6942 SVORTEVIK

Postnummeret 6942 Svortevik ligg i Kinn kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 114 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 7 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Kinn kommune , eller i heile Vestland.

Kor mange har postadresse 6942 Svortevik?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 0
01.01.1997 0
01.01.1998 0
01.01.2000 167
01.01.2001 166
03.11.2001 162
01.01.2002 162
01.01.2003 162
01.01.2004 161
01.01.2005 156
01.01.2006 149
01.01.2007 154
01.11.2007 123
01.01.2008 150
01.01.2009 149
01.11.2009 117
01.01.2010 144
01.11.2010 112
01.01.2011 136
01.01.2012 132
01.01.2013 127
01.01.2014 125
01.01.2015 118
01.01.2016 113
01.01.2017 107
01.01.2018 105
01.01.2019 100
01.01.2020 103
01.01.2021 102
01.01.2022 102

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Brufjordvegen290-291, 293, 301, 331, 343, 360, 362, 364, 510, 514, 516, 518, 540, 545, 555, 557-558, 560, 562, 566, 568, 575, 580, 582, 600, 602, 606, 608, 610, 614, 630, 632, 635, 645, 650, 652, 654, 658, 660, 664, 670-672, 674-675, 710, 720, 730, 732, 734-735, 737, 740, 760-763, 765, 770, 777, 779
Standalsvegen20 – 470 (alle nr.)
Tyvoll1 – 29 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: