7236 HOVIN I GAULDAL

Postnummeret 7236 Hovin i Gauldal ligg i Melhus kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 980 vegadresser knytt til postnummeret.

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Melhus kommune , eller i heile Trøndelag.

Kor mange har postadresse 7236 Hovin i Gauldal?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 0
01.01.1997 0
01.01.1998 0
01.01.2000 1318
01.01.2001 1308
03.11.2001 1312
01.01.2002 1313
01.01.2003 1316
01.01.2004 1311
01.01.2005 1304
01.01.2006 1289
01.01.2007 1307
01.11.2007 1007
01.01.2008 1321
01.01.2009 1331
01.11.2009 1012
01.01.2010 1330
01.11.2010 1006
01.01.2011 1340
01.01.2012 1385
01.01.2013 1421
01.01.2014 1483
01.01.2015 1496
01.01.2016 1511
01.01.2017 1540
01.01.2018 1560
01.01.2019 1528
01.01.2020 1515
01.01.2021 1534
01.01.2022 1546

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Altbjørvegen6 – 60 (alle nr.)
Brautavegen30 – 243 (alle nr.)
Brustugguvegen1 – 26 (alle nr.)
Fosshaugan2 – 131 (alle nr.)
Fossvegen42, 44, 46, 61, 80-81, 84, 86, 88, 90, 92, 114, 116, 118, 130-132, 157, 159, 165-167, 177, 180, 182, 202, 204, 206, 210, 212, 214, 216-218, 220, 224, 228, 230, 270, 283, 285, 307, 318-319, 321, 324, 333, 335, 350
Gammelvegen1 – 20 (alle nr.)
Gaudalen1 – 111 (alle nr.)
Gaulihaugan118 – 155 (alle nr.)
Gilmyra7 – 20 (alle nr.)
Grinnisvegen450, 455, 457, 459-460, 462, 464, 467, 469, 510, 538, 540, 590, 600, 602, 611, 624, 626
Grøbbvegen16 – 120 (alle nr.)
Gylløyvegen2 – 272 (alle nr.)
Hovinsgardan12 – 117 (alle nr.)
Hovinsåsen1 – 49 (alle nr.)
Høydalsvegen11 – 291 (alle nr.)
Håggåsveet1 – 71 (alle nr.)
Kjelvollvegen365
Kokkslættbekkvegen50 – 191 (alle nr.)
Krogstadvegen2 – 521 (alle nr.)
Mølleråsen1 – 33 (alle nr.)
Nordtømmesvegen5, 7, 14-16, 50, 52, 54, 74, 76, 79-80, 82, 100, 110-111, 114, 130, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163-165, 180-182, 184-186, 188, 200, 204, 207, 209, 211, 215, 219, 224, 226, 234-235, 240, 250-251
Nordtømmesvollan9 – 85 (alle nr.)
Prestvollvegen11 – 631 (alle nr.)
Rokkmakarvegen6 – 1300 (alle nr.)
Sandholtvegen70 – 1301 (alle nr.)
Seterbekkvegen1 – 80 (alle nr.)
Skoldadalsvegen41, 51, 53, 141, 145, 147, 149, 151, 157, 210, 212, 216, 220, 315, 317, 350, 395, 401, 410, 450, 454, 460, 500, 510, 512, 514, 520, 522, 531
Skåravegen3 – 65 (alle nr.)
Småvassdalan211 – 295 (alle nr.)
Storslættåsvegen29 – 54 (alle nr.)
Storvollvegen280, 323, 325, 335, 345, 355, 362, 364-366, 370, 374, 376, 395, 397, 400
Svensagbruvegen205 – 480 (alle nr.)
Sørjavegen734, 761, 763, 766, 768, 770-771, 773, 775, 777, 779
Teiabakken1 – 12 (alle nr.)
Teialia1 – 40 (alle nr.)
Tømmesdalsvegen4, 17, 19, 46-47, 70, 78, 80, 157, 175, 177, 181, 183, 229, 270, 280, 305, 307, 310, 312, 315, 331, 333, 391, 393, 395, 400, 402, 423, 425, 453, 455, 461, 474, 476, 478, 481-482, 484, 486, 488, 490, 521, 535, 542, 544, 546, 551, 588, 590-591, 593, 595, 681, 781, 845, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 870, 910, 912, 941, 943, 991, 1015, 1031, 1051, 1061, 1065, 1067, 1069-1070, 1073, 1075, 1077, 1079-1083, 1090, 1161, 1163, 1180, 1182, 1200, 1231, 1241, 1281, 1283, 1290-1293, 1295-1296, 1298, 1300, 1304, 1324, 1326, 1401, 1403, 1405, 1409, 1411, 1441
Åsaringen1 – 293 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: