Warning: Undefined variable $kommuneteljar in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 352

6819 FØRDE

Endra namn frå 6819 HOLSEN til 6819 FØRDE i 2012

Postnummeret 6819 Førde ligg i hovudsakleg i Sunnfjord kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 466 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 290 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (744 adresser, 98%), men også og 12 adresser i (2%).

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Sunnfjord kommune , eller i heile Vestland.

Kor mange har postadresse 6819 Førde?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 0
01.01.1997 0
01.01.1998 0
01.01.2000 265
01.01.2001 262
03.11.2001 264
01.01.2002 261
01.01.2003 277
01.01.2004 272
01.01.2005 275
01.01.2006 274
01.01.2007 269
01.11.2007 217
01.01.2008 261
01.01.2009 270
01.11.2009 215
01.01.2010 279
01.11.2010 213
01.01.2011 279
01.01.2012 284
01.01.2013 1177
01.01.2014 1254
01.01.2015 1331
01.01.2016 1398
01.01.2017 1433
01.01.2018 1472
01.01.2019 1503
01.01.2020 1510
01.01.2021 1476
01.01.2022 1497

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Stakaldefossen15 – 77 (alle nr.)
Brulandsvegen301, 303, 305, 311, 323, 331, 342, 380, 382
Einevegen2 – 42 (alle nr.)
Farsundvegen1 – 95 (alle nr.)
Flatjordvegen2 – 83 (alle nr.)
Hogareset1 – 23 (alle nr.)
Movegen2 – 150 (alle nr.)
Naustvegen9 – 45 (alle nr.)
Nydalsvegen1 – 546 (alle nr.)
Nygjerdet2 – 9 (alle nr.)
Resbakken1 – 17 (alle nr.)
Storemyrvegen1 – 62 (alle nr.)
Stroka3 – 15 (alle nr.)
Sunde1 – 23 (alle nr.)
Tunavegen1 – 41 (alle nr.)
Veg 70012 – 161 (alle nr.)
Veg 733334 – 441 (alle nr.)
Veg 75001 – 710 (alle nr.)
Vettreiene1 – 60 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: