6051 VALDERØYA

Postnummeret er ikkje i bruk

Endra namn frå 6051 VALDERØY til 6051 VALDERØYA i 2004. Postnummeret vart lagt ned i 2019.

Postnummeret 6051 Valderøya (ikkje i bruk) ligg i Giske kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Postboksar.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Kor mange har postadresse 6051 Valderøya?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.11.2007 21
01.11.2009 23
01.11.2010 32

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

Neste postnummer

Førre postnummer: