3539 FLÅ

Postnummeret 3539 Flå ligg i Flå kommune, Viken.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 2744 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 292 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Flå kommune , eller i heile Viken.

Kor mange har postadresse 3539 Flå?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 0
01.01.1997 0
01.01.1998 0
01.01.2000 1101
01.01.2001 1061
03.11.2001 1060
01.01.2002 1063
01.01.2003 1048
01.01.2004 1029
01.01.2005 1013
01.01.2006 997
01.01.2007 988
01.11.2007 844
01.01.2008 973
01.01.2009 1010
01.11.2009 796
01.01.2010 997
01.11.2010 799
01.01.2011 998
01.01.2012 1032
01.01.2013 1047
01.01.2014 1032
01.01.2015 1033
01.01.2016 1074
01.01.2017 1081
01.01.2018 1069
01.01.2019 1052
01.01.2020 1050
01.01.2021 1047
01.01.2022 1055

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Austsidevegen1 – 905 (alle nr.)
Bamsefaret3 – 15 (alle nr.)
Bedehusmoen2 – 50 (alle nr.)
Beinskardvegen25 – 65 (alle nr.)
Bekkefaret3 – 27 (alle nr.)
Berglivegen6 – 25 (alle nr.)
Bergstigen8 – 30 (alle nr.)
Bergvegen2 – 27 (alle nr.)
Bjørkevegen5 – 21 (alle nr.)
Bjørkvikmoen5 – 40 (alle nr.)
Bjørnebakken18 – 57 (alle nr.)
Bjørneparkvegen4 – 95 (alle nr.)
Blåbærstigen3 – 13 (alle nr.)
Brennåskollen2 – 78 (alle nr.)
Briskefaret3 – 28 (alle nr.)
Bruhaugan71 – 205 (alle nr.)
Bråtajordet17 – 53 (alle nr.)
Bråtasida330 (alle nr.)
Bråten1 – 14 (alle nr.)
Bukkespranget7 – 37 (alle nr.)
Busandvegen1 – 359 (alle nr.)
Buvassvollvegen49 – 111 (alle nr.)
Buvatnvegen1 – 1536 (alle nr.)
Dagalivegen41 – 110 (alle nr.)
Damtjernhallin13 – 70 (alle nr.)
Damtjernryggen17 – 44 (alle nr.)
Demningstigen3 – 17 (alle nr.)
Domfetvegen221 – 932 (alle nr.)
Dyrskardvegen6 – 112 (alle nr.)
Dyttholvegen3 – 61 (alle nr.)
Eggedalsvegen1151 – 1654 (alle nr.)
Eitjernvegen3 – 125 (alle nr.)
Ekornstigen3 – 28 (alle nr.)
Elvemo1 – 21 (alle nr.)
Erikbuvegen69 – 357 (alle nr.)
Evjo4 – 15 (alle nr.)
Fetjavegen22 – 295 (alle nr.)
Fiskekroken3 – 19 (alle nr.)
Fjellbjørkvegen2 – 23 (alle nr.)
Fjellseterhaugen7 – 162 (alle nr.)
Fjøssetervegen41 (alle nr.)
Flagligrende7 – 101 (alle nr.)
Flatsjøvegen15 – 539 (alle nr.)
Flatvollen8 – 26 (alle nr.)
Flenten38 – 64 (alle nr.)
Flentstigen2 – 23 (alle nr.)
Flåheimvegen4 – 20 (alle nr.)
Fossvegen4 – 47 (alle nr.)
Furulie1 – 65 (alle nr.)
Fururabben4 – 30 (alle nr.)
Fyribakken4 – 33 (alle nr.)
Fyrisjøvegen124 – 334 (alle nr.)
Gamletunet1 – 15 (alle nr.)
Gamlevollvegen274 – 376 (alle nr.)
Gaupefaret4 – 10 (alle nr.)
Gislerudvegen751 – 940 (alle nr.)
Glitreskardvegen120 (alle nr.)
Grantoppen2 – 15 (alle nr.)
Grønlivegen197 – 261 (alle nr.)
Grøslandvegen17 – 563 (alle nr.)
Gullrisvollen3 – 27 (alle nr.)
Gulsviksetervegen592 – 1480 (alle nr.)
Gulsvikvegen35 – 275 (alle nr.)
Hallingdalsvegen197 – 3437 (alle nr.)
Hangen45 – 85 (alle nr.)
Harelie2 – 33 (alle nr.)
Harevegen1 – 20 (alle nr.)
Haugamelan32 – 40 (alle nr.)
Heiengen4 – 70 (alle nr.)
Heimoen5 – 38 (alle nr.)
Heivegen60 – 73 (alle nr.)
Helgesetviki2 – 49 (alle nr.)
Hellerudvegen5 – 77 (alle nr.)
Hellingi4 – 8 (alle nr.)
Holmetjernvegen3 – 101 (alle nr.)
Huldrebuvegen98 – 102 (alle nr.)
Idrettsvegen13 – 23 (alle nr.)
Kalveberget7 – 56 (alle nr.)
Kirkevegen12 – 24 (alle nr.)
Knivebergvegen13 – 51 (alle nr.)
Kolbjørn Buøens veg2 – 13 (alle nr.)
Kollen28 – 135 (alle nr.)
Kolsrudvegen48 – 187 (alle nr.)
Konglevegen1 – 53 (alle nr.)
Kreklingstigen1 – 22 (alle nr.)
Kringsjåvegen3 – 1041 (alle nr.)
Kroksetergrenda27 – 52 (alle nr.)
Krokstryken46 – 123 (alle nr.)
Kulusetvegen57 – 152 (alle nr.)
Kviheimsetervegen129 – 280 (alle nr.)
Kvitjernvegen48 – 225 (alle nr.)
Kårmolivegen647 – 1023 (alle nr.)
Langebakke41&thin

Neste postnummer

Førre postnummer: