6050 VALDERØYA

Endra namn frå 6050 VALDERØY til 6050 VALDERØYA i 2004. Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6050 VALDERØYA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt så å seie uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 6050 Valderøya ligg i Giske kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 3).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 1601 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 27 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Giske kommune , eller i heile Møre og Romsdal.

Kor mange har postadresse 6050 Valderøya?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 2839
01.01.1997 2843
01.01.1998 2889
01.01.2000 2977
01.01.2001 3016
03.11.2001 3048
01.01.2002 3050
01.01.2003 3103
01.01.2004 3124
01.01.2005 3158
01.01.2006 3174
01.01.2007 3227
01.11.2007 2453
01.01.2008 3285
01.01.2009 3336
01.11.2009 2439
01.01.2010 3400
01.11.2010 2442
01.01.2011 3487
01.01.2012 3599
01.01.2013 3736
01.01.2014 3892
01.01.2015 3976
01.01.2016 4087
01.01.2017 4153
01.01.2018 4204
01.01.2019 4254
01.01.2020 4277
01.01.2021 4324
01.01.2022 4351

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Bakkevegen1 – 15 (alle nr.)
Blomvika16 – 102 (alle nr.)
Dirikhaugen4 – 11 (alle nr.)
Dirikvegen2 – 13 (alle nr.)
Geilåkrane1 – 16 (alle nr.)
Gjerdet1 – 23 (alle nr.)
Glopvegen1 – 71 (alle nr.)
Grovenbakken1 – 14 (alle nr.)
Grytolbakken2 – 6 (alle nr.)
Grytolmarka6 – 40 (alle nr.)
Grødalsvegen1 – 40 (alle nr.)
Gudmundvegen2 – 24 (alle nr.)
Jangardsøyra2 – 9 (alle nr.)
Joteigen1 – 37 (alle nr.)
Jovegen1 – 29 (alle nr.)
Jusspivegen1 – 47 (alle nr.)
Karenbrauta1 – 5 (alle nr.)
Karenhaugen1 – 31 (alle nr.)
Kistivegen1 – 20 (alle nr.)
Klippevegen1 – 4 (alle nr.)
Klokkmarka2 – 37 (alle nr.)
Knutivegen1 – 17 (alle nr.)
Kolvikparken1 – 32 (alle nr.)
Kolvikvegen2 – 16 (alle nr.)
Kolåsbakken2 – 41 (alle nr.)
Krissenvegen1 – 21 (alle nr.)
Kristianavegen1 – 17 (alle nr.)
Ladeberget2 – 6 (alle nr.)
Leitagarden1 – 17 (alle nr.)
Leitaskaret2 – 15 (alle nr.)
Lisavegen1 – 64 (alle nr.)
Losjebrauta5 (alle nr.)
Losvegen1 – 8 (alle nr.)
Lykkebrauta1 – 14 (alle nr.)
Løkegarden1 – 7 (alle nr.)
Løkejohanvegen5 – 22 (alle nr.)
Løkevegen53 (alle nr.)
Løkeveita14 – 18 (alle nr.)
Malnavegen10 – 46 (alle nr.)
Måsemyrane1 – 20 (alle nr.)
Nedre Grødalsvegen1 – 28 (alle nr.)
Nedregjerdet6 – 29 (alle nr.)
Nesgarden1 – 21 (alle nr.)
Nesgjerdet1 – 10 (alle nr.)
Niklabakken4 – 11 (alle nr.)
Niklamarka1 – 18 (alle nr.)
Nilsgarden1 – 20 (alle nr.)
Nilsmyra1 – 13 (alle nr.)
Nordstranda5 – 150 (alle nr.)
Nordstrandfjørå1 – 93 (alle nr.)
Nordstrandmyrane2 – 33 (alle nr.)
Nygjerdet1 – 11 (alle nr.)
Oksneset1 – 42 (alle nr.)
Pettervegen2 – 15 (alle nr.)
Rokkevegen1 – 65 (alle nr.)
Roslamarka1 – 7 (alle nr.)
Roslateigen1 – 12 (alle nr.)
Rønnebergbakkane2 – 36 (alle nr.)
Røysevegen2 – 96 (alle nr.)
Simabakken3 – 5 (alle nr.)
Skaret1 – 15 (alle nr.)
Skarteigane1 – 18 (alle nr.)
Skjongholmen1 – 3 (alle nr.)
Skjongmyra2 – 20 (alle nr.)
Skjongneset6 – 38 (alle nr.)
Skjongskaret3 – 51 (alle nr.)
Skjongstranda1 – 76 (alle nr.)
Skjongvika1 – 34 (alle nr.)
Skomakarvegen1 – 58 (alle nr.)
Sommarsgjerdevegen2 – 16 (alle nr.)
Syvermarka1 – 87 (alle nr.)
Sætrehamna3 – 15 (alle nr.)
Sætrevegen8 – 126 (alle nr.)
Søre Oksneset2 – 39 (alle nr.)
Tollbudvegen1 – 8 (alle nr.)
Trollhaugane1 – 95 (alle nr.)
Valderhaug1 – 37 (alle nr.)
Valderhaugbakkane1 – 66 (alle nr.)
Valderhaugstranda1 – 24 (alle nr.)
Valdervollvegen2 – 7 (alle nr.)
Valderøyvegen2 – 1168 (alle nr.)
Ytterland1 – 42 (alle nr.)
Ytterlandshamna5 – 11 (alle nr.)
Ytterlandsvika9 – 28 (alle nr.)
Øvre Nordstranda1 – 128 (alle nr.)
Øvre Skarteigane1 – 35 (alle nr.)
Øvre Skjong1 – 18 (alle nr.)
Øvregjerdet2 – 38 (alle nr.)
Øvstegjerda1 – 18 (alle nr.)
Øvstevegen2 – 58 (alle nr.)

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: