3825 LUNDE

Postnummeret 3825 Lunde ligg i Nome kommune, Vestfold og Telemark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 1881 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 126 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Nome kommune , eller i heile Vestfold og Telemark.

Kor mange har postadresse 3825 Lunde?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 0
01.01.1997 0
01.01.1998 0
01.01.2000 2773
01.01.2001 3044
03.11.2001 2911
01.01.2002 2916
01.01.2003 2947
01.01.2004 2977
01.01.2005 3005
01.01.2006 3036
01.01.2007 3039
01.11.2007 2558
01.01.2008 3109
01.01.2009 3062
01.11.2009 2426
01.01.2010 3047
01.11.2010 2390
01.01.2011 3045
01.01.2012 3039
01.01.2013 3089
01.01.2014 3097
01.01.2015 3121
01.01.2016 3067
01.01.2017 3074
01.01.2018 3065
01.01.2019 3027
01.01.2020 3023
01.01.2021 3014
01.01.2022 3006

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Ajerbakken3 – 14 (alle nr.)
Ajerlia2 – 16 (alle nr.)
Ajertangen1 – 22 (alle nr.)
Ajertoppen10 – 34 (alle nr.)
Ajervegen13 – 66 (alle nr.)
Apalnesvegen7 – 50 (alle nr.)
Bakerivegen1 – 19 (alle nr.)
Bakkevegen3 – 10 (alle nr.)
Barlaugkleiva5 – 18 (alle nr.)
Bergevegen5 – 14 (alle nr.)
Bergvinvegen5 – 90 (alle nr.)
Bjervagate1 – 22 (alle nr.)
Bjervajordet1 – 5 (alle nr.)
Bjørkealleen5 – 12 (alle nr.)
Bjørndalsvegen35 – 205 (alle nr.)
Breidalsåsen3 – 26 (alle nr.)
Brugata1 – 48 (alle nr.)
Brånåsvegen1 – 40 (alle nr.)
Buavegen1 – 12 (alle nr.)
Buktabakken2 – 28 (alle nr.)
Børtevegen31 – 60 (alle nr.)
Dagsrudalleen40 – 81 (alle nr.)
Dagsrudgata6 – 82 (alle nr.)
Drangedalsvegen26 – 1281 (alle nr.)
Eidsbygdavegen8 – 221 (alle nr.)
Eievegen4 – 61 (alle nr.)
Fjellstadvegen4 – 40 (alle nr.)
Fjellvegen3 – 36 (alle nr.)
Flomvegen11 – 47 (alle nr.)
Flåbygdvegen20 – 1042 (alle nr.)
Gamle Strengenvegen6 – 272 (alle nr.)
Gisholtvegen15 – 60 (alle nr.)
Gåserudvegen25 – 135 (alle nr.)
Hagbergvegen1 – 34 (alle nr.)
Hantovegen6 – 414 (alle nr.)
Harpåsvegen1 – 153 (alle nr.)
Haslerudvegen1 – 31 (alle nr.)
Hauganevegen18 – 24 (alle nr.)
Hauganåsen3 – 25 (alle nr.)
Haugenvegen3 – 80 (alle nr.)
Hegnavegen4 – 28 (alle nr.)
Helgetveitvegen15 – 330 (alle nr.)
Hellestadvegen34 – 110 (alle nr.)
Hestekåsbakken1 – 17 (alle nr.)
Holteheia13 – 146 (alle nr.)
Hovedgata2 – 57 (alle nr.)
Husetvegen4 – 60 (alle nr.)
Idrettsvegen6 – 15 (alle nr.)
Jernbanevegen7 – 14 (alle nr.)
Kjeldalsvegen12 – 98 (alle nr.)
Kleppevegen31 – 73 (alle nr.)
Klippavegen9 – 58 (alle nr.)
Konglevegen1 – 9 (alle nr.)
Landsmarkavegen32 – 815 (alle nr.)
Lannavegen394
Lauvåsen1 – 6 (alle nr.)
Leikvollvegen12 – 80 (alle nr.)
Leirbakkevegen1 – 20 (alle nr.)
Lensmann Otterstads veg1 – 12 (alle nr.)
Liabakken3 – 15 (alle nr.)
Liavegen4 – 118 (alle nr.)
Lillegate2 (alle nr.)
Lonavegen55 – 156 (alle nr.)
Lundtveitvegen37 – 183 (alle nr.)
Løytingsbakke4 – 25 (alle nr.)
Lågmovegen5 – 13 (alle nr.)
Meierigata2 – 26 (alle nr.)
Moengata8 – 34 (alle nr.)
Myrlandvegen2 – 49 (alle nr.)
Nomevegen5 – 574 (alle nr.)
Nordbygdavegen39 – 913 (alle nr.)
Nordskogvegen4 – 46 (alle nr.)
Norheimvegen5 – 614 (alle nr.)
Nygate4 – 8 (alle nr.)
Nyhusvegen3 – 18 (alle nr.)
Olav Strannas veg2 – 56 (alle nr.)
Omnesvegen10 – 457 (alle nr.)
Pershaugvegen6 – 95 (alle nr.)
Plassenvegen2 – 18 (alle nr.)
Prestegårdsvegen3 – 63 (alle nr.)
Rekanesvegen17 – 178 (alle nr.)
Ringvegen1 – 11 (alle nr.)
Røimålbakken9 – 34 (alle nr.)
Settendalsvegen46 – 116 (alle nr.)
Skigardskåsa7 – 83 (alle nr.)
Skjellaugvegen2 – 49 (alle nr.)
Skoevegen6 – 57 (alle nr.)
Skogmovegen1 – 40 (alle nr.)
Skogvegen1 – 15 (alle nr.)
Skårdalsvegen13 – 94 (alle nr.)
Slusevegen2 – 40 (alle nr.)
Slåttavegen16 – 81 (alle nr.)

Neste postnummer

Førre postnummer: