 – 37 (alle nr.)
Busandvegen 1 – 359 (alle nr.)
Buvassvollvegen 49 – 111 (alle nr.)
Buvatnvegen 1 – 1536 (alle nr.)
Dagalivegen 41 – 110 (alle nr.)
Damtjernhallin 13 – 70 (alle nr.)
Damtjernryggen 17 – 44 (alle nr.)
Demningstigen 3 – 17 (alle nr.)
Domfetvegen 221 – 932 (alle nr.)
Dyrskardvegen 6 – 112 (alle nr.)
Dyttholvegen 3 – 61 (alle nr.)
Eggedalsvegen 1151 – 1654 (alle nr.)
Eitjernvegen 3 – 125 (alle nr.)
Ekornstigen 3 – 28 (alle nr.)
Elvemo 1 – 21 (alle nr.)
Erikbuvegen 69 – 357 (alle nr.)
Evjo 4 – 15 (alle nr.)
Fetjavegen 22 – 295 (alle nr.)
Fiskekroken 3 – 19 (alle nr.)
Fjellbjørkvegen 2 – 23 (alle nr.)
Fjellseterhaugen 7 – 162 (alle nr.)
Fjøssetervegen 41 (alle nr.)
Flagligrende 7 – 101 (alle nr.)
Flatsjøvegen 15 – 539 (alle nr.)
Flatvollen 8 – 26 (alle nr.)
Flenten 38 – 64 (alle nr.)
Flentstigen 2 – 23 (alle nr.)
Flåheimvegen 4 – 20 (alle nr.)
Fossvegen 4 – 47 (alle nr.)
Furulie 1 – 65 (alle nr.)
Fururabben 4 – 30 (alle nr.)
Fyribakken 4 – 33 (alle nr.)
Fyrisjøvegen 124 – 334 (alle nr.)
Gamletunet 1 – 15 (alle nr.)
Gamlevollvegen 274 – 376 (alle nr.)
Gaupefaret 4 – 10 (alle nr.)
Gislerudvegen 751 – 940 (alle nr.)
Glitreskardvegen 120 (alle nr.)
Grantoppen 2 – 15 (alle nr.)
Grønlivegen 197 – 261 (alle nr.)
Grøslandvegen 17 – 563 (alle nr.)
Gullrisvollen 3 – 27 (alle nr.)
Gulsviksetervegen 592 – 1480 (alle nr.)
Gulsvikvegen 35 – 275 (alle nr.)
Hallingdalsvegen 197 – 3437 (alle nr.)
Hangen 45 – 85 (alle nr.)
Harelie 2 – 33 (alle nr.)
Harevegen 1 – 20 (alle nr.)
Haugamelan 32 – 40 (alle nr.)
Heiengen 4 – 70 (alle nr.)
Heimoen 5 – 38 (alle nr.)
Heivegen 60 – 73 (alle nr.)
Helgesetviki 2 – 49 (alle nr.)
Hellerudvegen 5 – 77 (alle nr.)
Hellingi 4 – 8 (alle nr.)
Holmetjernvegen 3 – 101 (alle nr.)
Huldrebuvegen 98 – 102 (alle nr.)
Idrettsvegen 13 – 23 (alle nr.)
Kalveberget 7 – 56 (alle nr.)
Kirkevegen 12 – 24 (alle nr.)
Knivebergvegen 13 – 51 (alle nr.)
Kolbjørn Buøens veg 2 – 13 (alle nr.)
Kollen 28 – 135 (alle nr.)
Kolsrudvegen 48 – 187 (alle nr.)
Konglevegen 1 – 53 (alle nr.)
Kreklingstigen 1 – 22 (alle nr.)
Kringsjåvegen 3 – 1041 (alle nr.)
Kroksetergrenda 27 – 52 (alle nr.)
Krokstryken 46 – 123 (alle nr.)
Kulusetvegen 57 – 152 (alle nr.)
Kviheimsetervegen 129 – 280 (alle nr.)
Kvitjernvegen 48 – 225 (alle nr.)
Kårmolivegen 647 – 1023 (alle nr.)
Langebakke 41 – 54 (alle nr.)
Langvasslie 17 – 216 (alle nr.)
Lauvlie 41 – 53 (alle nr.)
Livegen 28 – 64 (alle nr.)
Lyngvegen 2 – 15 (alle nr.)
Moltelie 3 – 35 (alle nr.)
Movegen 21 – 57 (alle nr.)
Nedre Revefaret 2 – 19 (alle nr.)
Nedre Røyskattlie 3 – 15 (alle nr.)
Nordpolskardvegen 3 – 82 (alle nr.)
Nybuvegen 924 – 1097 (alle nr.)
Olaseterskardvegen 25 – 64 (alle nr.)
Oppsalsetervegen 253 – 400 (alle nr.)
Pynten 4 – 13 (alle nr.)
Rabbevegen 2 – 26 (alle nr.)
Ransarhaugvegen 18 – 80 (alle nr.)
Raudfjellvegen 72 – 197 (alle nr.)
Raumovegen 23 – 61 (alle nr.)
Reinfaret 3 – 69 (alle nr.)
Rimesetervegen 170 – 479 (alle nr.)
Roppevegen 118 – 200 (alle nr.)
Rypekollen 4 – 48 (alle nr.)
Røsslynglie 3 – 20 (alle nr.)
Saramoen 1 – 21 (alle nr.)
Saulivegen 14 – 154 (alle nr.)
Sauvallvegen 10 – 203 (alle nr.)
Sentrumsvegen 8 – 53 (alle nr.)
Simlevegen 2 – 26 (alle nr.)
Skardsdalsvegen 34 – 1640 (alle nr.)
Skoglivegen 1 – 28 (alle nr.)
Skurvenattvegen 4 – 34 (alle nr.)
Skytebanevegen 7 – 239 (alle nr.)
Snarvegen 2 – 9 (alle nr.)
Solheimsvegen 11 – 718 (alle nr.)
Stavnsgutu 20 – 98 (alle nr.)
Stavnsvegen 15 – 1201 (alle nr.)
Strindebergvegen 1 – 47 (alle nr.)
Styrmanntjernvegen 9 – 161 (alle nr.)
Støgutvegen 18 – 63 (alle nr.)
Svartelivegen 10 – 88 (alle nr.)
Svarttjernvegen 4 (alle nr.)
Svingelie 4 – 71 (alle nr.)
Sølvbergvegen 28 (alle nr.)
Sørbygde 1 – 313 (alle nr.)
Sørbølsetervegen 398 – 567 (alle nr.)
Sørgardsvegen 2 – 69 (alle nr.)
Tjernvegen 3 – 42 (alle nr.)
Tollefsrudsetervegen 409 – 1160 (alle nr.)
Trommaldvegen 3 – 124 (alle nr.)
Trytetjernvegen 750 – 803 (alle nr.)
Trøgaset 18 – 81 (alle nr.)
Trøstheimsetervegen 886 – 898 (alle nr.)
Tungehøgde 27 – 108 (alle nr.)
Tunnelvegen 30 – 67 (alle nr.)
Tusenmeteren 2 – 38 (alle nr.)
Utsikten 4 – 18 (alle nr.)
Vardestigen 1 – 43 (alle nr.)
Vassendgutu 2 – 50 (alle nr.)
Vassfarvegen 4 – 757 (alle nr.)
Veltevegen 283 – 653 (alle nr.)
Veneliskogen 53 – 174 (alle nr.)
Venelivegen 43 – 381 (alle nr.)
Vetervegen 9 – 1193 (alle nr.)
Vidalsvegen 73 – 847 (alle nr.)
Vikberget 12 – 20 (alle nr.)
Viki 42 – 61 (alle nr.)
Vollsetervegen 1 – 1286 (alle nr.)
Vollsgutu 6 – 94 (alle nr.)
Ørnefaret 6 – 25 (alle nr.)
Øvre Reinsjøfjell 17 – 116 (alle nr.)
Øvre Revefaret 2 – 45 (alle nr.)
Øvre Røyskattlie 1 – 11 (alle nr.)
Øygardsvegen 15 – 81 (alle nr.)
Åvestrudsetervegen 13 – 1167 (alle nr.)

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: