6055 GODØYA

Endra namn frå 6055 GODØY til 6055 GODØYA i 2004. Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6055 GODØYA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt så å seie uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 6055 Godøya ligg i Giske kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 505 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 36 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Giske kommune , eller i heile Møre og Romsdal.

Kor mange har postadresse 6055 Godøya?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 1077
01.01.1997 1075
01.01.1998 1092
01.01.2000 1080
01.01.2001 1085
03.11.2001 1099
01.01.2002 1103
01.01.2003 1095
01.01.2004 1102
01.01.2005 1077
01.01.2006 1080
01.01.2007 1035
01.11.2007 830
01.01.2008 1023
01.01.2009 1033
01.11.2009 795
01.01.2010 1028
01.11.2010 799
01.01.2011 1039
01.01.2012 1063
01.01.2013 1112
01.01.2014 1120
01.01.2015 1117
01.01.2016 1131
01.01.2017 1134
01.01.2018 1141
01.01.2019 1151
01.01.2020 1159
01.01.2021 1171
01.01.2022 1197

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Alnesgarden9 – 37 (alle nr.)
Alnesgeilane3 – 32 (alle nr.)
Alnesvegen1 – 190 (alle nr.)
Flatebøen1 – 18 (alle nr.)
Fløtane4 – 7 (alle nr.)
Geilereset2 – 7 (alle nr.)
Geilevika1 – 3 (alle nr.)
Godøyvegen2 – 917 (alle nr.)
Gøymyrane1 – 122 (alle nr.)
Høgsteinvegen2 – 38 (alle nr.)
Jussbakken1 – 129 (alle nr.)
Jussmarka2 – 4 (alle nr.)
Kamsdalsvegen2 – 91 (alle nr.)
Leitebakken1 – 43 (alle nr.)
Leitebø1 – 10 (alle nr.)
Leiteråsa1 – 11 (alle nr.)
Leitet1 – 32 (alle nr.)
Negardvegen22 – 25 (alle nr.)
Nesbakken1 – 28 (alle nr.)
Olavegen3 (alle nr.)
Paulsneset1 – 22 (alle nr.)
Raudesteinvegen2 – 6 (alle nr.)
Sandmyrvegen1 – 42 (alle nr.)
Sandnesbakkane2 – 17 (alle nr.)
Sandnesnausta9 (alle nr.)
Storeteigane1 – 16 (alle nr.)
Støbakkvika1 – 13 (alle nr.)
Sølmondvegen1 – 37 (alle nr.)
Teppemyra2 – 18 (alle nr.)
Valkvæhamna2 (alle nr.)
Valkvævegen6 – 40 (alle nr.)
Øvrebøvegen1 – 7 (alle nr.)
Ådalsvegen8 – 51 (alle nr.)
Årbakken1 – 7 (alle nr.)

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: