Warning: Undefined variable $kommuneteljar in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 352

4051 SOLA

Postnummeret vart gjenoppretta i 2012. Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4051 SOLA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 4051 Sola ligg i hovudsakleg i Sola kommune, Rogaland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 1362 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 2 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i Sola (1363 adresser, 100%), men også og 1 adresser i (0%).

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Sola kommune , eller i heile Rogaland.

Kor mange har postadresse 4051 Sola?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 0
01.01.1997 0
01.01.1998 0
01.01.2000 0
01.01.2001 0
01.01.2002 0
01.01.2003 0
01.01.2004 0
01.01.2005 0
01.01.2006 0
01.01.2007 0
01.01.2008 0
01.01.2009 0
01.01.2010 0
01.01.2011 0
01.01.2013 3578
01.01.2014 3678
01.01.2015 3697
01.01.2016 3798
01.01.2017 3864
01.01.2018 3878
01.01.2019 3892
01.01.2020 3908
01.01.2021 3987
01.01.2022 4009

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Forusbeen390
Almevegen1 – 15 (alle nr.)
Asalvegen1 – 27 (alle nr.)
Askevegen1 – 19 (alle nr.)
Bjørkevegen1 – 28 (alle nr.)
Bøkevegen1 – 30 (alle nr.)
Eikebakken31 – 40 (alle nr.)
Eikefaret1 – 145 (alle nr.)
Eikestien1 – 12 (alle nr.)
Eikestubben1 – 12 (alle nr.)
Forusbeen251 – 410 (alle nr.)
Geilen1 – 57 (alle nr.)
Granvegen1 – 26 (alle nr.)
Hasselvegen1 – 48 (alle nr.)
Heggvegen1 – 64 (alle nr.)
Kastanjevegen1 – 54 (alle nr.)
Kjerrberg terrasse1 – 7 (alle nr.)
Kjerrberghøyden1 – 16 (alle nr.)
Kjerrberglia1 – 13 (alle nr.)
Kjerrbergtunet2 – 54 (alle nr.)
Kleppvegen6, 8, 10, 37-40, 47, 95, 97, 102, 132, 150, 152, 155, 163
Krogen1 – 31 (alle nr.)
Lerkevegen1 – 34 (alle nr.)
Litlabergarmen1 – 51 (alle nr.)
Litlabergvegen16 – 65 (alle nr.)
Ljosheimkroken1 – 8 (alle nr.)
Ljosheimvegen4, 12, 14, 16, 18, 29, 31, 33, 35, 39
Lønnevegen1 – 36 (alle nr.)
Ospevegen1 – 17 (alle nr.)
Rognebakken1 – 7 (alle nr.)
Rognekroken1 – 26 (alle nr.)
Rognestien1 – 15 (alle nr.)
Rognestubben1 – 13 (alle nr.)
Rognevegen11 – 16 (alle nr.)
Rudleholsvegen60 – 154 (alle nr.)
Rødkløverveien1 – 32 (alle nr.)
Sandesletta25
Sandnesvegen17 – 83 (alle nr.)
Skadberg alle1 – 57 (alle nr.)
Skadbergveien105, 107-112, 114, 116, 120, 122, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 158, 175, 182, 186, 188, 190, 195, 203, 218, 267, 270-271, 274-275, 277
Solbakkarmen1 – 6 (alle nr.)
Solbakkvegen1 – 12 (alle nr.)
Solbergarmen1 – 9 (alle nr.)
Solbergvegen1 – 27 (alle nr.)
Solgløttvegen1 – 38 (alle nr.)
Sollivegen1 – 26 (alle nr.)
Solsletten Ring1 – 37 (alle nr.)
Solstrålevegen1 – 77 (alle nr.)
Solåsvegen1 – 4 (alle nr.)
Stangelandsvegen13 – 65 (alle nr.)
Tjeltavegen442, 444, 453, 455, 459-460, 462, 479, 490
Varabergarmen1 – 36 (alle nr.)
Varabergkroken1 – 8 (alle nr.)
Varaberglia1 – 29 (alle nr.)
Varabergmyra1 – 22 (alle nr.)
Varabergstubben2 – 14 (alle nr.)
Varabergtunet1 – 21 (alle nr.)
Varabergvegen1 – 12 (alle nr.)
Øygardsbakken1 – 20 (alle nr.)
Øygardsdalen6 – 23 (alle nr.)
Øygardslia1 – 24 (alle nr.)
Øygardssletta6 – 22 (alle nr.)
Øygardsstien1 – 16 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: