6076 MOLTUSTRANDA

Endra namn frå 6076 MOLDTUSTRANDA til 6076 MOLTUSTRANDA i 2008. Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6076 MOLTUSTRANDA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt så å seie uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 6076 Moltustranda ligg i Herøy kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 259 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 19 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Herøy kommune , eller i heile Møre og Romsdal.

Kor mange har postadresse 6076 Moltustranda?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 545
01.01.1997 543
01.01.1998 526
01.01.2000 531
01.01.2001 533
03.11.2001 533
01.01.2002 529
01.01.2003 533
01.01.2004 523
01.01.2005 525
01.01.2006 531
01.01.2007 527
01.11.2007 404
01.01.2008 527
01.01.2009 513
01.11.2009 397
01.01.2010 501
01.11.2010 418
01.01.2011 504
01.01.2012 520
01.01.2013 525
01.01.2014 533
01.01.2015 543
01.01.2016 550
01.01.2017 562
01.01.2018 564
01.01.2019 572
01.01.2020 568
01.01.2021 549
01.01.2022 540

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Bakkane1 – 8 (alle nr.)
Gamlevegen1 – 26 (alle nr.)
Gardakroken2 – 35 (alle nr.)
Kalvegjerdet2 – 14 (alle nr.)
Legemyrane1 – 34 (alle nr.)
Moltuvegen44 – 613 (alle nr.)
Monsplassen1 – 39 (alle nr.)
Munkestranda4 – 53 (alle nr.)
Myrabakken5 – 17 (alle nr.)
Nygjerdevegen1 – 59 (alle nr.)
Tarbergvegen1 – 47 (alle nr.)
Øygardsvegen2 – 22 (alle nr.)

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: