Warning: Undefined variable $kommuneteljar in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 352

4730 VATNESTRØM

Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4730 VATNESTRØM er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 4730 Vatnestrøm ligg i hovudsakleg i Iveland kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 3).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 595 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 3 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (313 adresser, 52%), men også og 285 adresser i (48%).

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Iveland kommune , eller i heile Agder.

Kor mange har postadresse 4730 Vatnestrøm?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 465
01.01.1997 468
01.01.1998 444
01.01.2000 433
01.01.2001 453
03.11.2001 452
01.01.2002 464
01.01.2003 409
01.01.2004 413
01.01.2005 408
01.01.2006 414
01.01.2007 437
01.11.2007 426
01.01.2008 452
01.01.2009 456
01.11.2009 417
01.01.2010 535
01.11.2010 411
01.01.2011 551
01.01.2012 551
01.01.2013 534
01.01.2014 533
01.01.2015 531
01.01.2016 545
01.01.2017 539
01.01.2018 522
01.01.2019 498
01.01.2020 512
01.01.2021 520
01.01.2022 506

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Engeslandsveien10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 39, 47, 51
Fjermedalsveien44 – 212 (alle nr.)
Kleppeveien79 – 456 (alle nr.)
Ogge9 – 218 (alle nr.)
Oggeveien42, 553, 573, 577, 581, 585, 587, 591, 650, 652, 654, 656, 660, 668, 672, 674, 680, 685-686, 688, 690-691, 697-698, 700, 702-703, 734, 761, 891, 893, 940, 950, 952, 954, 960, 976, 978, 982, 984, 990, 994, 998, 1008, 1010, 1020, 1022, 1033, 1050, 1064, 1066, 1068, 1070, 1073-1074, 1076, 1078, 1082, 1088, 1211, 1216, 1335, 1338, 1345, 1349, 1370, 1374, 1377-1378, 1382, 1384-1385, 1388, 1397, 1400, 1436, 1438, 1440-1441, 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1459, 1461, 1463, 1473, 1477, 1482-1483, 1486, 1488, 1492, 1494, 1502, 1506, 1510, 1514, 1517, 1525, 1529, 1543, 1547-1548, 1551, 1555, 1559-1560, 1565-1566, 1585, 1589
Skoretjønnheia1 – 62 (alle nr.)
Skrerosveien35, 37, 102, 133, 144, 148, 150, 154, 158, 162, 164-165, 173, 181, 183, 185, 187, 191, 193, 195
Vatnestrømveien1 – 354 (alle nr.)
Austretjønn3 – 5 (alle nr.)
Bakkane2 – 40 (alle nr.)
Bjelkekilholtan1 – 16 (alle nr.)
Eielandsveien25, 27, 29, 31, 35, 37-38, 40, 42, 44-50, 54, 66, 68, 71-72, 74, 83-85, 87, 92-95, 99, 101, 103, 105, 107
Eikelandstjønn1 – 9 (alle nr.)
Fjermedalsveien49 – 85 (alle nr.)
Fredheimsveien3 – 110 (alle nr.)
Gjegningsnesane1 – 17 (alle nr.)
Heimreneskilen2 – 12 (alle nr.)
Lognesfjorden1 – 26 (alle nr.)
Mjålandsveien1, 11, 20, 22, 32, 36
Møkjålandsveien5 – 34 (alle nr.)
Oggeveien589 (alle nr.)
Omestadveien2 – 56 (alle nr.)
Ranestadveien14 – 64 (alle nr.)
Stasjonsveien2 – 113 (alle nr.)
Vatnestrøm industriområde1 – 6 (alle nr.)
Vatnestrømveien15 – 138 (alle nr.)
Åsen1 – 7 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: