6854 KAUPANGER

Postnummeret 6854 Kaupanger ligg i Sogndal kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 653 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 147 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Sogndal kommune , eller i heile Vestland.

Kor mange har postadresse 6854 Kaupanger?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 0
01.01.1997 0
01.01.1998 0
01.01.2000 1452
01.01.2001 1429
03.11.2001 1398
01.01.2002 1409
01.01.2003 1421
01.01.2004 1405
01.01.2005 1417
01.01.2006 1399
01.01.2007 1380
01.11.2007 1084
01.01.2008 1402
01.01.2009 1395
01.11.2009 1085
01.01.2010 1397
01.11.2010 1072
01.01.2011 1434
01.01.2012 1449
01.01.2013 1486
01.01.2014 1498
01.01.2015 1477
01.01.2016 1460
01.01.2017 1446
01.01.2018 1497
01.01.2019 1553
01.01.2020 1575
01.01.2021 1607
01.01.2022 1635

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Amla nedre1 – 14 (alle nr.)
Amladalen2 – 10 (alle nr.)
Bjørkavegen13 (alle nr.)
Blåbærvegen1 – 8 (alle nr.)
Bordvegen1 – 17 (alle nr.)
Bregnevegen1 – 16 (alle nr.)
Brekkeflaten1 – 8 (alle nr.)
Bråtavegen1 – 8 (alle nr.)
Dalkupvegen2 – 6 (alle nr.)
Eidsgrendi26 – 97 (alle nr.)
Einevegen1 – 11 (alle nr.)
Festingdalsvegen314 – 368 (alle nr.)
Fimreitevegen2-4, 19, 58, 111, 115, 117, 125, 135, 137
Furuvegen1 – 3 (alle nr.)
Groavegen1 – 18 (alle nr.)
Hagahaugvegen1 – 28 (alle nr.)
Haukåsen14 – 495 (alle nr.)
Haukåssvingen1 – 16 (alle nr.)
Haukåsvegen1 – 5 (alle nr.)
Havnebakken1 – 4 (alle nr.)
Holteigvegen1 – 21 (alle nr.)
Kaupangsvegen1 – 65 (alle nr.)
Kjeldemyri1 – 7 (alle nr.)
Kloppavegen1 – 13 (alle nr.)
Kolmilevegen2 – 14 (alle nr.)
Konvallvegen1 – 9 (alle nr.)
Kvernavegen1 – 26 (alle nr.)
Kvernhushaugen1 – 7 (alle nr.)
Kyrkjegota1 (alle nr.)
Lyngrabben2 – 18 (alle nr.)
Mattisstykkje1 – 18 (alle nr.)
Ospevegen1 – 9 (alle nr.)
Plassaleitet1 – 3 (alle nr.)
Porsmyrvegen1 – 13 (alle nr.)
Rognevegen1 – 6 (alle nr.)
Røsslyngteigen1 – 20 (alle nr.)
Skarpeteigvegen1 – 13 (alle nr.)
Skogavegen3 – 364 (alle nr.)
Steinhaugvegen1 – 24 (alle nr.)
Storebruvegen1 – 30 (alle nr.)
Strondi1 – 16 (alle nr.)
Tistelteigen1 – 24 (alle nr.)
Trekolvegen1 – 40 (alle nr.)
Vangestadvegen1 – 11 (alle nr.)
Vestreimsvegen1 – 23 (alle nr.)
Vetlevegen1 – 13 (alle nr.)
Øvre Amla1 – 32 (alle nr.)
Øvre Porsmyr1 – 8 (alle nr.)
Øvste Skogen11 – 139 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: