l 6594 NORDHEIM (ikkje i bruk) - Norske postnummer med koordinatar

Postnummer 6594 finst ikkje

Dette postnummeret har ikkje vore i offisiell bruk av Posten sidan 2009.

Det kan hende at det har vore i bruk før dette.

Neste postnummer

Førre postnummer: