l 4030 HINNA (ikkje i bruk) - Norske postnummer med koordinatar

Postnummer 4030 finst ikkje

Dette postnummeret har ikkje vore i offisiell bruk av Posten sidan 2009.

Det kan hende at det har vore i bruk før dette.

Kor mange har postadresse 4030 Hinna?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
03.11.2001 8
01.01.2007 0
01.11.2007 3
01.01.2009 0
01.01.2010 0
01.11.2010 4
01.01.2011 0

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

Neste postnummer

Førre postnummer: