6080 GURSKØY

Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6080 GURSKØY er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 6080 Gurskøy ligg i Herøy kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 593 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 34 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Herøy kommune , eller i heile Møre og Romsdal.

Kor mange har postadresse 6080 Gurskøy?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 960
01.01.1997 982
01.01.1998 990
01.01.2000 969
01.01.2001 976
03.11.2001 971
01.01.2002 984
01.01.2003 1009
01.01.2004 998
01.01.2005 983
01.01.2006 981
01.01.2007 983
01.11.2007 812
01.01.2008 990
01.01.2009 1003
01.11.2009 780
01.01.2010 1006
01.11.2010 789
01.01.2011 1038
01.01.2012 1086
01.01.2013 1095
01.01.2014 1102
01.01.2015 1104
01.01.2016 1098
01.01.2017 1114
01.01.2018 1088
01.01.2019 1086
01.01.2020 1072
01.01.2021 1085
01.01.2022 1079

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Blikhamrane2 – 6 (alle nr.)
Botnevegen1 – 9 (alle nr.)
Budaneset14 – 48 (alle nr.)
Djupvikvegen12 – 134 (alle nr.)
Dragsundflata2 – 98 (alle nr.)
Dragsundråsa1 – 97 (alle nr.)
Dragsundvegen2 – 72 (alle nr.)
Feirelivegen1 – 9 (alle nr.)
Haugane1 – 16 (alle nr.)
Hestholmen20 – 106 (alle nr.)
Industrivegen1 – 21 (alle nr.)
Jøsokbakken9 – 26 (alle nr.)
Jøsokstrand2 – 30 (alle nr.)
Jøsokvegen31 – 600 (alle nr.)
Kaivegen1 – 20 (alle nr.)
Kjeldsundvegen1 – 111 (alle nr.)
Kleppeåsen1 – 145 (alle nr.)
Kobbenesvegen5 – 14 (alle nr.)
Langåsen3 – 21 (alle nr.)
Legene1 – 11 (alle nr.)
Leikong1 – 23 (alle nr.)
Leikongbakkane2 – 50 (alle nr.)
Leikongvegen107 – 570 (alle nr.)
Myrvågtoppen10 – 84 (alle nr.)
Myrvågvegen6 – 240 (alle nr.)
Nedre Dragsund2 – 36 (alle nr.)
Nykreimsvegen1 – 21 (alle nr.)
Rosskarvegen2 – 28 (alle nr.)
Ædane1 – 12 (alle nr.)
Øvre Dragsund2 – 20 (alle nr.)
Åsvegen3 – 31 (alle nr.)

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: